Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Αρχειοθετήθηκε

Why is Firefox 3.6.6 so slow?

Issue I have another kind of problem with Firefox Description Firefox 3.6.6 is running REALLY slow. Firefox just updated (automatically - I seemed to have no choice) to … (διαβάστε περισσότερα)

Issue

I have another kind of problem with Firefox

Description

Firefox 3.6.6 is running REALLY slow.

Firefox just updated (automatically - I seemed to have no choice) to 3.6.6 on my Mac (OS 10.5.4) and is now running unbearably slow. Every website I try to load shows, at the bottom left "waiting for" (then website name) and loads very slowly, compared to Safari 3.1.2. I tried clearing the cache but that didn't help.

Even when on Firefox's own Mozilla support pages, it loads really slow.

What gives? Why did Firefox automatically update to something worse? Can I go backwards and reload the previous, faster version?

Firefox version

3.6.6

Operating system

Mac OS 10.5.4

Plugins installed

lots

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

plugin-container.exe : what is it, why is it necessary, can I delete it

Please start a new thread http://support.mozilla.com/tiki-view_forum.php?locale=en-US&forumId=1&openpost=1 -FF4L Issue I have another kind of problem with Firef… (διαβάστε περισσότερα)

Please start a new thread http://support.mozilla.com/tiki-view_forum.php?locale=en-US&forumId=1&openpost=1 -FF4L

Issue

I have another kind of problem with Firefox

Description

plugin-container.exe

What is it, Why is it necessary, Can I delete it

This happened

Every time Firefox opened

Today 6/22/2010, when Firefox updated to 3.6.4 GTB7.0

Troubleshooting information

Closed it via Task Manager

Firefox version

3.6.4

Operating system

Windows XP

User Agent

Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.2.4) Gecko/20100611 Firefox/3.6.4 GTB7.0

Plugins installed

 • -BitTorrent Plugin 1
 • 1.9.0009.1
 • Java(TM) Platform SE binary
 • DivX Web Player version 1.5.0.52
 • npdivxplayerplugin
 • Adobe PDF Plug-In For Firefox and Netscape "9.3.2"
 • Default Plug-in
 • Google Update
 • Shockwave Flash 10.1 r53
 • 6.0.11.847
 • RealJukebox Netscape Plugin
 • Windows Multimedia Services DRM Store Plug-In
 • ~Mirage 6.1.58.0 Plugin for Visual Mirage Projects
 • Java Plug-in 1.6.0_11 for Netscape Navigator (DLL Helper)
 • The QuickTime Plugin allows you to view a wide variety of multimedia content in Web pages. For more information, visit the QuickTime Web site.
 • Npdsplay dll

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

When I opened Firefox today, I got weird sounds, like PacMan, and an ambulance siren, and I am unable to find a way to stop the noises. Cox Communications was no help, but the agent stated that he had heard the same sound yesterday when opening the Google

Issue I have another kind of problem with Firefox Description When opening my firefox browser page, I get a sound like an ambulance siren, and sounds that a tech at Cox … (διαβάστε περισσότερα)

Issue

I have another kind of problem with Firefox

Description

When opening my firefox browser page, I get a sound like an ambulance siren, and sounds that a tech at Cox Communications id'ed as PacMan noise. The tech also stated that he heard the same noise on the Google browser page yesterday. Any suggestions/solutions?

http://www.coolpreviews.com/firefox/issues_cp_ff.php disable the Cooliris Previews extension, then get an fixed version of that extension from the Cooliris website http://www.coolpreviews.com/

This happened

Every time Firefox opened

today

User Agent

Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729)

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

What is plugin-container.exe?

The extension plugin-container.exe wanted access to the internet. The file was located in my Mozzile folder, but I read somewhere that it is malware. Is this file suppose… (διαβάστε περισσότερα)

The extension plugin-container.exe wanted access to the internet. The file was located in my Mozzile folder, but I read somewhere that it is malware. Is this file supposed to be there, and is it normal for attempt to receive a connection? Is it safe?

This happened

Just once or twice

== After the most recent update just a few hours ago.

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Απάντηση από TXGuy 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

When I open firefox I get pacman sounds in the background...

I opened my firefox like normal and when I do, no matter what page i go to, i still get the pacman noises. There are no pop ups open and internet explorer seems to work f… (διαβάστε περισσότερα)

I opened my firefox like normal and when I do, no matter what page i go to, i still get the pacman noises. There are no pop ups open and internet explorer seems to work fine.

This happened

Every time Firefox opened

Today 5/21/10

User Agent

Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Win64; x64; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; SLCC2; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729; Media Center PC 6.0)

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Απάντηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Siren sounds when Firefox is open. How do I disable it? How did I get it?

When I open Firefox, I get some game music than a siren sound that won't quit. This happened Every time Firefox opened == I opened Firefoxthis AM … (διαβάστε περισσότερα)

When I open Firefox, I get some game music than a siren sound that won't quit.

This happened

Every time Firefox opened

== I opened Firefoxthis AM

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

I want to revert to 3.5

I'm not happy with the new Firefox, which I think is 4.0. It's far too complicated. I just want to go back to 3.5 version. I think it's called 3.5. How do I do it? … (διαβάστε περισσότερα)

I'm not happy with the new Firefox, which I think is 4.0. It's far too complicated. I just want to go back to 3.5 version. I think it's called 3.5. How do I do it?

Ερώτηση από StephenWinbaum 9 έτη πριν

Απάντηση από TonyE 9 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox browser constantly lagging and not responding

It does it on any site I visit. I have tried clearing my cashe and cookies. It has gotten to the point I can't do anything becasue it stops responding. This started when … (διαβάστε περισσότερα)

It does it on any site I visit. I have tried clearing my cashe and cookies. It has gotten to the point I can't do anything becasue it stops responding. This started when I had version 3.5 and has continued since I upgraded to the newst version. It is only Firefox and not my other browsers so I don't see how it is my computer. Anything I can do to make it stop and work properly?


