Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Αρχειοθετήθηκε

How do I fix Firefox from cutting up the text and printing it into multiple pages instead of one page?

Each time I want to print one page when I am on the internet, the text gets chopped into pieces. I end up getting eighteen pages printed instead of one. I checked the … (διαβάστε περισσότερα)

Each time I want to print one page when I am on the internet, the text gets chopped into pieces. I end up getting eighteen pages printed instead of one. I checked the page set up and printing options and everything is correct.

Please help.  :)

Operating system

Windows XP

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από the-edmeister 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Post Subject Error!!

Like 33 other posted users, I cannot reply to posts and get the "you must select post subject" message even tho I have done so. It is NOT a cookie/cache problem. Come o… (διαβάστε περισσότερα)

Like 33 other posted users, I cannot reply to posts and get the "you must select post subject" message even tho I have done so. It is NOT a cookie/cache problem. Come on FIrefox, get the bugs out!

This happened

Every time Firefox opened

upgraded to latest version

User Agent

Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 1.1.4322)

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από the-edmeister 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

The botom right 's menu

When I go on into my Excite mail box, the mouse bottom right menu,superimposed with the mailbox menú and I can`t to use it URL of affected sites http://Excite.com … (διαβάστε περισσότερα)

When I go on into my Excite mail box, the mouse bottom right menu,superimposed with the mailbox menú and I can`t to use it

URL of affected sites

http://Excite.com

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox will not start at at all. I have deleted the short cut and reinstalled. still nothing. Help!

Firefox will not start at all. I have deleted the short cut, reinstalled and restarted the computer mutliple times. Everything else on my computer works fine. This happ… (διαβάστε περισσότερα)

Firefox will not start at all. I have deleted the short cut, reinstalled and restarted the computer mutliple times. Everything else on my computer works fine.

This happened

Every time Firefox opened

August 1st

User Agent

Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB6.5; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 1.1.4322; OfficeLiveConnector.1.4; OfficeLivePatch.1.3)

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

How do I get rid of a popup called Hair Spa? It comes in a Firefox window.

I keep getting a pop up in a Firefox window called Hair Spa. It is extremely annoying and happens just about every time I open Firefox. This happened Every time Firef… (διαβάστε περισσότερα)

I keep getting a pop up in a Firefox window called Hair Spa. It is extremely annoying and happens just about every time I open Firefox.

This happened

Every time Firefox opened

== A month or so ago.

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από the-edmeister 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Can't upgrade Firefox because it wants me to close Firefox but Firefox is not open.

I tried several times to upgrade Firefox. The files can be downloaded and saved to the hard drive, but when I launch the upgrade I'm told that I have to close Firefox eve… (διαβάστε περισσότερα)

I tried several times to upgrade Firefox. The files can be downloaded and saved to the hard drive, but when I launch the upgrade I'm told that I have to close Firefox even though I have already closed it.

This happened

Just once or twice

== after that I didn't try again

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από silkphoenix 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

How do I uninstall 178,210 personas that my daughter installed, I have no idea how she did this or how to undo all this mess. One at a time may take me several years, have any suggestions for more than one. Thanks

My daughter has an addiction to computer and I thought she couldn't get thru my FoxFilter, never thought there was something she could mess up on Firefox itself. Every ti… (διαβάστε περισσότερα)

My daughter has an addiction to computer and I thought she couldn't get thru my FoxFilter, never thought there was something she could mess up on Firefox itself. Every time I start my computer it runs and runs, and takes forever for anything to download. I understand why. I just don't know how to fix it. Since there are 178,210 of these personas been added to firefox. Thanks for your help.

This happened

Not sure how often

== Maybe alot was done on 7/30 or 7/31/10

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox shows my outdated e-mail address when forwarding

I was trying to forward a petition to other people to sign, but Firefox shows an outdated e-mail address, which I can no longer access because I'm not paying for the serv… (διαβάστε περισσότερα)

I was trying to forward a petition to other people to sign, but Firefox shows an outdated e-mail address, which I can no longer access because I'm not paying for the service. I have tried overriding the old address with the new one, but it doesn't work. How do I change the default to my current e-mail address?

This happened

A few times a week

== When I canceled my Verizon service

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από the-edmeister 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

I keep getting a page from Trend Micro.com on internet explorer. I have removed internet explorer from my computer but cannot get rid of this thing. It is an ad for purchasing antivirus etc. Because of this there is no way in HADES that I would EVER purch

I keep getting a page from Trend Micro.com on internet explorer. I have removed internet explorer from my computer but cannot get rid of this thing. It is an ad for purch… (διαβάστε περισσότερα)

I keep getting a page from Trend Micro.com on internet explorer. I have removed internet explorer from my computer but cannot get rid of this thing. It is an ad for purchasing antivirus etc. HOW do I remove it???!!!!!!

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από the-edmeister 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

The audio portion of MLB.com stopped working Tues., July 27. MLB tech support said it may be a Firefox issue after trying to restore the audio.

Audio version will not play and I have also lost the images that display when the game is on. URL of affected sites http://mlb.mlb.com/mlb/gameday/index.jsp?gid=2010_07_… (διαβάστε περισσότερα)

Audio version will not play and I have also lost the images that display when the game is on.

URL of affected sites

http://mlb.mlb.com/mlb/gameday/index.jsp?gid=2010_07_29_arimlb_phimlb_1&mode=atbat

Ερώτηση από bluto 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Once upon a time, I was told to close my browser after going to a secure webpage, now you can open new tabs while in the secure webpage. Is this secure for both tabs?

Once upon a time, I was told to close my browser after going to a secure webpage, now you can open new tabs while in the secure webpage. Is this secure for both tabs? Th… (διαβάστε περισσότερα)

Once upon a time, I was told to close my browser after going to a secure webpage, now you can open new tabs while in the secure webpage. Is this secure for both tabs?

This happened

Every time Firefox opened

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

All the fonts in the frefox are not visible. like this one-⎝⏠⏝⏠⎠ 规则 .firefox displays some boxes containing some code.need help.

⎝⏠⏝⏠⎠ 规则 This type of font is not displayed correctly instead some boxes containing some codes is displayed.how can i resolve this issue? This happened Every time Firefo… (διαβάστε περισσότερα)

⎝⏠⏝⏠⎠ 规则 This type of font is not displayed correctly instead some boxes containing some codes is displayed.how can i resolve this issue?

This happened

Every time Firefox opened

== I reinstalled firefox 3.6.8 after installing my windows xp sp2.

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Every site, including this one, tells me I am using Firefox 2, but I am using Firefox 3.6.8 according to the Help button.

Running Windows XP SP 3, Every site, including this one, tells me I am using Firefox 2, but I am using Firefox 3.6.8 according to the Help button. I have re-installed an… (διαβάστε περισσότερα)

Running Windows XP SP 3, Every site, including this one, tells me I am using Firefox 2, but I am using Firefox 3.6.8 according to the Help button. I have re-installed and restarted several times to no effect.

This happened

Every time Firefox opened

== I upgraded.

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 10 έτη πριν