Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων

Latest update has my files on google docs not loading properly

Hi, I've updated from ff95 to 96.0.2 and found that my files on google docs have not been loading properly. The text is blurred and it gives an error saying 'some fonts c… (διαβάστε περισσότερα)

Hi, I've updated from ff95 to 96.0.2 and found that my files on google docs have not been loading properly. The text is blurred and it gives an error saying 'some fonts could not be loaded. please reload'. This seems to only happen in firefox and is fine in chrome and as well as when I downgraged to ff95 on my old profile. Back on 96.0.2, I've tried clearing cookies and cache, safe-mode, setting theme to default, all to no avail. Are there any other ways I could troubleshoot this issue? I've attached an image that shows what the text looks like on chrome and the latest version of firefox.

Ερώτηση από bradwist 3 ημέρες πριν

Τελευταία απάντηση από bradwist 3 ημέρες πριν