Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox crashes (straight up closes without any warning) when I search for terms like: "rogue", "malware", "virus"

I have been having this issue for months now. Every time I search for something which contains terms like "rogue", "malware", "virus" firefox closes without any notice. T… (διαβάστε περισσότερα)

I have been having this issue for months now. Every time I search for something which contains terms like "rogue", "malware", "virus" firefox closes without any notice. This first happened when I searched these terms on youtube and google.

Is some sort of malware trying to prevent me from searching the term "malware"? Also, there is a similar question here which also states that firefox closes when the term "rogue" is searched for but I can't view that question because every time I try to open the question my firefox crashes because it contains the term "rogue" ...

How do I fix this issue? Please help me out, thanks.

Ερώτηση από fourteen 3 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από Shadow110 3 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

suddenly, firefox takes a long time to open; then although familiar toolbars/bookmarks are there, I cannot reach any website at all(win7).

Chugging along just fine as usual, in the early part of today(using Firefox several times). With Firefox closed, I went to open it and it took ages to open fully. When … (διαβάστε περισσότερα)

Chugging along just fine as usual, in the early part of today(using Firefox several times). With Firefox closed, I went to open it and it took ages to open fully. When it did open, the familiar toolbars were there, including my Bookmarks toolbar. The Bookmarks toolbar is showing the icons of sites that I have put there, and it is showing my self-created folders on it (containing various website shortcuts etc). The only difference is that the folders are grey instead of yellow. However, nothing is actually HAPPENING. No matter what I click on, I am not reaching any website whatsoever. I cannot actually go anywhere at all with Firefox. My internet connection is working just fine. I can open email software and I can open (and use) Internet Explorer. Why has my Firefox just stopped functioning on my Windows 7 PC? It is Firefox Quantum ESR 60.2.0esr. I am typing this support request on my Windows 10 laptop where Firefox Quantum 62.0 is working ok!

Ερώτηση από pruemcl 3 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από FFus3r 3 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

start.mozilla.org/firefox reports "your connection is not secure"

After updating to Firefox Quantum 62.0, when I launch the browser I get an insecure connection warning....on the mozilla Firefox start page! Your connection is not secure… (διαβάστε περισσότερα)

After updating to Firefox Quantum 62.0, when I launch the browser I get an insecure connection warning....on the mozilla Firefox start page!

Your connection is not secure

The owner of start.mozilla.org has configured their website improperly. To protect your information from being stolen, Firefox has not connected to this website.

This site uses HTTP Strict Transport Security (HSTS) to specify that Firefox may only connect to it securely. As a result, it is not possible to add an exception for this certificate.

Is Firefox trying to prevent me accessing it's own web page???

Help!

Ερώτηση από pljpreston 3 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 3 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Upgraded to 60.2 and now getting Connection is not secure error when previous version worked

After upgrading to 60.2 (64bit) on Windows 7 I am receiving the error 'Connection is Not Secure'. I need to access this connection. Thank you

Ερώτηση από pacerschool 3 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 3 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Learned that Kaspersky internet security doesn't support firefox. can you tell me the reason, please. Kaspersky didn't have a satisfying answer.

After a last update of Firefox, Kasperksy told me, that firefox websites are not protected by this security software and they force me to use google chrome for to be prot… (διαβάστε περισσότερα)

After a last update of Firefox, Kasperksy told me, that firefox websites are not protected by this security software and they force me to use google chrome for to be protected. But I want to use firefox because of its tracking protection and privacy sites. Is there any reason to bar Mozilla from protecting. In former times there was an add-on, which doesn't exist any longer.

Ερώτηση από babepa 3 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από Roland Tanglao 3 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Slow load or don't load at all any website

I have several months with this problem, sometimes when I open a new tab from a link is stay with icon of loading but nothing happen. If I open several times finally it l… (διαβάστε περισσότερα)

I have several months with this problem, sometimes when I open a new tab from a link is stay with icon of loading but nothing happen. If I open several times finally it loads, but is very frustrating.

I have last version of Firefox, I tried a clean install still happen.

Please let me know how to fix it.

Regards, Spirit

Ερώτηση από spirit_warrior 3 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 2 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Few month ago firefox become extremely slow!

