Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Close Multiple Tabs sub-menu in context menu

In the new version of the Developer Edition the options "close tabs to the right" and "close other tabs" are in a sub-menu named "Close Multiple Tabs" inside the context … (διαβάστε περισσότερα)

In the new version of the Developer Edition the options "close tabs to the right" and "close other tabs" are in a sub-menu named "Close Multiple Tabs" inside the context menu. Is there's a way to change this so that they will appear directly in the main context menu? I use "close tabs to the right" often and I find this very annoying.

Ερώτηση από gershonido 3 έτη πριν

Απάντηση από gershonido 3 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Full screen border

I use Firefox Developer Edition and recently I noticed a problem when watching videos on any website in full screen mode. As can be seen on the attached image, there is a… (διαβάστε περισσότερα)

I use Firefox Developer Edition and recently I noticed a problem when watching videos on any website in full screen mode. As can be seen on the attached image, there is a weird pixelated border around the video.

Ερώτηση από DayronPL 9 μήνες πριν

Απάντηση από DayronPL 9 μήνες πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox 109.0 - Forced "Extensions" icon

I will be to-the-point: Firefox 109.0 has forced the "extensions" icon (a puzzle piece) on my Bookmarks toolbar. (1) I do not wish for it to appear there (2) I am not gi… (διαβάστε περισσότερα)

I will be to-the-point: Firefox 109.0 has forced the "extensions" icon (a puzzle piece) on my Bookmarks toolbar.

(1) I do not wish for it to appear there (2) I am not given the possibility to remove it from the "Customise toolbar" screen

Please assist.

Ερώτηση από hevinroyal 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από Paul 11 μήνες πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox Can’t Open This Page

I just installed the latest Version of Firefox 101.0 for Windows 10. Then when I tried to download a pdf file from my yahoo mail I received the following message: "Proble… (διαβάστε περισσότερα)

I just installed the latest Version of Firefox 101.0 for Windows 10. Then when I tried to download a pdf file from my yahoo mail I received the following message: "Problem loading page" Firefox Can’t Open This Page To protect your security, dl-mail.ymail.com will not allow Firefox to display the page if another site has embedded it. To see this page, you need to open it in a new window. Learn more… Open Site in New Window Report errors like this to help Mozilla identify and block malicious sites

So, in order to open the page I have to press "Open Site in New Window"

Please advice why happened this issue and how can be fixed.

Ερώτηση από eladopoulos 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 - Support Volunteer 1 έτος πριν

New Addons blank on Firefox restart, return when disabled and enabled.

New addons on Firefox become blank on restarting the browser. They return when I manually disable and enable them once. How to fix this? Doesn't happen to older addons.… (διαβάστε περισσότερα)

New addons on Firefox become blank on restarting the browser.

They return when I manually disable and enable them once.

How to fix this? Doesn't happen to older addons.

Ερώτηση από nanup.personal+firefox 4 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από nanup.personal+firefox 4 μήνες πριν

HIde pinned tabs problem

I was set up, in myuserchrome.css, to hide my pinned tabs on the tab bar, allowing them to still be available in the "List all tabs" menu, see first image .tabbrowser-ta… (διαβάστε περισσότερα)

I was set up, in myuserchrome.css, to hide my pinned tabs on the tab bar, allowing them to still be available in the "List all tabs" menu, see first image

.tabbrowser-tab[pinned="true"] { display: none !important;}

All of a sudden, it reverted back

That first image, with the hidden tabs, is actually from Librewolf, with has the identical setting.

Ερώτηση από noel_envode 5 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από noel_envode 4 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

other bookmarks folder

Hello, I would like to know how to remove 'other bookmarks' folder from the right side of bookmark toolbar that showed up suddenly on my browser, it's right after the arr… (διαβάστε περισσότερα)

Hello, I would like to know how to remove 'other bookmarks' folder from the right side of bookmark toolbar that showed up suddenly on my browser, it's right after the arrows to show more bookmarks. I can't seem to find a way to delete this.

