Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox Can’t Open This Page

I just installed the latest Version of Firefox 101.0 for Windows 10. Then when I tried to download a pdf file from my yahoo mail I received the following message: "Proble… (διαβάστε περισσότερα)

I just installed the latest Version of Firefox 101.0 for Windows 10. Then when I tried to download a pdf file from my yahoo mail I received the following message: "Problem loading page" Firefox Can’t Open This Page To protect your security, dl-mail.ymail.com will not allow Firefox to display the page if another site has embedded it. To see this page, you need to open it in a new window. Learn more… Open Site in New Window Report errors like this to help Mozilla identify and block malicious sites

So, in order to open the page I have to press "Open Site in New Window"

Please advice why happened this issue and how can be fixed.

Ερώτηση από eladopoulos 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 - Support Volunteer 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

gmail autocomplete adresses stoped working

Recently gmail stopped autocomplete addressees when writing emails in firefox. It still works with chrome. I've tried completely uninstalling firefox using revouninstall… (διαβάστε περισσότερα)

Recently gmail stopped autocomplete addressees when writing emails in firefox. It still works with chrome. I've tried completely uninstalling firefox using revouninstaller and installing a clean version with no addons, but it didn't help. Any help will be greatly appreciated.

Ερώτηση από gshani 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από gshani 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Light/Dark mode issue persists

I've been having issues with the themes on the Firefox Browser. Almost all themes forces dark-mode on the browser. Since update 100 it no longer effects websites, but it … (διαβάστε περισσότερα)

I've been having issues with the themes on the Firefox Browser. Almost all themes forces dark-mode on the browser. Since update 100 it no longer effects websites, but it still affects the browser (menues etc) despite me having the settings locked on light-mode.

Ερώτηση από Mumrik 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από Terry 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How do I access Yahoo's main page?

I used Speedtest by Ookla. When the broad band was installed, the technician did this without a problem. Today when I tried I was taken to an installation page. After I u… (διαβάστε περισσότερα)

I used Speedtest by Ookla. When the broad band was installed, the technician did this without a problem. Today when I tried I was taken to an installation page. After I used the SpeedTest, then my main page was gone and instead I have a bar of Firefox selected options. I've tried to find how this is done so I can set it back but I can't find it. Please help.

Ερώτηση από Eric 1 έτος πριν

Απάντηση από user104147805413306348376805769878442569366 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Mic and Cam

Hi, Its about time you looked at your Mic cam Cam settings I'm getting older, they should be set as on as Default, and switched to off if required This is a massive i… (διαβάστε περισσότερα)

Hi,

Its about time you looked at your Mic cam Cam settings

I'm getting older, they should be set as on as Default, and switched to off if required

This is a massive issue to a great part of the community I don't use Firefox as I used to, as so many of my clients are also moving away, ( Gone to different platforms to Edge and Chrome) I'm sure this can be easily fixed.

Dave, InfoTech Computers

Ερώτηση από hollafor 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Copying Multi-Account Containers Addon with specific sites per container

I just had a glitch with the latest update to 102b, FF insisted I had an old version and would only let me make a new profile. So I had to set up multi-account containers… (διαβάστε περισσότερα)

I just had a glitch with the latest update to 102b, FF insisted I had an old version and would only let me make a new profile. So I had to set up multi-account containers again. I have specific sites opening up in each container, and I'd like to make a copy to make sure that if my profile gets goofed up somehow, I can always easily restore my setup with multiaccount containers just the way I like it.

What do I need to copy, so that with a new profile, all I need to do is copy over some files?

In my profile folder, I see an Extensions folder, as well as an extensions.json and extensions-settings.json.

Are those the only folders/files I'd need to restore multi-account containers on a new profile?

I have thought of using FF Sync, but I keep reading that it is not intended for copying, so much as sharing across different devices, which is not something I'm interested in. Should I just let sync copy my extensions, and then sign back in, in the event I want to restore addons to a new profile?

Ερώτηση από prr 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Jar files from GitLab are being turned into .jar.zip files

Since earlier this week my Firefox browser has been turning .jar files from GitLab into .jar.zip files, which prevents them from being used properly until renamed. Attemp… (διαβάστε περισσότερα)

Since earlier this week my Firefox browser has been turning .jar files from GitLab into .jar.zip files, which prevents them from being used properly until renamed. Attempting to download the same files on Edge or Chrome works correctly, and attempting to download any jar files from other websites (even GitHub) also works correctly. It seems that GitLab is the only website that is affected by this.

