Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

strange black box in browser

i have a small black box in my browser corner that says "OFF" clicking does nothing, it dissapears on some websites (like this one) where did it come from ? I'm stumped. … (διαβάστε περισσότερα)

i have a small black box in my browser corner that says "OFF" clicking does nothing, it dissapears on some websites (like this one) where did it come from ? I'm stumped.

Ερώτηση από steveray100 1 έτος πριν

Απάντηση από steveray100 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Why do I get a "URI" and "Cross-Origin" message on my pc while using FF only on Facebook???

I have been unable to even login to Facebook and Instagram for a week now in my pc but can do so on other computers. I get "TLS handshake" forever, without getting to the… (διαβάστε περισσότερα)

I have been unable to even login to Facebook and Instagram for a week now in my pc but can do so on other computers. I get "TLS handshake" forever, without getting to the login page most times. I tried many "URI" and "CORS" solutions I found on Google...without avail... Can anyone help?

Ερώτηση από MarceloMontecinos 1 έτος πριν

Απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Passwords are lost under Linux but not Win10

At the moment I have a triple boot machine. Linux running FF, V56, on a hard disk, Linux running FF, V67.0.4, on an SSD and Win10 running FF, V67.0.4, on an SSD. The reas… (διαβάστε περισσότερα)

At the moment I have a triple boot machine. Linux running FF, V56, on a hard disk, Linux running FF, V67.0.4, on an SSD and Win10 running FF, V67.0.4, on an SSD. The reason for three is that I'm transferring the Linux on hard disk to Linux on SSD. Going forward it will just be the two SSD installs.

There is a single profile that resides on the Win10 SSD that the Linux installs can see, via mounting the Win10 partition. Up until recently, V56 of Firefox was working fine, except for the usual bugbears of huge memory usage etc. Now with some free time, I've decided to finish off the hard disk -> SSD transition. I now have a problem with PW's being "lost". Bear in mind all three installs are seeing the same ONE profile.

Linux - V57 can read/display the passwords correctly and log me into sites. Win10 - V64 can read/display the passwords correctly and log me into sites. Linux - V64 CAN NOT display the passwords hence can't log me into sites.

Everything else comes across fine. All of my bookmarks are there, under all three boots. The same cookies are there under all three boots. Just the Linux V64 can't seem to find the passwords. There is one file that has the appendage "corrupt" and that is "content-prefs.sqlite.corrupt". I have cleared the cache multiple times.

  Any thoughts on what is wrong?
    Andrew

Ερώτηση από BlueyTheDog 1 έτος πριν

Απάντηση από BlueyTheDog 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

The "Ask to save logins and passwords for websites" box becomes unchecked every time firefox is closed, how can you save this setting?

My operating system is windows 10 pro and my Firefox browser is up to date. My system is about 2 years old, and there have been no changes in the operating system, aside … (διαβάστε περισσότερα)

My operating system is windows 10 pro and my Firefox browser is up to date. My system is about 2 years old, and there have been no changes in the operating system, aside from necessary updates, since I first set it up.

Every time I close Firefox, the "Ask to save logins and passwords for websites" box becomes unchecked. When it is unchecked, all of my saved login information is unavailable. So, I must recheck the box every single time I open Firefox. This could be multiple times per day since I am prefer to close windows I'm not using, especially when running Matlab scripts. It's been happening for several months now, and it's really annoying.

Thanks for the help.

Ερώτηση από santhony 1 έτος πριν

Απάντηση από McCoy 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Have no idea what is happening

My browser console pops up with a long list of errors when I open Firefox (has never popped up before) and my Evernote clipper stopped working. I dont know what the probl… (διαβάστε περισσότερα)

My browser console pops up with a long list of errors when I open Firefox (has never popped up before) and my Evernote clipper stopped working. I dont know what the problem is and have no idea how to correct it?

Ερώτηση από tamryn.edwards 1 έτος πριν

Απάντηση από FredMcD 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

pop up locks screen

about once a week i get a full screen pop telling me there is something wrong with Firefox 67.04 and i should download and appp to fix Firefox. It locks the screen so a… (διαβάστε περισσότερα)

about once a week i get a full screen pop telling me there is something wrong with Firefox 67.04 and i should download and appp to fix Firefox. It locks the screen so ai cannot get a screen shot of it. top left i have two options allow or deny, middle of screen is to download. I always deny, and end up using task manger to shut it down the restart the pc. Task-manager shows a file APELORISSEDWEN.DOWNLOAD I have searched for the file with out luck. I have looked through the entire registry, I have used Kaspersky AV and malwarebytes but nothing is found. anybody have any idea what this is and how to find and kill it? thank you in advance:)

Ερώτηση από allen6 1 έτος πριν

Απάντηση από FredMcD 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Most websites' icons' for Twitter/Facebook/LinkedIn are replaced by NonIcons, as shown

In addition to Twitter/Facebook/Linked in, websites often have other click-through (?) links which are replaced with these NonIcons, which I cannot use, as their title/na… (διαβάστε περισσότερα)

In addition to Twitter/Facebook/Linked in, websites often have other click-through (?) links which are replaced with these NonIcons, which I cannot use, as their title/name/use is replaced also.

