Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Αρχειοθετήθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

support.mozilla.org pages causing anti-virus alert

I've posted this in the Firefox section as I did not see a section for queries relating to the Mozilla support website (support.mozilla.org) itself. Every time I visit a … (διαβάστε περισσότερα)

I've posted this in the Firefox section as I did not see a section for queries relating to the Mozilla support website (support.mozilla.org) itself. Every time I visit a page on support.mozilla.org on my Windows machine, Bitdefender is declaring that it is blocking a web threat. The threat in question is surveygizmobeacon.s3.amazonaws.com/beaconconfigs/[large string of letters and numbers].json

I am only getting this alert when I visit a page on support.mozilla.org.

Can anyone advise on what is causing this?

Ερώτηση από Kwcyn320 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

FF superb with multi-tabs often open until Win10+other May updates; HDD now soon constantly active + tab hover summaries all show the same- until system restart

The above repeatedly now brings up the yellow bar message that a web page is slowing loading (wait vs close) or various apps open show 'not responding' (e.g. LibreOffice … (διαβάστε περισσότερα)

The above repeatedly now brings up the yellow bar message that a web page is slowing loading (wait vs close) or various apps open show 'not responding' (e.g. LibreOffice Writer mostly used) though do so after ponderous wait. Problem then persists if other apps are closed, leaving only FF running. The problem seems to build relatively soon after each restart when the HDD starts persistent activity even when nothing much being actively used. Previously would leave system running for weeks before any signs of restart being preferable. Thorough scans, check on drive capacity, file integrity and fragmentation levels, clearing cookies and site data, etc don't reveal anything amiss. It could of course be unrelated to FF such as if any conflict between Bitdefender and Win10 inbuilt security though none reported. Open tabs are typically held over a restart. restarts can be quite slow as though some temp cache being cleared.

Ερώτηση από PellMell 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

I cannot connect to a website I have used for ages.

I have been using duckduckgo for a long time, but it recently says it is not secure. Error code: : SEC_ERROR_UNKNOWN_ISSUER

Ερώτηση από chrismadden 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Unable to print in Firefox 64.0.0, could print in 63.0.3

I am unable to print in Firefox 64.0.0, either to a PDF program or a laser printer. Printer status shows that the document is spooling, but never completes. Disabling a… (διαβάστε περισσότερα)

I am unable to print in Firefox 64.0.0, either to a PDF program or a laser printer. Printer status shows that the document is spooling, but never completes. Disabling all plugins had no effect. The same page prints just fine with Internet Explorer 11.0.95 and Vivaldi 2.1.1337.51. I had no problems printing pages in 63.0.3 only a day or two ago.

I installed 60.4.0esr and it prints fine, so this may be more a report of a problem than a request for immediate help.

Windows 7 64-bit Bitdefender 2019

Ερώτηση από sd-sh 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από Pj 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

firefox is blocking google.co.uk says security cert invalid

Am updated to 63.0 on windows on latest windows. I have Bitdefender on too.Things have worked fie fr a long time but the recent update has screwed things. get following … (διαβάστε περισσότερα)

Am updated to 63.0 on windows on latest windows. I have Bitdefender on too.Things have worked fie fr a long time but the recent update has screwed things. get following every time I try google or even type aything in the browse bar at the top.

www.google.co.uk uses an invalid security certificate. The certificate is not trusted because the issuer certificate is unknown. The server might not be sending the appropriate intermediate certificates. An additional root certificate may need to be imported. Error code: SEC_ERROR_UNKNOWN_ISSUER

This is plainly rubbish but how do i stop it happening or do I revert to another browser? Nt massively technical so need an easy solution

Ερώτηση από maynas 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από philipp 2 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Downloaded the newest version, now won't connect to facebook, says it's certificate is invalid, won

Downloaded the latest update, now I can't access facebook and a lot of other sites. The message that facebook has improperly configured its certificate appears, will no … (διαβάστε περισσότερα)

Downloaded the latest update, now I can't access facebook and a lot of other sites. The message that facebook has improperly configured its certificate appears, will no allow exception. Re installed, still a problem. Firefox screwed something up with the download.

Ερώτηση από FGriffin 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 2 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

add ons not working. setting not saving. keeps restoring to default

I reinstalled my OS. since firefox is not saving my settings, it keeps going back to default. my extensions are not working. I have uninstalled and reinstalled many times… (διαβάστε περισσότερα)

I reinstalled my OS. since firefox is not saving my settings, it keeps going back to default. my extensions are not working. I have uninstalled and reinstalled many times. it's not saving my credentials even though I have set it to save cookies till they expire.

Ερώτηση από jsb1175 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από FFus3r 2 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Suddenly, most sites have invalid signature. That includes sites that I visit on a regular basis. Firefox is unusable-I can't visit most sites

secure connection failed- all of a sudden, this is most sites, including sites I visit daily

Ερώτηση από DavidS6 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 2 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

google won't save login info

I use Bitdefender wallet and have for years. I just built a new computer and it is not saving my google account. I checked the cookies and they are set to not expire. I d… (διαβάστε περισσότερα)

I use Bitdefender wallet and have for years. I just built a new computer and it is not saving my google account. I checked the cookies and they are set to not expire. I don't want to save my info in the browser for security reasons.

Ερώτηση από jsb1175 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από McCoy 2 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

New update blocked my security software. WTF

I use Bitdefender and the new update blocked access to my passwords. I have just about had enough of firefox's shit.

Ερώτηση από Budman 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από user633449 2 έτη πριν