Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How do I hide the close X on all tabs (including the active tab)?

Currently, the X doesn't show on tabs other than the active tab. Ideally, I don't want the X on the active tab either. The stanza I am using in userChrome.css is .tab… (διαβάστε περισσότερα)

Currently, the X doesn't show on tabs other than the active tab. Ideally, I don't want the X on the active tab either. The stanza I am using in userChrome.css is

.tab-close-button{ display: none !important } (suggested in a post in GitHub) This is the current stanza and doesn't hide the X on the active tab.

I have tried setting the value of browser.tabs.tabClipWidth to 9999 as suggested in another question and that doesn't get rid of the X on the active tab. I have also tried the following css solution :

#tabbrowser-tabs .tabbrowser-tab .tab-close-button { display:none!important; }
(also suggested in another question but it doesn't hide the X on the active tab)

I searched for an extension and got a lot of links; I looked through the first three pages and nothing relevant was listed.

Ερώτηση από ender21 3 έτη πριν

Απάντηση από ender21 3 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Why Firefox fetch source of image if <img> is inside <template>?

Sources of images inside <template> shouldn't be fetch. I do not observed this kind of behavior in chromium which is correct in my opinion. I hold in <template&g… (διαβάστε περισσότερα)

Sources of images inside <template> shouldn't be fetch. I do not observed this kind of behavior in chromium which is correct in my opinion. I hold in <template> javascript template literals strings mixed into html code for further html generation from json objects recieved from api. A 'src' attribute holds something like `${object.source ? object.source : }` and firefox thinks he should look up for this thing in the internet. Is this behavior demanded or overlooked?

Using Firefox Quantum 61.0 (64-bit) for GNU/Linux.

ps. sorry if I missplaced this question but I find this site to be extremely unintuitive.

Ερώτηση από remek 3 έτη πριν

Απάντηση από jscher2000 3 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

ff tabs doesnt open and hangs,

I've got the same problem as Firefoxfan1 since upgrading to the v60 as Firefoxfan1. When i want to open FF it won't open 2 times out of 3 and when it never opens or else… (διαβάστε περισσότερα)

I've got the same problem as Firefoxfan1 since upgrading to the v60 as Firefoxfan1. When i want to open FF it won't open 2 times out of 3 and when it never opens or else FF crashes or i have to end the tasks in Task Manager. Once FF opens without hanging i click on a URL shortcut, the tab hangs. It won’t open. I try opening one or more new tabs, they all hang, except 1 out of about 5 which opens correctly. Sometimes opening new tabs hangs indifinetly until FF crashes. My FF/crash reports/pending folder holds a great amount of crashes, every crash produces 3 dumps. 0861bfdb-4ff5-417f-aa4a-1ba7ac97989c.extra 0861bfdb-4ff5-417f-aa4a-1ba7ac97989c.dmp 0861bfdb-4ff5-417f-aa4a-1ba7ac97989c-browser.dmp Unlike Firefoxfan1 i never experienced this type of problem, i’ve been using FF since the end of Netscape back in the 90’s. I’ve already sent these dumps to FF as recommended. I uninstalled FF and reinstalled but the problem persists. I also reinitialised FF to no prevail. Any hints on what the problem is ?

Ερώτηση από ZORRO 3 έτη πριν

Απάντηση από ZORRO 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

72.21.91.29 - Odd connection

Hello, today i noticed that when Firefox is stared it forms a connection to 72.21.91.29. The way i found this out was by running netstat -o, taking the process ID, and th… (διαβάστε περισσότερα)

Hello, today i noticed that when Firefox is stared it forms a connection to 72.21.91.29. The way i found this out was by running netstat -o, taking the process ID, and the comparing that number to task manger, its Firefox. The extensions installed are HTTPS everywhere and ublock orgin. The Firefox version is 61.0.2, as some background i noticed this problem when i had recently installed HTTPs everywhere on a new machine. Is this normal?, is anyone else seeing this connection with HTTPS everywhere?

Ερώτηση από FirefoxUser231 3 έτη πριν

Απάντηση από FirefoxUser231 3 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

HTML5 volume lowers when pausing/unpausing, opening in a new tab, or refreshing

Every time I try to watch an HTML5 video, the volume decreases about 70% of what it should be. This happens when opening a video in a new tab, refreshing the page, or pau… (διαβάστε περισσότερα)

Every time I try to watch an HTML5 video, the volume decreases about 70% of what it should be. This happens when opening a video in a new tab, refreshing the page, or pausing and unpausing the video. I've already tried this in safe mode and with no addons installed. I've even tried a clean install. This only happens on Firefox Quantum. I don't have this issue on Chrome.

Ερώτηση από viles 3 έτη πριν

Απάντηση από viles 3 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Bookmarks toolbar isn't showing up

For some reason, my bookmarks toolbar simply disappeared. I've tried rebooting, turning the bookmarks toolbar on and off, and even reinstalling firefox to no avail. Pleas… (διαβάστε περισσότερα)

For some reason, my bookmarks toolbar simply disappeared. I've tried rebooting, turning the bookmarks toolbar on and off, and even reinstalling firefox to no avail. Please help.

