Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Cannot upgrade from 3,6, desktop keeps hanging on checking addons with new version

Everytime I want to upgrade I have the same problem. A normal upgrade goes normal , but then the new version goes checking the addons for compatibility and there it does'… (διαβάστε περισσότερα)

Everytime I want to upgrade I have the same problem. A normal upgrade goes normal , but then the new version goes checking the addons for compatibility and there it does'nt go further.

Also when I first remove the entire installation of firefox and then want to install I get the same problem

Ερώτηση από jdi1 9 έτη πριν

Απάντηση από markac 9 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

I installed WOT and when I did, I went to my homepage and it alerted me that it was not a safe site. Of course, this isn't true. Might someone please help me? Thank you.

I had had WOT installed for a couple of yrs. and I had no problems with it and depended on it to help me from going to nefarious sites. Then one day I received on screen … (διαβάστε περισσότερα)

I had had WOT installed for a couple of yrs. and I had no problems with it and depended on it to help me from going to nefarious sites. Then one day I received on screen that my homepage was a disreputable site. So, I deleted it. This morning I decided to install it again to see what would happen and indeed when I went to my home page, I received the warning that this was a disreputable site. Again, I deleted it but I certainly do miss it.

Ερώτηση από leeflea 9 έτη πριν

Απάντηση από Hasan 9 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

I have to use Chrome because Firefox 9.0.1 crashes every time I open it on my WinVista PC. I love Firefox and really miss it. Help

I have had few problems with Firefox which I have been using since I first had a computer...just a few minor things which were easily sorted out. Since I downloaded Firef… (διαβάστε περισσότερα)

I have had few problems with Firefox which I have been using since I first had a computer...just a few minor things which were easily sorted out. Since I downloaded Firefox 9.0.1, I have about 3 to 5 minutes to enjoy it before it crashes. I restart over and over and the same thing happens. Sadly, I am forced to use Chrome for now and want my Firefox back. I hope you can help.

Ερώτηση από PMC.Canada 9 έτη πριν

Απάντηση από PMC.Canada 9 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How do I increase the font size on Mozilla--for everything including home page and all my emails?

I think I have asked the question as best I can. On Internet Explorer, I could click on the lower right and change from 100% to 150%. Given my eyesight, this change wo… (διαβάστε περισσότερα)

I think I have asked the question as best I can. On Internet Explorer, I could click on the lower right and change from 100% to 150%.

Given my eyesight, this change would be enormously helpful.

Ερώτηση από dsbloom65 9 έτη πριν

Απάντηση από Matt_G 9 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox crashes

Updated Firefox to version 10. Now firefox crashes on startup. Cannot even get safemode to start firefox.

Ερώτηση από Kord23 9 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 9 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox crashes

Firefox won't open--crashes in normal and safe mode. Browser does not open at all, instead I get the crash reporter. I have downloaded all current Windows updates and sc… (διαβάστε περισσότερα)

Firefox won't open--crashes in normal and safe mode. Browser does not open at all, instead I get the crash reporter.

I have downloaded all current Windows updates and scanned my computer.

Ερώτηση από q4rules 9 έτη πριν

Απάντηση από John99 9 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

I bookmarked a site and now it is appearing in the side of my firefox when it's running. How do I get rid of it?

I bookmarked a website and now it is appearing to the left hand side of my browser window every time it's running. I want to get rid of this but I can't figure out how. … (διαβάστε περισσότερα)

I bookmarked a website and now it is appearing to the left hand side of my browser window every time it's running. I want to get rid of this but I can't figure out how.

http://i287.photobucket.com/albums/ll156/StarlightDreamer_RK/firefoxissue.jpg

Ερώτηση από ThunderPhoenix 9 έτη πριν

Απάντηση από ThunderPhoenix 9 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

I had the orange, rectangular FF button in the top left of the home page & lost it again HELP!

What is so strange about the phrase "rectangular, orange Firefox button"??? It is a relatively new feature and you can access several functions by clicking on it....I had… (διαβάστε περισσότερα)

What is so strange about the phrase "rectangular, orange Firefox button"??? It is a relatively new feature and you can access several functions by clicking on it....I had it on my window...now it no longer is there....what other details can I give????

Ερώτηση από ellsler13 9 έτη πριν

Απάντηση από Matt_G 9 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox 3.6.6 installed without any bar at top--no "tools" or "bookmarks" or anything else. How can I retore it?