Few month ago Firefox become extremely slow on one of my PC Windows 10 (Chrome etc works perfect). I have few PC, different operating system and everything is OK with Fir… (διαβάστε περισσότερα)

Few month ago Firefox become extremely slow on one of my PC Windows 10 (Chrome etc works perfect). I have few PC, different operating system and everything is OK with Firefox except one pc. I followed all fix/improve suggestions, nothing is help. After complete uninstall and new installation of browser (deleting all Firefox folders etc) the browser start working proper (reinstall of browser didn't help, i have complete uninstall it), but after few days the slow issues have back :( Is there some report/log diagnostic file that I can run and send you guys, these problem make me crazy :(

Ερώτηση από RioZoom 3 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 3 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

will firefox be compatable with Norton toolbar

I have Norton Tool bar and will Firefox be okay to use with it as, I have the Identity safe and safe search on it & really need it and use it..thanks

Ερώτηση από eastiemm 3 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από Shadow110 3 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Why can't Firefox open websites but Internet Explorer can?

I use Windows 10 Version 1803(OS Build 17134.228). I use Firefox Quantum 62.0(64-bit). After the most recent update to Firefox, Firefox can no longer open 75% of the we… (διαβάστε περισσότερα)

I use Windows 10 Version 1803(OS Build 17134.228). I use Firefox Quantum 62.0(64-bit). After the most recent update to Firefox, Firefox can no longer open 75% of the websites I routinely surf. All of the offending websites supposedly have certificates with invalid signatures. Oddly enough, those same websites are no problem to Internet Explorer, Google Chrome, Opera or Microsoft Edge. What are you guys trying to do, Shoot Yourselves in the Foot Again? Get this crap fixed.

Ερώτηση από JimmyJoeBob 3 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 3 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

latest update of mozzila has disabled my Trend maximum security. how do i correct this?

system automatically updated mozzilla firefox on Friday and at that time my wife rceived a message saying firefox was blocking Trend Maximum Security. Since then whenev… (διαβάστε περισσότερα)

system automatically updated mozzilla firefox on Friday and at that time my wife rceived a message saying firefox was blocking Trend Maximum Security. Since then whenever i turn Trend on it disables .

Ερώτηση από PatQ 3 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από James 3 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

New update blocked my security software. WTF

I use Bitdefender and the new update blocked access to my passwords. I have just about had enough of firefox's shit.

Ερώτηση από Budman 3 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από user633449 3 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

every search in Firefox is blocked by WebRoot for malicious site https://services.srchweb.org

Today, 9/9/18, using the search box in Google (searching everything) on Firefox triggers a warning for malicious site from Webroot. Webroot has blocked the website you … (διαβάστε περισσότερα)

Today, 9/9/18, using the search box in Google (searching everything) on Firefox triggers a warning for malicious site from Webroot.

Webroot has blocked the website you are trying to access for your protection:(https://services.srchweb.org/crx/search.php?k=croc&action=ds&...) I searched crocs and this is what happened. Detected Spyware/Adware Site This site might contain software that gathers information and tracks activity without the user’s knowledge or explicit consent, or that shows unsolicited popup advertising.

Anything at all that I type into the search box triggers this response - if I use any other browsers I have no problem whatsoever. Just with V62.0 Firefox

Ερώτηση από cinada52 3 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από Shadow110 3 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

TV provider sign-in buttons do nothing when clicked.

When I'm prompted to sign into with my cable provider I cannot select one. Clicking on one does nothing. I've experienced the same thing on ESPN's website when I want t… (διαβάστε περισσότερα)

When I'm prompted to sign into with my cable provider I cannot select one. Clicking on one does nothing. I've experienced the same thing on ESPN's website when I want to filter a list of scores by conference, for example. The drop down box doesn't respond to whichever option I click on. I've tried clearing my cache and disabling any extensions that may prohibit pop-ups, etc. I've made exceptions for websites and tweaked my anti-virus. Firefox is up to date and I've tried running it in safe mode. Sometimes, randomly it seems, I can sign in with no problem, although the ESPN problem is persistent.

Ερώτηση από ssellers14 3 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από Shadow110 3 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox updated to version 62.0 and started getting intrusion attempt blocked by Norton

I just started having this issue today after Firefox updated to version 62.0. Norton listed Attacker URL https://reddleops.pro/ciDJ9e6ZbX2.5NI/SRW/QX9fMjjMkRweO/TVI/1VMBS… (διαβάστε περισσότερα)

I just started having this issue today after Firefox updated to version 62.0. Norton listed Attacker URL https://reddleops.pro/ciDJ9e6ZbX2.5NI/SRW/QX9fMjjMkRweO/TVI/1VMBSd0KyAOiTCAY5fMBz/Y/5/

Network traffic was detected that matches the signature of a known attack. The attack was resulted from C:\Program Files\Mozilla Firefox.exe.