Ερώτηση από S 3 έτη πριν

Απάντηση από jscher2000 3 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Bookmarks are gone from the bar

After synchronizing my firefox account on a ubuntu machine my windows firefox removed my bookmarks from the area near the search bar and now trying to place them from the… (διαβάστε περισσότερα)

After synchronizing my firefox account on a ubuntu machine my windows firefox removed my bookmarks from the area near the search bar and now trying to place them from the bookmark sidebar doesn't do anything. Is there a way to fix this?

Ερώτηση από Coder_Fox 3 έτη πριν

Απάντηση από Standard8 3 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Greasemonkey Script does not work - please help!

I am trying to use a script to play GoalLineBlitz and the script worked on previous versions of Firefox but does not currently work. Are there settings that I need to ch… (διαβάστε περισσότερα)

I am trying to use a script to play GoalLineBlitz and the script worked on previous versions of Firefox but does not currently work. Are there settings that I need to change within Firefox? I do not want to revert back to old versions of Firefox, but my I am tempted to do so.

If needed, I could share the script, but the script worked previously, so I am not sure that would be an issue now.

Here is a link to the script: https://greasyfork.org/en/scripts/3424-rockitsauce-glb-game-scout-tool/code

Ερώτηση από mvlsports 3 έτη πριν

Απάντηση από jscher2000 3 έτη πριν

 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε
 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

how to change color of bookmark separators in folders opened from bookmarks toolbar

In FF61 on a fresh Ubuntu 18.04 install (Gnome desktop), the styling of the Bookmarks Menu provided by the little star-atop-bracket icon looks fine, with dark text and da… (διαβάστε περισσότερα)

In FF61 on a fresh Ubuntu 18.04 install (Gnome desktop), the styling of the Bookmarks Menu provided by the little star-atop-bracket icon looks fine, with dark text and dark separators on a light gray background; but the drop-down menus (of bookmarks) opened from folders on the Bookmarks Toolbar (shown below the navigation / search bar / etc. toolbar) are styled as light text and *dark* separators on a dark background. As a result, the separators are all but invisible.

How can I lighten the color of just the bookmark separators inside the Bookmarks Toolbar "folder" drop-down menus?

(To clarify: I am *not* talking about the appearance of the Bookmarks Toolbar itself — which shows dark text on a light background — only the appearance of the "submenus" of bookmarks that are opened by clicking on "folders" on that toolbar.)

Also, to be specific, I am looking for a userChrome.css solution here (as opposed to changing desktop themes). Mainly I just need to know the right CSS selector (or whatever) to use. I couldn't find specific enough info by Googling to fix this myself.

Ερώτηση από dcljr 3 έτη πριν

Απάντηση από dcljr 3 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Because website is unsecured you keep preventing me from logging in....STOP IT ....I need to login to this site and will deal with its situation later!!!!!!!!!

Trying to login to palabrapublications.com. Firefox continues to interrupt with 'website not secure' and impedes my ability to login even though I've read the message; t… (διαβάστε περισσότερα)

Trying to login to palabrapublications.com. Firefox continues to interrupt with 'website not secure' and impedes my ability to login even though I've read the message; then I have to re-enter my login information; then Firefox does it again; and we keep going around in a circle and you ARE PREVENTING ME FROM LOGGING INTO PALABRA .... I UNDERSTAND it's not https but I need to login so I can deal with the password issue later.....OK???????

Ερώτηση από emitchell44 3 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 3 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

move tabs to the bottom of the window

Does anyone know any userChrome.css recipes that will move the tab bar to the bottom of the window and not put a blank bar at the bottom of the screen is full screen mode… (διαβάστε περισσότερα)

Does anyone know any userChrome.css recipes that will move the tab bar to the bottom of the window and not put a blank bar at the bottom of the screen is full screen mode like then watching youtube etc. I'm running Linux

I currently use:

/* Move the tab toolbar below the content. */

 1. TabsToolbar {
 position: fixed;
 bottom: -0em;
 width: 100%;

} /* Move the content deck bottom up by the tab height. */

 1. content-deck {
    /* margin-bottom: var(--tab-min-height) !important; */
  margin-bottom: 33px !important;

}

Ερώτηση από 0ryn 3 έτη πριν

Απάντηση από 0ryn 3 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

when opening a web site that has a saved password (in Firefox), the password shows for a few seconds then disappears

when opening a web site that has a saved password (in Firefox) (http://tomsoptiontools.com/cgibin/oa3/tomstradingroom.php), the saved password shows for a few seconds the… (διαβάστε περισσότερα)

when opening a web site that has a saved password (in Firefox) (http://tomsoptiontools.com/cgibin/oa3/tomstradingroom.php), the saved password shows for a few seconds then disappears.

