Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Constant Crashing on Mac OS – Little hope for solution

This is the 3rd time I've posted here about crashing in the last month or so. I really do apologize for having to post again but I simply haven’t gotten to a solution. I … (διαβάστε περισσότερα)

This is the 3rd time I've posted here about crashing in the last month or so. I really do apologize for having to post again but I simply haven’t gotten to a solution. I really need to continue using Firefox as all the other browsers are significantly slower in my experience and I'm in the browser around-the-clock. I’d be willing to pay for customer support from Mozilla but they do not provide any type of support directly as most of you probably know.

Please review this link here to see all the steps I have already taken to troubleshoot the crashes.

I really thought that the crash reports I had would help me pinpoint the issue but it appears as though they’re not very helpful for those who can interpret them. If that’s not the case, I greatly appreciate it if anybody can dig through them to uncover some insights related to why I may be having frequent crashes (I'm willing to pay).

Crash ID from a recent crash: bp-058c91cd-4b9c-46d1-bd12-640ba0210928

Thank you so much for any help.

Ερώτηση από stephenp1394 12 μήνες πριν

Απάντηση από cor-el 12 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε

In iOS Firefox crashed due to plugin-container

I followed instruction several time to uninstall and reload fresh and Firefox will not run, except in safe mode. This issue has happened once before and I solved it by re… (διαβάστε περισσότερα)

I followed instruction several time to uninstall and reload fresh and Firefox will not run, except in safe mode. This issue has happened once before and I solved it by reloading it fresh but this time I cannot get it to run.

Ερώτηση από smartin322 4 μήνες πριν

Απάντηση από smartin322 3 μήνες πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

frequent crashes mostly when clicking on a link or button

Firefox is frequently crashing after having tried most of the general troubleshooting steps and crash specific troubleshooting steps as well (but not every single one). N… (διαβάστε περισσότερα)

Firefox is frequently crashing after having tried most of the general troubleshooting steps and crash specific troubleshooting steps as well (but not every single one). Next one to try is updating Mac OS because I am one version behind. that being said, the update takes a long time and just wanted to see if anybody can quickly identify what may be the issue before upgrading Mac OS. It seems to mostly crash when clicking on a link or button.

Please note that from the very beginning when I started using Firefox close to a year ago, I had a specific bug that has never been solved (but it never caused crashes in the past). What happens is any type of pop-up menu does not open properly and the pop-up itself "crashes" when you try and open it (e.g. auto fill pop up when you focus an input, context menu pop up, drop-down menu for various Firefox actions in the toolbar, etc.), but it does eventually open with several attempts. Would greatly appreciate any help, thank you.

crash report ID: bp-f7262280-9bd9-4039-b407-d841c0210826

Ερώτηση από stephenp1394 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από stephenp1394 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox crashes mac?

Hi, for the past week whenever I open Firefox (FF) it works normally for about two minutes, then slows, then causes my entire mac to slow and freeze. If I don't force qui… (διαβάστε περισσότερα)

Hi, for the past week whenever I open Firefox (FF) it works normally for about two minutes, then slows, then causes my entire mac to slow and freeze. If I don't force quit FF quickly, my mac crashes. Once I force quit FF everything is fine. I've been using Chrome for the past week or so hoping FF would fix itself with an update but no go.

Anyone else having this issues?

Ερώτηση από houseofderron 8 μήνες πριν

Απάντηση από FredMcD 8 μήνες πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Opening local news web page crashes Mac Mini M1 system - shuts down computer instantly

Hello, wondering if anyone else can replicate this problem or knows a solution, as its quite alarming that opening a web page should cause the whole system to immediately… (διαβάστε περισσότερα)

Hello, wondering if anyone else can replicate this problem or knows a solution, as its quite alarming that opening a web page should cause the whole system to immediately shut down.

The web page (tbf, advert heavy clickbait nonsense) concerned is:

https://www.lep.co.uk/health/coronavirus/dont-be-a-dick-warns-lancashire-county-council-as-controversial-new-poster-targets-unmasked-shoppers-3498413

Opening in troubleshoot mode seems ok, opening in Safari seems ok, but normal Firefox results in the shut down as page is loading.

Brief info:

Mac Mini M1 2020, 16GB running Monterey 12.0.1

Name Firefox Version 95.0.2 Build ID 20211218203254

Mac error report:

panic(cpu 0 caller 0xfffffe0028b0d614): Too many alloc retries: 502, table:0xfffffe002c567560, type:1, nelem:1 @ltable.c:489 Debugger message: panic Memory ID: 0x6 OS release type: User OS version: 21A559 Kernel version: Darwin Kernel Version 21.1.0: Wed Oct 13 17:33:24 PDT 2021; root:xnu-8019.41.5~1/RELEASE_ARM64_T8101

Ερώτηση από James 9 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 9 μήνες πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Fonts broken

Hi all, due to the sometimes quite rude tone in the german forum, I dare to ask my question here: Since the last update to FF 95.x a few weeks ago, I have this strange be… (διαβάστε περισσότερα)

