Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Αρχειοθετήθηκε

Lost multiple firefox windows, and tabs, after doing REFRESH, and after CRASH. Is my profile, sessionstore gone?

Firefox was hanging up. I got frustrated and I ended the session using task manager. On restart my windows came back, but the tabs were missing the page information. I en… (διαβάστε περισσότερα)

Firefox was hanging up. I got frustrated and I ended the session using task manager. On restart my windows came back, but the tabs were missing the page information. I ended the firefox session again, and did a restart of windows for good measure, hoping to get everything restored.

Then, when windows restarted, I restarted firefox, and I was presented two options - SAFE MODE, or REFRESH. I did SAFE MODE. Things looked ok, so I ended that session, and tried restarting again, hoping to restart normally, without SAFE MODE on. I got the same two options again - SAFE MODE or REFRESH. So, I thought REFRESH would get me back to my prior session. Nope. That reloaded a bunch of things, like bookmarks, etc. and gave me a new session.

So, I looked under the three line menu. No ability to RESTORE PREVIOUS SESSION!

I also looked in my profile as found in ABOUT:SUPPORT - PROFILE FOLDER, and in my SESSIONSTORE-BACKUPS folder in my profile folder my RECOVERY.baklz4, and my RECOVERY.jsonlz4 have todays date as DATE MODIFIED, but only are 33kb each - way to small for the hundreds of tabs I had open in multiple windows - I believe.

So, do I have any other recovery session folders available that I might be able to use?

Ερώτηση από mnalep 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από AMAN ARYAN 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox crashes

Hello! Firefox crashes mostly when opening a new tab but also sometimes randomly when nothing special is happening. It never did it in safe mode so far. I use the default… (διαβάστε περισσότερα)

Hello!

Firefox crashes mostly when opening a new tab but also sometimes randomly when nothing special is happening. It never did it in safe mode so far. I use the default theme so no problem on this side. I tried while my extensions where disabled, it still happened (but way less often and after a while). I then tried with the hardware acceleration disabled and it also still happened (but same after a while and less).

Any ideas?

Thanks!

Ερώτηση από uespszib 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

With V76, cannot resize address and search bars

After Firefox update my windows 7 PC to v76, I am unable to resize the address and search bars. The address bar is too long and the search bar is too short. Can this fun… (διαβάστε περισσότερα)

After Firefox update my windows 7 PC to v76, I am unable to resize the address and search bars. The address bar is too long and the search bar is too short. Can this functionality be restored?

Ερώτηση από Patrelle 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

When I access Logins and Passwords and try to see or copy a password Firefox always crashes.

When I access Logins and Passwords and try to see or copy a password Firefox always crashes. My operating is Windows 8 in Portuguese. It was working well before this last… (διαβάστε περισσότερα)

When I access Logins and Passwords and try to see or copy a password Firefox always crashes. My operating is Windows 8 in Portuguese. It was working well before this last update. What can I do to solve this? I really need to see the passwords because I can't remember them all. Thanks.

Ερώτηση από Alexandre 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

In Windows 10 Resource Monitor, Firefox.exe points to Softonic.com

Hello. 1st post here. I'm using Firefox on a Windows 10 machine, & try to be diligent about not downloading content from insecure sources, using Malwarebytes, not cli… (διαβάστε περισσότερα)

Hello. 1st post here. I'm using Firefox on a Windows 10 machine, & try to be diligent about not downloading content from insecure sources, using Malwarebytes, not clicking on questionable links, etc

So, I was surprised to see that Firefox.exe points to Softonic.com when I looked at "Resource Monitor" inside of the Administrative Tools app.

A separate machine, also logged into the same Firefox & Windows accounts, but which only runs 32-bit Win 10, doesn't point to Softonic.com.

Is this an issue to worry about, and if so, suggested actions to fit it?

Thanks.

Ερώτηση από SP3-Win 10 11-17-16 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από Tommy 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

How do I login to my Firefox account?

How do I login to my Firefox account? How can there be 2885 results to this question? I would like to be able to login to all things Firefox with one ID and Password. … (διαβάστε περισσότερα)

How do I login to my Firefox account? How can there be 2885 results to this question? I would like to be able to login to all things Firefox with one ID and Password.

