Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

reused_issuer

This message keeps appearing when I attempt to access a new site: SEC_ERROR_REUSED_ISSUER_AND_SERIAL The page for security certificates that is linked to from the error p… (διαβάστε περισσότερα)

This message keeps appearing when I attempt to access a new site: SEC_ERROR_REUSED_ISSUER_AND_SERIAL

The page for security certificates that is linked to from the error page lists several errors but does not include this one. There is nothing showing up when I search your support pages. Please can you supply the information required to sort this problem out.

I have Kaspersky Total Security.

Thank you

Jon Freeman

Ερώτηση από freejon 4 έτη πριν

Απάντηση από freejon 4 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Every time I close Firefox it crashes

Hi there, every time I close the last Firefox - Tab the Process is hanging for some time and then the Firefox-Crash-Window will appear. This happens in also safe mode and… (διαβάστε περισσότερα)

Hi there,

every time I close the last Firefox - Tab the Process is hanging for some time and then the Firefox-Crash-Window will appear. This happens in also safe mode and I am using the new Firefox-Version. What can I do?

BR

Ερώτηση από alesandrio 2 έτη πριν

Απάντηση από alesandrio 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox keeps crashing when I try to watch videos

Firefox started crashing this afternoon whenever I try to watch a video on youtube. As soon as the video starts to load, firefox crashes. This just started today. I was a… (διαβάστε περισσότερα)

Ερώτηση από Dakota66 5 έτη πριν

Απάντηση από Dakota66 5 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How to determine which software is performing HTTPS scanning?

In my work computer, Firefox always gives "sec_error_unknown_issuer" error and only on HTTPS sites. I have browsed the forums and understood that this is most probably ca… (διαβάστε περισσότερα)

In my work computer, Firefox always gives "sec_error_unknown_issuer" error and only on HTTPS sites.

I have browsed the forums and understood that this is most probably caused by a sofware that performs HTTPS scanning. (See [this](https://support.mozilla.org/en-US/questions/1030927) and [this](https://support.mozilla.org/en-US/questions/1026631#answer-650916) answer)

However, I really don't know which software is performing the HTTPS scanning exactly.

Is there a way that I can determine which software is doing the HTTPS scanning so that I will be able to add its certificate to Firefox and hence be able to use the Firefox properly?

Thank you very much in advance

Regards

Ερώτηση από utku1 5 έτη πριν

Απάντηση από jscher2000 5 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How can I set option security.enterprise_roots.enabled to false? It's locked

Hello. I have KIS (antivirus). I have disabled all MITM options at settings. But FF set and locked security.enterprise_roots.enabled to true. How can I set option securi… (διαβάστε περισσότερα)

Hello. I have KIS (antivirus). I have disabled all MITM options at settings. But FF set and locked security.enterprise_roots.enabled to true. How can I set option security.enterprise_roots.enabled to false?

Ερώτηση από Teomit 2 έτη πριν

Απάντηση από jscher2000 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox will not load.

Firefox will not load. I installed Kaspersky Internet Security and everything was working fine until it wasn't. I then uninstalled Kaspersky, but Firefox would still not … (διαβάστε περισσότερα)

Firefox will not load. I installed Kaspersky Internet Security and everything was working fine until it wasn't. I then uninstalled Kaspersky, but Firefox would still not load.

Since I love Firefox I restored my computer to a previous state and that fixed everything, so then I installed a different Kaspersky product and everything was perfect. Now the problem is back again.

I don't know if the problem is on Kaspersky side or Firefox, but I would prefer not to restore again and I have no more troubleshooting ideas.

Firefox starts in Windows safe mode. When I double click on the Firefox icon the mouse indicates FF is loading, but then it doesn't start. Chrome starts fine. Contacted Kaspersky, but their first troubleshooting tip did not work. Under Event viewer I can see crash details for Firefox, but I can't interpret them and I don't know if they are related to FF not loading.

I'm okay with unintelligible Firefox and then reinstalling, but I do not want to lose my bookmarks, themes, add-ons, etc.

Any ideas would be appreciated!

Ερώτηση από Another_user 6 έτη πριν

Απάντηση από Phoxuponyou 6 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox crashes after Kaspersky update

After updating Kaspersky IS to the latest 2015 I kept getting Safe Money prompts which caused Firefox to crash. After that I can't get past Crash Reporter even in safe mo… (διαβάστε περισσότερα)

After updating Kaspersky IS to the latest 2015 I kept getting Safe Money prompts which caused Firefox to crash. After that I can't get past Crash Reporter even in safe mode.. I have since disabled Safe Mode in Kaspersky but no change. I tried clean reinstall to no avail.

Crash report details below: AvailablePageFile: 3941859328 AvailablePhysicalMemory: 1152331776 AvailableVirtualMemory: 4143583232 BlockedDllList: BreakpadReserveAddress: 235864064 BreakpadReserveSize: 67108864 BuildID: 20151029151421 CrashTime: 1448340044 InstallTime: 1448324202 ProductID: {ec8030f7-c20a-464f-9b0e-13a3a9e97384} ProductName: Firefox ReleaseChannel: release SafeMode: 1 SecondsSinceLastCrash: 33 StartupTime: 1448340043 SystemMemoryUsePercentage: 73 Throttleable: 1 TotalPageFile: 8578600960 TotalPhysicalMemory: 4290240512 TotalVirtualMemory: 4294836224 URL: Vendor: Mozilla Version: 42.0

This report also contains technical information about the state of the application when it crashed.

