Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

websites working on Chrome but not on Firefox

Hello everybody, There are more and more websites that have functions that no longer work with Firefox and force me to use Chromium instead. Do you if there is any chance… (διαβάστε περισσότερα)

Hello everybody,

There are more and more websites that have functions that no longer work with Firefox and force me to use Chromium instead. Do you if there is any chance that an upcoming release will put everything right?

Thank you in advance Virginie

Ερώτηση από Virginie 9 μήνες πριν

Απάντηση από ·´¯`·...¸>-)))º> ~dbben 9 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Error code: SSL_ERROR_NO_CYPHER_OVERLAP

My ISP is Plusnet. When I try to access their website using Firefox browser I get the following error: ===== Secure Connection Failed An error occurred during a connecti… (διαβάστε περισσότερα)

My ISP is Plusnet. When I try to access their website using Firefox browser I get the following error:

=====

Secure Connection Failed

An error occurred during a connection to webmail.plus.net. Cannot communicate securely with peer: no common encryption algorithm(s).

Error code: SSL_ERROR_NO_CYPHER_OVERLAP

  The page you are trying to view cannot be shown because the authenticity of the received data could not be verified.
  Please contact the web site owners to inform them of this problem.
=======

I have reported the problem to Plusnet but they say 'not our problem'. Their reason being that the problem does not occur using Google Chrome.

Can you help please?

Ερώτηση από scm999 9 μήνες πριν

Απάντηση από cor-el 8 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Secure bank site log-in fais

I try to access my bank website and when I log in the tab says "Something went wrong" and the page tells me Sorry, we couldn't complete your request Sign in to online ban… (διαβάστε περισσότερα)

I try to access my bank website and when I log in the tab says "Something went wrong" and the page tells me Sorry, we couldn't complete your request Sign in to online banking or our mobile banking app to continue. This started on April 1, 2021 Running Firefox v87.0 (64) on Win 10. All apps are current. Tried resetting Firefox, and clearing cache which didn't work. I can sign-in using Edge. Thanks

Ερώτηση από rshessel 9 μήνες πριν

Απάντηση από rshessel 9 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

FF profile choice problem on Linux Mint with Claws email

I have three FF profiles on my Linux Mint 19.3 system (work, not-work and one for e-tail). Somehow the problem only appeared after I added that last one. All profiles hav… (διαβάστε περισσότερα)

I have three FF profiles on my Linux Mint 19.3 system (work, not-work and one for e-tail). Somehow the problem only appeared after I added that last one. All profiles have the same syntax; I checked the files. Neither one is set to be the dominant one. Typically, I don't use more than one at a time.

I also use Claws mail. Whenever I get any mail with a link I want to check out, I just used to click on that link and it opened in a new tab in the FF browser profile that was currently open. Similarly, whenever I wanted to see the HTML version of a mail, I right-clicked on the html-icon and chose open. Again, it picked the open browser.

Now, though, whenever I pick either one of those options above, I get the "Choose User Profile" box. If I pick the profile that is currently open, I get an error telling me that it's already running.

Since I mostly read email when I use the no-work FF profile, I tried to add "firefox -P NotWork -no-remote --class NotWorkProfile" but that also resulted in the choose user profile box to open.

My current work-around is to copy the link and open it in a new tab, or pull the whole mail into the tab to see the HTML version. Quite annoying.

Is there any way to get it to ignore all other profiles but the currently open one? Thank you for anyone who has an idea. Let me know if there's anything else I may add to explain the situation.

[My apologies if this isn't the right forum; I'm also attempting to ask this question in the Linux Mint and Claws forums, if those exist.]

Ερώτηση από addicted2h 9 μήνες πριν

Απάντηση από cor-el 9 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How do I stop Firefox to stop false warnings => "Potential Security Issue"?

How do I get Firefox to stop false warnings => "Potential Security Issue"? The most recent is Toastmasters.org. That website has been around for decades. Or has Toa… (διαβάστε περισσότερα)

How do I get Firefox to stop false warnings => "Potential Security Issue"? The most recent is Toastmasters.org. That website has been around for decades.

Or has Toastmasters lost control of their website?

Ερώτηση από bhs67 9 μήνες πριν

Απάντηση από TyDraniu 9 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

"If you are connected but behind a firewall, check that Firefox has permission to access the Web."