Examples of files being affected (they should be downloaded as normal .jar files): 1. https://gitlab.com/Trafalcraft/antiRedstoneClock/uploads/3b3c84814d76810f826c3803eaca1e66/antiRedstoneClock-1.4.1.jar 2. https://gitlab.com/Aristois/ui-installer/-/jobs/2505715157/artifacts/raw/packager/Aristois-Free.jar 3. https://gitlab.com/Aristois/Installer/-/jobs/2495195255/artifacts/raw/packager/free/Installer-2.0.3.jar

I'm using Firefox developer edition (102.0b3), and already tried using private mode, resetting Firefox, and reinstalling. Since I use GitLab as a main source to upload files, many users have also complained the same problem to me, in which all of the users were running Firefox. After they downloaded with a different browser, it worked for them as well.

Ερώτηση από Dyiing 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 - Support Volunteer 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

View source in external brouser stopped working

Firefox 102 beta stopped opening source of web pages in external editor I have view_source.editor.external set to "true" and view_source.editor.path set to "C:\Program F… (διαβάστε περισσότερα)

Firefox 102 beta stopped opening source of web pages in external editor

I have view_source.editor.external set to "true" and view_source.editor.path set to "C:\Program Files\Notepad++\notepad++.exe"

Before version 102, CTRL-U on any web page would open the page's source in the external editor.

In 102, the source is opened in the internal source viewer (in a browser tab).

The console shows:

  this._caUtils.getDefaultExtension is not a function viewSourceUtils.js:413
    getTemporaryFile chrome://global/content/viewSourceUtils.js:413
    openInExternalEditor chrome://global/content/viewSourceUtils.js:265
    openInExternalEditor chrome://global/content/viewSourceUtils.js:216
    BrowserViewSourceOfDocument chrome://browser/content/browser.js:3131
    BrowserViewSource chrome://browser/content/browser.js:3207
    oncommand chrome://browser/content/browser.xhtml:1

Ερώτηση από Alex 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από Alex 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Error 5000/5001 on iplayer

When I try to play iplayer as of June 2022 it comes up with error 5000/5001. Other tv players are no longer playing either, Channel 4 for some time now. My laptop runs on… (διαβάστε περισσότερα)

When I try to play iplayer as of June 2022 it comes up with error 5000/5001. Other tv players are no longer playing either, Channel 4 for some time now. My laptop runs on Windows 8 and I have the latest version of firefox. In plug ins my codec is set on always activate as is Widevine CDM. I tried unchecking 'play DRM controlled content' in settings then checked it again and it has come up with Widevine CDM will be installed shortly, but nothing has happened.

many thanks, frances

Ερώτηση από fcorr 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από fcorr 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

media player codec

The partial code is : < video onclick='playPause()' width='100%' controls > < source src='/videos/".$trimDir."/".basename($s)."' type='video/mp4' > … (διαβάστε περισσότερα)

The partial code is :


< video onclick='playPause()' width='100%' controls >

 < source src='/videos/".$trimDir."/".basename($s)."' type='video/mp4' >

</video>

Ερώτηση από mwilson1 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από mwilson1 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

found a bug with firefox 101.0b5 website https://www.express.co.uk/ it does not display the comments for an article. Works with Microsoft Edge

found a bug with firefox 101.0b5 website https://www.express.co.uk/ it does not display the comments for an article. Works with Microsoft Edge … (διαβάστε περισσότερα)

found a bug with firefox 101.0b5 website https://www.express.co.uk/ it does not display the comments for an article. Works with Microsoft Edge

Ερώτηση από Ga Mountain Hiker 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 2 έτη πριν

 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox communication ceases

FireFox Developer 99.0b8 (64-bit) on the "aurora update channel" on Windows 10 PC (version 1803, build 17134.2208) I notice whenever an update is pending (the green dot … (διαβάστε περισσότερα)

FireFox Developer 99.0b8 (64-bit) on the "aurora update channel" on Windows 10 PC (version 1803, build 17134.2208)

I notice whenever an update is pending (the green dot appears in the icon for the "Open Application Menu"), FF becomes unresponsive in a way. When it happens: It does not totally freeze. I can select/switch between existing tabs & scroll thru their pages. I can close tabs. I can open a new empty tab. But I can't load or refresh any pages. The only fix is to do the update, and re-launch.

Since the developer edition gets updated frequently, it is a pain.

I like the Developer Tools! But... How can I scale back the FF "update frequency", or "change the channel", so updates are, like monthly at most?

thank you.

Ερώτηση από richs2 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από jonzn4SUSE 2 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Upgraded to macOS Monterrey and all my Firefox browser bookmarks are gone

If I downgrade back to BigSur will I get my Firefox bookmarks (or history) back? Are there any other way to get back my bookmarks?

