Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Problem loading Google Drive

Hi there, We use GMail/ Calendar/ Drive for our business. On the official account, I am seeing a continuous - multi-day - situation where my Google Drive won't load whe… (διαβάστε περισσότερα)

Hi there,

We use GMail/ Calendar/ Drive for our business. On the official account, I am seeing a continuous - multi-day - situation where my Google Drive won't load when I point my browser to it unless I do at least one refresh after getting to Drive and waiting for my list of folders and documents to show up.

In the mean time, the following error shows upon on the bottom left of my screen - "The server encountered an error. Please try again later." - this has persisted for over 2 weeks when I restarted using Fiefox earlier this month. I do not get this error when using Chrome or Safari.

Today, I am also not able to see the user who last modified a document or a folder last, as you can see in the image below.

Please tell me what I can do to fix this issue.

Thanks, Mahesh

Ερώτηση από Mahesh Singh 1 έτος πριν

Απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Backspace keyboard button not working in Firefox 87

Hello, I just upgraded to Firefox 87 and noticed that I wasn't able to go back to the previous webpage by clicking on the backspace button like what I have done in the p… (διαβάστε περισσότερα)

Hello,

I just upgraded to Firefox 87 and noticed that I wasn't able to go back to the previous webpage by clicking on the backspace button like what I have done in the past if I'm not using a mouse on my laptop and had to click on the back button in the toolbar with the trackpad. I'm not too sure of why that happened with the upgrade and was a little surprised about that. Hope I can be able to get around this in some way if one of you know anything about this. Thanks.

Ερώτηση από Anduma22 1 έτος πριν

Απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

We are sorry, but you do not have access to Google Maps. Please contact your Organization Administrator for access.

I have used/accessed Google Maps for years - so many I can't remember and now today I get this message We are sorry, but you do not have access to Google Maps. Please co… (διαβάστε περισσότερα)

I have used/accessed Google Maps for years - so many I can't remember and now today I get this message

We are sorry, but you do not have access to Google Maps. Please contact your Organization Administrator for access.

Is this a FireFox muck up or what?

Ερώτηση από Bill 1 έτος πριν

Απάντηση από jscher2000 - Support Volunteer 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox crashing when opening most Russian websites!

I am on Mac OS High Sierra Since about a week literally any Russian website I open just crashes Firefox immediately. I have tried to restart in Safe Mode and clear histo… (διαβάστε περισσότερα)

I am on Mac OS High Sierra Since about a week literally any Russian website I open just crashes Firefox immediately. I have tried to restart in Safe Mode and clear history - it didn't help. What is happening?! Using Chrome in the meantime (no crash there)

Ερώτηση από Danas 1 έτος πριν

Απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox v87.0 now "not responding" constantly under Win10

Beginning 3 days ago, for no reason I know of, Firefox has become sluggish and active windows frequently report that they are "not responding": the cursor will spin, char… (διαβάστε περισσότερα)

Beginning 3 days ago, for no reason I know of, Firefox has become sluggish and active windows frequently report that they are "not responding": the cursor will spin, character entry is impossible, scrolling can't be invoked, and even clicks on other open tabs are ignored. (As an example, it has required more than 5 minutes to enter this text so far, even though I am now running in Safe Mode.)

Memory and system utilization usage is unchanged from earlier views under Task Manager (FF with many windows/tabs open may take on average 1524MB out of 32GB on the machine, and perhaps 5% of the cores, more or less).

I have opened no new or never-used-before tabs in this period, and have also closed a handful of them to see whether that produced any difference in these symptoms. (It did not.)

As mentioned I am operating in Safe Mode and these errors persist. In any case my only add-on is Adblock Plus. I upgraded FF to v87.0 last night on the chance that the version change would make a difference, with negative results.

At the moment Troubleshooting info indicates that I have "9/9" Multiprocess Windows, and I will try to include an image from that page.

These hangs occur in all windows, so the fundamental problem appears to be in a more basic process.

No other function on the pc is misbehaving in any way, but FF itself is now nearly unusable.

The only temporary cure I have found is to restart FF, after which there are no occurrences of non-responsive windows for a period of only 3 minutes to 15 minutes (during which FF memory and cpu utilization are generally constant).

Reinstalling FireFox or engaging in further profile updates or about:config changes are all well in scope for this problem determination. The one restriction here is that I cannot afford to lose my current windows/tab entries.