Ερώτηση από nicaya 3 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 3 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Video stopped working

I upgraded Firefox to 109.0 on OpenSUSE Linux today as an update. Firefox no longer plays videos. Chrome is still playing the videos, so the codecs are on my machine. … (διαβάστε περισσότερα)

I upgraded Firefox to 109.0 on OpenSUSE Linux today as an update. Firefox no longer plays videos. Chrome is still playing the videos, so the codecs are on my machine. Is there anything I can do to fix this?

Ερώτηση από jay.treiman 1 έτος πριν

Απάντηση από jonzn4SUSE 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Insecure password warning in Firefox

I have had it with Firefox playing cop. I really have. I have a site that I visit frequently but these past two updates have now broken my ability to sign into the site a… (διαβάστε περισσότερα)

I have had it with Firefox playing cop. I really have. I have a site that I visit frequently but these past two updates have now broken my ability to sign into the site at all, even in private mode. All I get is the shield and human icons with the strike-through and the error message on the user name/password field that says: This Connection Is Not Secure. Logins Entered Here Could Be Compromised. Learn More.

I've hit the escape button, tried private windows, done everything I can including resetting which was my last resort and which I hate doing, there's no more whitelist, no way to bypass anything, this is totally unacceptable that I cannot get past this. Firefox is becoming more useless to me as they try to become more and more in control of what I can and cannot do. If there is no override to this, then I have to find a different browser because it's pretty useless to use one browser for some sites and another for other sites, don't you think? So if someone has a workaround for this problem, can you please tell me what it is?

Ερώτηση από nightsmusic 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από joemartinello 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

I can't access my home router

Hello, I can't access the home router. 192.168.1.1 results in "Secure Connection Failed" and nothing can be done. How can I solve the problem? Please answer me at [email… (διαβάστε περισσότερα)

Hello, I can't access the home router. 192.168.1.1 results in "Secure Connection Failed" and nothing can be done. How can I solve the problem?

Please answer me at [email]@yahoo.com

Best regards, Ioana Udrea

Ερώτηση από udreaioana23 1 έτος πριν

Απάντηση από jscher2000 - Support Volunteer 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Strance behaviours when loading a page when connection is slow

Sometimes when loading a page, and the page is slow to respond, I will see a strange situation: The page is totally blank (the F12 tool does not display page content). Th… (διαβάστε περισσότερα)

Sometimes when loading a page, and the page is slow to respond, I will see a strange situation: The page is totally blank (the F12 tool does not display page content). The refresh button is gray (disabled), or sometimes although the refresh button enabled, the url textbox is "about:blank", which means I cannot actually reload the page I want to read. I have to re-navigate to the page through the link in the previous link. I'm not sure whether I got across. I hope the issue can be fixed.

Ερώτηση από SolidBlock 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από jonzn4SUSE 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Google search pages not showing text after Mac OS 12.6 Monterey upgrade

Since upgrading to Monterey, Google search pages show almost no text in Firefox. Google searches in Safari and Google Chrome are completely fine. Only Firefox is showing … (διαβάστε περισσότερα)

Since upgrading to Monterey, Google search pages show almost no text in Firefox. Google searches in Safari and Google Chrome are completely fine. Only Firefox is showing the problem. The blank text includes dropdown menus too - all options inside them are blank. Currently on Firefox v107.0, but the same problem happens with older versions.

If I go into Troubleshoot mode, the Google searches are working fine. I have refreshed Firefox, Cleared the startup cache. But the problem persists. I uninstalled Firefox from the machine, restarted the computer. Did a fresh download and install, haven't signed in so there are no addons/extensions to cause problems.

This is happening on both an Intel Mac and an M1 Mac running Mac OS 12.6 Monterey.

I attach one screenshot showing the same page with and without troubleshoot mode on. The second screenshot shows another page of results including what looks like weirdly encoded characters.

I've followed all the suggestions in the support page but nothing has helped. I'd really appreciate any advice on further troubleshooting. Thanks in advance for any help.

Ερώτηση από Pavi 1 έτος πριν

Απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox 102.0.1.8221 launch causes Windows 7 64bit to reboot

Last few days any Firefox 102.0.1.8221 launch causes my Windows 7 64bit to reboot, usually when I try to mouse click anything in Firefox after it's fired up and restored … (διαβάστε περισσότερα)

Last few days any Firefox 102.0.1.8221 launch causes my Windows 7 64bit to reboot, usually when I try to mouse click anything in Firefox after it's fired up and restored open tabs, however even if I don't mouse click anything Firefox will force a reboot within a minute or so.

