Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων

Debugging Tutorial

Got to be kidding. The Firefox tutorial is the pits. The worst I seen yet. Is there a developers Firefox manual to be had, because the browser educational platform is … (διαβάστε περισσότερα)

Got to be kidding. The Firefox tutorial is the pits. The worst I seen yet. Is there a developers Firefox manual to be had, because the browser educational platform is the just the worst I seen in years?

Ερώτηση από mcv57 6 ημέρες πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 6 ημέρες πριν

"help > Send feedback" is not working

Firefox Developer Edition 88.0b9(64-Bit) I'm unable to send feedback. I always get the same text, which can be seen on the screenshot. I already tried incognito mode and … (διαβάστε περισσότερα)

Firefox Developer Edition 88.0b9(64-Bit)

I'm unable to send feedback. I always get the same text, which can be seen on the screenshot. I already tried incognito mode and with disabled add-ons.

Ερώτηση από Flekay 3 ημέρες πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 3 ημέρες πριν

Change Amazon Search Engine Marketplace within Firefox

The default Amazon search that comes built-in with Firefox points to Amazon.com. Is there a way to search for other marketplaces, like amazon.com.au or amazon.sg ? … (διαβάστε περισσότερα)

The default Amazon search that comes built-in with Firefox points to Amazon.com. Is there a way to search for other marketplaces, like amazon.com.au or amazon.sg ?

Ερώτηση από spaceboy 1 ημέρα πριν

Τελευταία απάντηση από TerryN21 1 ημέρα πριν

Open bookmarks in new background tab while on "new tab"

Hello Hello, I have an addon that makes my bookmarks open in new background tabs (https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/open-bookmarks-in-a-new-tab/). This work… (διαβάστε περισσότερα)

Hello Hello,


I have an addon that makes my bookmarks open in new background tabs (https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/open-bookmarks-in-a-new-tab/). This works in all but one instance. If I am already on the "New Tab" page, the bookmark opens in that tab. Is there any way to make the bookmark open in a background tab while I am on the new tab page? Thanks!

Ερώτηση από James Edward Armstrong IV 1 ημέρα πριν

Τελευταία απάντηση από James Edward Armstrong IV 22 ώρες πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

I can not see my bookmarks in older version, how can I see them or How can I get pervious version??

After updating to latest version of firefox 5. I can not see my bookmark, I tried to read help section but can not find out what is wrong? Can any one help me get my book… (διαβάστε περισσότερα)

After updating to latest version of firefox 5. I can not see my bookmark, I tried to read help section but can not find out what is wrong? Can any one help me get my bookmark back? Or go back to older version? Cheers

Ερώτηση από ketul 9 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από ketul 9 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

deletion cache in sudden close

one of the biggest problems in Firefox is deletion and erasing cache in crashing the Firefox Whenever be open Firefox and sudden reset the computer or hang up the Firefox… (διαβάστε περισσότερα)

one of the biggest problems in Firefox is deletion and erasing cache in crashing the Firefox Whenever be open Firefox and sudden reset the computer or hang up the Firefox or the windows then inevitable deleted the Firefox cache Firefox cache is a important for some users or all of users please patch for this problem

morteza faal Iran Kashan

Ερώτηση από mortezafaal 9 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από GreenNatureSoft 8 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

In the Find box, how can I type the entire word before the search commences?

In the Find box, sometimes the search skips over my word of interest before I fully type in the word. I would like to search the old fashioned way in the Find box. Let m… (διαβάστε περισσότερα)

In the Find box, sometimes the search skips over my word of interest before I fully type in the word.

I would like to search the old fashioned way in the Find box. Let me completely type my search word and hit Enter before the search commences.


Is this possible?


I do not have the "Search as You Type" option turned on, which really does not apply to the Find box.

Ερώτηση από rjensen65 9 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 9 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox 5 is VERY slow rendering opacity values from javascrit.

