Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Since latest update on Firefox I get tabs automatically opened for Ghostery and Youtube HD

Using Firefox 66.0.2 (64 bit) on a Macbook pro OS 10.14.4. Firefox has been my default browser for years but this issue has appeared since the last update of Firefox. Whe… (διαβάστε περισσότερα)

Using Firefox 66.0.2 (64 bit) on a Macbook pro OS 10.14.4. Firefox has been my default browser for years but this issue has appeared since the last update of Firefox. When Firefox is opened I get three tabs: one for my home page (Duckduck go), one for Ghostery settings, and one for Youtube HD settings. If I close Ghostery and YTHD the same thing will occur the next time Firefox is opened. At first I thought that the preferences to Ghostery and YTHD needed to be set (or reset), but these changes are not updated. I checked preferences of Ghostery and YTHD upon opening Firefox (when the additional tabs open) and preferences are not updated? Have no idea why this change is happening.

Ερώτηση από gm19 2 έτη πριν

Απάντηση από FredMcD 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

FireFox asking for Master Password on startup

This just started happening a couple of days ago. I noticed another thread (https://support.mozilla.org/en-US/questions/1242845?page=1) and tried all of the suggestions t… (διαβάστε περισσότερα)

This just started happening a couple of days ago. I noticed another thread (https://support.mozilla.org/en-US/questions/1242845?page=1) and tried all of the suggestions there. The dialog would go away the next time I start the browser but then it returns on successive start-ups to the Firefox Home page (default). Interestingly, I have a desktop shortcut for a site and when I use it I am not asked for a password.

Maybe related - Began at the same time - Thunderbird starts-up displaying two password dialog boxes. The first one that opens is a dead end - it doesn't do anything when I enter my password.

Ερώτηση από RobertJ 2 έτη πριν

Απάντηση από RobertJ 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

where did my addons go

I have three addons installed. I can see and use them from the address bar. However if I click tool/addons every category (extension, themes, plugins)is empty. Where did … (διαβάστε περισσότερα)

I have three addons installed. I can see and use them from the address bar. However if I click tool/addons every category (extension, themes, plugins)is empty. Where did they go?

Ερώτηση από jdevlin 2 έτη πριν

Απάντηση από jscher2000 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

My theme won't stay enabled

Since the update to version 66, my themes won't stay enabled, no matter which one I choose. I've tried uninstalling and reinstalling the themes, (restarting firefox in be… (διαβάστε περισσότερα)

Since the update to version 66, my themes won't stay enabled, no matter which one I choose. I've tried uninstalling and reinstalling the themes, (restarting firefox in between), redownloading and installing firefox itself...all to no avail. It reverts to the default theme when it finishes loading, no matter what I do. I can re-enable it manually...and, here's the odd part, it shows while firefox is loading! Anytime firefox is started, this happens, and it doesn't seem to matter what them I select. When I close firefox, it disables itself.

Ερώτηση από Meowwl 2 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

when signing in on my home page which is BT the email log in jumps to bottom of page

I am with BT and have them as my home page in firefox, however over the last few days when i click in the email to log in on BT.com homepage the email log jumps to the bo… (διαβάστε περισσότερα)

I am with BT and have them as my home page in firefox, however over the last few days when i click in the email to log in on BT.com homepage the email log jumps to the bottom of the page, has anyone any idea what I need to do to stop this happening, I did try logging into email with BT with the Google chrome browser and the email log in did NOT jump to the bottom of the page, but want to continue using firefox, I jsut did this to try it.

WOndering if I have inadvertenly clicked something that is causing this, at a loss as to what to do, any help appreciated. Many thanks in advance

Ερώτηση από macavity 2 έτη πριν

Απάντηση από McCoy 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Cannot download files. The popup window with "Save File" and "Cancel" buttons does not appear when I click on download.

When I click on "download", the popup window with "Save File" and "Cancel" buttons does not appear . If I disable all add-ins and plug-ins (there are only three of them) … (διαβάστε περισσότερα)

When I click on "download", the popup window with "Save File" and "Cancel" buttons does not appear . If I disable all add-ins and plug-ins (there are only three of them) and then restart Firefox, it does not fix the problem. However, if I open Firefox in Safe Mode, it works fine. I have an old profile which uses the same add-ins and it works fine. I have FF 66.0.5. I'm not sure if the problem was created by an update.

