Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

In version 62.0, how can I permanently set Google as default search engine?

It seems that default search engine reverts to Yahoo every time Firefox is upgraded. Can't find instructions to reset default in current version to Google.

Ερώτηση από David 2 έτη πριν

Απάντηση από David 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Download is blocked by message: Public Fox extension download blocked

Wanted to update to newest version but was told it is not possible. Downloading of new version is blocked with message shown in attached screenshot. How to proceed? … (διαβάστε περισσότερα)

Wanted to update to newest version but was told it is not possible. Downloading of new version is blocked with message shown in attached screenshot. How to proceed?

Ερώτηση από Henning Laue 2 έτη πριν

Απάντηση από Henning Laue 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Getting "connection not secure" at support.mozilla.org ...

... and every other site I visit (cnn.com, google.com, etc.) How do I fix this, or is an issue with 62.0? I had to use Chrome to even access mozilla.org. I can't get to a… (διαβάστε περισσότερα)

... and every other site I visit (cnn.com, google.com, etc.) How do I fix this, or is an issue with 62.0? I had to use Chrome to even access mozilla.org. I can't get to any website.

Ερώτηση από mtzjack 2 έτη πριν

Απάντηση από Shadow110 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

Few month ago firefox become extremely slow!

Few month ago Firefox become extremely slow on one of my PC Windows 10 (Chrome etc works perfect). I have few PC, different operating system and everything is OK with Fir… (διαβάστε περισσότερα)

Few month ago Firefox become extremely slow on one of my PC Windows 10 (Chrome etc works perfect). I have few PC, different operating system and everything is OK with Firefox except one pc. I followed all fix/improve suggestions, nothing is help. After complete uninstall and new installation of browser (deleting all Firefox folders etc) the browser start working proper (reinstall of browser didn't help, i have complete uninstall it), but after few days the slow issues have back :( Is there some report/log diagnostic file that I can run and send you guys, these problem make me crazy :(

Ερώτηση από RioZoom 2 έτη πριν

Απάντηση από FFus3r 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

HOW CAN i GO BACK TO FIREFOX 61?

Firefox 62 disabled Bitdefender Wallet and I won't use it without Wallet. How do I get back to the previous version of Firefox?

Ερώτηση από wfw 2 έτη πριν

Απάντηση από jscher2000 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

All sites insecure after Firefox Refresh

I've just done a Firefox Refresh which has been a bit of a disaster as any attempt to connect to any sites now gives a message to say that they don't have the right certi… (διαβάστε περισσότερα)

I've just done a Firefox Refresh which has been a bit of a disaster as any attempt to connect to any sites now gives a message to say that they don't have the right certificate and are insecure. The same goes for your own site!

Any help please??

Ερώτηση από Captaincareful 2 έτη πριν

Απάντηση από philipp 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Hi, Yahoo Secure Search disappeared from my Firefox browser after a Firefox update. Do you know how I can get it back?

Hi, Yahoo Secure Search disappeared from my Firefox browser after a Firefox update. Do you know how I can get it back? McAfee Web Advisor (which I believe secure search c… (διαβάστε περισσότερα)

Hi,

Yahoo Secure Search disappeared from my Firefox browser after a Firefox update. Do you know how I can get it back?

McAfee Web Advisor (which I believe secure search came with) is enabled and I have added Yahoo Search to the search box but I can’t see how to get Yahoo Secure Search back. I found this very useful because it would flag up dangerous sites in a search list thereby preventing me clicking on them.

Advice appreciated.

Thanks.

Ερώτηση από joseph22 2 έτη πριν

Απάντηση από jscher2000 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox 62.0 and KIS 19.0.0.1088(b)

I have been running KIS 19.0.0.1088(b) with Firefox 61.0.2 64-bit and everything has been working well. I updated to Firefox 62.0 64-bit today, 11th September, and the Sa… (διαβάστε περισσότερα)

I have been running KIS 19.0.0.1088(b) with Firefox 61.0.2 64-bit and everything has been working well.

I updated to Firefox 62.0 64-bit today, 11th September, and the Safe Money function in KIS doesn't work.

So I re-installed Firefox 61.0.2 and it works correctly so there must be an issue with Firefox 62.0 which causes KIS Safe Money function to fail so it would appear that tech support for Firefox need to look into this.

Ερώτηση από dwa058 2 έτη πριν

Απάντηση από jscher2000 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox crash on 2008R2 Terminal Server for all users

Hi all, looking for some help on this one. https://crash-stats.mozilla.com/report/index/7fdf825e-c0b4-4604-872b-8f5160180912 https://crash-stats.mozilla.com/report/index/… (διαβάστε περισσότερα)

Hi all, looking for some help on this one.

https://crash-stats.mozilla.com/report/index/7fdf825e-c0b4-4604-872b-8f5160180912 https://crash-stats.mozilla.com/report/index/d47a7909-5d39-4f4f-913a-7cf2c0180912

All users on the terminal server experience the crash, and the Mozilla Crash Reporter afterwards. Firefox crashes after about 1minute being open, regardless of website I can force a tab to crash by opening a site with video eg. youtube.com First occurred 10/9/18

