• Κλειδωμένο

YAHOO HAS HIJACK MY SEARCH ENGINE

WHEN USING FIREFOX, AND USING GOOGLE I AM REDIRECT TO YAHOO HOW DO I FIX THIS PROBLEM. I TRYING USING TROUBLESHOT BUT IT JUST OPENS A NEW BLANK TAB dupe. https://support.… (διαβάστε περισσότερα)

WHEN USING FIREFOX, AND USING GOOGLE I AM REDIRECT TO YAHOO HOW DO I FIX THIS PROBLEM. I TRYING USING TROUBLESHOT BUT IT JUST OPENS A NEW BLANK TAB

dupe. https://support.mozilla.org/en-US/questions/1305809

Ερώτηση από JIMBARLEN 17 ώρες πριν

 • Κλειδωμένο

email

Followup comment to previous post several minutes ago: I should have let you know I can receive email on a different computer and on my iphone, which confuses me even mo… (διαβάστε περισσότερα)

Followup comment to previous post several minutes ago: I should have let you know I can receive email on a different computer and on my iphone, which confuses me even more as to the source of my problem.

Ερώτηση από donwrightdenver 1 ημέρα πριν

Τελευταία απάντηση από philipp 1 ημέρα πριν

 • Κλειδωμένο

certain tab crashing

I submitted this earlier and received and answer. i was told to go to the reply box but didn't see it. these are the last few crash report that FredMcd asked for bp-a6646… (διαβάστε περισσότερα)

I submitted this earlier and received and answer. i was told to go to the reply box but didn't see it. these are the last few crash report that FredMcd asked for bp-a6646b0f-3eb0-4ff1-a09f-d50ba0200916 9/16/2020, 12:00 PM View bp-b6a16816-cea8-4881-b7b2-d6f580200916 9/16/2020, 12:00 PM View bp-2aa59490-1519-485f-98c2-ff7b40200916 9/16/2020, 12:00 PM View bp-36dabe9a-29a8-49e9-aad3-d2c040200916 9/16/2020, 12:00 PM View bp-581a7455-6f92-4c7c-a5e8-6e1cc0200916 9/16/2020, 12:00 PM View bp-9c702891-73cf-4dec-be78-373770200916 9/16/2020, 12:00 PM View bp-34b1075d-64b3-41f1-a321-c77680200916 9/16/2020, 12:00 PM View bp-6a8a1e29-0ac0-4494-9737-0fa980200916 9/16/2020, 12:00 PM View bp-f2d609a0-1458-4c99-9362-8250e0200916 9/16/2020, 12:00 PM View bp-f543d131-8517-46cd-8b11-5ea980200916 9/16/2020, 12:00 PM View bp-0c057fb1-2417-44cd-b848-3003a0200916 9/16/2020, 12:00 PM View bp-5b5c2788-c4f4-41e0-9640-244400200916 9/16/2020, 12:00 PM View bp-6d8d2d84-0491-4082-bd8c-237ca0200916 9/16/2020, 12:00 PM View bp-8043ca9e-4021-4cc6-adb1-8c6140200916 9/16/2020, 12:00 PM View bp-80eac58b-e7c0-4853-9807-5dc8b0200916 9/16/2020, 12:00 PM View bp-1e78f58b-dc55-49d4-9911-f60190200916

Ερώτηση από bmncool1 1 εβδομάδα πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 1 εβδομάδα πριν

 • Κλειδωμένο

crashes

bp-a6646b0f-3eb0-4ff1-a09f-d50ba0200916 9/16/2020, 12:00 PM View bp-b6a16816-cea8-4881-b7b2-d6f580200916 9/16/2020, 12:00 PM View bp-2aa59490-1519-485f-98c2-ff7b402… (διαβάστε περισσότερα)

bp-a6646b0f-3eb0-4ff1-a09f-d50ba0200916 9/16/2020, 12:00 PM View bp-b6a16816-cea8-4881-b7b2-d6f580200916 9/16/2020, 12:00 PM View bp-2aa59490-1519-485f-98c2-ff7b40200916 9/16/2020, 12:00 PM View bp-36dabe9a-29a8-49e9-aad3-d2c040200916 9/16/2020, 12:00 PM View bp-581a7455-6f92-4c7c-a5e8-6e1cc0200916 9/16/2020, 12:00 PM View bp-9c702891-73cf-4dec-be78-373770200916 9/16/2020, 12:00 PM View bp-34b1075d-64b3-41f1-a321-c77680200916 9/16/2020, 12:00 PM View bp-6a8a1e29-0ac0-4494-9737-0fa980200916 9/16/2020, 12:00 PM View bp-f2d609a0-1458-4c99-9362-8250e0200916 9/16/2020, 12:00 PM View bp-f543d131-8517-46cd-8b11-5ea980200916 9/16/2020, 12:00 PM View bp-0c057fb1-2417-44cd-b848-3003a0200916 9/16/2020, 12:00 PM View bp-5b5c2788-c4f4-41e0-9640-244400200916 9/16/2020, 12:00 PM View bp-6d8d2d84-0491-4082-bd8c-237ca0200916 9/16/2020, 12:00 PM View bp-8043ca9e-4021-4cc6-adb1-8c6140200916 9/16/2020, 12:00 PM View bp-80eac58b-e7c0-4853-9807-5dc8b0200916 9/16/2020, 12:00 PM View bp-1e78f58b-dc55-49d4-9911-f60190200916

Ερώτηση από bmncool1 1 εβδομάδα πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 1 εβδομάδα πριν

 • Κλειδωμένο

Thunderbird Extension Code warning

Locking this thread.Please continue here: [/questions/1304416] Hi, I have created a thunderbird extension by using the following docs, https://thunderbird-webextensions.r… (διαβάστε περισσότερα)

Locking this thread.
Please continue here: [/questions/1304416]
Hi, I have created a thunderbird extension by using the following docs, https://thunderbird-webextensions.readthedocs.io/en/68/cloudFile.html Now, this extension is working fine with debug mode. But while publishing this extension I am receiving warnings like the attached image. How can I solve these warnings?

