Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Close Multiple Tabs sub-menu in context menu

In the new version of the Developer Edition the options "close tabs to the right" and "close other tabs" are in a sub-menu named "Close Multiple Tabs" inside the context … (διαβάστε περισσότερα)

In the new version of the Developer Edition the options "close tabs to the right" and "close other tabs" are in a sub-menu named "Close Multiple Tabs" inside the context menu. Is there's a way to change this so that they will appear directly in the main context menu? I use "close tabs to the right" often and I find this very annoying.

Ερώτηση από gershonido 3 έτη πριν

Απάντηση από gershonido 3 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Limited Tabs

When you open a web site, a tab is created up top under the "File," "Edit," "View," etc. tabs. And, obviously, if you have more then one site open, they're all there. … (διαβάστε περισσότερα)

When you open a web site, a tab is created up top under the "File," "Edit," "View," etc. tabs. And, obviously, if you have more then one site open, they're all there. But this week I noticed that with the fourth tab, they stop being visible, and there's arrows on the far left and right. So if you have five or six pages open and you want to go back to the first tab/web site, you have to hit the arrow on the far left to make that tab visible, and then click on the tab.

So they went from one step/click to two, or three, or four! Sometimes I have to click around to find the tab I want. Also, there's times I just want to see if a site/tab is there. Now, I have to click the darn arrow and find it!

Why do they do this? If it aint broke, don't fix it!

I don't want it like this. At all. I want all the tabs there, without any arrows. Just like it always was. How do I get it back to what it was?

Ερώτηση από Steve09 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από Steve09 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

Tabs on Bottom

Hi Running Firefox 71.0 (64 bit) Well seems Firefox has been messing this up again. Anyone have the new work around solution to get my tabs back on the bottom again. T… (διαβάστε περισσότερα)

Hi

Running Firefox 71.0 (64 bit)

Well seems Firefox has been messing this up again.

Anyone have the new work around solution to get my tabs back on the bottom again. They were fine this morning then shut down and went out to lunch and when I came back they were back on the top again after months of being where I wanted them below my bookmark bar.

Thoughts on this?

Thanks Dave

Ερώτηση από scottish2 4 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 4 έτη πριν

GAH! all tabs crashed.

Got up this morning and FF said all my tabs were crashed - GAH! Could not open ANY new tabs, not even a blank tab, without getting this message. Clicking on restore tabs … (διαβάστε περισσότερα)

Got up this morning and FF said all my tabs were crashed - GAH! Could not open ANY new tabs, not even a blank tab, without getting this message. Clicking on restore tabs did nothing. Closing & opening FF did nothing. Cleared startup cache & uninstalled ublock origin (the only extension I had) but that did nothing. Refresh firefox did nothing (except lose some of my preferences). Went to about:crashes and all it says is "No crash reports have been submitted." Every other suggestion I found online was beyond my comprehension. FF DOES work in troubleshooting mode only, but I lose some important functions in that mode. I've been using FF almost since it was born and have NEVER encountered a problem like this before. I hope someone can help!

Ερώτηση από cfcentaurea 1 μήνα πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 1 μήνα πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

tab deliminators

I am currently on version 110 of firefox. It is driving me crazy how there is no physical object or deliminator between tabs. they all just blend in. Is there any way to… (διαβάστε περισσότερα)

I am currently on version 110 of firefox. It is driving me crazy how there is no physical object or deliminator between tabs. they all just blend in. Is there any way to add the "|" (pipe command) between the tabs so they have some sort of separation?

thanks

Ερώτηση από LT72884 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Autoplay is blocked when opening link in New Tab without switching to it

So, despite selecting "Allow Audio and Video" in the Site Preferences, "AUTOPLAY BLOCKED" continues to show on a tab, and it only goes away once I access the tab. This pa… (διαβάστε περισσότερα)

So, despite selecting "Allow Audio and Video" in the Site Preferences, "AUTOPLAY BLOCKED" continues to show on a tab, and it only goes away once I access the tab. This particularly happens on Youtube media.

You may find attached to this question an image of my about:config settings.

What further can be done to fix this?

