Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How to deal with rogue diverter www.bywill.net in Google.

When desired site is clicked in Google www.bywill.net appears in the destination window instead of the site address listed and a different site is displayed. This happens… (διαβάστε περισσότερα)

When desired site is clicked in Google www.bywill.net appears in the destination window instead of the site address listed and a different site is displayed. This happens with IE as well as Firefox. Repeated searches by McAfee disclose no viruses. They suggested site blocking but this only stops bywell displaying its chosen site.

Ερώτηση από geoffsharris 9 έτη πριν

Απάντηση από Xircal 9 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

My problem is a hijack of the proxy settings and I cannot remove it even by editing pref.js file. It just keeps restoring the use manual proxy settings.

I had the cycbot trojan and have removed it. However my browser will not connect to the Internet unless I manually select no proxy in the connection settings. then on r… (διαβάστε περισσότερα)

I had the cycbot trojan and have removed it. However my browser will not connect to the Internet unless I manually select no proxy in the connection settings. then on restart of firefox the settings change back to a manual proxy.

Ερώτηση από ttfun 9 έτη πριν

Απάντηση από Xircal 9 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

I hate Firefox 4! My favorite add on doesn't work, it is slow and locks up. I run Windows 7. Can I uninstall 4 and go back to the old version? If so, how?

As a former programmer, I am dismayed that such a poor version would be released! It reminds me of dealing with Windows 98!

Ερώτηση από cruisecwtx 9 έτη πριν

Απάντηση από Xircal 9 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

how to remove avg secure search

I can't get rid off AVG secure search, I uninstalled avg and it still shows up when I search from the navigation toolbar.

Ερώτηση από smilingbranch 9 έτη πριν

Απάντηση από cgresse 9 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

when I log onto firefox I get "You are about to log in to the site "johndavisgallery.com" with the username "www%2Eart", but the website does not require authentication. This may be an attempt to trick you.... How do I get rid of this?

when I log onto firefox I get "You are about to log in to the site "johndavisgallery.com" with the username "www%2Eart", but the website does not require authentication. … (διαβάστε περισσότερα)

when I log onto firefox I get "You are about to log in to the site "johndavisgallery.com" with the username "www%2Eart", but the website does not require authentication. This may be an attempt to trick you. Is "johndavisgallery.com" the site you want to visit? How do I get rid of this?

Ερώτηση από tllboom 9 έτη πριν

Απάντηση από Xircal 9 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

I'm getting an error message from Firefox that says, "Something is trying to trick Firefox into accepting an insecure update. Please contact your network provider and seek help."

I'm getting an error message from Firefox that says, "Something is trying to trick Firefox into accepting an insecure update. Please contact your network provider and se… (διαβάστε περισσότερα)

I'm getting an error message from Firefox that says, "Something is trying to trick Firefox into accepting an insecure update. Please contact your network provider and seek help." Do you know what is going on here--what this problem could be? (I do have the latest Firefox version already installed. I have previously received Firefox error messages that say "Firefox Update Failed." However, I already had the latest Firefox version installed when I received those error messages.)

Ερώτηση από agseeker 9 έτη πριν

Απάντηση από John99 9 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

The Flash plug-in causes Firefox to crash for about 2 minutes every 20 seconds, it is the newest Flash update. It has happened to me both with Firefox 3.6 and 4!

Firefox for me has been fine for the past couple of years or so. Then all of a sudden about 5 months ago, everytime i would use Firefox it would crash after browsing for … (διαβάστε περισσότερα)

Firefox for me has been fine for the past couple of years or so. Then all of a sudden about 5 months ago, everytime i would use Firefox it would crash after browsing for about 1 minute. I uninstalled and reinstalled numerous times to no avail. I then got sick of the problem and then used IE till now. However, i heard about Firefox 4 and thought maybe this would fix it. Unfortunately, the same problem occurred! I then heard about being able to start Firefox with add-ons disabled to find any sources of problems, and i've found that the cause if Flash! It is the newest version and always has been, so i don't know what i can do, since Flash is important for most websites nowadays!?

Ερώτηση από SirMerkatron 9 έτη πριν

Απάντηση από Xircal 9 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Most bookmark icons (favicon) are blank FF4.0-6.0

why are suddenly all my bookmarks blank, (mostly imported from IE) instead of showing sites default favicon. it used to be ok before i would prefer to have this automatic… (διαβάστε περισσότερα)

why are suddenly all my bookmarks blank, (mostly imported from IE) instead of showing sites default favicon.

it used to be ok before

i would prefer to have this automatically loaded for all existing bookmarks

(also, once fixed can that be stored with my preferences to be synced online?)

Ερώτηση από jbir359 9 έτη πριν

Απάντηση από Chris Ilias 9 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

New, custom toolbars disapear after restarting Firefox 4. Is Firefox unable to save them for some reason?

Hello, and first of all thank you for reading. After restarting Firefox 4 (for any reason, e.g. add-ons), all the custom new toolbars will be missing. I tried recreating… (διαβάστε περισσότερα)

Hello, and first of all thank you for reading.

After restarting Firefox 4 (for any reason, e.g. add-ons), all the custom new toolbars will be missing.

I tried recreating them with or without certain tools to see if it was a specific tool that was preventing the entire toolbar from loading. No results though.

My opinion so far is that Firefox is unable to save any setting for some unknown reason. But then again is able to save bookmarks, add-ons and history... So the problem really is with the toolbars ONLY.

I've been using Firefox for a very long time, but this is the first time this happens to me.

The platform I'm using Firefox on is a Mac with OS X 10.6. I am not sure if this issue happens only on Macs or not.

