Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How to get a multirow bookmarks toolbar in Firefox 74?

Hi, Today I installed the new Firefox 74 but now my multirow bookmarks toolbar is not working correct anymore. They are not side by side, they are now among one another. … (διαβάστε περισσότερα)

Hi,

Today I installed the new Firefox 74 but now my multirow bookmarks toolbar is not working correct anymore. They are not side by side, they are now among one another. See attached screen, ca. 75% of the screen is used by the bookmarks.

The following code is contained in my userChrome.css file:

/* Multi-Row Bookmarks Toolbar Firefox 66+ */

#PersonalToolbar {
 min-height: unset !important;
 max-height: unset !important;
/* text-align: center !important; */
}

#PersonalToolbar #PlacesToolbarItems {
 overflow-x: visible !important;
 overflow-y: visible !important;
 display: inline-block !important;
}

#PlacesToolbarItems > .bookmark-item > .toolbarbutton-icon[label]:not([label=""]) {
 /* Reduce padding on individual bookmarks to fit rows closer together */
 margin-inline-end: 0px !important;
}

Does anybody have a solution for this?

PS: If you need more info, please ask...

Best regards heusmich

Ερώτηση από heusmich 1 έτος πριν

Απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

I upgraded to Firefox 25 today and now my Bookmarks menu seems to have additional spacing, requiring a lot more scrolling. How do I get it back to how it was?

Upgraded from v 24 to 25 and on program restart noticed my bookmarks menu is really long now due to extra added blank space between each bookmark. Is there any way to fi… (διαβάστε περισσότερα)

Upgraded from v 24 to 25 and on program restart noticed my bookmarks menu is really long now due to extra added blank space between each bookmark. Is there any way to fix it as scrolling up and down all the time is a pain in the neck. The spacing is a waste of space now.

Ερώτηση από Fesansom 7 έτη πριν

Απάντηση από jscher2000 7 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

All bookmarks have grey folders-update 56

I am currently on version 55.0.3 and have had the offer of an update to 56. I accepted the update, installed and restarted FF only to find that all the bookmark foders ar… (διαβάστε περισσότερα)

I am currently on version 55.0.3 and have had the offer of an update to 56. I accepted the update, installed and restarted FF only to find that all the bookmark foders are grey [not yellow] and a piece of 'unwanted' software [something to do with screenshots] had an icon in the top right-hand corner. I note that doing a search for this problem on this forum, that in a post by WorriedFred on 9.28.17 @ 7.20pm, a post has been marked 'chosen solution'??? There is no solution - if there is where is it??? OR perhaps this is a new default colour style Mozilla have decided to use with this update - how inconsiderate not to mention this if it is so. And to add on a bit of software without permission is a disgrace.

If there has been an official response/explanation for this problem/bug could somebody please point me to it - I have run out of perming 56-bookmarks-grey-all-update in the search Mozilla bar. For the moment I have done a system restore back to 55 - nice yellow forders.

Rgds Damascus

Ερώτηση από damascus 3 έτη πριν

Απάντηση από Tonnes 3 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

I did mozilla instructions. But importing bookmarks failed

I exported my bookmarks from my Win7 laptop (via FF Quantum). Exported it onto my Win7 Desktop, with HTML extension. Then pasted it to Flash drive. Note that when pasted,… (διαβάστε περισσότερα)

I exported my bookmarks from my Win7 laptop (via FF Quantum). Exported it onto my Win7 Desktop, with HTML extension. Then pasted it to Flash drive.

Note that when pasted, the file displayed as a Blue I.E. Explorer icon.

I then switched to my Win10 laptop, and pasted aforesaid HTML file into My-PC Documents. I then clicked Bookmarks / Show-All-Bookmarks / Import-Backup / import-bookmarks-from-html / this-pc / documents

then i clicked on the bookmarks.html file ...it displayed in the textbox. ......but then it stated "no items" in the grey area below where it states "Names Tags Location"

Please see my attached pic.

Ερώτηση από Ann&nymous 1 έτος πριν

Απάντηση από Ann&nymous 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

bookmarks disappeared

After restarting my computer, I got a new FF web page and ALL my bookmarks as well as history have been deleted. How do I get them ALL back? I have tried every solution o… (διαβάστε περισσότερα)

After restarting my computer, I got a new FF web page and ALL my bookmarks as well as history have been deleted.

How do I get them ALL back?

I have tried every solution on the Mozilla Help section - I cant do a Restore I have a very old version of backups - 2016

The online help system is going around and around in circles not giving any solutions. 4 hours of trying to sort this out is ridculous.

I really do not want to have to move to Chrome, I far prefer Mozilla, but I can not afford to loose more time sorting this problem out. If not resolved here, I will reluctantly have to restart all my bookmarks in Chrome.

I need all my bookmarks - some are work related.