I get the above instruction when I can't access a website--but I don't know exactly what I'm supposed to to. My firewall is the one installed with win10.

Ερώτηση από Odin3 8 μήνες πριν

Απάντηση από cor-el 8 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox won't download files from https://www.bluesound.com/.

Used to be able to download files from anywhere I chose. Now, cannot download from www.bluesound.com. ISP and I ran test that shows download and upload work, and AT&… (διαβάστε περισσότερα)

Used to be able to download files from anywhere I chose. Now, cannot download from www.bluesound.com. ISP and I ran test that shows download and upload work, and AT&T e-mails are arriving into MS Outlook (although very much slower than in the past).

When download request sent to Bluesound, the wait cursor spins indefinitely. Once left it running overnight, still spinning the next morning.

Perhaps this has to do with security settings. Advice, anyone?

Ερώτηση από jimmy.mahone 10 μήνες πριν

Απάντηση από jimmy.mahone 9 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Backspace keyboard button no longer emulates "Back" browser button

I think the title covers it. Until recently, pressing the <Backspace> key on the keyboard would take me back to the previous webpage. Now it doesn't. Using FF v87 i… (διαβάστε περισσότερα)

I think the title covers it. Until recently, pressing the <Backspace> key on the keyboard would take me back to the previous webpage. Now it doesn't.

Using FF v87 in Win10 Home.

Ερώτηση από MyUsernameHere 9 μήνες πριν

Απάντηση από TyDraniu 9 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How I export my profile data from an extension?

How I export my profile data from an extension? An extension I'm using isn't working properly and I'd like to export my data before reinstalling it. It's called onetab. T… (διαβάστε περισσότερα)

How I export my profile data from an extension? An extension I'm using isn't working properly and I'd like to export my data before reinstalling it. It's called onetab.

The menu on the top right corner is gone, so how can I export my saved data (or tabs)?

Ερώτηση από desbest 9 μήνες πριν

Απάντηση από desbest 5 μήνες πριν

 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox suggestion to make built in Adblocker like in Opera browser

Dear Mozilla Community, I would like to suggest you to make built in adblocker in Firefox. For example Opera have this feature so we don't need install any extension. Peo… (διαβάστε περισσότερα)

Dear Mozilla Community,

I would like to suggest you to make built in adblocker in Firefox. For example Opera have this feature so we don't need install any extension. People from Mozilla read subjects in support.mozilla.org? If not where I can send my suggestion?

P.S. I wanted to install Adblock Plus extension but I am afraid about safety so better option is to make built in adblocker to protect from malware. I think that this can be direction in good way.

Yours faithfully, Piotr

Ερώτηση από Peter 9 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 7 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Setting My Home Page

Is there a way to set a web site as my home page and not have to reset it every week or so? Also, when will we be able to choose what web site is loaded when we open a ne… (διαβάστε περισσότερα)

Is there a way to set a web site as my home page and not have to reset it every week or so? Also, when will we be able to choose what web site is loaded when we open a new tab?

Ερώτηση από David Puthuff 9 μήνες πριν

Απάντηση από ·´¯`·...¸>-)))º> ~dbben 9 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Your email was returned

I am Getting both "incorrect password" and "your email was returned" errors I know the password is correct as I can still use it to log in (including logging into these f… (διαβάστε περισσότερα)

I am Getting both "incorrect password" and "your email was returned" errors

I know the password is correct as I can still use it to log in (including logging into these forums) though I am getting this error when trying to create a recovery key or reset my password

For the "your email was returned" error, the email address is typed correctly in my account and I have gotten confirmation emails from FireFox as recently as 2 days ago. I get this error when trying to sign in to sync the Multi-Account Containers addon, as well as when trying to use "forgot password" to get a reset link.

I'm not sure how to proceed with these errors as each issue is preventing me from resolving them on my own.

At one point while I was getting the incorrect password error I got a message that my account is locked and an email would be sent to me for confirmation...though of course that also got "your email was returned"

Ερώτηση από Muninn 9 μήνες πριν

Απάντηση από Muninn 9 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε

Tab bar (all tabs) missing in Firefox 90

I just got my upgrade from Firefox86 to Firefox90 working, but the tab bar is completely missing. I still use "old-style" FIrefox. From top to bottom: File/Edit/View menu… (διαβάστε περισσότερα)

I just got my upgrade from Firefox86 to Firefox90 working, but the tab bar is completely missing.

