Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Download helper no longer works for YouTube. Reinstalled Firefox and DH with no vhange.

You Tube seems to be the only site affected. However i was able to download Wednesday with no problem. DH works normally, I select a download option, it starts and finish… (διαβάστε περισσότερα)

You Tube seems to be the only site affected. However i was able to download Wednesday with no problem. DH works normally, I select a download option, it starts and finishes quickly with a 0 mb result. I tried changing the download location, the name and/or extension of the file, and still the same thing.

Ερώτηση από kennowen 9 έτη πριν

Απάντηση από AliceWyman 9 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Youtube wont let me download vevo video's anymore

I use to be able to download vevo video's from youtube. I would see the download helper give me the details of how much time is left in the download. All of a sudden it… (διαβάστε περισσότερα)

I use to be able to download vevo video's from youtube. I would see the download helper give me the details of how much time is left in the download. All of a sudden it just downloads 0% and when coverting to hard drive it gives me a error.

Ερώτηση από bozuki 9 έτη πριν

Απάντηση από AliceWyman 9 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

can't get add ons, addons video won't run 'no video support format'

I was trying to download a coupon printer add on, but it didn't download. Trouble shooting video wouldn't play because it said 'no video support format'.

Ερώτηση από pittsburgh 7 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 7 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

The add-on "Disconnect" no longer displays the drop down menu properly after updating Firefox to v29.

This add-on extension "Disconnect", after upgrading to Firefox 29 now displays only a tiny drop down box when clicked vs the full drop down menu. Before the upgrade it wo… (διαβάστε περισσότερα)

This add-on extension "Disconnect", after upgrading to Firefox 29 now displays only a tiny drop down box when clicked vs the full drop down menu. Before the upgrade it worked fine. It does this whether adding it to the tool icons in the upper right of the window (left of the new Firefox dropdown menu) or whether adding it to the Firefox menu itself as an additional icon. The extension appears to work in terms of blocking adds/tracking, as before, just can't see what is in the drop down menu. Already tried disabling and re-enabling, no change.

Ερώτηση από pkoof 7 έτη πριν

Απάντηση από philipp 7 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

downloaded avg toolbar with avg search, my computer says it installed, but doesn't sho up on the webpage

I downloaded the AVG toolbar and search engine. My computer says it installed - only it does not appear when I open Firefox. For what is it worth, when I downloaded it … (διαβάστε περισσότερα)

I downloaded the AVG toolbar and search engine. My computer says it installed - only it does not appear when I open Firefox. For what is it worth, when I downloaded it on my Admin acct (same computer) it worked fine, but didn't transfer to my standard acct.

Ερώτηση από myrt4sw 7 έτη πριν

Απάντηση από guigs 7 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

My add-ons disabled themselves and I can't enable them.

Out of suddenly, all of my add-ons expect Adblock Plus disabled and I can't enable them, and I didn't change nothing on my laptop at that time. I tried to do Troubleshoot… (διαβάστε περισσότερα)

Out of suddenly, all of my add-ons expect Adblock Plus disabled and I can't enable them, and I didn't change nothing on my laptop at that time. I tried to do Troubleshooting Information, restart my laptop, uninstall and install Mozilla twice, by deleting even all files about Mozilla, but nothing worked. I even tried to do a system restore, but it don't worked because it has a problem in a file! Useful info: When I install again the Mozilla and I install again the add-ons, they are enable and they are working fine, but when I close the browser and open it again, the add-ons are disabled again... And I don't know if that means something, but I have also problem to do the Windows Updates the last week, it can't complete. I have Windows 7 x64 and the lasted edition of Mozilla Firefox. Any ideas?

P.S. English isn't my first language, so sorry if I did any mistakes.

Ερώτηση από AthinaSmile 7 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 7 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Transfer Plug-ins to new OS

I am creating a dual boot PC with Win XP and Win 7. I have Firefox on my XP side with lots of plugins. Is there a way to load all those plugins from my XP to my 7 witho… (διαβάστε περισσότερα)

I am creating a dual boot PC with Win XP and Win 7. I have Firefox on my XP side with lots of plugins. Is there a way to load all those plugins from my XP to my 7 without having to reload all of them? Are they all stored in a folder somewhere that I can just copy over?

Ερώτηση από Stumann666 6 έτη πριν

Απάντηση από FredMcD 6 έτη πριν

 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

When did ver 36 get posted? Because downloadhelper was forgotten somehow.

When the downloadhelper icon animates, I click on it as usual if I want to capture. The button operates normally, displays the video name and I click quick download. Noth… (διαβάστε περισσότερα)

When the downloadhelper icon animates, I click on it as usual if I want to capture. The button operates normally, displays the video name and I click quick download. Nothing downloads, the library says no downloads for this session. However there is an icon in my download folder, but nothing plays -- there is no download. Everything works fine, except there is no download. Version 36?

Ερώτηση από Gaz 6 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από AliceWyman 6 έτη πριν

 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

Download Helper stopped saving files

Up until a few days ago I was using download helper to download various files to my PC. Yesterday I noticed it wasn't working. The file I want to download shows up in the… (διαβάστε περισσότερα)

Up until a few days ago I was using download helper to download various files to my PC. Yesterday I noticed it wasn't working. The file I want to download shows up in the log, I click on it, a Windows Explorer window pops up with the file name. I click on save as usual, the pop up closes and then nothing happens. No files are downloading. I don't even get a 0 byte file.

Anybody else have this problem and if so, is there a solution?

Thank you, ~k

Ερώτηση από kkcarlton 6 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από AliceWyman 6 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Since a Firefox update yesterday, Downloadhelper no longer works. Is there an alternative or can I revert to the previous version of FIrefox?

