Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Attempting to seach for a bookmark (in Firefox Library) causes "not responding" message, altho search is completed in 8 minutes. Help?

Hi...Every time I attempt to search for a bookmark by clicking "show your bookmarks" (or Ctrl/shift/b), then selecting "all bookmarks", then attempting to type something … (διαβάστε περισσότερα)

Hi...Every time I attempt to search for a bookmark by clicking "show your bookmarks" (or Ctrl/shift/b), then selecting "all bookmarks", then attempting to type something in the search box, it freezes...and just allows me to press enter, it then turns the "x" in the top right red, and gives a "Not responding" message next to Library(in the top left)..I can still click the red x to cancel the search.

I say attempting to do a search, as it only allows me to type up to 4 (is the most) letters in the search box...its often just one letter before it freezes, and the curser turns into a spinning blue circle....If i just leave it for around 8 minutes,(after pressing enter) it then lists my bookmarks with the search criteria I had used, and the "Not responding" message disappears....and the machine goes back to normal

I have tried removing all my addons and extensions, tried renaming my prefs.js file, but it still hangs and takes 8 minutes.

I havent as yet done a reinstall of Firefox without any of my personal data, or tried a refresh.

The laptop is an HP i7 16gb ram, Win 10 Pro 64bit 1909, Firefox 76.0.1...with all updates present.

Ερώτηση από Bob 1 έτος πριν

Απάντηση από Bob 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

watch video "in" firefox browser

I'm trying to watch videos in Firefox. Youtube works but Xvideos does not. Firefox pops up a window asking me: >> "Opening xvideos"."com ###.mp4". >> whi… (διαβάστε περισσότερα)

I'm trying to watch videos in Firefox. Youtube works but Xvideos does not. Firefox pops up a window asking me:

>> "Opening xvideos"."com ###.mp4". >> which is: MP4 Video (16.4MB) >> from https://cdn77-vid.xvideos-cdn"."com >> >> What should Firefox do with this file?

My only choice is: Open with Windows Media Player x86 (default)

suggestions?

I'm running Windows 7 Firefox 76.0.1

Thanks!!!!

Ερώτηση από G_Eak 1 έτος πριν

Απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

Stop saving all image files as WebP?

I understand the newest version of Firefox offers support for WebP images, which is cool and great... but not when I need to download those images for use on my computer.… (διαβάστε περισσότερα)

I understand the newest version of Firefox offers support for WebP images, which is cool and great... but not when I need to download those images for use on my computer. As an artist I need to be able to save things as .jpg or .png for my art programs (or even preview) to be able to open them. Is there any way to make this an option, or to not default to webp when saving images?

I've also tried changing the extension on the file using the "all files" option but it just corrupts the file and won't open them.

Ερώτηση από nekosd43 1 έτος πριν

Απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox 76.0.1 not playing embedded Twitter videos

On the entertainment media site Buzzfeed, clicking on a post of an embedded Twitter video gives me a blank white image. No error message like "Unable to play the file". I… (διαβάστε περισσότερα)

On the entertainment media site Buzzfeed, clicking on a post of an embedded Twitter video gives me a blank white image. No error message like "Unable to play the file". I did a clear history, cache & cookies and refreshed Firefox. I ran the apt update for Ubunto. It had been operating smoothly in the past. If I go to Twitter, it plays. It just goes blank when I click on the video embedded in the post.

Thank you for any assistance.

Ερώτηση από varices 1 έτος πριν

Απάντηση από varices 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Logged in with my account after format. Did a password reset. No Bookmarks or passwords or anything. Account is correct. What happened?

Fresh windows install. I download firefox, I try to login with my account, the only account I have in firefox. I reset the password, cause I had forgotten it. Finally, I … (διαβάστε περισσότερα)

Fresh windows install. I download firefox, I try to login with my account, the only account I have in firefox. I reset the password, cause I had forgotten it. Finally, I login. No bookmarks, no passwords, no data whatsoever. It does not sync. Last time I did a format, I remember crearly, logging into firefox account and instantly everything got synced, like in a minute. What is going on? Why are there no data in my profile? Where is all my bookmarks and passwords? What do I have to do to get my bookmarks and passwords back?

Ερώτηση από koutrasantonis 1 έτος πριν

Απάντηση από koutrasantonis 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Where is the button for exporting bookmarks to html file? Instructions say "Library Window" but that is not enough hint.

My eyesight is limited. Unfortunately, I am unable to determine where in the toolbar of the library window the button for exporting bookmarks to an html file can be foun… (διαβάστε περισσότερα)

My eyesight is limited. Unfortunately, I am unable to determine where in the toolbar of the library window the button for exporting bookmarks to an html file can be found. The attached image provides an idea of what I am looking at.

IMAGE: https://user-media-prod-cdn.itsre-sumo.mozilla.net/uploads/images/2020-05-18-05-49-03-6c245b.png

The reason I am looking in the toolbar of the library window is the Firefox documentation for version 76 on a mac corresponds to the Firefox version I have and the computer I am running it on states:

From the toolbar on the Library window, click BUTTON ICON (PLEASE REFER TO ATTACHED SKETCH) Import and Backup and choose Export Bookmarks to HTML...