I still use "old-style" FIrefox. From top to bottom: File/Edit/View menu Search bar Bookmarks Toolbar Tab bar

(yes, I AM old. I've been using Firefox since Version 1 and this particular style works for me, developers be damned.)

The tab bar is completely missing. Firefox knows how many tabs I have open (it warns me when I try to exit) but doesn't show any. The area that the Tab Bar used to occupy is simply empty.

Any ideas on how to fix? (Yes, I have done the Google.)

Ερώτηση από RemySecor 3 μήνες πριν

Απάντηση από cor-el 3 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Remove amazon search from the new tab page.

I frequently use Amazon, but it shows up on my New Tab page as @amazon with a search icon, and when I click the tile it opens my search/address bar. How do I get the tile… (διαβάστε περισσότερα)

I frequently use Amazon, but it shows up on my New Tab page as @amazon with a search icon, and when I click the tile it opens my search/address bar. How do I get the tile to open Amazon's website like all the other tiles I have on my New Tab page?

Alternatively, the way I've previously handled this "behavior" is dismissing the tile so I don't have to deal with its uselessness. My browser just updated, but why do I have to dismiss the tile a second time?

Ερώτηση από jon_joy_1999 9 μήνες πριν

Απάντηση από cor-el 9 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Browser change

Help. The Bookmarks were always shone on a left sidebar for my ready access. But all of a sudden today, they are gone and I can't get them back. How do get my Bookmarks i… (διαβάστε περισσότερα)

Help. The Bookmarks were always shone on a left sidebar for my ready access. But all of a sudden today, they are gone and I can't get them back.

How do get my Bookmarks into a left side bar???

There is so much to read that does not apply. I get lost looking.

?????

Ερώτηση από walterlacey43 9 μήνες πριν

Απάντηση από ·´¯`·...¸>-)))º> ~dbben 9 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

MAILTO OPTIONS. No "Use Gmail" in the mailto options

Help Please! I 've recently upgraded from Win 7 to Win 10 and one of the many annoyances is that I can't "email a link" any longer from Firefox. I have searched the web &… (διαβάστε περισσότερα)

Help Please! I 've recently upgraded from Win 7 to Win 10 and one of the many annoyances is that I can't "email a link" any longer from Firefox. I have searched the web & followed all the instructions but the "use Gmail" option is simply absent from the dropdown choices in Options/Applications/Mailto Please, please how can I get the "use gmail" option. Many Thanks

Ερώτηση από wilts43 9 μήνες πριν

Απάντηση από wilts43 9 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Email

Over the last week or so I have been unable to receive my CenturyLink email through Mozilla Foxfire. I am having to use Chrome to receive & send my emails... Help any… (διαβάστε περισσότερα)

Over the last week or so I have been unable to receive my CenturyLink email through Mozilla Foxfire. I am having to use Chrome to receive & send my emails... Help anyone?!

Ερώτηση από rhonda.bartjohnson 9 μήνες πριν

Απάντηση από cor-el 9 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Can't leave a website?

The absolute weirdest problem. If I'm on the Brita website (brita.com) and type in another url to navigate away, I press enter, and it just refreshes the same page I was … (διαβάστε περισσότερα)

The absolute weirdest problem. If I'm on the Brita website (brita.com) and type in another url to navigate away, I press enter, and it just refreshes the same page I was on. This happens across the brita.com domain, regardless of what url I type in, even if I type the full url (including https://www.), and if I click a search or url suggestion in the dropdown, even in a private window, anything. This has never happened to me with any other website.

Obviously I can just close the tab and open another, but this is strange enough I figured I'd see if anyone could figure it out (or at least replicate my experience). I would appreciate any insights!

Ερώτηση από pandacantante 9 μήνες πριν

Απάντηση από ·´¯`·...¸>-)))º> ~dbben 9 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Cannot see my add-ons....I've tried the recommended solutions

I am trying to have some of more important add-ons visible but I cannot seem to accomplish that. The solutions provided in FF's forums did not yield results. Are there … (διαβάστε περισσότερα)

I am trying to have some of more important add-ons visible but I cannot seem to accomplish that. The solutions provided in FF's forums did not yield results. Are there any solutions?

Attached are screenshots of how I have my preferences set-up.

Ερώτηση από Andy 9 μήνες πριν

Απάντηση από jscher2000 9 μήνες πριν