Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
  • Επιλύθηκε
  • Αρχειοθετήθηκε

Selection is not highlighted in Firefox and Thunderbird

Hello, When I select text in Firefox the selection is not highlighted. The selection itself does work (e.g. deleting a selected word) but is not visible. The problem occ… (διαβάστε περισσότερα)

Hello,

When I select text in Firefox the selection is not highlighted. The selection itself does work (e.g. deleting a selected word) but is not visible. The problem occurs in all fields where text can be entered, so the URL space, the search field but also text field on a page like this one. The strange thing is that the problem also occurs in Thunderbird.

I am using Ubuntu 18.04.6 LTS, Firefox 99.0 and Thunderbird 91.8.1

Ερώτηση από Jan FtFA 1 έτος πριν

Απάντηση από Jan FtFA 1 έτος πριν