Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

What is plugin-container.exe?

The extension plugin-container.exe wanted access to the internet. The file was located in my Mozzile folder, but I read somewhere that it is malware. Is this file suppose… (διαβάστε περισσότερα)

The extension plugin-container.exe wanted access to the internet. The file was located in my Mozzile folder, but I read somewhere that it is malware. Is this file supposed to be there, and is it normal for attempt to receive a connection? Is it safe?

This happened

Just once or twice

== After the most recent update just a few hours ago.

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Απάντηση από TXGuy 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

When I open firefox I get pacman sounds in the background...

I opened my firefox like normal and when I do, no matter what page i go to, i still get the pacman noises. There are no pop ups open and internet explorer seems to work f… (διαβάστε περισσότερα)

I opened my firefox like normal and when I do, no matter what page i go to, i still get the pacman noises. There are no pop ups open and internet explorer seems to work fine.

This happened

Every time Firefox opened

Today 5/21/10

User Agent

Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Win64; x64; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; SLCC2; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729; Media Center PC 6.0)

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Απάντηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

I want to revert to 3.5

I'm not happy with the new Firefox, which I think is 4.0. It's far too complicated. I just want to go back to 3.5 version. I think it's called 3.5. How do I do it? … (διαβάστε περισσότερα)

I'm not happy with the new Firefox, which I think is 4.0. It's far too complicated. I just want to go back to 3.5 version. I think it's called 3.5. How do I do it?

Ερώτηση από StephenWinbaum 10 έτη πριν

Απάντηση από TonyE 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Pinned app tabs dissapeared

After the latest update to Firefox 4.0 (after RC) all my pinned app tabs completely disappeared. Where did they go? How do I bring them back? P.S> Every time I try to … (διαβάστε περισσότερα)

After the latest update to Firefox 4.0 (after RC) all my pinned app tabs completely disappeared. Where did they go? How do I bring them back?

P.S> Every time I try to re-add the app tabs and restart the browser, they disappear again.

Ερώτηση από invaluable 10 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox has arbitrarily disabled IDM cc which was working fine for months, how can I reinstall it as I will cease using Firfox if I can't use IDM.

Firefox has arbitrarily disabled IDMcc even though I have been using it multiple times a day for months with no problems. I wish to reinstall IDM and use it. If I can't I… (διαβάστε περισσότερα)

Firefox has arbitrarily disabled IDMcc even though I have been using it multiple times a day for months with no problems. I wish to reinstall IDM and use it. If I can't I will stop using Firefox and go back to IE. I would prefer to stay with Firefox but I will not use a browser that won't let me use IDM which was working just fine.

== I reloaded Firefox I told IDM had been disabled

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Απάντηση από Cheng Wang 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

I CANNOT CLOSE THE FIRST TAB WHEN I SEARCH FOR SOMETHING AND CLOSE A SECOND TAB IT WILL NOT LET ME CLOSE THE FIRST TAB

I CANNOT CLOSE THE FIRST TAB AFTER I TYPE IN A SEARCH

This happened

Every time Firefox opened

== I UPGRADED TO 3.6

Ερώτηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

Απάντηση από Morbus 11 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox keeps redirecting me, after I try to open a webpage I've found in "search"

Locked due to age. If you still have a problem, please start a new thread After doing a search, I will click on suggested websites. It will start to load, then will redir… (διαβάστε περισσότερα)

Locked due to age. If you still have a problem, please start a new thread

After doing a search, I will click on suggested websites. It will start to load, then will redirect me to another site that generally has nothing to do with the original search.

This happened

Not sure how often

== a couple of days ago

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Απάντηση από Moses 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

My problem is a hijack of the proxy settings and I cannot remove it even by editing pref.js file. It just keeps restoring the use manual proxy settings.

I had the cycbot trojan and have removed it. However my browser will not connect to the Internet unless I manually select no proxy in the connection settings. then on r… (διαβάστε περισσότερα)

I had the cycbot trojan and have removed it. However my browser will not connect to the Internet unless I manually select no proxy in the connection settings. then on restart of firefox the settings change back to a manual proxy.

Ερώτηση από ttfun 9 έτη πριν

Απάντηση από Xircal 9 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Real Player Video Downloader does not work anymore - isn't even accessible anymore - after Firefox / Adobe Flash Player update, how to fix this?

Real Player Video Player no longer provides option to download after my Firefox / Adobe Flash Player updated. How can this be fixed? This happened Every time Firefox op… (διαβάστε περισσότερα)

Real Player Video Player no longer provides option to download after my Firefox / Adobe Flash Player updated. How can this be fixed?

This happened

Every time Firefox opened

== After FireFox / Adobe Flashplayer Update

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Απάντηση από nlgbeem 9 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox freezes when loading sites and opening tabs

My Firefox often freezes when I'm trying to open a site in one tab or several. The freezing lasts for a couple of seconds but its really frustrating. The version is the l… (διαβάστε περισσότερα)

My Firefox often freezes when I'm trying to open a site in one tab or several. The freezing lasts for a couple of seconds but its really frustrating.