Ερώτηση από surducmi 5 έτη πριν

Απάντηση από alex_mayorga 5 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Having just updated to 2018 version of Kaspersky Total Security, function re floating keyboard, and other security access not available. fix?

I just updated from 2017 to 2018 of Kaspersky Total Security. FF identified the Extension as "legacy" and the functions accessed from the icon on the FF tool bar are not… (διαβάστε περισσότερα)

I just updated from 2017 to 2018 of Kaspersky Total Security. FF identified the Extension as "legacy" and the functions accessed from the icon on the FF tool bar are not available. The icon is greyed out and when you click on it you get a very cryptic graphic image. I can't figure out how to capture it and include here. Functions I use include really important floating virtual keyboard, which allows you to outsmart keystroke watchers.

How can I bring this functionality back??? What does 'legacy' designation mean -- it accurately shows i updated it as of today.

Thanks for any help.

Ερώτηση από eeebeebee 4 έτη πριν

Απάντηση από eeebeebee 4 έτη πριν

 • Επιλύθηκε

PR_CONNECT_RESET_ERROR since newest version of Firefox 91.0

Since I updated to Firefox v.91.0 I get this error: Secure Connection Failed An error occurred during a connection to support.mozilla.org. PR_CONNECT_RESET_ERROR … (διαβάστε περισσότερα)

Since I updated to Firefox v.91.0 I get this error:

Secure Connection Failed

 • The page you are trying to view cannot be shown because the authenticity of the received data could not be verified.
 • Please contact the website owners to inform them of this problem.

when ever I try to connect to websites via Firefox only. I've tried many things like reinstalling Firefox and I know its an issue between Firefox and my Antivirus (Kaspersky,) but this didn't happen before Firefox updated to v.19.0 though. I've tried https://support.mozilla.org/en-US/kb/firefox-cant-load-websites-other-browsers-can and many other things but nothing works to fix it. I've switched certificate stores and other 'fixes' I've read on this website and others to no avail. It does this with or without any extensions in Firefox.

This only started when I updated Firefox to version 91.0. It doesn't give an errors/issues on any other browser I've tried so far (MS Edge and Chrome) so must be something with the version 91.0 update?

Any ideas to fix this would be great. Thanks!

Ερώτηση από Icarus 1 μήνα πριν

Απάντηση από Icarus 1 μήνα πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox can't load youtube settings.

Firefox can't load youtube settings, instead show endless preloader animation. Win 10 FF 78.0.2 64bit I cleaned the cookies, tried safe mode, tried to delete all plug-ins… (διαβάστε περισσότερα)

Firefox can't load youtube settings, instead show endless preloader animation. Win 10 FF 78.0.2 64bit

I cleaned the cookies, tried safe mode, tried to delete all plug-ins, tried to delete the browser profile, I reinstalled Firefox - no result.

What should I do?

Ερώτηση από doomedseer 1 έτος πριν

Απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox 62.0 and KIS 19.0.0.1088(b)

I have been running KIS 19.0.0.1088(b) with Firefox 61.0.2 64-bit and everything has been working well. I updated to Firefox 62.0 64-bit today, 11th September, and the Sa… (διαβάστε περισσότερα)

I have been running KIS 19.0.0.1088(b) with Firefox 61.0.2 64-bit and everything has been working well.

I updated to Firefox 62.0 64-bit today, 11th September, and the Safe Money function in KIS doesn't work.

So I re-installed Firefox 61.0.2 and it works correctly so there must be an issue with Firefox 62.0 which causes KIS Safe Money function to fail so it would appear that tech support for Firefox need to look into this.

Ερώτηση από dwa058 3 έτη πριν

Απάντηση από jscher2000 3 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox crashing

When i want to open a new tab, or new site, the firefox crash and close. This not occure all the time, it's like this close when is over his limit of something that i don… (διαβάστε περισσότερα)

When i want to open a new tab, or new site, the firefox crash and close. This not occure all the time, it's like this close when is over his limit of something that i don't know how to describe.

bp-7d138920-11a9-45c7-9ae8-60beb0200818 8/18/2020, 9:01 AM bp-9128a6fb-41cc-492c-845d-c4fc40200818 8/18/2020, 9:01 AM bp-76056d5b-02c2-40ef-bdeb-471b20200818 8/18/2020, 9:01 AM bp-71cb0d83-74a6-439f-ab5a-4f08f0200818 8/18/2020, 9:01 AM bp-4439888b-3f64-4ed0-a98a-753d00200818 8/18/2020, 9:01 AM bp-30fa2aa5-16db-470d-a1a8-ca6f60200818 8/18/2020, 9:01 AM bp-ae0f7611-c9b6-4d34-a34f-137400200818 8/18/2020, 9:01 AM bp-2c1ef056-1174-4206-beea-3f6f20200818 8/18/2020, 9:01 AM bp-a5c84378-1e5f-4999-8b6a-774e70200818 8/18/2020, 9:01 AM bp-587c63b0-52fb-4c60-86b9-147120200818 8/18/2020, 9:01 AM bp-7c4ec31f-c30e-4495-81d7-3fe890200818 8/18/2020, 9:05 AM

Ερώτηση από Letícia de Oliveira Nunes 1 έτος πριν

Απάντηση από FredMcD 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Since changing my security from AVG to Kaspersky on my desktop, Firefox wil not access my gmail account Just the https header . How do I fix this?

I also run Firefox on my laptop & android phone. No problems there ???

Ερώτηση από johnbgrier 1 έτος πριν

Απάντηση από cor-el 1 έτος πριν