Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

For the past week I can try to go to a certain website and get an unexpected promotional website, suggestions please?

For the past week, Firefox while browsing and choosing/clicking on a website I get an unwanted promotional website, and I cannot get the website originally wanted. This… (διαβάστε περισσότερα)

For the past week, Firefox while browsing and choosing/clicking on a website I get an unwanted promotional website, and I cannot get the website originally wanted.

This happened

A few times a week

== About a week ago

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Απάντηση από Tom Farrow 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

when I log onto therecorder.com on internet explorer, ads on the right side are displayed. This fails to occur when I use firefox. How can I correct?

I want to change settings in firefox so the ads on the site below appear. URL of affected sites http://therecorder.com … (διαβάστε περισσότερα)

I want to change settings in firefox so the ads on the site below appear.

URL of affected sites

http://therecorder.com

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Απάντηση από the-edmeister 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

new tabs will not open

When i clivk the + sign on the tabs bar or select NEW TAB on the file menu a new tab does not open if i select fire fox help from the help menu a new tab open and i can t… (διαβάστε περισσότερα)

When i clivk the + sign on the tabs bar or select NEW TAB on the file menu a new tab does not open if i select fire fox help from the help menu a new tab open and i can then go to my home page and use as normal This is since updating to 3.6.15

Ερώτηση από andywadd 9 έτη πριν

Απάντηση από the-edmeister 9 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Just installed 4.0 (was using IE). Tutorial shows clicking on the orange Firefox button in the upper left corner of the screen, but I dont have one. Using Windows XP

I check to see which toolbars are displayed and the Menu, Navigation and Bookmarks toolbars are checked to display. I uninstalled and re-installed but still no firefox b… (διαβάστε περισσότερα)

I check to see which toolbars are displayed and the Menu, Navigation and Bookmarks toolbars are checked to display. I uninstalled and re-installed but still no firefox button on my screen.

Ερώτηση από joyan 9 έτη πριν

Απάντηση από the-edmeister 9 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

can notdownload new version

I have tried to download the new version and the computer wants me to just save it instead of running it

Ερώτηση από kdmanahan 9 έτη πριν

Απάντηση από Mimi1948 9 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Upgraded to Ver 4 but features are not as shown in Ver. 4

A few days back I upgraded to Ver. 4 of Firefox. But the page being displayed is not quite the same as shown/displayed by Mozilla website. In the top left there is no ' F… (διαβάστε περισσότερα)

A few days back I upgraded to Ver. 4 of Firefox. But the page being displayed is not quite the same as shown/displayed by Mozilla website.

In the top left there is no ' Firefox' tab with drop down menu.

On the other hand all my previous tool bars and tabs are present. It may be noted that I have not UN-installed and re-installed the program-me. Also I am having no inconvenience in using ver. 4 otherwise.

I would be glad if any one, please, explain the phenomenon.

Ερώτηση από samirgood 9 έτη πριν

Απάντηση από silkphoenix 9 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

After upgrading from 3.6 to ff 4.0 nothing has changed. it says i have 4.0 but the interface is the same as 3.6. how do i get the new 4.0 interface?

trying to upgrade from 3.6 to 4.0, interface stays the same but browser says under help, about i have 4.0

Ερώτηση από ozomene 9 έτη πριν

Απάντηση από the-edmeister 9 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

webpageviews were saved per tab in 3.5 and dropdown listed with the arrow(was on the right of the foreward/backward buttons), can I get this back?

Whenever I switched or opened a new tab in Firefox 3.5 the tab remembered all the pages that were visited in that tab, and would show a dropdown list when I clicked the s… (διαβάστε περισσότερα)

Whenever I switched or opened a new tab in Firefox 3.5 the tab remembered all the pages that were visited in that tab, and would show a dropdown list when I clicked the small arrow next to the back/forward buttons.

When I switched tabs the dropdown would show the pages that I used to get to the page in the second tab.
Now all tabs have their history lumped together in 1 place and I have no idea how I got to many of the places I find.

Ερώτηση από fredejump 9 έτη πριν

Απάντηση από Al.Blakey 9 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

how do install both 3.6 and 4.0 on different profiles?

I have FF 4.0. I would like to keep up with it as it improves. In the meantime, 3.6 was faster switching tabs and loading most sites. How do I load FF 3.6 and put it on … (διαβάστε περισσότερα)

I have FF 4.0. I would like to keep up with it as it improves. In the meantime, 3.6 was faster switching tabs and loading most sites. How do I load FF 3.6 and put it on a different profile.

