Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
  • Επιλύθηκε
  • Αρχειοθετήθηκε

animated gifs

There was a method described elsewhere to disable animated gifs by changing the image.animation_mode setting. This setting appears to disable playing the animation, but t… (διαβάστε περισσότερα)

There was a method described elsewhere to disable animated gifs by changing the image.animation_mode setting.

This setting appears to disable playing the animation, but the gif data is still loaded.

Is there some way to disable loading the gif at all?

Ερώτηση από gary.curtin 11 μήνες πριν

Απάντηση από gary.curtin 10 μήνες πριν