Hi all, due to the sometimes quite rude tone in the german forum, I dare to ask my question here: Since the last update to FF 95.x a few weeks ago, I have this strange behaviour with some fonts, as e.g. Manrope, Lato and others (mostly from Google). Parts of the types are white (refer to the screenshot). I'm using Mac OS 10.15.17. Is this a known issue - and is there a remedy? Thanks so much, Martin

Ερώτηση από support14 9 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 9 μήνες πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Gmail inline images displaying as image filenames, not images

When I receive an email with an inline/embedded image, I only see the image's filename. When I insert an inline/embedded image into an email, I see the image, but once i… (διαβάστε περισσότερα)

When I receive an email with an inline/embedded image, I only see the image's filename. When I insert an inline/embedded image into an email, I see the image, but once it is sent, only the image's filename is displayed within my email--the recipient is able to view the image as normal on their end. This image issue has not affected image searches or anything other than in Gmail using Firefox--I can see the images when using Google Chrome and Safari. Any advice or help is greatly appreciated!

Mac Catalina 10.15.7 Firefox version 81.0 64-bit No Extensions Add ons

 OpenH-264 Video Codec provided by Cisco Systems, Inc.
 Shockwave Flash (32.0 r0)
 Widevine Content Decryption Module provided by Google Inc.

Ερώτηση από katfoster 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Facebook Loads to Blank White Screen

When I try to go to Facebook via Firefox, I now see a blank white screen. I have uninstalled and reinstalled. I have disabled add ons, I have cleared cache. Thoughts? … (διαβάστε περισσότερα)

When I try to go to Facebook via Firefox, I now see a blank white screen. I have uninstalled and reinstalled. I have disabled add ons, I have cleared cache. Thoughts?

Ερώτηση από bsilver387 1 έτος πριν

Απάντηση από jscher2000 - Support Volunteer 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Hosts of bugs

MacOS Catalina 10.15.7 Firefox 88.0.1 (64-bit) All recent Firefox versions have killer bugs. A new one was actually trying to login here. The error message said 'Cookies … (διαβάστε περισσότερα)

MacOS Catalina 10.15.7 Firefox 88.0.1 (64-bit)

All recent Firefox versions have killer bugs.

A new one was actually trying to login here. The error message said 'Cookies must be enabled' and I couldn't get further. Cookies *were* enabled! I shut down Firefox, and re-opened, and all was then OK.

. Web pages with scripts are often completely blank. . Pop-ups are often blank. If not they often don't work, like (critically) Ebay login. . View source (CMD U) works for new pages. However doesn't update if the source page changes.

 I do use <CMD U> from the changed front page.

A silly one is that the keypress to 'Copy Link' was deviously 'A', but not shown. It has now changed to 'L' and still not shown. Why? I very much prefer Firefox, and all the many shortcuts are memorised (well bar 'L' (8-)# )

However I so often now have to use Safari or Chrome to get around the bugs. This is a pain as the interfaces are different, and specifically 'View Source' never has a shortcut key. They also have their own bugs!

Ερώτηση από Tonyfirshman 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από Tonyfirshman 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

I am the administrator but unable to share articles from The New Yorker's website to Facebook on my IMac. How can I access permission?

Using Firefox, I am unable to share articles from The New Yorker's website to Facebook on my IMac. I get an error message that reads: "App Not Setup: This app is still… (διαβάστε περισσότερα)

Using Firefox, I am unable to share articles from The New Yorker's website to Facebook on my IMac. I get an error message that reads: "App Not Setup: This app is still in development mode, and you don't have access to it. Switch to a registered test user or ask an app admin. for permissions." I do not get this error message when I use Safari, only Firefox. There is no administrator as this is a home device, so what do I have to do on my Firefox settings to access permission?

Ερώτηση από pc1011 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από pc1011 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Problems after update

Hey, every single site looks different after update 91. Strange and impractical. Layout, surface, colours, font size. It's very annoying. I already uninstalled Mozilla, b… (διαβάστε περισσότερα)

Hey,

every single site looks different after update 91. Strange and impractical. Layout, surface, colours, font size. It's very annoying. I already uninstalled Mozilla, but after reinstalling it, the problem was there again. I tried to follow, as far as I could understand it, some tipps from MozillaZine Knowledge Base. To no avail. What can I do to solve this problem? I can't use Firefox like this anymore. I'm writing this via Chrome.

Thanks! Susanne

Ερώτηση από supasch 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 - Support Volunteer 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

ChunkApp

How can I remove ChunkApp from my browser? It is not showing in my extensions, but i know its there because the internet service I use at a customers site wont allow me t… (διαβάστε περισσότερα)

How can I remove ChunkApp from my browser? It is not showing in my extensions, but i know its there because the internet service I use at a customers site wont allow me to utilize my browser because of the redirect to Chunk App host/server.

Please help I do not want to switch to Google Chrome because of this legal search engine redirect virus.