Firefox 5 in Mac X OS is VERY slow rendering opacity values from javascrit. It's extremely SLOW in websites which use javascript to "play" with opacity values. As you can… (διαβάστε περισσότερα)

Firefox 5 in Mac X OS is VERY slow rendering opacity values from javascrit. It's extremely SLOW in websites which use javascript to "play" with opacity values. As you can see on www.emoure.com (when you open an image from gallery).

Ερώτηση από emp82 9 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από ramsecoline 9 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

how can I add a call to Lastpass login to the "When Firefox starts" dropdown?

I have Lastpass "show logon screen when browser starts" option checked, but it doesn't. Seems I need to add a line to the: When Firefox starts drop-down menu. How? … (διαβάστε περισσότερα)

I have Lastpass "show logon screen when browser starts" option checked, but it doesn't. Seems I need to add a line to the: When Firefox starts drop-down menu. How?

Ερώτηση από AndrewA 9 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από AndrewA 9 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Css shadows/Fullscreen video problems

Hello, At some point I've started to have problems with FF displaying css shadows and fullscreen videos. 1) Here's an example of how css shadows look like on a variety of… (διαβάστε περισσότερα)

Hello, At some point I've started to have problems with FF displaying css shadows and fullscreen videos.

1) Here's an example of how css shadows look like on a variety of sites when openned in FF: http://xmages.net/show.php/2871278_css-png.html . Chromium displays the same sites perfectly.

2) There's some kind of a problem with the switching to the fullscreen mode. For example at imdb.com when I click the fullscreen mode button - the video itself starts underneath the browser window and can be switched to with ALT+TAB. Again - Chromium works fine there.

Ερώτηση από ibmed 9 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από ibmed 9 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

I changed my update channel to beta by mistake, and it updated to a beta, and now their is no option to change it back.

I changed my update channel to beta by mistake, and it updated to a beta, and now their is no option to change it back.

Ερώτηση από fxer2011 9 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 9 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

firefox not playing sound in youtube.com and flash sites

I have downloaded the beta 5 version and for some odd reason I cant play sounds anymore, even after I downgraded back to version 4 - youtube.com plays videos but no sound… (διαβάστε περισσότερα)

I have downloaded the beta 5 version and for some odd reason I cant play sounds anymore, even after I downgraded back to version 4 - youtube.com plays videos but no sound. I have all latest flash plugins installed. sound works on all other browsers

Ερώτηση από successvirus 9 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 9 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Is there a way to clean my profile directory?

I back up my profile directory, but it seems to be overly large. It contains over 100K files and over a GB of space. I couldn't find any command or extension to clean o… (διαβάστε περισσότερα)

I back up my profile directory, but it seems to be overly large. It contains over 100K files and over a GB of space. I couldn't find any command or extension to clean or compact it. Am I missing anything?

Ερώτηση από bradwood 9 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από bradwood 9 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

which version of IDM supported by firefox 5.00 ?

Few days ago i update my firefox from 3.60 to 5.00 , But i'm facing few problems.I use IDM(Internet Download Manager) for downloading files.After updating my firefox ,i i… (διαβάστε περισσότερα)

Few days ago i update my firefox from 3.60 to 5.00 , But i'm facing few problems.I use IDM(Internet Download Manager) for downloading files.After updating my firefox ,i install IDM 6.05 which i used before with firefox 3.6o without any problem.But after installing IDM 6.05 with firefox 5.00,it is not catching download from firefox.I watched the Add-ons page,it says "IDM CC (7.2.8) is incompatible with firefox 5.0"But i need this extension/Add-ons for download.So what can i do or which version of IDM i should install for supporting firefox 5.0 ? If i'll not get the solution i have to install firefox 3.60 again.Please help me quickly.

Ερώτηση από Repon13 9 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από Repon13 9 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Navigation buttons on this website don't work with Firefox 5

Go to www.tbg.nu Open any topic with more than 1 msg Click on "Next" or "Prev" at the top. Works fine in Firefox 4 but broken in 5. … (διαβάστε περισσότερα)

Go to www.tbg.nu Open any topic with more than 1 msg Click on "Next" or "Prev" at the top. Works fine in Firefox 4 but broken in 5.

Ερώτηση από serval 9 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 9 έτη πριν