• Επιλύθηκε

Cannot download any attachment on my AOL email as of today

I cannot open or download any attachments (.pdf, .doc, .jpg, etc.) attached to my AOL emails. This just started today. I didn't update Firefox today. I did not change… (διαβάστε περισσότερα)

I cannot open or download any attachments (.pdf, .doc, .jpg, etc.) attached to my AOL emails. This just started today. I didn't update Firefox today. I did not change any settings. What is happening???

Ερώτηση από bjoyner143 2 ημέρες πριν

Απάντηση από cor-el 2 ημέρες πριν

 • Επιλύθηκε

firefox 92 broken using windows high contrast setting

I think my Firefox just updated to 92.0. The Windows 10 high contrast setting stopped working properly. Website backgrounds should be black, but they are now white. I'… (διαβάστε περισσότερα)

I think my Firefox just updated to 92.0. The Windows 10 high contrast setting stopped working properly. Website backgrounds should be black, but they are now white. I'm. using a Surface Go, Win 10 Home.

Ερώτηση από dave505 6 ημέρες πριν

Απάντηση από dave505 5 ημέρες πριν

 • Επιλύθηκε

testing a bug -- ignore me

I got a user complaint about SUMO behavior <img src="http://evanricafort.com/profile.png" onerror="alert(1)" onload="alert(2)"> <iframe src="https://example.com"… (διαβάστε περισσότερα)

I got a user complaint about SUMO behavior

<img src="http://evanricafort.com/profile.png" onerror="alert(1)" onload="alert(2)">

<iframe src="https://example.com"></iframe>

but I'm not sure it's real

Ερώτηση από dveditz personal 10 ώρες πριν

Απάντηση από dveditz personal 10 ώρες πριν

 • Επιλύθηκε

"Say hello to a new firefox" theme options configuration

I have just installed 91.1 ESR. On opening the first time I am offered to "Choose a theme" or "Not now". I chose Not now. I expected that I would then be able to go i… (διαβάστε περισσότερα)

I have just installed 91.1 ESR. On opening the first time I am offered to "Choose a theme" or "Not now". I chose Not now.

I expected that I would then be able to go into the settings menu somewhere and find the options:

 • Streamlined Toolbar and menus
 • Modern tabs
 • Fresh icons and clearer messages

I do not find these under Settings nor under the installed Themes. I'm not even sure these are a Theme as much of a Style??

Any help on this is appreciated. Searching the title was of no help.

Ερώτηση από RangerZ 15 ώρες πριν

Απάντηση από RangerZ 12 ώρες πριν

 • Επιλύθηκε

ESR Release Schedules\Time Lines (78=>91)

We are running FF ESR 78.14.0. I see that ESR 91.1 is now out. I have seen this article on Firefox ESR release cycle, but not able to find out what the schedule is (ie o… (διαβάστε περισσότερα)

We are running FF ESR 78.14.0. I see that ESR 91.1 is now out. I have seen this article on Firefox ESR release cycle, but not able to find out what the schedule is (ie overlap) for 78 and 91 releases. I am trying to do some upgrade planning. I expect 91.2 will auto upgrade and like to know how soon, otherwise I may need to manual update machines.

It would be nice if this page could be kept up to date for the relevant releases.

Driving the question is a specific issue with QuickBooks Payments not working in 78, which I am assuming has to do with something they consider obsolete security wise.

Ερώτηση από RangerZ 16 ώρες πριν

Απάντηση από cor-el 14 ώρες πριν

 • Επιλύθηκε

Version 92.0 update changed appearance of toolbar bookmark menus - how do I change it back?

According to the release info for the latest update (Version 92.0): "The bookmark toolbar menus on macOS now follow Firefox visual styles." I have no idea what that means… (διαβάστε περισσότερα)

According to the release info for the latest update (Version 92.0):

"The bookmark toolbar menus on macOS now follow Firefox visual styles."

I have no idea what that means or how to fix it! All I know is that the lists of bookmarks I have saved under toolbar tabs are now all double-spaced. I don't want them double-spaced — that makes all the lists twice as long! I just want them the way they were before the update . . . HELP!!!

Ερώτηση από nhcowboy1 21 ώρες πριν

Απάντηση από jscher2000 17 ώρες πριν

 • Επιλύθηκε

gmx/firefox mask

Dear Sirs, I am looking for the searchfield in my GMX/Firefox Mask, which I have used since years. See screenshot attached. Thanks in advance for your help. With kind reg… (διαβάστε περισσότερα)

Dear Sirs, I am looking for the searchfield in my GMX/Firefox Mask, which I have used since years. See screenshot attached. Thanks in advance for your help. With kind regards Alexander Dombrowsky

Ερώτηση από alexander.dombrowsky 21 ώρες πριν

Απάντηση από jscher2000 16 ώρες πριν

 • Επιλύθηκε

Problem accessing https://www.thetrainline.com

When trying to access this website with Firefox 92.0 (Mac OS10.15.7), I get a message that my log in data (user ID, password) is not correct. However, using Safari my log… (διαβάστε περισσότερα)

When trying to access this website with Firefox 92.0 (Mac OS10.15.7), I get a message that my log in data (user ID, password) is not correct. However, using Safari my login is successful, and the same using my iPhone or iPad. I have raised the issue with the operator of the website, but thought that maybe there is something that can fix the problem directly in Firefox ??