This Firefox Win 7 reboot behaviour only started after the last Firefox update, though I would point out that around update version 100.nn I started getting failed update notifications from within Firefox which necessitated a manual newer version Firefox download and install.

Running Windows 7 in safe mode with networking on allows Firefox to function without crashing, albeit slowly and with no MSE protection available etc.

Only one crash report dated 16/07/2022 with following content: Crash ID: bp-d8383165-9c77-45e4-9929-a3ce12160527

Please note I'm sending this report via Firefox on my iMac coz that still works...

Ερώτηση από JabbaLeChat 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από JabbaLeChat 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Leave Firefox beta channel

Is there an easy way to downgrade back from the beta channel to stable? The downgrade protection feature seems to be a major blocker of just installing the latest stable … (διαβάστε περισσότερα)

Is there an easy way to downgrade back from the beta channel to stable? The downgrade protection feature seems to be a major blocker of just installing the latest stable version. Noticing high RAM usage on Firefox 100 and crashes which is making it hard to use for a daily web browser.

Ερώτηση από SurferJ 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από SurferJ 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Virus / Malware Warning Every Time I Open Firefox

A few days ago I was downloading a ZIP file and was warned that "This file contains a virus or malware". Fine, thank you for telling me but now how do I seeing the same w… (διαβάστε περισσότερα)

A few days ago I was downloading a ZIP file and was warned that "This file contains a virus or malware". Fine, thank you for telling me but now how do I seeing the same warning every time I start Firefox? The file in question does not exist on my computer so far as I can tell and I did a thorough search through 3.5tB of storage on the machine to make sure. How do I stop this warning?

Ερώτηση από Bodger 6 μήνες πριν

Απάντηση από Bodger 6 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox boots up after ~25 seconds of inactivity

Whenever I try to open Firefox, it takes about 25 seconds to boot. This behavior can be observed both with all the extensions running and in safe mode. The link to the pr… (διαβάστε περισσότερα)

Whenever I try to open Firefox, it takes about 25 seconds to boot. This behavior can be observed both with all the extensions running and in safe mode. The link to the profiles are shared below.

With extensions: https://share.firefox.dev/3riMPQZ In safe mode: https://share.firefox.dev/3OadE31

I have been noticing this for a few months now. Firefox works just fine after wasting ~25 seconds initially. I have also reinstalled Firefox multiple times. Right after the installation, the boot-up can be very fast (less than 1 second). However, after using Firefox for a few hours, the problem comes back.

I am not well-versed in reading Firefox profiler reports. So, please help me figure out what's actually happening in those ~25 seconds.

Ερώτηση από Atomsky Jahid 7 μήνες πριν

Απάντηση από zeroknight 7 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Disable overly insisting updates

When Firefox asks if I want to download an update and I agree, soon after that but not right away it stops working - on every new page it says "We need to restart to fini… (διαβάστε περισσότερα)

When Firefox asks if I want to download an update and I agree, soon after that but not right away it stops working - on every new page it says "We need to restart to finish updating" <- This last bit is VERY annoying. Is there a way to keep FF working in such situation? I usually have 3 FF profiles running, about 10-20 tabs each and when it suddenly does this - I can restart them all but when it is suitable for me.

The only solution I can see so far is disabling updates via group policies (which is not well documented, where do i put this policies.json on Fedora? need to google that).

Any other ways to keep updates and FF running until I decide when to restart? Thanks.

Ερώτηση από aikbox 3 έτη πριν

Απάντηση από Scribe 3 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Google Drive file details error

Lately in Google Drive I get this error when I select one image or a file: Impossible load details. Retry. I have Firefox 108 version, on Edge and Chrome all is OK. Also … (διαβάστε περισσότερα)

Lately in Google Drive I get this error when I select one image or a file: Impossible load details. Retry. I have Firefox 108 version, on Edge and Chrome all is OK. Also the troubleshoot mode doesn't resolve the problem.

Ερώτηση από happysurf 1 έτος πριν

Απάντηση από happysurf 1 έτος πριν