Mac Operating System

Ερώτηση από mbosh 1 έτος πριν

Απάντηση από jscher2000 - Support Volunteer 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Updating Firefox browser on MacOS

Installed version of Firefox browser is 87. When attempting to update from both the About window and the preferences it says 'Firefox is up to date' even though the curre… (διαβάστε περισσότερα)

Installed version of Firefox browser is 87. When attempting to update from both the About window and the preferences it says 'Firefox is up to date' even though the current version is 95.

MacOS 10.15 with 64bit version installed. How can this issue be fixed? Or, what is the 'right' way to install latest version without removing installed version (so no settings/data is lost)?

Thank you.

Ερώτηση από mff56 9 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από mff56 9 μήνες πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox Keeps Crashing. Tabs and entire Browser

Please tell me why Firefox Keeps Crashing. Sometimes its the Tabs and sometimes the entire Browser. Crash Report ID below bp-7e6f880e-eb7b-4675-8b03-ddddd0201016 … (διαβάστε περισσότερα)

Please tell me why Firefox Keeps Crashing. Sometimes its the Tabs and sometimes the entire Browser.

Crash Report ID below bp-7e6f880e-eb7b-4675-8b03-ddddd0201016

Ερώτηση από bruce71 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How do I view a list of my open tabs?

A few weeks ago, I had an iMac meltdown. When the repair was finished, I no longer had any of my browser history or preferences, though the tech was able to save my bookm… (διαβάστε περισσότερα)

A few weeks ago, I had an iMac meltdown. When the repair was finished, I no longer had any of my browser history or preferences, though the tech was able to save my bookmarks. But there's one thing I can't figure out, in terms of restoring Firefox in a way that duplicates how I had it.

At the top of a Firefox page, when multiple tabs are open, I used to have a button to the right of the most recent tab, near the + sign, that gave me a vertical list of all open tabs. That's gone, and although I've looked through all my preferences, I can't fine one that brings it back.

Thankful for any suggestions!

Ερώτηση από rob.tannenbaum2 1 έτος πριν

Απάντηση από jscher2000 - Support Volunteer 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox Developer Edition 91.0b9 crashes, crash reporter not working. MacOS 10.15.7.

Firefox started crashing a few times a day after updating to v91. Crashed Thread: 5 Socket Thread Exception Type: EXC_CRASH (SIGABRT) Exception Codes: … (διαβάστε περισσότερα)

Firefox started crashing a few times a day after updating to v91.

Crashed Thread: 5 Socket Thread

Exception Type: EXC_CRASH (SIGABRT) Exception Codes: 0x0000000000000000, 0x0000000000000000 Exception Note: EXC_CORPSE_NOTIFY

Application Specific Information: stack buffer overflow


I checked and It looks like crash reports aren't being sent to Mozilla, even though it's enabled in settings. The last one that was sent was in 2019.

When I try to open "Firefox Developer Edition Crash Reporter.app", the crash reporter crashes.

Crashed Thread: 0

Exception Type: EXC_CRASH (SIGABRT) Exception Codes: 0x0000000000000000, 0x0000000000000000 Exception Note: EXC_CORPSE_NOTIFY

Termination Reason: DYLD, [0x1] Library missing

Application Specific Information: dyld: launch, loading dependent libraries

Dyld Error Message:

 Library not loaded: @executable_path/libnss3.dylib
 Referenced from: /private/var/folders/*/crashreporter.app/Contents/MacOS/crashreporter
 Reason: image not found

Ερώτηση από zaphod420 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από zaphod420 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How to hook Mac OS "Dictionary" up with Firefox

I would like Firefox to access the Mac OS "Dictionary" for immediate definitions, the way it accesses its own dictionary for spelling, or as Mac's Safari, accesses the Ma… (διαβάστε περισσότερα)

I would like Firefox to access the Mac OS "Dictionary" for immediate definitions, the way it accesses its own dictionary for spelling, or as Mac's Safari, accesses the Mac dictionary. I see nothing listed in Firefox>Services, nor does the OS's Services Preferences show Firefox as an app to connect services to. I can always get the definition with a right-click on the highlighted word, but I'd like the definition to be a readily available as the spelling.

TIA,

Ερώτηση από wbps 9 μήνες πριν

Απάντηση από cor-el 9 μήνες πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox gets slower and slower to the point where typing lags behind

When I use firefox, it gets slower and slower over time to the point where it's a chore just to type. And this is on a recent MacBook pro. Everything else is fast. But Fi… (διαβάστε περισσότερα)

When I use firefox, it gets slower and slower over time to the point where it's a chore just to type. And this is on a recent MacBook pro. Everything else is fast. But Firefox gets unusable. The UI should not be a bottleneck like this.

Retarting speeds it up for a while, but then it gets slow again in a few hours.

Is there some kind of profiling I can run that I can use for filing a bug report?

Ερώτηση από theosib 8 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 8 μήνες πριν