Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

NYTimes.com Doesn't Know I'm a Subcriber

I became a NYTimes.com digital subscriber about 6 months ago. I've had no problem reading as many articles as I want until a few days ago. All of a sudden NYTimes.com i… (διαβάστε περισσότερα)

I became a NYTimes.com digital subscriber about 6 months ago. I've had no problem reading as many articles as I want until a few days ago. All of a sudden NYTimes.com is blocking me from reading articles, saying I've reached my monthly limit. I contacted NYTimes and they recommended clearing the cache, which I've done 5 times. I've cleared everything, then quit out of Firefox and restarted multiple times and I still have the problem. I've even restarted the computer. I am using Firefox 11.0 which I updated today before my latest attempt at resolving this problem. I'm on a MacBook Intel Core duo OS X 10.6.8. Thank you.

Ερώτηση από oxymoror 8 έτη πριν

Απάντηση από asamuelson 8 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε
 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Loss of Mouse Scroll Wheel Function

I took a leap and a leap of faith upgrading from Firefox 3.something to 11.0. I'm working through the little annoying differences in the user interface, but I'm having a … (διαβάστε περισσότερα)

I took a leap and a leap of faith upgrading from Firefox 3.something to 11.0. I'm working through the little annoying differences in the user interface, but I'm having a problem with scrolling.

I can't put my finger on any particular web site or page size, but I find that occasionally my mouse scroll wheel will stop working with Firefox and I must use the scroll bar to move through a document. Once it goes, it's gone. I can move to another tab that previously scrolled with the wheel and it no longer does.

If I close Firefox and restart it, the scroll wheel works again (even with the page on which it previously quit. If I leave Firefox running but switch to another application, the scroll wheel works there, so it's unlikely that the driver has become corrupted.

I'm running Windows XP SP3 and Firefox 11.0 (downloaded and installed 4/5/2012)

Ερώτηση από MikeRivers 8 έτη πριν

Απάντηση από MikeRivers 8 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

since upgrading to ver 11 flash player 11 disapears on reboot

Since upgrading to firefox 11 I have to reinstall adobe flash player 11 each time as it disappears when I reboot. But works fine otherwise. Also after downloading the dow… (διαβάστε περισσότερα)

Since upgrading to firefox 11 I have to reinstall adobe flash player 11 each time as it disappears when I reboot. But works fine otherwise. Also after downloading the download window stops responding. This is happening all the time lately.

Ερώτηση από 2bretired 8 έτη πριν

Απάντηση από 2bretired 8 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Google Earth Plugin Outdated Version

I checked my plug-in and was told the Google Earth Plugin was outdated. I clicked on the "Update" option but nothing happened. Usually when I clicked on that option, it'l… (διαβάστε περισσότερα)

I checked my plug-in and was told the Google Earth Plugin was outdated. I clicked on the "Update" option but nothing happened. Usually when I clicked on that option, it'll open the developer's website so I can proceed the update. But this one just sat there and nothing happened. So how could I update this plug-in?

Thank you.

Ερώτηση από millsap 8 έτη πριν

Απάντηση από 8 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Use Firefox all the time, but on the page where it tells you what plug-ins are oudated there is a message saying that I don't meet requirements to run FF.

I have an iMac. Mac OSX .... Version 10.5.8 I have had Firefox installed for a long time, and use it more often than Safari lately. However, when I am on the FF page… (διαβάστε περισσότερα)

I have an iMac. Mac OSX .... Version 10.5.8 I have had Firefox installed for a long time, and use it more often than Safari lately. However, when I am on the FF page where it tells you which plug-ins are okay and which are outdated (with a warning), at the top of the page there is a message saying that my computer "Does not meet the requirements to run Firefox". And yet I have it and use it! Maybe the message actually means that I can't update to the latest version? But also I don't know if I should go ahead and try to download the updated plug-ins. Any input would be greatly appreciated. Thanks in advance.

Ερώτηση από norcaligirl 7 έτη πριν

Απάντηση από kobe 7 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

I am running 10.10 Maverick Mercat and can not get a newer version of Firefox.

I can download Firefox 28 and extract the files but nothing happens after that. I did get it to work, but it only lasted a few minutes and then went back to Firefox 11. … (διαβάστε περισσότερα)

I can download Firefox 28 and extract the files but nothing happens after that. I did get it to work, but it only lasted a few minutes and then went back to Firefox 11.

Ερώτηση από jmainusc 6 έτη πριν

Απάντηση από Moses 6 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How do I go back to Firefox 10?

I HATE all these upgrade versions. I was with firefox 6 for a long time and finally decided to go to firefox 11. Of course TACO which blocks all the social network tracki… (διαβάστε περισσότερα)

I HATE all these upgrade versions. I was with firefox 6 for a long time and finally decided to go to firefox 11. Of course TACO which blocks all the social network tracking and google crapalytics etc. is not compatible with firefox 11. How do I go back to a version that all my extensions and add ons will work with? I can't find anything other than firefox 3.6 download on here. Mozilla, if you are reading this, please STOP with all the versions...it will be a long time before I ever download a newer one, because every time I do this kind of thing happens!