Ερώτηση από info3394 1 εβδομάδα πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 1 εβδομάδα πριν

 • Κλειδωμένο

stop new tabs

Locking this thread.Please continue here: [/questions/1304218] How do I stop firefox from opening every link i click on a new tab? I want to have only one tab open and no… (διαβάστε περισσότερα)

Locking this thread.
Please continue here: [/questions/1304218]
How do I stop firefox from opening every link i click on a new tab? I want to have only one tab open and not have 20 tabs because i cliked on 20 links

Ερώτηση από riverolljr 1 εβδομάδα πριν

 • Κλειδωμένο

Wordpress "justify" now working

I run a blog on wordpress and while editing a blog post I tried to adjust the justify the paragraph but it not worked. I previously used chrome in which it worked, but in… (διαβάστε περισσότερα)

I run a blog on wordpress and while editing a blog post I tried to adjust the justify the paragraph but it not worked. I previously used chrome in which it worked, but in firefox it seems that its is not working.

Ερώτηση από Najm Us Saqib 2 εβδομάδες πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 2 εβδομάδες πριν

 • Κλειδωμένο

Mozilla

Support mozilla

Ερώτηση από TEJ KARAN NAGAR 2 εβδομάδες πριν

 • Κλειδωμένο

google search hijacked by yahoo search

has anyone figured out how to fix the yahoo search engine hijacking google search engine? yes, i've worked with an antivirus pkg as well as a screen share; yes i've run s… (διαβάστε περισσότερα)

has anyone figured out how to fix the yahoo search engine hijacking google search engine? yes, i've worked with an antivirus pkg as well as a screen share; yes i've run scans; yes my search engine is set to 'google.' the other search engine options have not been hijacked, only google. my add-ons and extensions were apparently completely taken away by the AV guy during the screen share. i have nowhere to turn. help!!!

Ερώτηση από maureen s 2 εβδομάδες πριν

Τελευταία απάντηση από philipp 2 εβδομάδες πριν

 • Κλειδωμένο

google search hijacked by yahoo search

has anyone figured out how to fix the yahoo search engine hijacking google search engine? yes, i've worked with an antivirus pkg as well as a screen share; yes i've run s… (διαβάστε περισσότερα)

has anyone figured out how to fix the yahoo search engine hijacking google search engine? yes, i've worked with an antivirus pkg as well as a screen share; yes i've run scans; yes my search engine is set to 'google.' the other search engine options have not been hijacked, only google. my add-ons and extensions were apparently completely taken away by the AV guy during the screen share. i have nowhere to turn. help!!!

Ερώτηση από maureen s 2 εβδομάδες πριν

Τελευταία απάντηση από Seburo 2 εβδομάδες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Κλειδωμένο

thats good

No firefox very good

Ερώτηση από mrimanrj 2 εβδομάδες πριν

Απάντηση από mrimanrj 2 εβδομάδες πριν

 • Κλειδωμένο

Firefox crash after latest update.

I asked about this crash problem on 9/2/20, which was answered by FredMcD. Below is my response. I tried replying to FredMcD's email, not realizing it was "no-reply". Is … (διαβάστε περισσότερα)

I asked about this crash problem on 9/2/20, which was answered by FredMcD. Below is my response.

I tried replying to FredMcD's email, not realizing it was "no-reply".

Is there a better way to have some back-and-forth with you support folks than this awkward email method?

Alan Feuerbacher


On 9/1/2020 10:27 PM, Mozilla Support Forum wrote: > Mozilla Support > Firefox update crashed > FredMcD > Sep 1, 2020, 2:27:11 PM > > What about the rest of your profile? Settings, bookmarks, history, passwords . . .

That stuff seems to be intact. > > You may have corrupt sessionstore [v56] sessionstore.jsonlz4 file(s). Delete all sessionstore* files and the sessionstore-backups folder.

Where do I find those files/folders? > > Type about:support<enter> in the address bar. > > Under the page logo on the left side, you will see Application Basics. Under this find Profile Folder. To its right press the button Show Folder. This will open your file browser to the current Firefox profile. Now Close Firefox.

Done. > > Windows: Show Folder; Linux: Open Directory; Mac: Show in Finder

I'm running Windows 10. > > Linux: Under the page logo on the left side, you will see Application Basics. Under this find Profile Directory. To its right press the button Open Directory. > > Locate the above file. Then rename or delete it. Restart Firefox.

The above procedure found this folder: This PC > LocalDisk (C:) > Users > alanf > AppData > Roaming > Firefox > Profiles > dl1f50tv.default . I renamed the latter file to dl1f50tv_crashsave.default . I restarted the computer, then tried to restart Firefox. I got the message: "Profile Missing" "Your Firefox profile cannot be loaded. It may be missing or inaccessible." > > > Don't delete the files if you need to rescue any data from them, just move them out of the profile folder to some location where Firefox doesn't look for them. You can try to read out their contents using this tool: https://www.jeffersonscher.com/res/scrounger.html

I did not try this, since I'm not really sure what file you meant by "Locate the above file."

What next?

Thanks for your help!

Alan

Ερώτηση από AlanF00 3 εβδομάδες πριν

Τελευταία απάντηση από philipp 2 εβδομάδες πριν