Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
  • Επιλύθηκε
  • Αρχειοθετήθηκε

Unable to login after Firefox updated to 96.0

Hi Team, After updating to Firefox version 96.0, we are unable to login to our application, after pressing login button our login page is getting refreshed. From warning… (διαβάστε περισσότερα)

Hi Team,

After updating to Firefox version 96.0, we are unable to login to our application, after pressing login button our login page is getting refreshed. From warnings it looks like a Cookies issue. As 96 version has SameSite:Lax as default but we are setting SameSite:None; secure; but it is not working.

Kindly help us.

Thanks & Regards

Ερώτηση από projecthelpdesk2014 1 έτος πριν

Απάντηση από FredMcD 1 έτος πριν