Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Pre-fetching of website stopped working, yet I have it selected as enabled

Hi, Until today, every time I used firefox, once I'd start writing the address of the website, the address would come up entirely and I'd just have to select it. I think… (διαβάστε περισσότερα)

Hi,

Until today, every time I used firefox, once I'd start writing the address of the website, the address would come up entirely and I'd just have to select it. I think it's called pre-fetching of website? Today, it just stopped working but I have not changed any of my settings.

Best, Sandrine

Ερώτηση από massalia5 9 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 9 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How to reconcile: "It is strongly recommended that you apply this update..." with "Unfortunately the latest version of Firefox isn't compatible ...."

"Firefox 3.6.22 It is strongly recommended ......"

Made to make the Web a better place

"Unfortunately the latest version ....."

Ερώτηση από flemme 9 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 9 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How do you delete saved pass names?

I didn't quite remember my pass name, and so I had it changed, but the old ones keeps coming up. I was able to get rid of the old password that kept coming up also by go… (διαβάστε περισσότερα)

I didn't quite remember my pass name, and so I had it changed, but the old ones keeps coming up. I was able to get rid of the old password that kept coming up also by going into preferences and getting it deleted, but there's no place to do that for pass names.

Ερώτηση από llerner 8 έτη πριν

Απάντηση από llerner 8 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How can I move bookmarks to new Mac when the Sync page says "this add-on has been removed by its author"?

I tried to move bookmarks by creating a Sync profile but it gave me the message "the add-on was removed by its author" and I don't know what that means. Within the forum … (διαβάστε περισσότερα)

I tried to move bookmarks by creating a Sync profile but it gave me the message "the add-on was removed by its author" and I don't know what that means. Within the forum I found a message indicating I can do this by first updating to Firefox 9 or something, but my current OS is stuck with the Firefox 3.6.26 version and won't upgrade beyond that until I upgrade my OS on my newer computer. So how can I save and move bookmarks to my new computer, a Mac with 10.6?

Ερώτηση από tjphoto 8 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 8 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Cannot comment or like on Facebook using older version of Firefox.

Whenever I try to Like something on facebook, nothing happens, and when I try to comment, if I write further than the small existing chatbar, it will not scroll to allow … (διαβάστε περισσότερα)

Whenever I try to Like something on facebook, nothing happens, and when I try to comment, if I write further than the small existing chatbar, it will not scroll to allow me to see what I'm typing. When I hit Enter to make the comment, nothing happens.

I'm concerned that Facebook simply won't work properly for me because of my old version of firefox (3.6.28), however I cannot upgrade to a newer version because of the age of my computer (running OSX 10.4.11), and I'm not in a position to get a new computer right now, so I'd like to see if I can find a fix.

I have already tried clearing my cookies and cache, I've checked my plugins for problematic ones, including "Effective Measure Community Plugin 3.1.0 (by Effective Measure Pty Ltd)" mentioned in another thread (it wasn't there) and disabled those it listed as being known to cause problems. I've checked to make sure my JavaScript is up to date and enabled. I've tried turning off all add-ons, and the possible combinations of some on, some off. I've tried adding a cookie permission for Facebook. So far, none of these fixes have been effective. I haven't been able to try troubleshooting in Safe Mode, because the option to run in Safe Mode is not listed under the Help dropdown menu.

Is there anything I haven't tried that anyone knows of for fixing the issue, or is my browser simply too outdated?

Ερώτηση από SDon 7 έτη πριν

Απάντηση από jscher2000 7 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

how can I stop firefox from preventing pages to automatically redirect to another page

When I go to a bookmarked web site, I get the message (firefox prevented this page from automatically redirecting to another page) I can click on (allow) and it will go t… (διαβάστε περισσότερα)

When I go to a bookmarked web site, I get the message (firefox prevented this page from automatically redirecting to another page) I can click on (allow) and it will go to page I want but it is irritating to have to keep doing this. How can I resolve this

Ερώτηση από Peavine33 9 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 9 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

I have a mac desktop G4 with operating system: 10.4.11 I am running Firefox 3.6.19, Is this the last Firefox software that I can run on my computer system?

Can I upgrade to the latest software upgrade for Firefox and still have it work on my Mac desktop G4?

Ερώτηση από dwardlee 8 έτη πριν

Απάντηση από SafeBrowser 8 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

bookmarks have been replaced by an old set

After updating to FF 3.6.25 my bookmarks have been replaced with an old set with lots of my newest bookmarks missing. I've gone through organize bookmarks, restore but t… (διαβάστε περισσότερα)

After updating to FF 3.6.25 my bookmarks have been replaced with an old set with lots of my newest bookmarks missing. I've gone through organize bookmarks, restore but the only date is 5th Jan which was when i downloaded the new FF. How do i get the old bookmarks back ?

Ερώτηση από scott69 8 έτη πριν

Απάντηση από scott69 8 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How do I get Firefox to quit on shut down on my Mac? At the moment I have to force shut down.

I have an iMac and I am running 10.4.6 I am running Firefox 3.6.26 My problem is, when I go to shut down my computer, Firefox will not quite, so I have to force Firefox t… (διαβάστε περισσότερα)

I have an iMac and I am running 10.4.6 I am running Firefox 3.6.26

My problem is, when I go to shut down my computer, Firefox will not quite, so I have to force Firefox to quit. It will not quit when I click on quit.


Before this problem started, Firefox would quit when I clicked on Shut down.

Any ideas on how to fix this problem.

Ερώτηση από davidw99 8 έτη πριν

Απάντηση από bluemuppet 8 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How do I restore the address bar at the top of my window in firefox on a mac?