Ερώτηση από icywiddow 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από icywiddow 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

"Open previous windows and tabs" no longer working

The option to restore tabs and windows is no longer working for me. I normally have a dozen tabs I work thru every day. Yesterday when I shutdown Firefox, all those tab… (διαβάστε περισσότερα)

The option to restore tabs and windows is no longer working for me. I normally have a dozen tabs I work thru every day. Yesterday when I shutdown Firefox, all those tabs were there. Today when I open Firefox it only had to single Firefox default homepage. Checking under History there is no option to restore previous tabs, and the recently closed tabs was empty.

To test, I opened an IMDB page and pinned it. I then went to Wikipedia. This gave me a pinned and unpinned tab. I shutdown Firefox via the "X" to close the window. When I restarted Firefox there was only the default homepage. Neither IMDB nor Wikipedia showed up under recently closed tabs and no option to restore the previous session was available.

I have operated Firefox this way for several years. I don't know why this behavior is no longer being supported.

Ερώτηση από kesrith1 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από Paw_typist 9 μήνες πριν

Lost all tabs from previous session and standard fixes don't work

My Firefox settings are configured to "Open previous windows and tabs" on Startup. This worked fine until this morning, when I lost all of the tabs in my session, includi… (διαβάστε περισσότερα)

My Firefox settings are configured to "Open previous windows and tabs" on Startup. This worked fine until this morning, when I lost all of the tabs in my session, including the pinned ones. The last time I closed Firefox, there was only one window open.

I have already tried these ideas to restore the tabs:

 • CTRL+SHIFT+T: Does nothing
 • CTRL+SHIFT+N: Does nothing
 • Three bar menu -> History -> Recently closed tabs: The list is empty
 • Three bar menu -> History -> Recently closed windows: The option is greyed out
 • Three bar menu -> History -> Restore previous session: The option does not exist in the menu
 • Open user profile folder and open sessionstore-backups folder: There are three files named "previous.jsonlz4", "recovery.baklz4" and "recovery.baklz4". They are each 2KB and contain only an empty tab with the URL "about:home". There are three additional files starting with "upgrade" but they are from too long ago, so they don't contain the tabs I require.

The contents of these tabs are vitally important for my work, so this is causing me significant stress. If anyone can suggest ways to recover my previous tab beyond the documented fixes, I would greatly appreciate it. Thank you so much to anyone who can help!

Ερώτηση από king__lego 2 εβδομάδες πριν

Τελευταία απάντηση από king__lego 1 εβδομάδα πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

after upgrading to ff110 problem with css regarding browser tabs

Appreciate help for the following: 1. these codes don't work anymore in FF 110: #tabbrowser-tab[first-visible-tab="true"] { margin-left: 3px !important; } 2. Also … (διαβάστε περισσότερα)

Appreciate help for the following: 1. these codes don't work anymore in FF 110: #tabbrowser-tab[first-visible-tab="true"] { margin-left: 3px !important; }

2. Also this one for Tab Separators , works ok except , the "last tab separator on the right" disappeared , I mean the left is visible but the right side of the tab has no separator :

.tab-content {
position: relative !important;
overflow: hidden !important;
--separator-color: rgba(255,255,255,0.4);
}

.tab-content::before,
.tab-content::after {
content: '' !important;
display: block !important;
position: absolute !important;
background-color: var(--separator-color) !important;
width: 1px !important;
height: 28px !important;
transform: translateY(24px) !important;
opacity: 0 !important;
transition: opacity 0.2s ease !important;
}

.tab-content::before {
left: 0 !important;
}

.tab-content::after {
right: 0 !important;
}

.tabbrowser-tab[visuallyselected][style*=transform]+.tabbrowser-tab[style*=transform] .tab-content::after {
opacity: var(--tab-separator-opacity) !important;
}

.tabbrowser-tab[style*=transform]:not([visuallyselected]) .tab-content::before,
.tabbrowser-tab[style*=transform]+.tabbrowser-tab:not([visuallyselected]) .tab-content::before {
opacity: var(--tab-separator-opacity) !important;
}