Ερώτηση από _Howard 2 έτη πριν

Απάντηση από FredMcD 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox opens a blank bage instead of the homepage (start-up)

I've tried a few things: - I deleted the folder "sessionstore-backups" in my profile folder and restarted Firefox. - Refreshing Firefox didn't solve the problem. - Disabl… (διαβάστε περισσότερα)

I've tried a few things:

- I deleted the folder "sessionstore-backups" in my profile folder and restarted Firefox. - Refreshing Firefox didn't solve the problem. - Disabling most extensions didn't help either.

Has anyone a clue?

It's really annoying and I can't get rid of it.

I've got this issue on my laptop as well. Laptop and PC! They're both connected via the Firefox Sync option.

Thank you for any help!

Best, DD

Ερώτηση από dondiato 2 έτη πριν

Απάντηση από jscher2000 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

I'm unable to change menu language

The main "Firefox" menu is in Japanese, but all the rest of the menus (File, Edit, View, History, etc.) are in English. How can I change the "Firefox" menu's language ba… (διαβάστε περισσότερα)

The main "Firefox" menu is in Japanese, but all the rest of the menus (File, Edit, View, History, etc.) are in English.

How can I change the "Firefox" menu's language back to English? I've already tried it in settings.

I am unable to attach screenshots for an unknown reason so will instead link them here:

https://take.ms/K86Jh

https://take.ms/IhA2L

https://take.ms/5qMoL

MacOS 10.14.4 FF Quantum 66.0.3 (64-bit)

Ερώτηση από Mike 2 έτη πριν

Απάντηση από Chris Ilias 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Instance of firefox.exe persists in Windows Task Manager after closing all windows, trying to close that creates an invalid handle error

This happened after many crashes on one page and finally opening Task Manager in Win 7 to find that there was a firefox.exe listed at over 200,000K(?) but actually no app… (διαβάστε περισσότερα)

This happened after many crashes on one page and finally opening Task Manager in Win 7 to find that there was a firefox.exe listed at over 200,000K(?) but actually no applications in the queue AT ALL.

When I went to click on it and close it I got an invalid handle error and it disappeared.

Pray tell, what is THAT about?

FF 66.0.3 (32-bit on Dell Vostro 410 Intel Core2Duo E7200 @2.53Ghz per core, 4.0 GB RAM, 3.24 GB usable) Win 7 Home Premium and set as default over IE 11. No other browsers or OS installed.

The hard drive often gets to clattering badly before FF crashes

Ερώτηση από Asynchronousman 2 έτη πριν

Απάντηση από Asynchronousman 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Why has Firefox just disabled all seven of my add ons?

Just opened Firefox browser this morning to find all seven of my add ons have been disabled. This includes Evernote, Lasspass password manager, Privacy Badger etc. What's… (διαβάστε περισσότερα)

Just opened Firefox browser this morning to find all seven of my add ons have been disabled. This includes Evernote, Lasspass password manager, Privacy Badger etc. What's going on?

Ερώτηση από texaswedge 2 έτη πριν

Απάντηση από Dave-H 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How to get multi-row bookmarks bar?

For years I've used a userchrome script to show multiple rows of bookmarks, but it no longer works in Firefox 66! Does anyone know what's gone wrong, or a way this can be… (διαβάστε περισσότερα)

For years I've used a userchrome script to show multiple rows of bookmarks, but it no longer works in Firefox 66!

Does anyone know what's gone wrong, or a way this can be fixed?

I cannot function without multi-row bookmarks! I have over 25,000 bookmarks, all neatly organized into folders across five rows of bookmarks. there's no way I could cram all those categories into one single, solitary row.

It's a shame that Firefox has never seriously supported the bookmark bar. It's always been buggy, ugly, cumbersome to use, and never felt very "solid". The menu also has a tendency to disappear, making it hard to organize and drag bookmarks and folders around.

Ερώτηση από MartyJames 2 έτη πριν

Απάντηση από the-edmeister 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Close, Minimize and Restore Down buttons have disappeared... ?

Dose anyone know why the buttons for the Close, Minimize and Restore Down commands have disappeared from the top right corner of my Firefox window? Although, hovering ove… (διαβάστε περισσότερα)

Dose anyone know why the buttons for the Close, Minimize and Restore Down commands have disappeared from the top right corner of my Firefox window? Although, hovering over the area will still show the names of them. I am using it on a Toshiba laptop running Windows 7 Home Premium. Thanks in advance for any help.

As the Firefox window is loading in, the boxes and their names are visible for a second, and then they disappear. This issue showed up after I installed an update for Firefox. There was no problem before that, and I have this problem only in the Firefox window. All other windows display the boxes and their names properly.