Ερώτηση από falcon 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από Tommy 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

was told to delete firefox and reinstall, no bookmards come with it, how do I get them to go with me to new downloaded version?

Computer kept freezing, 5th time. Called Apple, they said nothing seems amiss, they suggested I delete Firefox and reinstall. I did. No book marks now, ack. How do I get… (διαβάστε περισσότερα)

Computer kept freezing, 5th time. Called Apple, they said nothing seems amiss, they suggested I delete Firefox and reinstall. I did. No book marks now, ack. How do I get my bookmarks to go with me to new downloaded Firefox?

Ερώτηση από zaxusg 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

folders don't work in Bookmarks toolbar

I have several folders set up in the Bookmarks Toolbar folder, so they display nicely on the toolbar. However lately they stopped working - if I click it once after star… (διαβάστε περισσότερα)

I have several folders set up in the Bookmarks Toolbar folder, so they display nicely on the toolbar. However lately they stopped working - if I click it once after starting Firefox, it'll open. But if I try to click a second time, it no longer opens, and just remains in a "highlighted" state. Any reason why it's happening? In the screenshot you can see what it looks like after the "Current" folder is clicked.

The folders are accessible fine if I go to Bookmarks menu item and navigate from there.

Ερώτηση από Bing 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

No audio in FF

Hey Firefox community, I was watching videos on youtube using FF earlier on today and there wasn't a problem, but for some reason I'm currently not getting any sound on a… (διαβάστε περισσότερα)

Hey Firefox community,

I was watching videos on youtube using FF earlier on today and there wasn't a problem, but for some reason I'm currently not getting any sound on any website. I'm using a wireless headset and can hear the audio in steam/non-steam games, can talk to friends using discord and can play audio/video files that are stored on my HDD with no audio issues.

Here's what I've checked so far:

- Volume mixer says that FF isn't making any sound, which is odd. - I've turned off hardware acceleration as recommended on another thread, but to no avail. - I've restarted FF and my PC because sometimes it's just that simple. - I've tried other playback devices (computer headphone output, focusrite scarlett solo) and FF won't play through those either. - Just in case someone asks, youtube isn't muted.

I've isolated the problem to FF and considering that I hadn't changed any settings until after the problem occurred (hardware acceleration) I can't for the life of me figure out what might be causing this audio issue. Any help would be appreciated, but until then I'll have to use edge. *shudders*

Ερώτηση από adamjohnathanlee 10 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από jonzn4SUSE 10 μήνες πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox crashes

Hi. My Firefox browser has been crashing very often the past 3 days. Doesnt matter which website i surf, it will randomly crash up to every 10 to 15 minutes. Please help.… (διαβάστε περισσότερα)

Hi.

My Firefox browser has been crashing very often the past 3 days.

Doesnt matter which website i surf, it will randomly crash up to every 10 to 15 minutes.

Please help...

Ερώτηση από faizbanafe77 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

RAM exhaustion - PC crash

My PC often crashes. It looks like the issue comes from RAM exhaustion. Example extracted from system logs: Source: Resource-Exhaustion-Detector Event ID: 2004 Windows a … (διαβάστε περισσότερα)

My PC often crashes. It looks like the issue comes from RAM exhaustion.

Example extracted from system logs: Source: Resource-Exhaustion-Detector Event ID: 2004 Windows a diagnostiqué avec succès une insuffisance en mémoire virtuelle. La plus grande consommation de mémoire virtuelle s’est répartie entre les programmes suivants : firefox.exe (13952) avec 416788480 octets, firefox.exe (6456) avec 248070144 octets et firefox.exe (11376) avec 243785728 octets.

I have reduced the parameter "Nombre maximum de processus de contenu" from 8 (default) to 6 -> my PC still crashes with the same error.

I have tried deactivating modules, safe mode, uninstall, reinstall... -> quite similar

How can I check and improve firefox RAM usage?