I installed the latest Firefox and now have no status bar or any kind of bar at the top, just a "reload current page" icon and a back arrow. This happened Every time Fir… (διαβάστε περισσότερα)

I installed the latest Firefox and now have no status bar or any kind of bar at the top, just a "reload current page" icon and a back arrow.

This happened

Every time Firefox opened

== ...I installed 3.6.6

Ερώτηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

Απάντηση από the-edmeister 11 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

4.0b1 says I need to download the beta version before I can provide feedback.

When I click on feedback (either happy or sad), Firefox brings me to a page that says, "Oh! So, you want to offer us feedback on the next version of Firefox. Thank you, b… (διαβάστε περισσότερα)

When I click on feedback (either happy or sad), Firefox brings me to a page that says, "Oh! So, you want to offer us feedback on the next version of Firefox. Thank you, but you'll need to be a part of our Beta Program," (https://input.mozilla.com/download). I also tried uninstalling the beta and reinstalling it, but I received the same message.

To join, simply go to our download page and get the latest Firefox Beta!


This happened

Every time Firefox opened

== I first downloaded 4.0b1

Ερώτηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 11 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox does downloading the latest applications each time that I start it

Every time that I start up Firefox now...it says it is "Downloading the lastest applications" It is there all the time This happened Every time Firefox opened == yester… (διαβάστε περισσότερα)

Every time that I start up Firefox now...it says it is "Downloading the lastest applications" It is there all the time

This happened

Every time Firefox opened

== yesterday

Ερώτηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

Απάντηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox 3.5.1 running on Vista has stopped working. No error messages. Have tried to uninstall and also install newer version, and get a message saying I must first close Firefox (which of course is not visibly running)

Firefox 3.5.1 running on Vista has stopped working, no error messages. Tried to uninstall and install updated version. Get message that I must first close Firefox, howev… (διαβάστε περισσότερα)

Firefox 3.5.1 running on Vista has stopped working, no error messages. Tried to uninstall and install updated version. Get message that I must first close Firefox, however it is not visibly running.

This happened

Not sure how often

I restored my system to an earlier date , December 2009

User Agent

Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; OfficeLiveConnector.1.3; OfficeLivePatch.0.0; Dealio Toolbar 3.1.1; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30618; .NET4.0C; AskTbWCL/5.8.0.12304)

Ερώτηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

Απάντηση από Moses 11 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Windows says FireFox needs to be updated but cant be because two instances of it are running, that's not true. Happens every time I open FireFox

Windows says FireFox needs to be updated but cant be because two instances of it are running, that's not true. Happens every time I open FireFox This happened Every time… (διαβάστε περισσότερα)

Windows says FireFox needs to be updated but cant be because two instances of it are running, that's not true. Happens every time I open FireFox

This happened

Every time Firefox opened

== June 28 2010

Ερώτηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

Απάντηση από TXGuy 11 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

I have IE8 favorites saved off as bookmark.htm in another network location. How can I get it into firefox?

I have IE8 favorites saved off as bookmark.htm in another network location. How can I get it into firefox?

Ερώτηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

Απάντηση από the-edmeister 11 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

toolbar (file -- bookmarks will not appear. Solutions previously shown do not work, such as ALT, V T M. Help!

Toolbar containing "file...bookmarks...tools does not appear. Sometimes when accessing new page it will appear. It is never on my email page making it impossible to cop… (διαβάστε περισσότερα)

Toolbar containing "file...bookmarks...tools does not appear. Sometimes when accessing new page it will appear. It is never on my email page making it impossible to copy and paste items from webpages and mail them. I have numerous bookmarks for favorite webpages and cannot access them without this toolbar.

This happened

A few times a week

== opening firefox

Ερώτηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

Απάντηση από the-edmeister 11 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

I can open a new browser window, but not a new tab, neither by clicking the plus or selecting it from the menu. I have fully updated firefox and also restarted. what's going on?

I can open a new browser window, but not a new tab, neither by clicking the plus or selecting it from the menu. I have fully updated firefox and also restarted. what's go… (διαβάστε περισσότερα)

I can open a new browser window, but not a new tab, neither by clicking the plus or selecting it from the menu. I have fully updated firefox and also restarted. what's going on?

Ερώτηση από amyherring 10 έτη πριν

Απάντηση από the-edmeister 10 έτη πριν