Ερώτηση από Rtippitt 3 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 3 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

The browser crashes ever since it was updated.

I work at a small company who has been using firefox for our work. It has updated and now it crashes and we can't use it. I prefer it over Chrome. Is there a fix? I tried… (διαβάστε περισσότερα)

I work at a small company who has been using firefox for our work. It has updated and now it crashes and we can't use it. I prefer it over Chrome. Is there a fix? I tried uninstalling and reinstalling it and listing the website we use as an exception. None of that has worked. this is the crash log: e68fd5de-fd1d-450c-8057-5f41b05940f6 9/7/2018 2:07 PM

bp-11467413-8504-42e0-9338-e4abb0180911 9/11/2018 1:22 PM bp-9b5755c6-3ec1-463d-8b5b-5ebb50180911 9/11/2018 1:21 PM bp-46ca70a6-d3dd-45cb-ac08-4cd390180911 9/11/2018 9:41 AM bp-f1040c0a-e207-4efc-81ef-50dc70180911 9/11/2018 9:12 AM

Ερώτηση από ttaylor72 3 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από philipp 2 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

starting up Firefox results in strange window screen

when starting up Firefox \i only get a window page (see attachement). It occured after Avast removed some files with a bad reputation ( so maybe I caused this myself ;-… (διαβάστε περισσότερα)

when starting up Firefox \i only get a window page (see attachement). It occured after Avast removed some files with a bad reputation ( so maybe I caused this myself ;-(

Ερώτηση από ChrisW1970 3 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 3 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

sec_error_unknown_issuer on most/all websites

Hi All I have an issue with a Mac that I just downloaded firefox on, and for most of the websites I go to, it gives me an error message: sec_error_unknown_issuer It's occ… (διαβάστε περισσότερα)

Hi All

I have an issue with a Mac that I just downloaded firefox on, and for most of the websites I go to, it gives me an error message: sec_error_unknown_issuer

It's occurring on Google as well

I can load websites that have http:// instead of https://

the mac has malwarebytes on it, and is causing no issues (i turned off the protection for it and i was still getting the same errors)

I've tested it out on a PC on the same network and that's not had any issues so I know that's not the problem

This is what I get on www.google.com and www.tumblr.com

google.com:

https://www.google.com.au/

Peer’s Certificate issuer is not recognized.

HTTP Strict Transport Security: false HTTP Public Key Pinning: true

Certificate chain:


BEGIN CERTIFICATE-----

MIIHVDCCBjygAwIBAgIRAK2gFTbQqxMadR0cYK0QxYcwDQYJKoZIhvcNAQELBQAw KzELMAkGA1UEBhMCRU4xHDAaBgNVBAMME0FkZ3VhcmQgUGVyc29uYWwgQ0EwHhcN MTgwODI4MTgyMzAwWhcNMTgxMTIwMTgyMzAwWjBmMQswCQYDVQQGEwJVUzETMBEG A1UECAwKQ2FsaWZvcm5pYTEWMBQGA1UEBwwNTW91bnRhaW4gVmlldzETMBEGA1UE CgwKR29vZ2xlIExMQzEVMBMGA1UEAwwMKi5nb29nbGUuY29tMIIBIjANBgkqhkiG 9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAuHLYWWwWdEfOVqzskFw5iUF+gTRFtdk/j2TO 6Sz2k7RxFuiUtCl1oSX4Qs3iSeT2N2G5csT8Ep6ueg2Ww1euE2Oul0Vv8eiLp6pA jquvcyg4DoYTIFKtzx5FVAfOet7P6cPSim0BS0P8MlvTGd5cw9l0oRjTvw9/35FS vvYMQPPFwyinr7zeh4/0Ws63jpMJ17ATTjzJjcQC3LvD0qiRJ+yIWzDtOXn68CFT NtpYtHHUfS3Dsvuv8O8QfuEBtYp2nnB/vIkt0PzvzJ0YP+63jObjjyIvSuiQsKnj 6T4Snx3uXo0R9ZfM3p6YvoMyoKMZa0IlvdSgInlZUsIp3Mdr5QIDAQABo4IENjCC BDIwggQLBgNVHREEggQCMIID/oIMKi5nb29nbGUuY29tgg0qLmFuZHJvaWQuY29t ghYqLmFwcGVuZ2luZS5nb29nbGUuY29tghIqLmNsb3VkLmdvb2dsZS5jb22CFCou ZGI4MzM5NTMuZ29vZ2xlLmNuggYqLmcuY2+CDiouZ2NwLmd2dDIuY29tggoqLmdn cGh0LmNughYqLmdvb2dsZS1hbmFseXRpY3MuY29tggsqLmdvb2dsZS5jYYILKi5n b29nbGUuY2yCDiouZ29vZ2xlLmNvLmlugg4qLmdvb2dsZS5jby5qcIIOKi5nb29n bGUuY28udWuCDyouZ29vZ2xlLmNvbS5hcoIPKi5nb29nbGUuY29tLmF1gg8qLmdv b2dsZS5jb20uYnKCDyouZ29vZ2xlLmNvbS5jb4IPKi5nb29nbGUuY29tLm14gg8q Lmdvb2dsZS5jb20udHKCDyouZ29vZ2xlLmNvbS52boILKi5nb29nbGUuZGWCCyou Z29vZ2xlLmVzggsqLmdvb2dsZS5mcoILKi5nb29nbGUuaHWCCyouZ29vZ2xlLml0 ggsqLmdvb2dsZS5ubIILKi5nb29nbGUucGyCCyouZ29vZ2xlLnB0ghIqLmdvb2ds ZWFkYXBpcy5jb22CDyouZ29vZ2xlYXBpcy5jboIUKi5nb29nbGVjb21tZXJjZS5j b22CESouZ29vZ2xldmlkZW8uY29tggwqLmdzdGF0aWMuY26CDSouZ3N0YXRpYy5j b22CEiouZ3N0YXRpY2NuYXBwcy5jboIKKi5ndnQxLmNvbYIKKi5ndnQyLmNvbYIU Ki5tZXRyaWMuZ3N0YXRpYy5jb22CDCoudXJjaGluLmNvbYIQKi51cmwuZ29vZ2xl LmNvbYIWKi55b3V0dWJlLW5vY29va2llLmNvbYINKi55b3V0dWJlLmNvbYIWKi55 b3V0dWJlZWR1Y2F0aW9uLmNvbYIHKi55dC5iZYILKi55dGltZy5jb22CGmFuZHJv aWQuY2xpZW50cy5nb29nbGUuY29tggthbmRyb2lkLmNvbYIbZGV2ZWxvcGVyLmFu ZHJvaWQuZ29vZ2xlLmNughxkZXZlbG9wZXJzLmFuZHJvaWQuZ29vZ2xlLmNuggRn LmNvgghnZ3BodC5jboIGZ29vLmdsghRnb29nbGUtYW5hbHl0aWNzLmNvbYIKZ29v Z2xlLmNvbYISZ29vZ2xlY29tbWVyY2UuY29tghhzb3VyY2UuYW5kcm9pZC5nb29n bGUuY26CCnVyY2hpbi5jb22CCnd3dy5nb28uZ2yCCHlvdXR1LmJlggt5b3V0dWJl LmNvbYIUeW91dHViZWVkdWNhdGlvbi5jb22CBXl0LmJlMAwGA1UdEwEB/wQCMAAw EwYDVR0lBAwwCgYIKwYBBQUHAwEwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggEBALZQoBp1pC4W NNo2L/XitS+SKejcRoH/SOP2Jxat+WdVikRK63LZ0EcaT4tucitYOl9LjbUr5VjG sIO1Z9HSfu75m/qoZq5bJ6uEKz7lipReOI/B6SV6NZI/GMCk+dp4Bpn1m+kj4oxf 00qljgdH71QTvtNTEA/hzPnOgC9PMZg4G26IVszKPo8WZXiSp4D/DaxYW80HaxRW eMgtKItftSwNEu8+TfQKTAj7zV1zaAPpdnjsP7cF5P9slu9SsWlA4x1d2wjowNeV ghOuyTRd1s5fS/Ru7fD37GkCA/tOPwibB1ddT8UUwhX9CayEFliLJJHf4NJ3vtiH yIskcPfddqE=


END CERTIFICATE-----


tumblr.com:

https://www.tumblr.com/

Peer’s Certificate issuer is not recognized.