Many thanks in advance for all assistance, questions, and suggestions!

Ερώτηση από lie-group 1 έτος πριν

Απάντηση από Graymatter 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Zapamiętywanie zakładek przed zamknięciem przeglądarki

cześć, Posiadam OS Big Sur Mac Mini i mam pytanie, dlaczego na tym komputerze nie działa zapamiętywanie otwartych kart (przywracanie sesji)? Zaznaczyłam w opcjach: przyw… (διαβάστε περισσότερα)

cześć, Posiadam OS Big Sur Mac Mini i mam pytanie, dlaczego na tym komputerze nie działa zapamiętywanie otwartych kart (przywracanie sesji)? Zaznaczyłam w opcjach: przywracanie poprzednich sesji, ale to nie działa. Nie rozumiem tego. Jak miałam Windowsa, to nigdy nie było z tym problemu. A pracuje przy kilkudziesięciu otwartych kartach i nie wyobrażam sobie, żebym miała je za każdym razem otwierać pojedynczo... Z jednej grupy wsparcia Apple dostałam informacje, że Mac ma swoją przeglądarkę: Safarii i żebym jej zaczęłam używać. Ale ja nie chcę innej przeglądarki. Mam za dużo zapamiętanych kart, żeby je przenosić i nie chcę uczyć się kolejnej aplikacji. Dodatkowo powiedziano mi, że Mac nie lubi innych oprogramowań niż swoje. Idąc tym torem, nie można by używać Photoshopa, Adobe PDF, i wiele wiele innych aplikacji, bo Mac ich nie wyprodukował... To jakiś absurd! Proszę o pomoc, jak otwierać przeglądarkę z kartami z poprzedniej sesji?

Martyna

Ερώτηση από martyna.kondratowicz 1 έτος πριν

Απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Pocket List Din drop-down menus has disappeared -

"Pocket List" has disappeared in the drop down menu under the "library" icon where it used to be not more than a few days ago. It's not under the Bookmarks icon, either.… (διαβάστε περισσότερα)

"Pocket List" has disappeared in the drop down menu under the "library" icon where it used to be not more than a few days ago. It's not under the Bookmarks icon, either. the "Pocket" icon is in the menu bar, and I can save items to Pocket, but can no longer locate the page with the articles. "View List" does appear when you click the Pocket icon, but it also saves whatever page you're on whether or not you want to save it.

Ερώτηση από hhartus 1 έτος πριν

Απάντηση από TyDraniu 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Not able to find bookmarks in toolbar

I have the bookmarks tool bar open with the ability to click on the two arrows on the right to see additional bookmarks. I have recently tried to bookmark some links lik… (διαβάστε περισσότερα)

I have the bookmarks tool bar open with the ability to click on the two arrows on the right to see additional bookmarks. I have recently tried to bookmark some links like I always do and they don't show up in the toolbar. Anyone else have this problem? I did not change any settings. Did the recent update change some settings I don't know about or is this a bug. Any help will be appreciated. Thanks!!!

Ερώτηση από mbouman2 1 έτος πριν

Απάντηση από mbouman2 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Lost tabs

So, I've had this problem once already and solved it. Mozilla updated automatically and I lost all of my tabs (over a 100 tabs, mostly with books I wanted to buy / compar… (διαβάστε περισσότερα)

So, I've had this problem once already and solved it. Mozilla updated automatically and I lost all of my tabs (over a 100 tabs, mostly with books I wanted to buy / compare prices), couldn't restore the session and had no history. After a dramatic and prolonged freakout, I actually found help on this site and managed to open the correct upgrades.jsonlz4 files with the jeffersoncher scrounger website. I meant to save all of the links in a word file since I no longer trusted firefox to open my tabs after an update, but real life happened. I kept putting it off and was content to have the tabs on hand as a list on the scrounger website. But then ANOTHER automatic update happened and now I no longer find the old .jsonlz4 file - I have a few really old ones (from 2017 and 2019) but the one from around the time period of the first tab loss only has tabs about restoring lost history. I now, just as before, again have no history to find the tabs with the books I want that way. My question is: I would very much like to have those tabs back - some of those books were meant as gifts and finding them the analog way is possible, but very time-consuming. Is there any way I could find the correct .jsonlz4 file (I even remember the date it was modified as shown in file explorer - or should I just give up the whole affair as lost and no longer waste time on it? I'll try reinstalling firefox after I post this message, but given that it didn't work last time, I'm not very optimistic.