Tried: safe mode, uninstalling, restarting, reinstalling normal, ESR, v60, v52, x64, x86 Tried: Deleted Mozilla folder in: Program Files, AppData, Registry Works on same OS in same environment

Ερώτηση από browsing 2 έτη πριν

Απάντηση από philipp 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox 62dmg not loading correctly on Mac desktop running high sierra 10.13.6 previous version Firefox 57dmg works perfectly

I am running Firefox 57dmg on my mac desktop in high sierra and it works perfectly, I am continually being asked to upgrade to 62dmg. every time I do the upgrade or even … (διαβάστε περισσότερα)

I am running Firefox 57dmg on my mac desktop in high sierra and it works perfectly, I am continually being asked to upgrade to 62dmg. every time I do the upgrade or even download the new version frm scratch it does not load correctly web pages will not load says cannot connect to site. I place an exception then the site will load but shows no images and all the text is down the left side of my screen. This occurs on every occasion I have upgraded or downloaded. As I stated previous Firefox 57dmg works perfectly.

Ερώτηση από Phil88 2 έτη πριν

Απάντηση από FFus3r 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Web sites no longer recognize Autohotkey commands while all other programs do.

Autohotkey commands do not function in the Firefox environment, while they successfully function in Word.

Ερώτηση από tonyroder 2 έτη πριν

Απάντηση από Shadow110 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Start up of Firefox just shows two light yellow empty lines on the bottom of the desktop

Empty lines appear to be top part of page. Contains text: "<window id="main window". </p>

Cannot be enlarged to see complete page

Ερώτηση από Willem7415 2 έτη πριν

Απάντηση από philipp 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

I get yellow box and this text "<window id="main-window" ^

my laptop did an update on something and when trying to start firefox I now just get a yellowish nearly full page box with the following text in a section at the top "<… (διαβάστε περισσότερα)

my laptop did an update on something and when trying to start firefox I now just get a yellowish nearly full page box with the following text in a section at the top "<window id="main-window" ^ ". Uninstall and new install does not change anything. </p>

Ερώτηση από keith.packham 2 έτη πριν

Απάντηση από philipp 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Avast removed 'bad' firefox add ons now I can't get firefoz to load

Today I went into Firefox (windows 7) and Avast said 2 unreliable add-ons to remove. One was Firefox telemetry can't remember the other. Now firefox won't load properly t… (διαβάστε περισσότερα)

Today I went into Firefox (windows 7) and Avast said 2 unreliable add-ons to remove. One was Firefox telemetry can't remember the other. Now firefox won't load properly tho icon there and still noted in programs. I can't reinstall firefox or download it again. Having to do this via Google Chrome. Help

Ερώτηση από chopsuey 2 έτη πριν

Απάντηση από chopsuey 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox keeps opening certain pages in in HTML instead of the webpage

I began having issues with Firefox failing on some pages, but as time has progressed more, and more pages seem to be experiencing this. I haven't been able to find a fix … (διαβάστε περισσότερα)

I began having issues with Firefox failing on some pages, but as time has progressed more, and more pages seem to be experiencing this. I haven't been able to find a fix for it.

Ερώτηση από DutchFox 2 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

firefox won't open, reinstall etc - always same message, as attached

After AVAST found an error in firefox and tried to fix it, firefox will not open unless it's showing as the attached image I have uninstalled both programmes, reinstalled… (διαβάστε περισσότερα)

After AVAST found an error in firefox and tried to fix it, firefox will not open unless it's showing as the attached image I have uninstalled both programmes, reinstalled firefox, restarted my computer several times as well as tried a system restore point but to no avail. Any help is very appreciated, I need it running soon to get my assessment pieces done.

Ερώτηση από bmarchant 2 έτη πριν

Απάντηση από Shadow110 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Avast Removed Addon and Destroyed My Previous Session! How Do I Get it Back?

Avast wanted to removed an Addon it didn't like so I allowed it to get rid of it. But Avast Destroyed My Previous Session! How Do I Get it Back? I clicked on 'Restore A… (διαβάστε περισσότερα)

Avast wanted to removed an Addon it didn't like so I allowed it to get rid of it. But Avast Destroyed My Previous Session! How Do I Get it Back? I clicked on 'Restore All Windows' but all I got was a bunch of new windows and on only one Window of about 8 that are now lost or gone. Months to build... now if I can't restore these, it will take weeks or a month or more to build back what I had!

Ερώτηση από Pj 2 έτη πριν

Απάντηση από Pj 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

NOTHING GOOGLE WORKS on Firefox only

gmail has been frozen in act of opening for several days cannot access youtube everything connected with Google either does not work or scrambles (as in Google Docs) Thi… (διαβάστε περισσότερα)

gmail has been frozen in act of opening for several days cannot access youtube everything connected with Google either does not work or scrambles (as in Google Docs)

This has been happening for several days

Ερώτηση από oaxcarmen 2 έτη πριν

Απάντηση από oaxcarmen 2 έτη πριν