Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How to reset or change "what should firefox do with this file" option in Firefox 3.6.6

How to reset or change "what should firefox do with this file" in Firefox 3.6.6. Accidentally I changed it to save file for .pdf files and now I want to reset it to def… (διαβάστε περισσότερα)

How to reset or change "what should firefox do with this file" in Firefox 3.6.6. Accidentally I changed it to save file for .pdf files and now I want to reset it to default asking whether to open or save.

any help please

Thanks, raj

Ερώτηση από AnonymousUser 9 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 9 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox windows keeps jumping up and down.

I've downloaded the latest version of Firefox, but I have a slight problem. Every time I open Firefox it jumps up and down. How can I stop it? This happened Every time F… (διαβάστε περισσότερα)

I've downloaded the latest version of Firefox, but I have a slight problem. Every time I open Firefox it jumps up and down. How can I stop it?

This happened

Every time Firefox opened

== As soon I downloaded the latest version of firefox 3.6.6

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Απάντηση από the-edmeister 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How do I enable Java Virtual Machine (JVM)? I upgraded yesterday and somehow it became disabled.

I upgraded to newest version yesterday and when I went to a government site today, it tells me I have no access until I enable Java Virtual Machine (JVM). How do I do t… (διαβάστε περισσότερα)

I upgraded to newest version yesterday and when I went to a government site today, it tells me I have no access until I enable Java Virtual Machine (JVM). How do I do this??? (I did access this site by using Internet Explorer - but I much prefer Firefox)

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Απάντηση από TXGuy 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

If I access my website as http://www.spainforyou.net, I get the OLD pages, using http://spainforyou.net, (no www), brings up lates updates. My server support said this was a problem with cache, but I have cleared ALL including network.

If I access my website as http://www.spainforyou.net, I get the OLD pages. Using http://spainforyou.net, (no www), brings up latest updates. My server support said this… (διαβάστε περισσότερα)

If I access my website as http://www.spainforyou.net, I get the OLD pages. Using http://spainforyou.net, (no www), brings up latest updates. My server support said this was a problem with cache, but I have cleared ALL including network, and it still doesn't work.

URL of affected sites

http://www.spainforyou.net

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Απάντηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

I would like to restore my saved passwords (only the passwords, not the entire profile) to my laptop. Available I have only a back-up of my previous C: drive

I would like to restore my saved passwords (only the passwords, not the entire profile) to my laptop. Available I have only a back-up of my previous C: drive.

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Απάντηση από rjohnson19 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

When I export my bookmarks to an html file, I get a json file instead. How do I get an html file that I can import into safari?

When I export my bookmarks as an html file, I get a json file instead. How do I get an html file that I can import in Safari?

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How do I get my tool bars to come back up? I hid them and now I can' seem to find them again, I need the address bar.

 How do I get my browers back up after hiding them? back 

This happened

Just once or twice

== tonight

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Απάντηση από the-edmeister 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

On Firefox beta startup I get a javascript error before the browser opens: what happened:TypeError: Components.classes['@mozilla.org/extensions/manager;1'] is undefined. The browser pane then remains empty until manual refresh.

Every time starting Firefox beta (4.0b1) I get a javascript application popup error saying "what happened:TypeError: Components.classes['@mozilla.org/extensions/manager;1… (διαβάστε περισσότερα)

Every time starting Firefox beta (4.0b1) I get a javascript application popup error saying "what happened:TypeError: Components.classes['@mozilla.org/extensions/manager;1'] is undefined" before the browser opens. Clicking OK closes popup, browser opens to empty page (incorrect). Browser refresh reveals expected content.

This happened

Every time Firefox opened

== I installed beta firefox on Windows Vista system.

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Απάντηση από rjohnson19 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

I am unable to type quotation marks or use back spacer.

First, I do not have this problem if I use Internet Explorer, which I don't like. I am unable to type some kinds of special mark - Apostrophe, slash - or to back space, … (διαβάστε περισσότερα)

First, I do not have this problem if I use Internet Explorer, which I don't like. I am unable to type some kinds of special mark - Apostrophe, slash - or to back space, forward space, or hit end. An odd thing crops up at bottom of page whoing what I'm trying to type down there.

This happened

Every time Firefox opened

== about 3-4 weeks ago

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

PLEASE HELP!!! I'm going nuts! Javascript problem when trying to load images on E-Bay auctions and My Space doesn't look right

This is the second time I've been here for help and I have had to use IE for the past few weeks because I still have this problem. The images on E-Bay's individual auctio… (διαβάστε περισσότερα)

This is the second time I've been here for help and I have had to use IE for the past few weeks because I still have this problem. The images on E-Bay's individual auctions begin to load then stop, I believe it is a Javascript problem. I've already tried the troubleshooting tips for "images don't display" AND I have uninstalled/reinstalled Firefox to no avail. My Space doesn't seem to be displaying properly either, for example, if I want to change the color of a font in a message the boxes appear, but no color...please SOMEBODY HELP! Thank you!

URL of affected sites

http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=230497781181&ssPageName=ADME:B:SS:US:1123

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox 3.6.6 installed without any bar at top--no "tools" or "bookmarks" or anything else. How can I retore it?

I installed the latest Firefox and now have no status bar or any kind of bar at the top, just a "reload current page" icon and a back arrow. This happened Every time Fir… (διαβάστε περισσότερα)

I installed the latest Firefox and now have no status bar or any kind of bar at the top, just a "reload current page" icon and a back arrow.

This happened

Every time Firefox opened

== ...I installed 3.6.6

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Απάντηση από the-edmeister 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

yahoomail on firefox has mimimised to microscopic size how can i restore to full size

yahoomail on firefox has minimised to a tiny size how can i restore it to full size … (διαβάστε περισσότερα)

yahoomail on firefox has minimised to a tiny size how can i restore it to full size

                                                                   kevin

This happened

Every time Firefox opened

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Απάντηση από the-edmeister 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

firefox 3.6.6 will not retain my user ID's

Whenever I go into certain sites that want to know if I want them to remember my User ID I check the yes box. Next time I go into the site my user ID is not there and I … (διαβάστε περισσότερα)

Whenever I go into certain sites that want to know if I want them to remember my User ID I check the yes box. Next time I go into the site my user ID is not there and I have to renter each time. e.g. https://www.chase.com/, https://www.citicards.com/cards/wv/home.do. Also recently it is not remembering the user ID and passwords of the various sites I enter, e.g. comcast.net email

This happened

Every time Firefox opened

== immediately after installing

Ερώτηση από mhorvitz 10 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How do I get rid of the ugly "Japanese tatoo" and get back to plain appearanace?

How do I get rid of the ugly "Japanese tatoo and get back to plain appearance? This happened Every time Firefox opened == I opened an optional appearance promo from Fire… (διαβάστε περισσότερα)

How do I get rid of the ugly "Japanese tatoo and get back to plain appearance?

This happened

Every time Firefox opened

== I opened an optional appearance promo from Firefox

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Απάντηση από Ryan 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

While scrolling the mail email page, the font suddenly shrunk to almost unreadable. How do I restore the main (yahoo) email page font size?

After being admitted to the main email page on yahoo, I was scrolling with the roller on my mouse, and the font size on the entire web page suddenly shrunk to about half … (διαβάστε περισσότερα)

After being admitted to the main email page on yahoo, I was scrolling with the roller on my mouse, and the font size on the entire web page suddenly shrunk to about half the normal size. Now it's too small for me to use.

This happened

Every time Firefox opened

== I was scrolling my mouse on the main email web page in Yahoo.

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 10 έτη πριν