Thanks in advance, all the best Ana

Ερώτηση από ana.perpar 1 έτος πριν

Απάντηση από jscher2000 - Support Volunteer 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Some Form Text Boxes On Website Do Not Appear Using Firefox

I use a website (u-bill.com) to access my Product and Account information for software I purchased. To find my purchase I need to enter my email address and 1 of 3 other … (διαβάστε περισσότερα)

I use a website (u-bill.com) to access my Product and Account information for software I purchased. To find my purchase I need to enter my email address and 1 of 3 other items of information: Last 4 digits of CC; Order ID Nr; or Password. I am able to enter my email address but the text boxes for the other 3 do not appear. This only happens when I use Firefox as it is my preferred browser. I am able to enter the information in the form using Chrome. A search of possible fixes suggested disabling "hardware acceleration". I tried that and it did not work. Today was the first time I tried to access this information although I have had the account for 1 year so I do not know if Firefox ever was able to access it. I am using Firefox V 87.0 (64 Bit) and Windows 10. Here are two screen shots: #1 is the form using Firefox. #2 is the form using Chrome.

Ερώτηση από bruceburns12 1 έτος πριν

Απάντηση από ·´¯`·...¸>-)))º> ~dbben 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

firefox keep crashing while signed in to the "firefox account"

it started from yesterday... when i open firefox after a minute or less the browser suddenly close all tabs and show me a report crash windows. . my windows specification… (διαβάστε περισσότερα)

it started from yesterday... when i open firefox after a minute or less the browser suddenly close all tabs and show me a report crash windows. . my windows specifications:

 • Windows 10 Pro
 • version: 1909
 • OS Build: 18363.1440

browser: Firefox version 87.0 (64-bit)

I tried this options but didn't help me and crash didn't stop:

 1. open it in safe mode.
 2. refresh browser option.
 3. disable and delete all extentions.
 4. delete cookies and web data button.

. there is some information that i noticed. I unistall and install again and until I didn't sign in to my "firefox account" on the top right corner of the browser, it didn't crashed. but still I want my account, passwords, bookmarks, ect... i sign in and crash started. i goes to appdata and delete firefox folder, start the browser again, my sign in to firefox account disappeared and the browser stopped from crashing. also the crash happened immediately after hitting sync now and happened a few seconds after going to firefox account settings. and it's happening after around a minute when i do absolutely nothing after opening the browser or go to website such as youtube. please help me. even though using another browser is crash-free but i wish to stay using firefox (with my firefox account)

Ερώτηση από mohammad ghaznavi 1 έτος πριν

Απάντηση από mohammad ghaznavi 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

view image info gone from right-click menu in Developer v87.0b3 (64-bit)

When I right click on an image in Firefox, I've always been able to select "view image info". This is very helpful, but now it appears to be gone in latest Developer edi… (διαβάστε περισσότερα)

When I right click on an image in Firefox, I've always been able to select "view image info". This is very helpful, but now it appears to be gone in latest Developer edition. Do others see the same. If so, why was it removed? It's still there in the regular version of Firefox.

Ερώτηση από spinweb 2 έτη πριν

Απάντηση από jscher2000 - Support Volunteer 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

My website page layout is broken on Firefox only - and even good developers can't fix it

I truly hope somebody can give me some help. I am struggling to understand why my website page containers go nuts on Firefox. I tried so much, I payed a good developer w… (διαβάστε περισσότερα)

I truly hope somebody can give me some help. I am struggling to understand why my website page containers go nuts on Firefox. I tried so much, I payed a good developer who told me the issue was over, but it is still there. I'm trying everything but my project is being a failure due to very nasty WP Theme issues, like this one. I had to spend my time fixing the Theme and my project completely past its deadline. Maybe I'm going to be fired, without fox.

I clearly cannot add site credentials for anybody, but maybe some developer knows what could be of help.

It seems that the issue has something to do with page Container and Flex attribute. The website is a Wordpress site and the page is built with WPBakery Visual Editor. All updated, no customizations, pages should work easy... As you can see the page title is ok, but then inside the main page container, the Visual Editor rows (which have display = flex) behave as if they had no width. Despite that, changing the flex attribute to display = block targeting FF specifically through Css, it doesn't seem to work either. It's not something simple just as a Row option inside the Visual Editor.