I have attached an image I created from 3 websites' NonIcons.

I do hope this has an easy fix.

Carla

Ερώτηση από CSmithBkkpr 1 έτος πριν

Απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How can i fix black Textboxbackgrounds with dark coloured text?

Many of Text and Dropdown-Boxed are showing with a black Background on my freshly installed Fedora 30 with FF 67.0.4 (64-bit). Example (http://www.sibeliusbad.de/aformula… (διαβάστε περισσότερα)

Many of Text and Dropdown-Boxed are showing with a black Background on my freshly installed Fedora 30 with FF 67.0.4 (64-bit). Example (http://www.sibeliusbad.de/aformulare/formular_bs_datenschutz.php) Which sometimes results in Dark color text on black background, which makes it unreadable. Only Example at hand is behind a login :( (https://kundencenter.goneo.de/index.php?akt=emaildomain) I tried to switch the default firefox themes default/dark/light and tried various system themes but nothing changes. Changing the entry "Override the colors specified by the page with your selections above" under "Preferences->Color" does change it but now all sites look bad. All threads i found trough google which seem to address this problem seem to be really old or point to wrong solutions like editing "widget.content.gtk-theme-override" which i cant find in "about:config". Can someone please help me fix this?

Ερώτηση από Detzi 1 έτος πριν

Απάντηση από Detzi 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

I'm wanting to check the vality of this web dite: https://more.tryflour.com/products/dsf220cav?_pos=5&_sid=30e9e5bc5&_ss=r

I was shopping for this generator and this site popped up with this incredible price. I am somewhat doubtful of this site. "Is there a certificate for this site?

Ερώτηση από filenz 1 έτος πριν

Απάντηση από RobertJ 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

I'm having problems confirming my new Firefox Account

There is no link in my verification email, using Windows 10 laptop PC and Firefox Quantum browser. Have tried this 5+ times. My android smartphone had no problem setting … (διαβάστε περισσότερα)

There is no link in my verification email, using Windows 10 laptop PC and Firefox Quantum browser. Have tried this 5+ times. My android smartphone had no problem setting up new Firefox browser.

Ερώτηση από CT-CE 1 έτος πριν

Απάντηση από Scribe 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox home page does not display what my settings are set for.

Recently when I open Firefox it has changed behavior when I then open a new tab. In my settings I have selected Firefox home page as what should display both on opening … (διαβάστε περισσότερα)

Recently when I open Firefox it has changed behavior when I then open a new tab. In my settings I have selected Firefox home page as what should display both on opening and for each new tab. For my home page I have specified a number of top sites. These top sites will display when I first open Firefox. They used to also display when I opened a new tab. But now when I open a new tab I get a blank page with some kind of random wallpaper background and nothing on it except a "Search the web" option.

Ερώτηση από reesem 1 έτος πριν

Απάντηση από Scribe 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

I deleted a bunch of certificates. Now I can't get into web sites. I tried reinstalling firefox. No joy. John

I mistakenly deleted a bunch of certificates. I can't get into web sites. How can I replace the certificates?

Ερώτηση από steeldrv 1 έτος πριν

Απάντηση από jscher2000 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

When I open Firefox, I can only open certain websites

I share an iMac with my husband and we each have our own profiles on it. His Firefox works perfectly but mine does not. When I start browsing, I can only open certain si… (διαβάστε περισσότερα)

I share an iMac with my husband and we each have our own profiles on it. His Firefox works perfectly but mine does not. When I start browsing, I can only open certain sites. For example, I can open Yahoo but if I try to click on any of the stories, I just get a blank screen. As I continue to use it, I find I can open fewer and fewer sites until I cannot open any. I then have to quit Firefox and restart it

Ερώτηση από adele31 1 έτος πριν

Απάντηση από adele31 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Same userchrome, different appearance, Hmmm

OK here is the situation. I have a desktop and laptop. they both use Win 7 64 bit and have the FF 67.0.4 64 bit. I copied the userchrome from my desktop (where FF is se… (διαβάστε περισσότερα)

OK here is the situation. I have a desktop and laptop. they both use Win 7 64 bit and have the FF 67.0.4 64 bit. I copied the userchrome from my desktop (where FF is set up exactly who I likr it to look) and pasted it to my laptop. All is well but ONE small annoying item.

Desktop and Laptop images. Notice the clean blue icon for the back button on the desktop but the circle icon on the laptop with blue icon on top of it and deformed. How do I get rid of the circle icon?

Ερώτηση από PCZero 1 έτος πριν

Απάντηση από jscher2000 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How to disable developer tools?

Hello, in order to harden our enviroment we need to avoid our users to open the developer tools, any of them. For example, I would like to disable the shorcuts to the dev… (διαβάστε περισσότερα)

Hello,

in order to harden our enviroment we need to avoid our users to open the developer tools, any of them. For example, I would like to disable the shorcuts to the developers tool without add-ons. We have achieved to hide the menu but whenever we press "F12", we can still access the functionality.

Thank you in advance.

Ερώτηση από antonio.osuna.sanchez.next 1 έτος πριν

Απάντηση από philipp 1 έτος πριν