Ερώτηση από cker 2 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

"Turn blocking off for this site" option is missing

Well... The option to turn off content blocking on a site is missing, not there, invisible, gone, unavailable and or otherwise not reachable for me in the Control Cente… (διαβάστε περισσότερα)

Well... The option to turn off content blocking on a site is missing, not there, invisible, gone, unavailable and or otherwise not reachable for me in the Control Center Panel that comes up when I click the shield icon like the many pages and levels of your support insists it is.

Finally figured out how to at least get here to try and email someone or thing capable of more than telling me its there. Please advise how to do whatever magic is required to retrieve this option.

And please pardon me for being a little short but I've been clicking on "contact us" and getting looped back to FAQ's for it seems like hours.. and oddly enough the answer never changed and the option to turn off blocking has yet to magically appear. I had expected to come to something like this page when I clicked on "Contact Us" at the bottom of the webpage as is customary.

Specifically the site Funimation.com seems to think I'm blocking them as no streaming content will play through my premium account now.

The only other blocking I have is Hostman (a custom host file utility which I can and have easily turned off).

Ερώτηση από kenjesse 2 έτη πριν

Απάντηση από jscher2000 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Video shows green screen. How to fix this?

https://www.islandpacket.com/ Using Firefox 66.0.3 on Mac running macOS 14.4 When selecting embedded video, I have sound but video screen is green. I have started without… (διαβάστε περισσότερα)

https://www.islandpacket.com/ Using Firefox 66.0.3 on Mac running macOS 14.4

When selecting embedded video, I have sound but video screen is green. I have started without extensions without success. youtube plays fine.

[Personal information removed by moderator. Please read Mozilla Support rules and guidelines, thanks.]

Ερώτηση από noahb 2 έτη πριν

Απάντηση από McCoy 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Multiple addons suddenly "could not be verified"?

Earlier tonight, with no warning or apparent cause, the vast majority of my browser extensions suddenly stopped working with a "could not be verified for use in Firefox" … (διαβάστε περισσότερα)

Earlier tonight, with no warning or apparent cause, the vast majority of my browser extensions suddenly stopped working with a "could not be verified for use in Firefox" error message. These include some popular ones, such as Adblock Plus, which I installed from addons.mozilla.org and I'm pretty sure are properly signed.

I'm on FF 66.0.3 and have been since April 10th, and all of them had been working fine up until now. I wasn't installing or updating anything at the time when they stopped working. I typically use a VPN service to connect to the internet, but the problem persists even after I turned it off, so I don't think that caused it. I can't think of anything else that might be the cause.

Any info or ideas on how to fix this would be appreciated.

Ερώτηση από Jim 2 έτη πριν

Απάντηση από Jim 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

scroll activates on "page back" in 66.0

On many pages (commercial), when I click a link to look at another page, clicking the "Go Back One Page" button results in the original page scrolling down a varying amou… (διαβάστε περισσότερα)

On many pages (commercial), when I click a link to look at another page, clicking the "Go Back One Page" button results in the original page scrolling down a varying amount.

For example, I visit CNN.com. I then select an article I want to read. When reading is complete I press the "Back" button, which returns me to the original page, but also scrolls that original page, sometimes just a few lines, but also sometimes to the very bottom of the page.

This only happens on the newest (66.0) version of Firefox upgraded yesterday. It does not happen with other browsers. It does happen with Firefox started in safe mode. I also checked the carat (^) scroll in "Options" and this was not selected.

This also happens whether I use the Firefox Page Back Button, or the "Back" button on my mouse.

Thanks Doc

Ερώτηση από Doc16743 2 έτη πριν

Απάντηση από jscher2000 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Videos on some websites wont work but do work with Chrome?

W7. Firefox 66.0.1 Livestream video from some free livestream websites (sports) will not work with Firefox but will work with Chrome. In other words, when the video stal… (διαβάστε περισσότερα)

W7. Firefox 66.0.1 Livestream video from some free livestream websites (sports) will not work with Firefox but will work with Chrome. In other words, when the video stalls on FF, I copy and paste into Chrome and it works. I've tried all the usual; disable ABP, unblock trackers, clear cache, and not using and AV. I have Lenovo laptop and Thinkpad, results are the same on both, failure to get a working video with FF on some websites.......but not all, videos will work on some websites. Thank you

Ερώτηση από CANDLEWYCK91 2 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 2 έτη πριν