Any help is welcome! Thank you.

Ερώτηση από Falxo 9 έτη πριν

Απάντηση από niente0 9 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How do I reinstall the previous version of Firefox (v.3.6.16)?

I just installed Firefox 4. Norton Toolbar (5.5) is not compatible. Therefore, I would like to revert back to the previous version of Firefox (I believe it was 3.6.16) bu… (διαβάστε περισσότερα)

I just installed Firefox 4. Norton Toolbar (5.5) is not compatible. Therefore, I would like to revert back to the previous version of Firefox (I believe it was 3.6.16) but do not know how to do it.

Ερώτηση από MCMC 9 έτη πριν

Απάντηση από Himanshu Garg 9 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

I cannot find where to go to get the FF tool bar. I've gone to options but still can't find it.

I downloaded FF 4 a few days ago and I can't locate where to go to get the FF tool bar installed plus I don't see the orange FF logo on the left side of my screen. … (διαβάστε περισσότερα)

I downloaded FF 4 a few days ago and I can't locate where to go to get the FF tool bar installed plus I don't see the orange FF logo on the left side of my screen.

Ερώτηση από leeflea 9 έτη πριν

Απάντηση από silkphoenix 9 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Why won't Firefox let me add an exception?

Firefox tells me that a site has an invalid security certificate, which I know. It asks if I want to Add an Exception and I click to add one. It pops up the Add Securit… (διαβάστε περισσότερα)

Firefox tells me that a site has an invalid security certificate, which I know. It asks if I want to Add an Exception and I click to add one. It pops up the Add Security Exception window and that window tells me that this site has a valid certificate and there is no need to add an exception; but I DO need to add an exception and it won't do it for me. Why? I am working in a secure test lab and use Firefox to login to our systems under test. Each time we change or add hardware we must add exceptions to login to a system. I have done this for years with Firefox but now Firefox 4 seems confused. We now need to use EI, which I would rather not.

Ερώτηση από jhosborne 9 έτη πριν

Απάντηση από elangeland 9 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How to revert to firefox 3.6? Firefox 4 does not work with plugins

I have updated to firefox 4. Several plugins do not work such as McAfee Security but Windows Media Player plugin does not work. I have uninstalled firefox 4 and Media Pla… (διαβάστε περισσότερα)

I have updated to firefox 4. Several plugins do not work such as McAfee Security but Windows Media Player plugin does not work. I have uninstalled firefox 4 and Media Player plugin. I reinstalled everything but the Media Player plugin failed again. The screen just remains blank. The blank screen occurs when testing Media Player using the Mozilla test link. I would like to go back to firefox 3.6 since I cannot use firefox 4 with all the problems but I cannot find any archived versions.

Ερώτηση από edinaustin 9 έτη πριν

Απάντηση από telephone 9 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

i cant get rid of this(http://www.searchqu.com/406) software did all i know how to do!

this software will not go away i deleted it and its still there. it over rides my setting. i have done everything but wipe the hd

Ερώτηση από kd5blo 9 έτη πριν

Απάντηση από Xircal 9 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox 4.0 lost basic browser features?

I decided to upgrade to Firefox 4.0... now I cannot 1) figure how to get my tabs below the url line, 2) find a refresh button, and 3) get my status bar up at the bottom. … (διαβάστε περισσότερα)

I decided to upgrade to Firefox 4.0... now I cannot 1) figure how to get my tabs below the url line, 2) find a refresh button, and 3) get my status bar up at the bottom.

I've found a status bar addon, but it didn't work. I don't think I should be needing addons to make a browser work like it did before. These are not useful changes; these are just changes for change's sake...

Ερώτηση από kellymo 9 έτη πριν

Απάντηση από Michael Verdi 9 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

my User Accounts switch accounts by themselves while I am using one.

I have two Computer Administrators on my Windows XP - Mozilla Firefox 4. Even before the 4 Version, this happened. While typing in one User Account, the screen would au… (διαβάστε περισσότερα)

I have two Computer Administrators on my Windows XP - Mozilla Firefox 4. Even before the 4 Version, this happened. While typing in one User Account, the screen would automatically switch to the other User Account, by itself. If I went to Answers.com, and asked a question, the answer would come back to my other User Account. I had this problem two years ago, and Comodo Geek Buddy fixed it, but didn't tell me how to do it. I no longer have them re: Funds. I asked Rogers Tech Support, and they claim 'this is impossible to happen'. So, I didn't get any help there. They tried Remote work on my computer, and still couldn't fix it. I even told them what to do to see what I mean by switching accounts by itself, and they wouldn't, as they repeatedly told me, 'this is impossible to happen'. Both of the two User Accounts involved are Computer Administrators. Could this be the problem? On second thought, I don't think so, as Geek Buddy was able to fix it, with the two Computer Administrators.

Ερώτηση από marianh 9 έτη πριν

Απάντηση από Xircal 9 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

When opening new tab I am directed to Google, but the cursor stays in the address bar. Anyway to automatically move the cursor to the google search bar?

Thank you in advance. I upgraded to firefox 4, and since then I have had a problem. When opening a new tab I have chosen to be directed to google.com. In the past my curs… (διαβάστε περισσότερα)

Thank you in advance. I upgraded to firefox 4, and since then I have had a problem. When opening a new tab I have chosen to be directed to google.com. In the past my cursor automatically went to the search bar on that page when I open a new tab. After upgrading the cursor just stays in the address bar, but I would like it to automatically move to the google search bar on the page. Does anyone know how to fix this? Thanks again.

Ερώτηση από disastras 9 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 9 έτη πριν