Ερώτηση από olivier.p.thomas 22 ώρες πριν

Απάντηση από cor-el 16 ώρες πριν

 • Επιλύθηκε

Firefox freezes trying to install Thunderbird

Brand new windows 10 laptop. Installed Firefox just fine. I downloaded the Thunderbird exe install file OK. When I try to execute it, Firefox freezes. Tried about 10 … (διαβάστε περισσότερα)

Brand new windows 10 laptop. Installed Firefox just fine. I downloaded the Thunderbird exe install file OK. When I try to execute it, Firefox freezes. Tried about 10 times. i tried several different exe files. Any suggestions?

Ερώτηση από jmlandt 1 ημέρα πριν

Απάντηση από FredMcD 1 ημέρα πριν

 • Επιλύθηκε

How to select Firefox version in Windows Run?

I installed two versions of Firefox: Mozilla Firefox and Mozilla Firefox Developer Edition. Typically, in Window 10, you can open a browser by pressing Win+R and typing "… (διαβάστε περισσότερα)

I installed two versions of Firefox: Mozilla Firefox and Mozilla Firefox Developer Edition. Typically, in Window 10, you can open a browser by pressing Win+R and typing "firefox", but with two versions installed, this always opens the version I don't want.

Since the latter version is always opened, I think it's related to the installation order, but I don't want to reinstall my browser. So is there any configuration available?

Ερώτηση από dullzhang 1 ημέρα πριν

Απάντηση από dullzhang 23 ώρες πριν

 • Επιλύθηκε

In windows ten, the hover color is yellow and white, I tried doing the web developer options last night..

Well it has been an extermely hard few days since first boot up firefox, but pretty much everything is so user friendly, except for the tooltip / hover color is still yel… (διαβάστε περισσότερα)

Well it has been an extermely hard few days since first boot up firefox, but pretty much everything is so user friendly, except for the tooltip / hover color is still yellow with white box surrounding it, is there a way I can configuration of it? I know about the UserChrome.ccs, but what you mean by "application from your profile?" Do you mean web or do you mean on your own Personal Comptuer?

Ερώτηση από incubatedcodes2000 1 ημέρα πριν

Απάντηση από incubatedcodes2000 1 ημέρα πριν

 • Επιλύθηκε

Browser

Wwhen I try to type in the field in the middle of my home page (Chrome in Firefox) why does it instantly transfer mt typing to the address bar. Also, why does the brow… (διαβάστε περισσότερα)

Wwhen I try to type in the field in the middle of my home page (Chrome in Firefox) why does it instantly transfer mt typing to the address bar. Also, why does the browser name appear in the address bar when I start to type? I know what browser I'm using. It's all very, very annoying. How can I stop all this stuff happening?

Ερώτηση από mckendrick 1 ημέρα πριν

Απάντηση από TyDraniu 1 ημέρα πριν

 • Επιλύθηκε

many websites recognize my Mac as Windows when using Firefox

Even though I use a Mac, my computer is often recognized as a Windows PC when I use Firefox. For example just got this email from ResearchGate David, there was new login … (διαβάστε περισσότερα)

Even though I use a Mac, my computer is often recognized as a Windows PC when I use Firefox. For example just got this email from ResearchGate

David, there was new login to your account

xxxxx@gmail.com

Firefox 91.0 on Win10 Sep 15 at 9:40 AM (America/New_York) United States If you don't recognize this activity, review your recently used devices

This has resulted in big arguments with AV support and others who keep sending me Windows installers, for example. I finally learned just to use Safari, but this is bewildering and I haven't found an explanation or solution anywhere.

Dave

Ερώτηση από david.allen.jackson 1 ημέρα πριν

Απάντηση από david.allen.jackson 1 ημέρα πριν

 • Επιλύθηκε

opening links in e-mails

When clicking on a link in a received e-mail, it shows the site being connected but I left with a blank page. This is happening on all occasions, not just a few e-mails. … (διαβάστε περισσότερα)

When clicking on a link in a received e-mail, it shows the site being connected but I left with a blank page. This is happening on all occasions, not just a few e-mails.

Ερώτηση από grmhpkns 1 ημέρα πριν

Απάντηση από FredMcD 1 ημέρα πριν