Ερώτηση από Benzeke 8 έτη πριν

Απάντηση από user633449 8 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

sky go /firefox

Hi after updating firefox I can no longer watch sky go using firefox.Using internet explorer it works ok.Any suggestions as to why the sky go programs simply will not loa… (διαβάστε περισσότερα)

Hi after updating firefox I can no longer watch sky go using firefox.Using internet explorer it works ok.Any suggestions as to why the sky go programs simply will not load and run.i do not get any error codes.It as if firefox trys to loasd the programs but never completes the download/connection and is a continous loop. Any suggestions please as I much prefer using firefox.

Ερώτηση από johnlw 8 έτη πριν

Απάντηση από Ducklz 8 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

I had a web page I wanted to save so I printed to file. I found it, eventually, in the Mozilla Beta directory but as a "application/octet-stream". How do I get it back, open it, use it. I need it

There do not seem to be any options on how or where files are save when you choose 'print to file' nor how to retrieve them.

Ερώτηση από Doswell 8 έτη πριν

Απάντηση από Vivek 8 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

I don't have a 3D DOM inspector button

On my home computer, a fresh Firefox 11 install has the 3D button, but on my work computer where I just upgraded from 10 to 11, the button is not there. Are there some pr… (διαβάστε περισσότερα)

On my home computer, a fresh Firefox 11 install has the 3D button, but on my work computer where I just upgraded from 10 to 11, the button is not there.

Are there some prerequisites for the 3D DOM inspector that I don't know about? Is there a way to find out why it's not showing up, or to forcibly enable it?

Ερώτηση από nullifi 8 έτη πριν

Απάντηση από Vivek 8 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

I updated firefox to version 11 and lost all my bookmark folders and bookmarks, how do I restore them using timemachine?

I am using Mac OS X Lion. I use Firefox for my research and have numerous bookmarks organized in folders. All the bookmarks disappeared after I upgraded to version 11. I … (διαβάστε περισσότερα)

I am using Mac OS X Lion. I use Firefox for my research and have numerous bookmarks organized in folders. All the bookmarks disappeared after I upgraded to version 11. I have tried looking for my profile as suggested in the forums and help documents but I cannot find it. I have Time Machine Backups of my entire system. Could someone please tell me which folders and/or files to restore to get my bookmarks back?

Ερώτηση από chrisquek 8 έτη πριν

Απάντηση από Matt_G 8 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

When I downloaded Firefox, an icon for a Firefox disc appeared on my screen, but there was no disc involved in the download. How can I delete this disc icon?

I cannot drag this disc to the trash to get rid of it because it says Firefox is using it, but that can't be the case since there is no disc. I want to get rid of the di… (διαβάστε περισσότερα)

I cannot drag this disc to the trash to get rid of it because it says Firefox is using it, but that can't be the case since there is no disc. I want to get rid of the disc icon.

Ερώτηση από henandpen 8 έτη πριν

Απάντηση από Nathan2055 8 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Cannot Install Flash Player

Hi I tried to reinstall flash player........I install via plug-in finder but it failed....and I also tried to install flash manually.....but firefox still cannot find fla… (διαβάστε περισσότερα)

Hi I tried to reinstall flash player........I install via plug-in finder but it failed....and I also tried to install flash manually.....but firefox still cannot find flash player plug-in and cannot play any youtube video and flash games

Ερώτηση από pote2639 8 έτη πριν

Απάντηση από user633449 8 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

I used the utility, MozBackup.exe, to create: Firefox___.pcv and Thunderbird___.pcv. How do I import or use these files to update from AutoCADGuru to ProCADGuru

Firefox Team, I used the utility, MozBackup.exe, to create: Firefox 3.6 (en-US) – 2013-02-10.pcv Thunderbird 13.0.1 (en-US) – 2013-02-10.pcv How do I import or use these… (διαβάστε περισσότερα)

Firefox Team,

I used the utility, MozBackup.exe, to create: Firefox 3.6 (en-US) – 2013-02-10.pcv Thunderbird 13.0.1 (en-US) – 2013-02-10.pcv

How do I import or use these files to update from AutoCADGuru to ProCADGuru?

Thanks in Advance,

Kenny

Ερώτηση από Bakshara 7 έτη πριν

Απάντηση από NoahSUMO 7 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Website mp3 not playing WinXP 64-bit using Firefox but plays using IE

I have a website with embedded mp3 soundtracks that work fine when using IE but not with Firefox (latest version.11Beta). Have tried all the suggested plug-ins to no avai… (διαβάστε περισσότερα)

I have a website with embedded mp3 soundtracks that work fine when using IE but not with Firefox (latest version.11Beta). Have tried all the suggested plug-ins to no avail. Running WinXP 64-bit 2003 SP2. Video & soundtrack works fine on other websites such as u-tube.

Ερώτηση από Topcatwa 8 έτη πριν

Απάντηση από Topcatwa 8 έτη πριν