Please see attachments. Many pages behave like that. My questions: - is there a possibility to speak with Firefox assistance and get a clue? - did any developer from community, experience something similar before? How did you manage to solve it? - Firefox, why are you behaving like that with an old supporter?

Thank you to anybody spending his time to help.

Ερώτηση από sviluppo5 1 έτος πριν

Απάντηση από sviluppo5 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

"View Image Info" missing

I was recently automatically upgraded to a new version of Firefox (87.0). Now when I right-click on an image "View Image Info" is no longer available. How do I get it bac… (διαβάστε περισσότερα)

I was recently automatically upgraded to a new version of Firefox (87.0). Now when I right-click on an image "View Image Info" is no longer available. How do I get it back? I'm a webmaster, and this feature is very important to me. Thanks.

Ερώτηση από bhartford 1 έτος πριν

Απάντηση από jscher2000 - Support Volunteer 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Overlapping lines of text on online forms

In the last 2 weeks I have had issues with 3 different websites. In all 3 cases I was filling in an online form. In the first 2 I filled the form in and clicked submit an… (διαβάστε περισσότερα)

In the last 2 weeks I have had issues with 3 different websites. In all 3 cases I was filling in an online form. In the first 2 I filled the form in and clicked submit and was ejected. In today's case I could see that 2 lines of text were overlapped. I could find no way to click the underlying yes/no circles. I have attached a screenshot of what I get. After several attempts with suggestions from support, I tried Microsoft Edge and had no issues. Therefore, I concluded that the fault was not in the websites. I have tried changing font size with no improvement. Help!!

Ερώτηση από Davestats1 1 έτος πριν

Απάντηση από ·´¯`·...¸>-)))º> ~dbben 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Picture in Picture video DISABLE

FF 87.0 Win10 Tried with about:config and that didn't work. Tried disabling in General - Browsing. The videos I watch do not have a settings option. How do I disable t… (διαβάστε περισσότερα)

FF 87.0 Win10

Tried with about:config and that didn't work. Tried disabling in General - Browsing.

The videos I watch do not have a settings option.

How do I disable this bloody annoyance?

Thank you.

Ερώτηση από CiaoBella1 1 έτος πριν

Απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

All pages are blank, including about:config and about:preferences

Firefox can't load any page, including about:config and about:preferences. about:support is working. All menus and surrounding UI is working too, but, for example, if I t… (διαβάστε περισσότερα)

Firefox can't load any page, including about:config and about:preferences. about:support is working. All menus and surrounding UI is working too, but, for example, if I try to open Preferences page from menu - it will not open, even new tab isn't created.

If I start firefox with MOZ_DISABLE_CONTENT_SANDBOX=1 all works fine. Problem appeared after I accidentally used all of my laptop RAM with other app. Firefox didn't crashed, but after reopening this issue is began appearing.

I use Linux Mint 20, and apt-upgraded all packages (including firefox) right after this issue first appeared. I tried to: - restart browser (didn't work) - restart laptop (didn't work) - use different profile (didn't work) - use browser safe mode (didn't work) - clear caches (didn't work) - disable all extensions (didn't work) - use different versions: 75.0, 87.0, 82.0, freshly-compiled by myself (didn't work) - refreshing firefox (didn't work) - run firefox with MOZ_DISABLE_CONTENT_SANDBOX=1 (worked, but it's obviously unsafe and don't fix the root problem)

I found some issues and bugs that looks pretty similar to mine: https://support.mozilla.org/en-US/questions/1245935 https://support.mozilla.org/en-US/questions/1235332 https://support.mozilla.org/en-US/questions/1279656 https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1433065

Also, after closing firefox, it stays running in processes, and I can't open new window for 30 seconds or more after closing old window.

I think it's bug and problem is somewhere in firefox sources. Do you have any ideas, how can I fix this?

Ερώτηση από ivushkinalex 1 έτος πριν

Απάντηση από ivushkinalex 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

"Timed Out" TLS handshake glitch on all websites.

There's a glitch where the little gray box with "Timed Out" appears at the bottom of the browser, but if you hover the cursor over it, it will move the right and if you m… (διαβάστε περισσότερα)

There's a glitch where the little gray box with "Timed Out" appears at the bottom of the browser, but if you hover the cursor over it, it will move the right and if you move to the right and hover it, it will revert.

Ερώτηση από hopkinsbrandon921 1 έτος πριν

Απάντηση από jscher2000 - Support Volunteer 1 έτος πριν