The version is the latest stable (3.6.13) I've tried re-installing the browser, but the broblem persists.

Ερώτηση από Smogelore 10 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Empty preview windows on YouTube

Well here's the screenshot of my problem: http://img177.imageshack.us/img177/7263/flashorsomething.jpg As you can see preview windows on YouTube don't load. Also - user m… (διαβάστε περισσότερα)

Well here's the screenshot of my problem: http://img177.imageshack.us/img177/7263/flashorsomething.jpg

As you can see preview windows on YouTube don't load. Also - user menu won't show.

I think it's a problem with flash plug-in, since the problem started right after I was updating it (even though I didn't need to I guess). And that leads to another problem; I tried to update it since instead of videos on people's profiles I would get error saying that I got Java Script disabled or old Flash version - it was wrong then, it is wrong now - now, cause it still gives me that error.

I post here, because on Google Chrome YouTube works perfectly fine.

I tried to reinstall flash, didn't help. Some suggestions?

EDIT: Also, now I see that YouTube on Firefox got some basic problems with functionality, like can't view "more" of videos description and so on... eh. It gots to be flash or something.

Ερώτηση από hoolaka 10 έτη πριν

Απάντηση από bcbigb 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

I hate Firefox 4! My favorite add on doesn't work, it is slow and locks up. I run Windows 7. Can I uninstall 4 and go back to the old version? If so, how?

As a former programmer, I am dismayed that such a poor version would be released! It reminds me of dealing with Windows 98!

Ερώτηση από cruisecwtx 10 έτη πριν

Απάντηση από Xircal 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox 5.0.1 open a website automatically at a new tab from time to time which is very annoying

I have Firefox version 5.0.1 on MS windows XP. My problem is that Firefox open a website automatically at a new tab from time to time which is very annoying. I have scan… (διαβάστε περισσότερα)

I have Firefox version 5.0.1 on MS windows XP. My problem is that Firefox open a website automatically at a new tab from time to time which is very annoying. I have scanned my computer for viruses and malwares using lot of programs but this did not fix this annoying problem.

The websites which automatically open are:

- http://www.netadfusion.info/r.php
- http://www.humananatomycourse.com/
- http://www.lonelylonelylonely.com/

Any idea how to fix this problem?

Ερώτηση από abdelhameedm 9 έτη πριν

Απάντηση από Mark 9 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

version 3.6.8 crashes all the time

Firefox hangs, the download basket hangs and this is the worst I've seen it This happened Every time Firefox opened == I upgraded to verion 3.6.8 … (διαβάστε περισσότερα)

Firefox hangs, the download basket hangs and this is the worst I've seen it

This happened

Every time Firefox opened

== I upgraded to verion 3.6.8

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Απάντηση από Morbus 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Shortly after starting Firefox the "music" reminiscent of Pac-Man starts. It is only on Firefox (haven't tried Thunderbird) even following an uninstall and re-install of Firefox. Just started today. Am using XP Home SP3.

How to get rid of Pac-Man sounds Shortly after starting Firefox the "music" reminiscent of Pac-Man starts. It is only on Firefox (haven't tried Thunderbird) even followi… (διαβάστε περισσότερα)

How to get rid of Pac-Man sounds

Shortly after starting Firefox the "music" reminiscent of Pac-Man starts. It is only on Firefox (haven't tried Thunderbird) even following an uninstall and re-install of Firefox. Just started today. Am using XP Home SP3.

This happened

Every time Firefox opened

Only today (5/21/10)

User Agent

Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) ; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30; .NET CLR 3.0.04506.648)

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Απάντηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

when I log onto firefox I get "You are about to log in to the site "johndavisgallery.com" with the username "www%2Eart", but the website does not require authentication. This may be an attempt to trick you.... How do I get rid of this?

when I log onto firefox I get "You are about to log in to the site "johndavisgallery.com" with the username "www%2Eart", but the website does not require authentication. … (διαβάστε περισσότερα)

when I log onto firefox I get "You are about to log in to the site "johndavisgallery.com" with the username "www%2Eart", but the website does not require authentication. This may be an attempt to trick you. Is "johndavisgallery.com" the site you want to visit? How do I get rid of this?

Ερώτηση από tllboom 10 έτη πριν

Απάντηση από Xircal 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Since upgrading to Firefox 4 I have had nothing but trouble. How do I downgrade and not lose my bookmarks? Or just downgrade without uninstalling Firefox?

It won't load properly, freezes, crashes unexpectedly, won't pull up PDF files from web sites and has issues running with hotmail. I've used Firefox for years and have n… (διαβάστε περισσότερα)

It won't load properly, freezes, crashes unexpectedly, won't pull up PDF files from web sites and has issues running with hotmail. I've used Firefox for years and have never had this kind of problem. How do I downgrade to an older version? The new version 4 is obviously not ready to run and is riddled with problems.

Ερώτηση από tx-kimberly 10 έτη πριν

Απάντηση από Plumface 10 έτη πριν