Ερώτηση από nadjaho 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από nadjaho 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

How to completely remove tabs bar using userChrome.css

I have been seaching for the solution for the whole day, and i found the closest one. It Does remove tabs, windows buttoms, but the background bar still remains, and i do… (διαβάστε περισσότερα)

I have been seaching for the solution for the whole day, and i found the closest one. It Does remove tabs, windows buttoms, but the background bar still remains, and i dont need it this way. So thats the code i used to make it >>>>>

 1. main-window[tabsintitlebar="true"]:not([extradragspace="true"]) #TabsToolbar .titlebar-spacer {
    border-inline-end: none;

}

 1. main-window:not([extradragspace="true"]) #TabsToolbar > .toolbar-items {
 opacity: 0;
 pointer-events: none;

} /* This makes the bar shorter vertically but removes the 3 window buttons */

 1. main-window #TabsToolbar {
 visibility: collapse !important;

} /* For full screen mode */

 1. TabsToolbar[inFullscreen]{
 display: none !important; 

}

On the screenshot you can see what remains on tabs' bar place I need my browser to end just above the URL string, so there wont be empty space in the top of the monitor. Can you help me find solution for this problem, please?

Ερώτηση από CobaltC17 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

problem in cursor of "Firefox Edition Developer"

Hello, Do not be tired while i clicked on the normal Web page, Cursor is activate, And blink. it walks a lot on the nerves. please solved this problem, Thank You! … (διαβάστε περισσότερα)

Hello, Do not be tired

while i clicked on the normal Web page, Cursor is activate, And blink. it walks a lot on the nerves.

please solved this problem,


Thank You!

Ερώτηση από omarfatahidev 1 έτος πριν

Απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

"open all in tabs" via context menu for folder in bookmarks toolbar

MacOS FF dev edition 102: I have a folder in my bookmarks toolbar, and I frequently open all of them in tabs. But that option is missing from the context menu on the fold… (διαβάστε περισσότερα)

MacOS FF dev edition 102: I have a folder in my bookmarks toolbar, and I frequently open all of them in tabs. But that option is missing from the context menu on the folder. It is there at the bottom of the folder if I click to open the folder, but this is silly. There is an "open all bookmarks" context menu option on the folder, but that opens all the bookmarks in the toolbar, not in that one folder. why is this?

Ερώτηση από Steven 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

rolling over link pops up URL in status bar but no "in new tab" indication

MacOS FF dev edition 102 When I roll my mouse over a link, in pops up the URL in the bottom left (i.e. status bar as safari calls it) but there's no indication of if the … (διαβάστε περισσότερα)

MacOS FF dev edition 102 When I roll my mouse over a link, in pops up the URL in the bottom left (i.e. status bar as safari calls it) but there's no indication of if the link will show in the current tab or a new tab. in safari, the end of the URL states "in new tab" if that's the case.

Ερώτηση από Steven 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από Chris Ilias 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Downloading pdf files fails

Lately when I attempt to download any pdf file I get the 'file name'.pdf with 'failed' as the result (when I check the Download icon on the FF status bar). I looked in m… (διαβάστε περισσότερα)

Lately when I attempt to download any pdf file I get the 'file name'.pdf with 'failed' as the result (when I check the Download icon on the FF status bar). I looked in my download directory and I found these 'failed' .pdf files with 0 KB and also some files (same name).pdf.part. I changed the file extension (deleted .part) to .pdf and the files would open in Acrobat. Nobody likes inconsistent problems, but occasionally a pdf will download normally!! But it fails more than it works. Using FF 102.0 (64-bit)

Ερώτηση από Wally 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Security Error: Content on about:tab may not load or link file

I had set up a userContent.css file in the past to pull up and fetch an image on my computer to display as a background on the homepage. It worked and did it's job until … (διαβάστε περισσότερα)

I had set up a userContent.css file in the past to pull up and fetch an image on my computer to display as a background on the homepage. It worked and did it's job until recently, when I had recently relocated a lot of my files around on my computer. I have redirected everything to where I want it to look, including the userContent.css file to the new location for the image I want as the background. Firefox loads the .css file correctly, and recognizes the file existing, but it won't load the image itself for some odd reason. It states it "may not load or link the file" because of a security error, and thus, can't load the image. I never had to deal with this before. How can I get Firefox to be able to load my image like I want it to? I have screenshots that I can provide, but this site doesn't want to upload them at the moment.

Ερώτηση από meddlingguns 1 έτος πριν

Απάντηση από jscher2000 - Support Volunteer 1 έτος πριν