.tabbrowser-tab:not([visuallyselected]):not(:hover):not([multiselected])+.tabbrowser-tab:not([visuallyselected]):not(:hover):not([multiselected]) .tab-content::before {
opacity: var(--tab-separator-opacity) !important;
}

#tabbrowser-tabs[hasadjacentnewtabbutton]:not([overflow]) .tabbrowser-tab[last-visible-tab]:not([visuallyselected]):not(:hover):not([multiselected]) .tab-content::after {
opacity: var(--tab-separator-opacity) !important;
}

#tabbrowser-tabs[overflow] .tabbrowser-tab[pinned]+.tabbrowser-tab:not([pinned]) .tab-content::before {
opacity: 0 !important;
}

Any help appreciated Thanks look4

Ερώτηση από look4 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από look4 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Why do tabs/windows refuse to open?

Lately, far too many websites I try to open, simply won't! Sometimes it's via links from my home page, sometimes it's links within various websites, like a newspaper, or… (διαβάστε περισσότερα)

Lately, far too many websites I try to open, simply won't! Sometimes it's via links from my home page, sometimes it's links within various websites, like a newspaper, or social media, just whatever, no rhyme nor reason, nor consistency. Even when I manually input the url, nothing happens, the browser just sits there, nothing happens. I've restarted, I've refreshed websites, clicked on "open in new tab/window", nothing gets it to work.

Ερώτηση από StevenCee 6 μήνες πριν

Απάντηση από zeroknight 5 μήνες πριν

Linux: Unable to grab a tab from a non-focused window

Firefox for Linux has a bug where it is unable to drag a tab from a non-active window. As in, if the window focus is on Firefox window A and I try to drag a tab from Fire… (διαβάστε περισσότερα)

Firefox for Linux has a bug where it is unable to drag a tab from a non-active window. As in, if the window focus is on Firefox window A and I try to drag a tab from Firefox window B to window A, I have to click first the window. I can't just intuitively drag the tab from a non-active window, because it will get ignored. It will just activate the window, ignoring the drag.

Firefox for Linux, running on Nobara KDE latest desktop. Confirmed also on KDE Neon latest desktop.

Ερώτηση από Jon 2 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από Jon 2 μήνες πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

restore session failure

Today when I closed Firefox and reopened it the option to restore previous session was not shown, as a result I have lost half my pinned tabs (I managed to redo the rest … (διαβάστε περισσότερα)

Today when I closed Firefox and reopened it the option to restore previous session was not shown, as a result I have lost half my pinned tabs (I managed to redo the rest from bookmarks) which were vital. I tried going into history but the option was greyed out.

This happened yesterday too but after redoing half my tabs I went to open gmail and it restored all my tabs, I tried the sane today but it failed so am stuck with half my tabs.

Please do not suggest I use synch as I only use one device.

Ερώτηση από a.frayed.knot.mate 8 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 8 μήνες πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

How to recover tabs lost when FF 100.0.2 crashed?

Hello, When FF on my Windows 10 machine crashed FF asked if I wanted to refresh FF. I said yes, and FF reopened as usual with all my tabs. After I closed and reopened … (διαβάστε περισσότερα)

Hello,

When FF on my Windows 10 machine crashed FF asked if I wanted to refresh FF. I said yes, and FF reopened as usual with all my tabs. After I closed and reopened FF the next time, it reopened without any of my tabs. I then discovered that FF had unchecked the “Startup Open previous windows and tabs” box, which I had previously religiously monitored to be sure it was checked. So I lost all my previous tabs.

In my sessionstore-backups folder I found the file upgrade.jsonlz4-20 as last in a list of three more recent file names. I then dropped the file upgrade.jsonlz4-20 in the scrounger tool on this site: https://www.jeffersonscher.com/ffu/scrounger.html. It expanded in the big window, and when I clicked on Save uncompressed JSON as text, I see all the URLs run together in a text file.

How can I use this information to recover my tabs, please? If so, how? Or is there a better way to use the Scrounger – or another – tool?

Otherwise if I delete the three more recent file names in the list above the upgrade.jsonlz4-20 file, and restart FF will I recover the missing tabs? If so would I the check or uncheck the Startup Open previous windows and tabs box?