My kids were messing with my computer and must have pushed something and everything disappeared. I need to know how to put an address bar (back button, refresh, ect) back… (διαβάστε περισσότερα)

My kids were messing with my computer and must have pushed something and everything disappeared. I need to know how to put an address bar (back button, refresh, ect) back up into the top of my window. Part of the problem is that my computer screen is cracked and I can't see anything in my menu easily. A command that would restore the address bar would help. Thanks.

Ερώτηση από weberv41 8 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 8 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Why does Google analytics freeze up when I go to Kijiji?

I'm using a MiniMac with O.S. 10.4.11. It's an old 1.42 Ghz. pre-Intel chip. I'm using Firefox 3.6.6, and when I attempt to go to Kijiji, for no reason whatsoever, Google… (διαβάστε περισσότερα)

I'm using a MiniMac with O.S. 10.4.11. It's an old 1.42 Ghz. pre-Intel chip. I'm using Firefox 3.6.6, and when I attempt to go to Kijiji, for no reason whatsoever, Google analytics shows up at the bottom left of my screen, and the load bar shows about 3/4's of being done. And that's where it freezes COMPLETELY. The existing blue line on the load bar doesn't even have the auger turning, indicating that it's working. Please fix, but whatever you do, don't tell me I've got a worm, or something. I'm sure it's just Google's spyware screwing up.

URL of affected sites

http://calgary.kijiji.ca/

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Απάντηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

I have a Mac and I would like to remove the "Firefox prevented this site from automatically redirecting to another page" feature. You show how for Windows, but I have not found how for Mac

I have a Mac and I would like to remove the "Firefox prevented this site from automatically redirecting to another page" feature. You show how for Windows, but I have not… (διαβάστε περισσότερα)

I have a Mac and I would like to remove the "Firefox prevented this site from automatically redirecting to another page" feature. You show how for Windows, but I have not found how for Mac

This happened

Every time Firefox opened

== I try to go from page to a new page

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Απάντηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox (& Safari) open incorrect (undesirable!) website or I get a 'server not found' message.

Firefox (& Safari) redirect both Google searches and web addresses to an undesirable Chinese website (www.5542.com). They have both become very slow and often give a … (διαβάστε περισσότερα)

Firefox (& Safari) redirect both Google searches and web addresses to an undesirable Chinese website (www.5542.com). They have both become very slow and often give a 'Server not found' message when accessing various sites. I believe it could be malware(?) or similar. I've tried to block the unwanted site but it keeps on appearing. I'm running two macs and it's happening on both of them. I'm not especially experienced with web jargon etc. so please speak slowly with any instructions! Thanks for your help. Andy

This happened

Every time Firefox opened

== 3 - 4 weeks ago

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Απάντηση από Moses 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Using Firefox 3.6.3 for OS X, I have recently become unable to view streaming media at the website www.memritv.org. I receive an error message that says "TypeError: _cuPlayer is null." How can I circumvent this problem?

Using Firefox 3.6.3 for OS X, I have recently become unable to view streaming media at the website www.memritv.org. I receive an error message that says "TypeError: _cuP… (διαβάστε περισσότερα)

Using Firefox 3.6.3 for OS X, I have recently become unable to view streaming media at the website www.memritv.org. I receive an error message that says "TypeError: _cuPlayer is null." How can I circumvent this problem?

URL of affected sites

http://www.memritv.org

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Απάντηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How can I see where a link is directed to

About all browsers I know of show where a link is leading to, whenever I hover over it. This information is often shown in a status bar. I cannot find how to do this with… (διαβάστε περισσότερα)

About all browsers I know of show where a link is leading to, whenever I hover over it. This information is often shown in a status bar. I cannot find how to do this with Firefox.

Ερώτηση από LeoSuper 9 έτη πριν

Απάντηση από Xircal 9 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

can I use Firefox for receiving and sending emails from my web page? If so, how do I set this up?

How do I receive emails from my web page? Can I set this up using Firefox or do I need something like Internet Explorer?

Ερώτηση από barbelray 9 έτη πριν

Απάντηση από Xircal 9 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

when i go to yahoo mail I see too many login names, most are mistakes, they include my password. how do i remove them?

By mistake, I Type(d) in login name followed by password. This is saved (including password) on list of past login users. So each time I start to type my user name (logi… (διαβάστε περισσότερα)

By mistake, I Type(d) in login name followed by password. This is saved (including password) on list of past login users. So each time I start to type my user name (login) a list appears including password. I then have to make another password.

Ερώτηση από statian2001@yahoo.co.uk 9 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 9 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Cannot upgrade with accurate system requirements

I tried to upgrade to 5.0 when it firsst came out. I checked the system requirements, which I thought I'd met: Mac OSX 10.4 + Intel When I tried, the program wouldnt run … (διαβάστε περισσότερα)

I tried to upgrade to 5.0 when it firsst came out. I checked the system requirements, which I thought I'd met:

Mac OSX 10.4 + Intel

When I tried, the program wouldnt run at all on my computer, so I was forced back to 3.6.16.

I want to upgrade, but it seems I cant.

Ερώτηση από Aspiring 9 έτη πριν

Απάντηση από James 9 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox doesn't remember any history although the setting is "remember history". How can repair this?

I am not using private browsing and the setting ist "remember history" but Firefox doesn't remember any histories. What can I do to let Firefox remember history again? … (διαβάστε περισσότερα)

I am not using private browsing and the setting ist "remember history" but Firefox doesn't remember any histories. What can I do to let Firefox remember history again?

Ερώτηση από chie 9 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 9 έτη πριν