Ερώτηση από wh 9 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 9 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox4 Tabs and Bookmarks: work around for unhappy users

I have read the explanations of ease of use by dropping the bookmarks bar and moving the tabs to the top. If that works for some then great. The nice thing about personal… (διαβάστε περισσότερα)

I have read the explanations of ease of use by dropping the bookmarks bar and moving the tabs to the top. If that works for some then great. The nice thing about personal settings, is that they need to be for ease of use to the individual. When I follow this advice; "How do I put tabs back on bottom like they used to be?

At the top of the Firefox window, click on the Firefox button, go over to the Options... arrow and uncheck Tabs on Top. "

First, I cannot find a Firefox button, so I right click in the blank area to get options. Then I check the bookmarks bar and uncheck the tabs on top. That works until I shut off my computer. And then I have to do it all over again when I reboot.

Can I get the permanent option for these choices?

Ερώτηση από armophob 9 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 9 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

When will Firefox button be added?

The tutorials talk about the "Firefox" button, but it doesn't exist! What were they thinking?! It's in the tutorial, but not in the software yet? Does anyone know if the… (διαβάστε περισσότερα)

The tutorials talk about the "Firefox" button, but it doesn't exist! What were they thinking?! It's in the tutorial, but not in the software yet?

Does anyone know if there's a new release coming which includes this new feature?

Ερώτηση από salgud 9 έτη πριν

Απάντηση από silkphoenix 9 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Hi there. Today, I imported my bookmarkers from internet explorer to FF

and found FF did not copie All of my bookmarks...so i deleted them...thinking I could take the same steps again (copie the bookmarks again). This is not possible!! If I c… (διαβάστε περισσότερα)

and found FF did not copie All of my bookmarks...so i deleted them...thinking I could take the same steps again (copie the bookmarks again). This is not possible!! If I click the file button, the "import"line/text (so to speak) is light gray, and I can't click it....so I'm not able to copy them anymore to FF for a 2cnd time. Is there anyone who has an idea how to fix this?! Thanx, Debora

Ερώτηση από 18DEBORA 9 έτη πριν

Απάντηση από silkphoenix 9 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

I don't have the new Firefox button

I've upgraded our XP pc to Firefox & I don't have the new Firefox button - I've still got the old File - Edit etc menu at the top. The Tabs etc have all changed - it'… (διαβάστε περισσότερα)

I've upgraded our XP pc to Firefox & I don't have the new Firefox button - I've still got the old File - Edit etc menu at the top. The Tabs etc have all changed - it's just the button that hasn't appeared. My husband has a different XP user on the same pc, and he does have the new button, rather bizarrely (since, presumably, we're both running the same software!).

Ερώτηση από lollyg 9 έτη πριν

Απάντηση από silkphoenix 9 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

tab close buttons disappear when URL launched from another app

When a new tab is opened via launching a URL from another application on Windows (e.g. Outlook), the tab close buttons disappear, even with only two tabs. By carefully gr… (διαβάστε περισσότερα)

When a new tab is opened via launching a URL from another application on Windows (e.g. Outlook), the tab close buttons disappear, even with only two tabs. By carefully grabbing the right window border and dragging *inwards* (i.e. making the window narrower), the buttons suddenly appear on all tabs, thus illustrating that it's not a problem with the tab widths.

Ερώτηση από TomBates 9 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 9 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

When I create a new tab and enter the URL of a site already called up on another tab, instead of downloading the site again in the new tab, Firefox switches to the tab with the site already called up. How do I turn off the "switch to tab" feature?

How do I turn off the "switch to tab" feature? Why? The site I want runs a Java program, and I want the program to run multiple times. I looked in Tools > Options &g… (διαβάστε περισσότερα)

How do I turn off the "switch to tab" feature? Why? The site I want runs a Java program, and I want the program to run multiple times. I looked in Tools > Options > Tabs and found no way to turn off the "switch to tabs." I looked thru the entire Options and found nothing. I thought Tools > Options > Advanced might hold the key to a solution, but I found nada.

Ερώτηση από stevelmore 9 έτη πριν

Απάντηση από TonyE 9 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Picture at top of screen that I do not want as it obscures other matter

Somehow a picture of a nice young lady has appeared to the right of the heading on my copy of Firefox. A brownish picture that obscures other material so it is having a v… (διαβάστε περισσότερα)

Somehow a picture of a nice young lady has appeared to the right of the heading on my copy of Firefox. A brownish picture that obscures other material so it is having a very negative effect. How do I remove it please - permanently

Ερώτηση από boggart 9 έτη πριν

Απάντηση από TonyE 9 έτη πριν