Since a Firefox update yesterday, Downloadhelper no longer works. Is there an alternative or can I revert to the previous version of FIrefox?

Ερώτηση από Kane47 6 έτη πριν

Απάντηση από FredMcD 6 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

Downloadhelper won't download certain videos

It works on most videos but there are several that won't download properly. Whenever I try it says "0 bytes" and the video won't play with Media Player, Realplayer, or an… (διαβάστε περισσότερα)

It works on most videos but there are several that won't download properly. Whenever I try it says "0 bytes" and the video won't play with Media Player, Realplayer, or any other program. Does anyone know how to fix this or another Firefox addon for me to try? I also tried downloading the videos with Realplayer's download too but that won't work either.

Ερώτηση από Iamafish 6 έτη πριν

Απάντηση από FredMcD 6 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

why has open with photoshop stopped working

I have been using the 'Open With Photoshop' addon since it first became available but it has now stopped working since the last FF update. I've tried reinstalling etc. bu… (διαβάστε περισσότερα)

I have been using the 'Open With Photoshop' addon since it first became available but it has now stopped working since the last FF update. I've tried reinstalling etc. but makes no difference.

Having the same issue with 'View source in Dreamweaver'

I use these features a lot so any help would be much appreciated

Ερώτηση από imoverere 6 έτη πριν

Απάντηση από FredMcD 6 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Two add-ons update every time I open Firefox; same versions, over and over.

NoScript and Download Helper launch updates every time I open Firefox (latest ver). If I close browser, they launch again immediately.

Ερώτηση από OrangeBuzzard 6 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 6 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Evernote Clipper does not show in tool bar and cannot be activated

I've downloaded and installed Evernote Web Clipper 6.015. It shows in my list of add-ons but it is greyed out, like it's not active. But it also doesn't give me the optio… (διαβάστε περισσότερα)

I've downloaded and installed Evernote Web Clipper 6.015. It shows in my list of add-ons but it is greyed out, like it's not active. But it also doesn't give me the option to activate it. Accordingly, it does not show in the toolbaar like the other add-ons, e.g. FireShot.

Ερώτηση από mbhh178 6 έτη πριν

Απάντηση από mbhh178 6 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

I added Google Translator to Mozilla but didn't like it. Now I can't get rid of it. When I print something it prints a separate page with little symbols.

How do I get rid of the add-on Google Translator. I downloaded it but would like to get rid of it. There doesn't seem to be anyway to delete it. For some reason it cau… (διαβάστε περισσότερα)

How do I get rid of the add-on Google Translator. I downloaded it but would like to get rid of it. There doesn't seem to be anyway to delete it. For some reason it causes my printer to print a page with the symbols that show along the side of the translation screen.

Ερώτηση από carollylyk 6 έτη πριν

Απάντηση από FredMcD 6 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

I lost my reminderfox add-on. It is still in my profile. Why can't I see it. I saw it in the morning and without closing Firefox Reminderfox just disappeared.

The Reminderfox add-on is in my profile, (Users\AppData|Roaming) but it is not in my add-on or extentions list. I lost it during the day, while I haven't updated anything… (διαβάστε περισσότερα)

The Reminderfox add-on is in my profile, (Users\AppData|Roaming) but it is not in my add-on or extentions list. I lost it during the day, while I haven't updated anything or closed Firefox. One minute the add-on was there, the next it was gone.

Ερώτηση από luykenbl 6 έτη πριν

Απάντηση από FredMcD 6 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

gMail Alert

Firefox v.39 (Mac 10.10.4) has mysteriously disabled my Alert for gMail which has been in use for a long time. Settings window says “browser disabled alerts“ which I didn… (διαβάστε περισσότερα)

Firefox v.39 (Mac 10.10.4) has mysteriously disabled my Alert for gMail which has been in use for a long time. Settings window says “browser disabled alerts“ which I didn’t do, and there’s no apparent way to restore the app.

Ερώτηση από hookc 6 έτη πριν

Απάντηση από FredMcD 6 έτη πριν

 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox won't acknowledge AVG Web Tune-Up

I am attempting to put AVG Web Tune-Up on Firefox, but despite installing the program, Firefox will not acknowledge it. It doesn't even appear in my add-on list!

Ερώτηση από JRSelf 6 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από JRSelf 6 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox only opens in full-screen and I can't do anything at all except control-alt-delete and close Firefox!

Hi. I made a dumb mistake and installed an add-on or extension (not sure which) that I was hoping would allow me to view YouTube videos in full-screen. Unfortunately I ca… (διαβάστε περισσότερα)

Hi. I made a dumb mistake and installed an add-on or extension (not sure which) that I was hoping would allow me to view YouTube videos in full-screen. Unfortunately I can't recall the name of the add-on/extension.

The problem is, now every time I open Firefox it opens in "full screen" and NOTHING (including F11) will allow me to access the taskbar, the address bar, or any of the other Firefox controls. I can't do anything at all but view the home page in full-screen! The only option I have is to hit control-alt-delete and close Firefox.

I tried uninstalling and re-installing Firefox and this didn't solve the problem. Please help. Thank you!

P.S. I'm writing this in Internet Explorer since I currently can't use Firefox.

Ερώτηση από drewmaster 6 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 6 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

Can't find favorite add-on

I previously used an add-on that would preview a web page when hovering over the link with my cursor on the current web page. The web page would pop up and then disappear… (διαβάστε περισσότερα)

I previously used an add-on that would preview a web page when hovering over the link with my cursor on the current web page. The web page would pop up and then disappear after I removed the cursor form the popup. Can anyone tell me the name of the add-on?

Ερώτηση από SilverMiner 6 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 6 έτη πριν