Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
  • Επιλύθηκε
  • Αρχειοθετήθηκε

Does the Mozilla Corporation hold hard and/or digital copies of users bookmarks, toolbars, etc?

Hi, When I bookmark a website page is this information being held by the Mozilla Corporation or only on my computer? Same goes for the various settings in Tools > Opti… (διαβάστε περισσότερα)

Hi, When I bookmark a website page is this information being held by the Mozilla Corporation or only on my computer? Same goes for the various settings in Tools > Options > (tabs) (General, Tabs, Content, Application, Privacy, Security, Advanced)? I am using Firefox 3.6. Even if I have turned off alot of the keep history, passwords, etc, will, like with most businesses, the options I have previously selected, be held for 7 years, and who would it be accessible by? Thank you for your time.

Ερώτηση από KiwiSue 8 έτη πριν

Απάντηση από user633449 8 έτη πριν