Please Help

Ερώτηση από bulldwang 2 έτη πριν

Απάντηση από FredMcD 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

A problem with setting a new bookmark

I hit bookmark this page and the window opens, 1st screen capture. https://user-media-prod-cdn.itsre-sumo.mozilla.net/uploads/images/2020-09-24-23-47-06-d7aee0.png Next I… (διαβάστε περισσότερα)

I hit bookmark this page and the window opens, 1st screen capture.

https://user-media-prod-cdn.itsre-sumo.mozilla.net/uploads/images/2020-09-24-23-47-06-d7aee0.png

Next I expand "other bookmarks" then "choose" See 2nd screen capture

https://user-media-prod-cdn.itsre-sumo.mozilla.net/uploads/images/2020-09-24-23-52-08-d9387a.png

When I click on "choose" see what happens in the 3rd screen capture.

https://user-media-prod-cdn.itsre-sumo.mozilla.net/uploads/images/2020-09-24-23-54-18-679698.png

I can choose the sub folder to save the bookmark to. BUT I now CAN'T scroll down the screen to hit the save button. Because the bookmark window doesn't have a scroll bar or a way to make the bookmark window smaller. This is frustrating. Firefox is having other issues not connected with this issue. But the overall picture is getting me to the point of dumping Firefox and going to Google Chrome.

Steve

Ερώτηση από reble 10 μήνες πριν

Απάντηση από jscher2000 10 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

What happened to bookmarks "Description" box?

In prior versions of Firefox, the Properties Box used to include a large text "Description" box where I could put login information and other details for that bookmark. … (διαβάστε περισσότερα)

In prior versions of Firefox, the Properties Box used to include a large text "Description" box where I could put login information and other details for that bookmark. Now, in version 62.0, that text box no longer exists. Old bookmarks that I have no longer have this information either.

I used this text box extensively and Firefox was the one browser that had this box. Now it appears to have been removed. Can I get this Description box back? Or do I switch to a different browser?

Thanks, Macbel

Ερώτηση από macbel 2 έτη πριν

Απάντηση από jscher2000 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

I want to copy my bookmarks and tool bars from one disk to another in the same PC

Sync is not appropriate, so please stop promoting Sync as the cure for everything. My original HD will no longer boot into XP Pro, so I have made it a second (USB) drive… (διαβάστε περισσότερα)

Sync is not appropriate, so please stop promoting Sync as the cure for everything. My original HD will no longer boot into XP Pro, so I have made it a second (USB) drive in a different PC, also with XP Pro. I want to copy all my FIrefox and Thunderbird material from the old disk to the new one, in the same machine. How do I do this, and if possible retain all my passwords etc. ?

Ερώτηση από farmerbb 7 έτη πριν

Απάντηση από farmerbb 7 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Restore bookmarks isn't working

I just updated to windows 10, before I did I backed up my files on my firefox bookmark account. I went to to the restore thing, I saw all my stuff for a moment but after … (διαβάστε περισσότερα)

I just updated to windows 10, before I did I backed up my files on my firefox bookmark account. I went to to the restore thing, I saw all my stuff for a moment but after accepting the restore I can't get it to show. I still have my one Restore March, 31st option with 11 items appearing but nothing happens.

Ερώτηση από Yield 1 έτος πριν

Απάντηση από jscher2000 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

Where did my bookmark folders go with new update?

I installed the new Firefox update this morning and when I click on the bookmarks icon at the top my bookmark folders have vanished. the only bookmarks I have are my rece… (διαβάστε περισσότερα)

I installed the new Firefox update this morning and when I click on the bookmarks icon at the top my bookmark folders have vanished. the only bookmarks I have are my recently bookmarked ones.

Where did they go?

Ερώτηση από lonegreywolf20 3 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 3 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

Other Bookmarks popped up in Toolbar

On 1/5/21 at about 1200 PST, Other Bookmarks popped up in my Toolbar. I am trying to remove it but have had no success. I deleted the one website that was in Other Book… (διαβάστε περισσότερα)

On 1/5/21 at about 1200 PST, Other Bookmarks popped up in my Toolbar. I am trying to remove it but have had no success. I deleted the one website that was in Other Bookmarks but it is still in my Toolbar. How do I remove, Other Bookmarks from my Toolbar?

Ερώτηση από BigMetalWally 6 μήνες πριν

Απάντηση από cor-el 6 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

'bookmarks for all tabs' option gone? how to save whole session now?

Hey there, I used to save my session with lots of open tabs by right-clicking on a tab and choose 'bookmarks for all tabs' or smth. That function seems to be gone since t… (διαβάστε περισσότερα)

Hey there, I used to save my session with lots of open tabs by right-clicking on a tab and choose 'bookmarks for all tabs' or smth. That function seems to be gone since the last update of firefox? Is that 4 real? Thank you very much!