I looked across the toolbar, then the entire Window marked "Library". I wrote a program to search the Library window for an image that could conceivably be the button indicated in the documentation. Sadly, the results of these efforts is I am here requesting assistance. It is not that I do not love each and every one of you, but my preference is not to have to take the time for putting together a question to post here. It does not take long, but when we live at internet speed, every microsecond counts, I know you agree with this very important principle, particularly in light of the visit currently taking place where Covid and his entourage have all of us ridiculously locked up. We have flattened the curve and also found out the numbers Fauci and Birx showed the President to justify this lockdown have been proven, not correct, more like wildly wrong. So while we wait for the lockdown to be cancelled, my preference due to how my parents raised me is to be able to find the button described in the documentaiton, but NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO, button not there... unless maybe you can see it and I am missing it.. My hopes is you will refer to the image at this link in order to enhance the likelihood of success in my quest of the moment, i.e., making my quesiton understandable to anyone who might be interested or/and able to persist in pointing out the location of the great button of the bookmark export.

https://user-media-prod-cdn.itsre-sumo.mozilla.net/uploads/images/2020-05-18-05-49-03-6c245b.png


Any assistance you can provide would be much appreciated.

Thank you.

Ερώτηση από Carla Rogers 1 έτος πριν

Απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Prevent new window from hiding addons in toolbar

Recently, when a popup window appears, the toolbar doesn't have buttons for any of my addons. In about:config, I'd intentionally set dom.disable_window_open_feature.toolb… (διαβάστε περισσότερα)

Recently, when a popup window appears, the toolbar doesn't have buttons for any of my addons.

In about:config, I'd intentionally set dom.disable_window_open_feature.toolbar to true (following the solution provided in: question 1206512).

Previously, this was successful in ensuring that popup windows got the full toolbar, but now it has stopped working.

I'm not sure exactly which release this started with.

Steps to reproduce:

1) Set dom.disable_window_open_feature.toolbar to true.

2) Visit https://jeffersonscher.com/res/popit.html and follow the third link.

3) The window that pops up has no toolbar icons for the installed extensions.

Ερώτηση από pg_78 1 έτος πριν

Απάντηση από jscher2000 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How to prevent a single tab from closing?

Firefox 76.0 64 Bit for Linux Mint 1.0 Mint 19 Cinnamon3.8.9 How can I prevent a single tab from closing? I would like to prevent the keystroke Ctrl W from closing the ac… (διαβάστε περισσότερα)

Firefox 76.0 64 Bit for Linux Mint 1.0 Mint 19 Cinnamon3.8.9

How can I prevent a single tab from closing?

I would like to prevent the keystroke Ctrl W from closing the active tab.

My understanding is that it is impossible to change keybindings in Firefox.

I thought an alternative might be to set Firefox to warn before closing a tab.

I had no luck in finding such an option.

Is there such an option?

If not, any other ideas?

Ερώτηση από tinker123 1 έτος πριν

Απάντηση από tinker123 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

cannot acces my account on a website

a website () states "Academia.edu no longer supports Internet Explorer." please upgrade your brower. Yet this does not help: i can nolonger enter into of said website my … (διαβάστε περισσότερα)

a website () states "Academia.edu no longer supports Internet Explorer." please upgrade your brower. Yet this does not help: i can nolonger enter into of said website my account. What ever I try; the website repeats said message in a plain document front and face.

Ερώτηση από Bartholo77 1 έτος πριν

Απάντηση από Bartholo77 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

personal bar folder not displayed after update firefox 76.1

Hello, Following the Firefox 76.1 update, all my folders are no longer displayed, the Fishing folder is missing. Between each folder, I inserted separators for a better r… (διαβάστε περισσότερα)

Hello,

Following the Firefox 76.1 update, all my folders are no longer displayed, the Fishing folder is missing.

Between each folder, I inserted separators for a better readability.

I can add it by dragging and dropping via the bookmarks to the personal bar, but it disappears after restarting Firefox.

Thank you for your support Greetings

Ερώτηση από senga34 1 έτος πριν

Απάντηση από jscher2000 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Search suggestions is enabled but not working?

I'm having similar issues to described here: https://support.mozilla.org/en-US/questions/1090728 The search bar in the "Awesome bar" has stopped offering search suggestio… (διαβάστε περισσότερα)

I'm having similar issues to described here: https://support.mozilla.org/en-US/questions/1090728

The search bar in the "Awesome bar" has stopped offering search suggestions, either from my search history or from Google itself. When I control-click in the search bar, "search suggestions" has a check next to it, and it is also ticked in the Preferences.

This started last week when i migrated to a new iMac.

I went through all of the troubleshooting steps described in the article above but still no suggestions in the address bar.

I'd like to continue using Firefox but this is a deal breaker. What can i do?

