Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων

Outlook webapp does not scroll in the folders section

Hi, This is for https://outlook.live.com where I cannot access my full list of folders. I am using Firefox on Linux (in Fedora 34) and my scrolling feature hasn't been … (διαβάστε περισσότερα)

Hi,

This is for https://outlook.live.com where I cannot access my full list of folders. I am using Firefox on Linux (in Fedora 34) and my scrolling feature hasn't been working for a few days now. When I search for an email in one of the inaccessible folders, the folder does appear.

As an idea... I added https://outlook.live.com to the pop-up exemptions, no luck.

Any suggestions on how to fix this?

Many thanks!

Ερώτηση από imrich.antal 4 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από jonzn4SUSE 4 μήνες πριν