Lastly, can I restore my missing tabs using Windows’ “System restore” tool from 3 days before the crash?

Many thanks for any help!

Ερώτηση από Rasika Michael 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από Rasika Michael 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox 113 - tab bar moved to above tool bar

I've just installed Firefox 113.0 and my tab bar is now above the toolbar and bookmarks bar. Up until 112, the tab bar was below the bookmarks bar. I have no changed anyt… (διαβάστε περισσότερα)

I've just installed Firefox 113.0 and my tab bar is now above the toolbar and bookmarks bar. Up until 112, the tab bar was below the bookmarks bar. I have no changed anything in UserChrome and in fact that file is still dated 2020. I've searched but haven't found an explanation. Anyone know what changed or is this just a bug? Thanks

Ερώτηση από bobbd 1 έτος πριν

Απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Tabbs on Bottom

Woke up this morning, opened up Firefox and the Trolls have been busy rearranging things during the night. My profile manager disappeared, but I was able to fix that. N… (διαβάστε περισσότερα)

Woke up this morning, opened up Firefox and the Trolls have been busy rearranging things during the night. My profile manager disappeared, but I was able to fix that. Now my tabs are out of place and I cannot find what to do to put the Tabs back on bottom, "The way they Should be". Help, please.

Anne,

Also, I am not real computer literate, so draw pictures if necessary.

Thank you.

Ερώτηση από Anne's Place 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από Anne's Place 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

How do I turn off lazy loading for tabs definitely and irrevocably?

I can't turn off lazy loading. I set the following about:config settings to "false": browser.sessionstore.restore_on_demand browser.sessionstore.restore_tabs_lazily brow… (διαβάστε περισσότερα)

I can't turn off lazy loading. I set the following about:config settings to "false":

browser.sessionstore.restore_on_demand browser.sessionstore.restore_tabs_lazily browser.sessionstore.restore_pinned_tabs_on_demand

Nothing changes. When I start Firefox, it simply won't load all tabs. How do I fix this?

Ερώτηση από Lunger 8 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 4 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε

Backup Your Firefox Data - Open Tabs

With 'Back up your Firefox data' it says it saves all open tabs. What is meant by 'open' tabs? Is it tabs that I have clicked on during my session? I have just over 30… (διαβάστε περισσότερα)

With 'Back up your Firefox data' it says it saves all open tabs.

What is meant by 'open' tabs? Is it tabs that I have clicked on during my session?

I have just over 300 tabs, will Firefox save all of those tabs in the cloud or only the tabs I clicked on during a session?

Ερώτηση από Kraftwerk 5 μήνες πριν

Απάντηση από jscher2000 - Support Volunteer 5 μήνες πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

How To Open New Private Tab Along Side of an Opened Private Tab

Hello, I want open a private tab along side of an opened private tab . But every time it opens in an new window. So, i am shifting from chrome. In chrome when we try to o… (διαβάστε περισσότερα)

Hello, I want open a private tab along side of an opened private tab . But every time it opens in an new window. So, i am shifting from chrome. In chrome when we try to open a link in private tab all the private tabs opens in the same window. So, I want to is this feature available in Firefox or not. If have how can I turn it on. Thanks.

Ερώτηση από Dipto 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 - Support Volunteer 1 έτος πριν

Lost tabs sent from other device in Firefox when force-closing browser

I recently sent a lot of tabs from my phone to my computer. However, when I started Firefox on my computer, since Firefox tried to load the content of all sent tabs immed… (διαβάστε περισσότερα)

I recently sent a lot of tabs from my phone to my computer. However, when I started Firefox on my computer, since Firefox tried to load the content of all sent tabs immediately instead loading them lazily (which I think probably should be the default behavior), it took a very long time for Firefox to display even the tab that was currently selected, and I therefore decided to kill Firefox and reopen it, in the hope that all new tabs would load lazily. Instead, when I reopened Firefox, none of the new tabs where there anymore; it was as if they had never been sent. I would like to get them back, but I have no idea how to. Does anyone know if that is possible and, if so, how?

Ερώτηση από krikru 5 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 5 μήνες πριν