The reason mine was doing it was becasue of the add-ons. I deleted them all and only reinstalled AdBlock Plus, no script, request policy, and the video downloader. I have not had a problem since. It was either Mr Tech Toolkit or the personas. :(

Ερώτηση από ika_hinotama 9 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από Paul Hubert 8 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox has extreme memory leak

After using Firefox for several hours, it begins consuming more than 500mb of memory. This happened Every time Firefox opened == I began using Firefox 3.3.6 … (διαβάστε περισσότερα)

After using Firefox for several hours, it begins consuming more than 500mb of memory.

This happened

Every time Firefox opened

== I began using Firefox 3.3.6

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από Marco Lopes 8 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox 4 seems to have a memory leak.

I have used Firefox 3.x for some time on a XP machine. Never any problems. It is a machine that I keep running for weeks on end without rebooting. It is a workstation but… (διαβάστε περισσότερα)

I have used Firefox 3.x for some time on a XP machine. Never any problems. It is a machine that I keep running for weeks on end without rebooting. It is a workstation but rather old.

After upgrading to Firefox 4 I get problems with memory. The machine has 2Gb of RAM. I have four tabs open in FF4, about the same as I usually have had in the past. Two of them are now pinned.

When I reboot Firefox it take about 90Mb. But after half a day that is up to 400Mb. I open and close tabs during the day. After another reboot cycle memory usage is again down.

Looks like a memory leak.

Ερώτηση από JAC@Mozilla 9 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από jajones 9 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Why did you add plugin-container.exe it causes crashes on the computer runs without firefox running and uses 3.5 gigs of my memory

why did you start using plugin-container.exe. It is constantly causing crashes on my computer proven by when I install firefox 3.6.4 or .5 or .6. the program also freque… (διαβάστε περισσότερα)

why did you start using plugin-container.exe. It is constantly causing crashes on my computer proven by when I install firefox 3.6.4 or .5 or .6. the program also frequently uses 3.5 gigs of memory. When I remove firefox and install an older version that doesn't use it I have lots of memory left and no crashes.

This happened

Not sure how often

== when I installed firefox 3.6.4

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από nwerle 9 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox 4 is unusable due to excessive Memory usage - when is the fix?

There are just so many people complaining about Firefox 4 - all with the same basic problem - Firefox 4 consumes far-too much memory and appears to increase memory usage … (διαβάστε περισσότερα)

There are just so many people complaining about Firefox 4 - all with the same basic problem - Firefox 4 consumes far-too much memory and appears to increase memory usage over time.

So far I have heard NOTHING from Mozilla regarding this problem.

Have Mozilla identified the problem? Is there a work around? When will there be a permanent fix?

Ερώτηση από IanSeale 9 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από the-edmeister 8 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Would it be wise to download v3.6.3 and downgrade? (plugin-container.exe issue)

Due to Firefox loading plugin-container.exe and taking up to 40% more resources (in version 3.6.4), would it be wise to download v. 3.6.3 here: http://releases.mozilla.or… (διαβάστε περισσότερα)

Due to Firefox loading plugin-container.exe and taking up to 40% more resources (in version 3.6.4), would it be wise to download v. 3.6.3 here: http://releases.mozilla.org/pub/mozilla.org/firefox/releases/3.6.3/win32/en-US/ and downgrade? if so, would i need to completely uninstall 3.6.4 first? thx

== Upgrading to version 3.6.4

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από vanlenning 9 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Plugin-container.exe ate my CPU and my goldfish

After installing Firefox 3.6.4 and version 3.6.6 respectively, there was a process running in the background, called plugin-container.exe. It immediately began to eat my … (διαβάστε περισσότερα)

After installing Firefox 3.6.4 and version 3.6.6 respectively, there was a process running in the background, called plugin-container.exe. It immediately began to eat my CPU, my RAM and my goldfish. I have a fish tank in my room and after installing the FF update, my goldfish disappeared. Can I get a new goldfish from Mozilla?

This happened

Not sure how often

== after installing v3.6.4 and higher

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από NedMartin 8 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Pinned app tabs dissapeared

After the latest update to Firefox 4.0 (after RC) all my pinned app tabs completely disappeared. Where did they go? How do I bring them back? P.S> Every time I try to … (διαβάστε περισσότερα)

After the latest update to Firefox 4.0 (after RC) all my pinned app tabs completely disappeared. Where did they go? How do I bring them back?

P.S> Every time I try to re-add the app tabs and restart the browser, they disappear again.

Ερώτηση από invaluable 9 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 9 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

After most recent update, Firefox keep hanging intermittently with "Not Responding".

After the most recent update, my Firefox browser begins to hang intermittently with "Not Responding". I have checked the extensions and plug-in like Java, all of them are… (διαβάστε περισσότερα)

After the most recent update, my Firefox browser begins to hang intermittently with "Not Responding". I have checked the extensions and plug-in like Java, all of them are the latest updated ones. Everytime I open a new site or click on links to load another page, it happens. Every single time.

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από fleuro 8 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

realplayer won't download videos

I downloaded Firefox 3.6.4 today, and am not able to go to various sites as i did prior to the download, to successfully access the "download this video" in realplayer SP… (διαβάστε περισσότερα)

I downloaded Firefox 3.6.4 today, and am not able to go to various sites as i did prior to the download, to successfully access the "download this video" in realplayer SP. It works fine in IE8, but i like to use FireFox. HELP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

This happened

Every time Firefox opened

== i downloaded the latest version 3.6.4

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από DBerry 8 έτη πριν