Ερώτηση από Billy 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από David Spector 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

white "borders" on left and top

As the image shows, this webpage has a white "border" on the left and top of the content area. The page was generated by Excel. I was working on it when the "mouse" grabb… (διαβάστε περισσότερα)

As the image shows, this webpage has a white "border" on the left and top of the content area. The page was generated by Excel. I was working on it when the "mouse" grabbed it and dragged it. After that the white borders were there and nothing I do gets rid of it. There is another Excel generated webpage that now also shows the same. These are the only pages it happens with, and neither did it before the content of the one got dragged. What can I do to correct this?

Ερώτηση από Wayne 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Is there any way to "catch" the default download carpet of Firefox by means of code (i.e, an app made in VBA which can run in many computers)

I am making an Excel VBA application in which I need to download a file whit Firefox. Due that this app must run in many computers with differents default download carpet… (διαβάστε περισσότερα)

I am making an Excel VBA application in which I need to download a file whit Firefox. Due that this app must run in many computers with differents default download carpets, is there any way to "cath" the default download carpet of Firefox by means of code, in this case, VBA ). Is this default carpet "hidden" at any place in the Windows register? This could also help me.

Thanks in advance.

Julio

Ερώτηση από jazzjom 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox won't type x - types " instead.

Before I updated my system (Mac), Firefox used to type -- for 9s and a few other keys would type incorrectly. The update fixed that, or so I thought. I just copied some t… (διαβάστε περισσότερα)

Before I updated my system (Mac), Firefox used to type -- for 9s and a few other keys would type incorrectly. The update fixed that, or so I thought. I just copied some text and pasted it into a site I'm using in Firefox and the x came in as ". I can't get it to type x. Although, I can here for some reason. So confused.

Ερώτηση από ElizabethD 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Certain Websites won't load in Firefox

Hello, This is a recurring problem I've had pop up twice after updates, the most recent one persisting since about a month ago. Firefox will not load, or even attempt to … (διαβάστε περισσότερα)

Hello,

This is a recurring problem I've had pop up twice after updates, the most recent one persisting since about a month ago. Firefox will not load, or even attempt to load, certain websites. Pressing enter after entering the URL does quite literally nothing, as if I typed nothing at all.

Some affected websites include: mail.google.com reddit.com mercari.com pixiv.com

When this problem previously occurred in Oct 2019, I switched dom.storage.next_gen to false, which fixed it, but toggling this option no longer solves the problem.

1) Disabling add-ons does not change anything, the sites do not load in Safe Mode 2) Clearing cookies and cache does not change anything 3) The sites will load in Private mode

Ερώτηση από e 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Bookmarks dissapear from Home page one by one

Firefox 76.0.1, MacOS Catalina Each time I add new bookmark it dissapears later from Home Page. It is still can be found in bookmarks menu section but I do want them to b… (διαβάστε περισσότερα)

Firefox 76.0.1, MacOS Catalina Each time I add new bookmark it dissapears later from Home Page. It is still can be found in bookmarks menu section but I do want them to be on Home Page

Ερώτηση από ithon_hunt 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

How can i add top sites when i accidentaly removed it? I tryed pressing cog wheel, but it wont work. I think my cog wheel button is broken because it wont open

I cant press the cog wheel button. Its like the cog wheel dont have any function. How to fix this? i Searched of how to do this, and people just tell me to open setting, … (διαβάστε περισσότερα)

I cant press the cog wheel button. Its like the cog wheel dont have any function. How to fix this? i Searched of how to do this, and people just tell me to open setting, then press Home. But i dont see any home panel in options. I accidentaly removed top sites. And i need them back.

Ερώτηση από TeaCon Yt 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από McCoy 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox keeps crashing after installing Netnanny Version 10

Hi I recently installed NetNanny Version 10 on my laptop. After the installation, every time I open Firefox it will crash and close within 5 seconds. As soon as I unins… (διαβάστε περισσότερα)

Hi

I recently installed NetNanny Version 10 on my laptop. After the installation, every time I open Firefox it will crash and close within 5 seconds. As soon as I uninstall NetNanny, Firefox will go back to normal.

I tried uninstalling and re-installing Firefox (V76.0.1, 64-bit) and re-installing NetNanny but the same keeps happening over and over. Note I also 'disable' NetNanny temporarily, however Firefox will still crash.

I will appreciate some help with this.

Thanks and regards jB

Ερώτηση από jebetancur 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 1 έτος πριν