Ερώτηση από chris228 1 έτος πριν

Απάντηση από jscher2000 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Secure connection failed

Hello, One website gives me a failed secure connection: An error occurred while connecting to www.cdkeypt.pt. PR_END_OF_FILE_ERROR This error is in Firefox but this site … (διαβάστε περισσότερα)

Hello,

One website gives me a failed secure connection:

An error occurred while connecting to www.cdkeypt.pt. PR_END_OF_FILE_ERROR

This error is in Firefox but this site doesn't work in any browser

I restart the pc when it re-enters the desktop if i open the browser before the computer fully starts the site works fine which makes me conclued that something is interfering with it and it most be an update or something because i didn't install anything new, but what? it is only this site that doesn't work all the others are working fine.

I tested opening the site in another pc in my network and it works fine.

I hope someone can help me,

Thanks

Ερώτηση από Mr_x 1 έτος πριν

Απάντηση από Mr_x 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How to Remove Addresses from Suggestions in Address Bar

Every time I click the address bar (to type an address) FF shows me a list of links (see the attachment) which I can't get rid of. I tried shift+del solution which does n… (διαβάστε περισσότερα)

Every time I click the address bar (to type an address) FF shows me a list of links (see the attachment) which I can't get rid of. I tried shift+del solution which does nothing. Also I cleaned up my history and bookmarks (I searched and deleted everything related to those addresses). Can someone please let me know how to get rid of this suggestions?

Ερώτηση από rad.wildrydes.d2ecf5 1 έτος πριν

Απάντηση από rad.wildrydes.d2ecf5 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Change theme with user.js file

Hi, I'm trying to change the theme (only using standard dark and light themes) from a linux terminal. My attempted routes include changing a user.js file (the rest of the… (διαβάστε περισσότερα)

Hi,

I'm trying to change the theme (only using standard dark and light themes) from a linux terminal. My attempted routes include changing a user.js file (the rest of the file works), in particular setting extensions.activeThemeID (I've also attempted doing this in about:config, as well as editing the extensions.json file).

I can change the theme by going to add-ons in a browser. This works fine. I was hoping to automate it (it's not the 1980's - clicking three times to change to a default theme seems unnecessary).

Am I missing something that must be changed in about:config or any other file to change the theme? The extensions.activeThemeID changes when changing the theme in add-ons and seems the likely option but does nothing if I change this value myself.

Ερώτηση από eddiewh 1 έτος πριν

Απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

Where's the icon?

I've lost the little fox-on-globe icon on my task bar. Now I just see a blank page and A. Browser is still working though.

Ερώτηση από j.millson 1 έτος πριν

Απάντηση από McCoy 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox screenshots will not work

I cannot copy or download any screenshots I take. I download, computer shows "failed" every time. I copy into a new notepad on my computer using the copy link & the… (διαβάστε περισσότερα)

I cannot copy or download any screenshots I take. I download, computer shows "failed" every time. I copy into a new notepad on my computer using the copy link & then Control + V, it does nothing. I do get a message that the screenshot I take has been copied to the clipboard. What could be the problem?

Thank you in advance.

Ερώτηση από hgw53t 1 έτος πριν

Απάντηση από gild 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Random crashes/restore tab?, etc. Can anyone help id thecause please?

Firefox at latest release. Drivers/OS up to date. Memtest passes OK. Still have random crashes/restore tab?, etc. See attached pic for some crash IDs.

Ερώτηση από murret3 1 έτος πριν

Απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Side Panel for Web Browsing

Hello! I'm a new user to Firefox switching from Google Chrome. I'm looking for some type of extension or something that will allow me to view websites in a side panel. Pa… (διαβάστε περισσότερα)

Hello! I'm a new user to Firefox switching from Google Chrome.

I'm looking for some type of extension or something that will allow me to view websites in a side panel.

Page to Popup extension is okay, but I'd like to be able to have multiple websites I can just click on to see the brief view in the web panel.

Any help would be greatly appreciated!

Ερώτηση από Pokemonsaywut 1 έτος πριν

Απάντηση από McCoy 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Google vs. Yahoo

I have my search engine set to Google, but lately when I start searching it automatically switches to Yahoo. Why?

PK

Ερώτηση από pk 1 έτος πριν

Απάντηση από jscher2000 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How to hide the address/URL bar again ?

Hello all, I run a bunch of web applets locally on my computer for personal use only (http://localhost/...), and until recently I could successfully launch FF using windo… (διαβάστε περισσότερα)

Hello all,

I run a bunch of web applets locally on my computer for personal use only (http://localhost/...), and until recently I could successfully launch FF using window.open(...) with the new window NOT showing the address bar (because it takes space and looks ugly within the applet, so I want to avoid it at all cost).

I believe this changed with FF 76 (I now run v. 76.0.1 64-bit on a Windows10 based computer), anyway at this point it seems impossible to NOT have the address bar show up in a FF window. :-/

To be clear : I have searched for a solution in this forum and elsewhere, found the solution to another new problem with FF ("megabar"), also seen the trick to hide the url in the address bar - but this is not what I'm looking for : I just want to *get rid of the address bar*, period.

Thanxx in advance for any help with this issue (surprised noone else seems to complain about this). :)

Ερώτηση από cfdhacker 1 έτος πριν

Απάντηση από jscher2000 1 έτος πριν