Ερώτηση από radar 3 έτη πριν

Απάντηση από radar 3 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

PDF does not show correctly

Please look at this PDF file in Firefox: https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/kobra-web/tornett/file/Folder-KVARNEN_0.pdf On page 20 and 21 there are two mixtures of two im… (διαβάστε περισσότερα)

Please look at this PDF file in Firefox: https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/kobra-web/tornett/file/Folder-KVARNEN_0.pdf On page 20 and 21 there are two mixtures of two images. Se enclosed screenshot (sorry, it will not upload). Then look at the same file in for instance Chrome. The same page shows correctly.

Ερώτηση από hakan_lofgren 3 έτη πριν

Απάντηση από jscher2000 3 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

I use 1 PC with FireFox, Why do I need Sync ?

Hello, I did the Menu... Help...About Firefox Again and Lost All My Bookmarks...! Now I keep getting a Notification to Reconnect to Sync...! I have One Laptop using Firef… (διαβάστε περισσότερα)

Hello, I did the Menu... Help...About Firefox Again and Lost All My Bookmarks...! Now I keep getting a Notification to Reconnect to Sync...! I have One Laptop using Firefox, why do I need Sync...?!?

Ερώτηση από gw1110 3 έτη πριν

Απάντηση από jscher2000 3 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Addons User search study & TAAR V3 got installed by themselves when I reinstalled firefox. What are they?

I uninstalled & reinstalled firefox and now I happened to see these two new adds in the addons list of my firefox.. User search study & TAAR v3 (see attached scre… (διαβάστε περισσότερα)

I uninstalled & reinstalled firefox and now I happened to see these two new adds in the addons list of my firefox.. User search study & TAAR v3 (see attached screenshot) What are they? and do they get installed by themselves like this?

Ερώτηση από Benoy 3 έτη πριν

Απάντηση από McCoy 3 έτη πριν

 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

FaceBook works in Chrome, Not in Firefox Recently. Why?

Facebook (on computer) stopped showing everything except "Do you Want to see more posts?" Worked on solving it for weeks to no avail. Switched to Chrome and Facebook … (διαβάστε περισσότερα)

Facebook (on computer) stopped showing everything except "Do you Want to see more posts?" Worked on solving it for weeks to no avail. Switched to Chrome and Facebook works fine. I don't like Chrome or anything but Firefox.

Ερώτηση από Judyxyz 3 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από James 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Menu Bar on FireFox Window blacken (freeze up for 1 second) and than return to color white (normal)!?

HI, I think this going on less a year. I noticed sometime the menu bar blacken out for a second and return to white color, other time it just stay blacken till I use the … (διαβάστε περισσότερα)

HI, I think this going on less a year. I noticed sometime the menu bar blacken out for a second and return to white color, other time it just stay blacken till I use the mouse to click on the website and it change the color back to white.. If you want to get an idea what I'm talking about, move the mouse cursor while you're on Firefox and click on Taskbar you'll noticed that the Menu bar on Firefox will become black, and when you click on the website it'll go back to white its sort of like tabbing out.

Sometime when I go other room and come back I noticed the Menu Bar blacken out and it stay that way till I click on the site. The thing is while I'm typing when it does that, that when it making the beeping noise to prevent me from typing anymore till I click on the site. This is kinda of annoying.

Does anyone had this problem? How do I stop from doing this? I may be wrong, I think the reason it does this.. it is to check on the software update.. like Video Card update or Anti-virus update.

Thank you for your time xswordsmanx

Ερώτηση από xswordsmanx 3 έτη πριν

Απάντηση από xswordsmanx 3 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Avast Removed Addon and Destroyed My Previous Session! How Do I Get it Back?

Avast wanted to removed an Addon it didn't like so I allowed it to get rid of it. But Avast Destroyed My Previous Session! How Do I Get it Back? I clicked on 'Restore A… (διαβάστε περισσότερα)

Avast wanted to removed an Addon it didn't like so I allowed it to get rid of it. But Avast Destroyed My Previous Session! How Do I Get it Back? I clicked on 'Restore All Windows' but all I got was a bunch of new windows and on only one Window of about 8 that are now lost or gone. Months to build... now if I can't restore these, it will take weeks or a month or more to build back what I had!

Ερώτηση από Pj 2 έτη πριν

Απάντηση από Pj 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Getting the error "SSL_ERROR_RX_RECORD_TOO_LONG" when attempting to access multiple different sites, sometimes goes away with refresh but sometimes prersists.

As stated in question, I've recently started getting the message "SSL_ERROR_RX_RECORD_TOO_LONG" when attempting to access various website intermittently. Sometimes reloa… (διαβάστε περισσότερα)

As stated in question, I've recently started getting the message "SSL_ERROR_RX_RECORD_TOO_LONG" when attempting to access various website intermittently. Sometimes reloading the page fixes it. Sometimes it doesn't. Error is only occurring in Firefox, not other browsers.

Ερώτηση από brown192 3 έτη πριν

Απάντηση από jscher2000 3 έτη πριν