Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Why is AVG Password Protection application able to gain access to my saved passwords on Firefox browser?

Why does AVG password protection have access to the passwords stored on Firefox and then notifies me if my password has been compromised? Isn't this a security issue when… (διαβάστε περισσότερα)

Why does AVG password protection have access to the passwords stored on Firefox and then notifies me if my password has been compromised? Isn't this a security issue when avg password protection can access my saved passwords and can this be stopped or prevented (without me uninstalling AVG)? AVG enables the password protection application by default and you can't disable it or uninstall it without uninstalling the AVG itself. Also no AVG Plugin or extension is installed in my browser.

Ερώτηση από TemmyD1 11 μήνες πριν

Απάντηση από TemmyD1 10 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

All sites insecure after Firefox Refresh

I've just done a Firefox Refresh which has been a bit of a disaster as any attempt to connect to any sites now gives a message to say that they don't have the right certi… (διαβάστε περισσότερα)

I've just done a Firefox Refresh which has been a bit of a disaster as any attempt to connect to any sites now gives a message to say that they don't have the right certificate and are insecure. The same goes for your own site!

Any help please??

Ερώτηση από Captaincareful 2 έτη πριν

Απάντηση από philipp 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

My list of saved logins/passwords is suddenly empty. Why?

I turned on Firefox this morning (after a Microsoft update/shut down last night). Heading to my usual pages where my logins/passwords come up automatically, I discovered … (διαβάστε περισσότερα)

I turned on Firefox this morning (after a Microsoft update/shut down last night). Heading to my usual pages where my logins/passwords come up automatically, I discovered the boxes were empty - they are usually filled by autofill; these are login pages to my blog, Amazon, eBay etc. I had also been logged out of my Firefox account, so I logged back in (I had remembered that password, luckily) Checking Options/security - show saved logins, I found absolutely no list of saved logins at all. (Horror!) I synced Firefox - still no list of saved logins Where have they gone and how do I get them back?

Hoping someone can help 'cos it's about five years' worth of saved logins.

Ερώτηση από JamesCollins26 1 έτος πριν

Απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Avast Removed Addon and Destroyed My Previous Session! How Do I Get it Back?

Avast wanted to removed an Addon it didn't like so I allowed it to get rid of it. But Avast Destroyed My Previous Session! How Do I Get it Back? I clicked on 'Restore A… (διαβάστε περισσότερα)

Avast wanted to removed an Addon it didn't like so I allowed it to get rid of it. But Avast Destroyed My Previous Session! How Do I Get it Back? I clicked on 'Restore All Windows' but all I got was a bunch of new windows and on only one Window of about 8 that are now lost or gone. Months to build... now if I can't restore these, it will take weeks or a month or more to build back what I had!

Ερώτηση από Pj 2 έτη πριν

Απάντηση από Pj 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

firefox won't open, reinstall etc - always same message, as attached

After AVAST found an error in firefox and tried to fix it, firefox will not open unless it's showing as the attached image I have uninstalled both programmes, reinstalled… (διαβάστε περισσότερα)

After AVAST found an error in firefox and tried to fix it, firefox will not open unless it's showing as the attached image I have uninstalled both programmes, reinstalled firefox, restarted my computer several times as well as tried a system restore point but to no avail. Any help is very appreciated, I need it running soon to get my assessment pieces done.

Ερώτηση από bmarchant 2 έτη πριν

Απάντηση από Shadow110 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Avast removed 'bad' firefox add ons now I can't get firefoz to load

Today I went into Firefox (windows 7) and Avast said 2 unreliable add-ons to remove. One was Firefox telemetry can't remember the other. Now firefox won't load properly t… (διαβάστε περισσότερα)

Today I went into Firefox (windows 7) and Avast said 2 unreliable add-ons to remove. One was Firefox telemetry can't remember the other. Now firefox won't load properly tho icon there and still noted in programs. I can't reinstall firefox or download it again. Having to do this via Google Chrome. Help

Ερώτηση από chopsuey 2 έτη πριν

Απάντηση από chopsuey 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Start up of Firefox just shows two light yellow empty lines on the bottom of the desktop

Empty lines appear to be top part of page. Contains text: "<window id="main window". </p>

Cannot be enlarged to see complete page

Ερώτηση από Willem7415 2 έτη πριν

Απάντηση από philipp 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

I get yellow box and this text "<window id="main-window" ^

my laptop did an update on something and when trying to start firefox I now just get a yellowish nearly full page box with the following text in a section at the top "<… (διαβάστε περισσότερα)

my laptop did an update on something and when trying to start firefox I now just get a yellowish nearly full page box with the following text in a section at the top "<window id="main-window" ^ ". Uninstall and new install does not change anything. </p>

Ερώτηση από keith.packham 2 έτη πριν

Απάντηση από philipp 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox 62dmg not loading correctly on Mac desktop running high sierra 10.13.6 previous version Firefox 57dmg works perfectly

I am running Firefox 57dmg on my mac desktop in high sierra and it works perfectly, I am continually being asked to upgrade to 62dmg. every time I do the upgrade or even … (διαβάστε περισσότερα)

I am running Firefox 57dmg on my mac desktop in high sierra and it works perfectly, I am continually being asked to upgrade to 62dmg. every time I do the upgrade or even download the new version frm scratch it does not load correctly web pages will not load says cannot connect to site. I place an exception then the site will load but shows no images and all the text is down the left side of my screen. This occurs on every occasion I have upgraded or downloaded. As I stated previous Firefox 57dmg works perfectly.

Ερώτηση από Phil88 2 έτη πριν

Απάντηση από FFus3r 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

Few month ago firefox become extremely slow!

Few month ago Firefox become extremely slow on one of my PC Windows 10 (Chrome etc works perfect). I have few PC, different operating system and everything is OK with Fir… (διαβάστε περισσότερα)

Few month ago Firefox become extremely slow on one of my PC Windows 10 (Chrome etc works perfect). I have few PC, different operating system and everything is OK with Firefox except one pc. I followed all fix/improve suggestions, nothing is help. After complete uninstall and new installation of browser (deleting all Firefox folders etc) the browser start working proper (reinstall of browser didn't help, i have complete uninstall it), but after few days the slow issues have back :( Is there some report/log diagnostic file that I can run and send you guys, these problem make me crazy :(

Ερώτηση από RioZoom 2 έτη πριν

Απάντηση από FFus3r 2 έτη πριν