Ερώτηση από Hillbilly_aka_TheyT00kOurJobs 2 έτη πριν

Απάντηση από jscher2000 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

I can't restore my Firefox bookmarks following any of the directions.

I made the big mistake of refreshing Firefox thinking it would solve another issues. Now all of my bookmarks are gone. I've tried the show all bookmarks, import and res… (διαβάστε περισσότερα)

I made the big mistake of refreshing Firefox thinking it would solve another issues. Now all of my bookmarks are gone. I've tried the show all bookmarks, import and restore thing but I don't get a date to click on, it just takes me to my desktop folder. What am I doing wrong? I also did a system restore on my computer hoping that would help, but it didn't. I'm clearly not very good at this.

Ερώτηση από Marcia 1 έτος πριν

Απάντηση από jscher2000 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

'i' in a circle logo (Sits Beside padlock) For Drag And Drop website Link To Screen Icon Missing From Address Bar.

Don't like bookmarks. I drag and drop the website as an icon to my screen from the i logo on the address bar beside padlock. This logo has now vanished. How do I restore … (διαβάστε περισσότερα)

Don't like bookmarks. I drag and drop the website as an icon to my screen from the i logo on the address bar beside padlock. This logo has now vanished. How do I restore it? Thank you.

Ερώτηση από blenkarnie 1 έτος πριν

Απάντηση από philipp 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How do I remove the seperation lines in the "Show your bookmarks" drop down menu?

Hello, In the userChrome.css file what text do I have to add to remove the seperation lines shown in the following picture? [img]https://s25.postimg.org/gf8uzkrof/Firefox… (διαβάστε περισσότερα)

Hello,

In the userChrome.css file what text do I have to add to remove the seperation lines shown in the following picture?

[img]https://s25.postimg.org/gf8uzkrof/Firefox.jpg/img


Thank you.

Ερώτηση από Avengement 3 έτη πριν

Απάντηση από jscher2000 3 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

I used to have notes on certain bookmarks in the properties of the bookmarks. After the latest automatic update to 62.0, I have lost all the various notes.

Previously before the latest update of 62.0, I used to have various notes kept of different bookmarks in the notes section in properties for different bookmarks. Since th… (διαβάστε περισσότερα)

Previously before the latest update of 62.0, I used to have various notes kept of different bookmarks in the notes section in properties for different bookmarks. Since the latest update, all these notes I had on different bookmarks are all gone. How can I recover them?

Ερώτηση από DiscordQ 2 έτη πριν

Απάντηση από TyDraniu 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

I can't add new bookmarks.

I recently reinstalled Mozilla and I can't drag and drop new bookmarks, nor can I import my old bookmarks from an HTML file. If I drag and drop a tab to the bookmarks are… (διαβάστε περισσότερα)

I recently reinstalled Mozilla and I can't drag and drop new bookmarks, nor can I import my old bookmarks from an HTML file. If I drag and drop a tab to the bookmarks area, it just opens a new browser window.

I have no add-ons installed, I only use AdBlocker, have been for years. I've restarted in safe mode, same thing.

When I click import from HTML in the Library, they appear in the lefthand column in a folder called Bookmarks toolbar. I just can't drag them to the browser toolbar, where they used to be.

Ερώτηση από cutkiller 3 έτη πριν

Απάντηση από cutkiller 3 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Attempting to seach for a bookmark (in Firefox Library) causes "not responding" message, altho search is completed in 8 minutes. Help?

Hi...Every time I attempt to search for a bookmark by clicking "show your bookmarks" (or Ctrl/shift/b), then selecting "all bookmarks", then attempting to type something … (διαβάστε περισσότερα)

Hi...Every time I attempt to search for a bookmark by clicking "show your bookmarks" (or Ctrl/shift/b), then selecting "all bookmarks", then attempting to type something in the search box, it freezes...and just allows me to press enter, it then turns the "x" in the top right red, and gives a "Not responding" message next to Library(in the top left)..I can still click the red x to cancel the search.

I say attempting to do a search, as it only allows me to type up to 4 (is the most) letters in the search box...its often just one letter before it freezes, and the curser turns into a spinning blue circle....If i just leave it for around 8 minutes,(after pressing enter) it then lists my bookmarks with the search criteria I had used, and the "Not responding" message disappears....and the machine goes back to normal

I have tried removing all my addons and extensions, tried renaming my prefs.js file, but it still hangs and takes 8 minutes.

I havent as yet done a reinstall of Firefox without any of my personal data, or tried a refresh.

The laptop is an HP i7 16gb ram, Win 10 Pro 64bit 1909, Firefox 76.0.1...with all updates present.

Ερώτηση από Bob 1 έτος πριν

Απάντηση από Bob 1 έτος πριν