HTTP Strict Transport Security: true HTTP Public Key Pinning: false

Certificate chain:


BEGIN CERTIFICATE-----

MIIFBzCCA++gAwIBAgIRANeocHdslF5WJYlICFsqhzgwDQYJKoZIhvcNAQELBQAw KzELMAkGA1UEBhMCRU4xHDAaBgNVBAMME0FkZ3VhcmQgUGVyc29uYWwgQ0EwHhcN MTgwODIwMDAwMDAwWhcNMTgwOTI4MTIwMDAwWjBxMQswCQYDVQQGEwJVUzETMBEG A1UECBMKQ2FsaWZvcm5pYTESMBAGA1UEBxMJU3Vubnl2YWxlMR0wGwYDVQQKExRZ YWhvbyBIb2xkaW5ncywgSW5jLjEaMBgGA1UEAwwRKi5lZGdlLnR1bWJsci5jb20w ggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQDBYl/QzN01uBwUyD7VlEmQ vVd0vvsIhasT0a349fjNu6VH1u13vfD5M7J1HK8EIEzbDFDRZQ3g6t2qT3Y5lxQV 7av0wLKkGB5CyrrtVyYk93XNsP7/JJnKYxb0FDX/gitRIOqzkA5Ylus0X2W0HvIT kzTYbisjd+VToNFr1KCTgEQ/3uEHUZusp5dGwcBe+bS7DVHzjQcNwTpVuUttEsXs qD1umg6j6/Dc4vjxR0ncm6Vy7ilYDmNUrNHPdunNND39o4wE390Kz/NtTv8QrwBS LTSdCL0HCpcCGT758HreFsrYKdFX+3xVo4+jowLCzlJa1wVcLGjY7Xk5U79d2rl5 AgMBAAGjggHeMIIB2jCCAakGA1UdEQSCAaAwggGcghEqLmVkZ2UudHVtYmxyLmNv bYIUYXBpLWh0dHAyLnR1bWJsci5jb22CDmFwaS50dW1ibHIuY29tghFhc3NldHMu dHVtYmxyLmNvbYIRYXNzZXRzLnR4bWJsci5jb22CDGEudHVtYmxyLmNvbYIQZW1i ZWQudHVtYmxyLmNvbYIXKi5nbG9iYWwtcG9wLnR1bWJsci5jb22CEioubWVkaWEu dHVtYmxyLmNvbYISKi5zcnZjcy50dW1ibHIuY29tghBtZWRpYS50dW1ibHIuY29t gg1teC50dW1ibHIuY29tghNwbGF0Zm9ybS50dW1ibHIuY29tghhzZWN1cmUuYXNz ZXRzLnR1bWJsci5jb22CGHNlY3VyZS5zdGF0aWMudHVtYmxyLmNvbYIRc3RhdGlj LnR1bWJsci5jb22CCnR1bWJsci5jb22CDnZ0dC50dW1ibHIuY29tgg12dC50dW1i bHIuY29tggx2LnR1bWJsci5jb22CFHd3dy1odHRwMi50dW1ibHIuY29tgg53d3cu dHVtYmxyLmNvbTAMBgNVHRMBAf8EAjAAMB0GA1UdJQQWMBQGCCsGAQUFBwMBBggr BgEFBQcDAjANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAQEAj9qQZg14N40mvrWfUz9VvDJLLljI Sc7nWuuIPNUAAqfcty5fWipcpn94qF1NipeCtPJO6qLxNUjCx/wclWHhUstROAxE ddCiUISmYRrbE5xYEovanXA1P+yZp++2gfrWl7S1cY97tCZ9s0rL4u+VBi2vQn/f 7I1aHKdiH2xmEuxi6Xq4BeRwfXQJdv+SS44xlXAC9Di/x68FCwaBJM8tSbkkXUFQ F+As1Hnu5jNEa3QwfqPM/vNOa5TI0zDe69mCQoZAkYagQYtUv8ufTsa1MpVh2yBp 4ZZf0aeDgJgSkJHekAZaKSCu1BU1tqBVLHxf4uySVPAXOFfRxV+Ty1Knbg==


END CERTIFICATE-----

Ερώτηση από Cross_TM 3 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από philipp 3 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

I downloaded your software but it opens in AVG. How can I get rid of AVG?

I got Rid of AVG antivirus software, but when I downloaded Firefox it open in AVG. How can I get a clean Firefox without AVG? & please email me the answer, as I'm not… (διαβάστε περισσότερα)

I got Rid of AVG antivirus software, but when I downloaded Firefox it open in AVG. How can I get a clean Firefox without AVG? & please email me the answer, as I'm not real computer hip. Thanks, Loyd

Ερώτηση από modfurnmkr 3 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από McCoy 3 έτη πριν