Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων

how do I stop firefox from opening a new tab for each link I click on

Hi, until i believe the last update if i was browsing say on ebay and licked on another photo below a listing, Firefox would open up in a new tab and i find it frustratin… (διαβάστε περισσότερα)

Hi, until i believe the last update if i was browsing say on ebay and licked on another photo below a listing, Firefox would open up in a new tab and i find it frustrating, i had to check and went over to Chrome and it works like it always has done and opens the link up in the same page- on ebay anyhow and as such i just use my browser back button, i'd loathe to have to go back to using Chrome constantly as prefer Firefox but i've been all through thr settings and still can't stop it form sending up another new tab. Please help.

Ερώτηση από melissa.home 1 εβδομάδα πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Comment trouver la messagerie où mon nouveau mot de passe fut envoyé?

Je ne suis pas "autorisée" sur la plupart des sites ou des pages ? Je viens sur votre site (Firefox) connexion impossible. Je demande 1 nouveau -mot de passe- vous refuse… (διαβάστε περισσότερα)

Je ne suis pas "autorisée" sur la plupart des sites ou des pages ? Je viens sur votre site (Firefox) connexion impossible. Je demande 1 nouveau -mot de passe- vous refusez ma messagerie. Aussi, uniquement mon nom d'utilisateur, le nouveau mot de passe ne se trouve sur aucune messagerie !? De plus, vous êtes en pleine page , impossible d'accéder aux fonctions "outils", par exemple . Grâce à Firefox, le net n'est plus que problèmes ! Connexion pas acceptée mais vous êtes bien présent chez l'inconnue que je suis pour vous ! Je suis LASSE ! (Tired !) Merci d'agir. Vi

URL of affected sites

http://www.google.com, others

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

How do I get Firefox to use an MP4 player other than Flash?

Need to update the application or extension that Firefox opens to read H.264 content from Livestream. This happened Not sure how often == Livestream began broadcasting H… (διαβάστε περισσότερα)

Need to update the application or extension that Firefox opens to read H.264 content from Livestream.

This happened

Not sure how often

== Livestream began broadcasting H.264 encoding ( MP4 ) and this is choppy in Flash

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από TXGuy 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Each time I start FF tabs from previously visited websites automatically propagate. How do I keep this from happening?

Each time I start FF, tabs from previously visited websites automatically propagate. How do I keep this from happening?

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Απάντηση από TonyE 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Epson Workforce Printer not printing from Mozilla. Internet Explorer does. I've checked default printer. Help pls???

Epson Workforce 500 Printer not printing in Firefox. Epson does print in Internet Explorer. I've checked default printer. Initially it was working for a while. Then, … (διαβάστε περισσότερα)

Epson Workforce 500 Printer not printing in Firefox. Epson does print in Internet Explorer. I've checked default printer. Initially it was working for a while. Then, about 8 months ago, it just would not print in Mozilla Firefox. Pls. help....Thanks, Jenna Lee

This happened

Every time Firefox opened

== 10 months ago

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από the-edmeister 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox does not allow me to stay on Blip.fm. Page disappears as soon as it has shown up

FF will not allow me to view or blip music on blip.fm. Used to work fine but last 10 days, won't even stay on the page long enough to lout out (styill logged in from prev… (διαβάστε περισσότερα)

FF will not allow me to view or blip music on blip.fm. Used to work fine but last 10 days, won't even stay on the page long enough to lout out (styill logged in from previous session). Cannot blip any music either as page goes blank after two seconds.

URL of affected sites

http://www.blip.fm

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από the-edmeister 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

the download application temporarily hangs my system. so saving a page is difficult, any updates?

most times when i try to save a page my screen freezes and i get this message: A script on this page may be busy, or it may have stopped responding. You can stop the scri… (διαβάστε περισσότερα)

most times when i try to save a page my screen freezes and i get this message: A script on this page may be busy, or it may have stopped responding. You can stop the script now, or you can continue to see if the script will complete.

Script: chrome://global/content/bindings/richlistbox.xml:306. i fing this rather frustrating and wonder if there is an update to rectify this problem.

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από danielkasuga 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox 4.0 Beta 2: browser.tabs.tabMinWidth doesn't seem to work

I am using Firefox 4.0 Beta 2 on Vista Ultimate and the browser.tabs.tabMinWidth doesn't seem to work (have set it to 150). I've restarted the browser since setting this … (διαβάστε περισσότερα)

I am using Firefox 4.0 Beta 2 on Vista Ultimate and the browser.tabs.tabMinWidth doesn't seem to work (have set it to 150). I've restarted the browser since setting this configuration, but that hasn't had any effect.

Has this setting been deprecated/removed in Firefox 4.0?

Firefox was started with command: firefox.exe -no-remote -P FF-4.0-B2

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

is there a way that I can make my browsing history secure?? Like so no one else who uses my computer can erase it. Or is there a way that I can have it copy to a folder, automatically?

I would like to make it so that my browsing history cannot be cleared or is saved to another folder automatically. I would like to make it so that you have to have a pass… (διαβάστε περισσότερα)

I would like to make it so that my browsing history cannot be cleared or is saved to another folder automatically. I would like to make it so that you have to have a password to clear the history.

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από TonyE 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

My email server is Cablelynx.com All of a sudden the compose feature has disappeared on my screen

This started August 1. When I call support with Cablelynx, they are able to see the compose feature. When I go thru Outlook Ex, which I do not particularly want to do,… (διαβάστε περισσότερα)

This started August 1. When I call support with Cablelynx, they are able to see the compose feature. When I go thru Outlook Ex, which I do not particularly want to do, it is all as it should be. Also to sign off I have to click on the "Firefox did not allow page to load" and when I hit ok it signs me out.

== 8/1/10

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

For the past few days I have had an 'Important update' message from Mozilla poppong up on my PC. When I finally actioned it, it installed an older version of Firefox (3.0.19) than that already on my PC - why?

For the past few days I have had an 'Important update' message from Mozilla popping up on my PC. When I finally actioned it today, it installed an older version of Firefo… (διαβάστε περισσότερα)

For the past few days I have had an 'Important update' message from Mozilla popping up on my PC. When I finally actioned it today, it installed an older version of Firefox (3.0.19) than that already on my PC!!! The final part of the install opened Firefox on a 'security warning' page instructing me that I was now using an outdated version and to install v3.6.8 instead. I verified by using a different route to the official Mozilla site that 3.6.8 was indeed the latest version and I'm almost certain that I had been using it before the 'update' to v3.0.19, and have now reinstalled it. Has anyone else experienced this? Is this a security breach or what?

== about 3-4 days ago

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

I enter all my data - bank card number and password - hit DONE and nothing happens regardless what mouse button I use. I can access the site from Firefox on another computer. I've tried updating Firefox and rebooting several times.

Two sites, one is my bank web access site. I enter my bank card number and password and hit DONE and nothing happens as though the button has been disabled. This also h… (διαβάστε περισσότερα)

Two sites, one is my bank web access site. I enter my bank card number and password and hit DONE and nothing happens as though the button has been disabled. This also happened on this computer with ABE BOOKS and it wouldn't allow me to complete a transaction. I can access my bank through Firefox on a different computer. I've tried upgrading Firefox and several reboots and accessing the bank site through a different route by googling it rather than my bookmark.

URL of affected sites

http://

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από the-edmeister 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

How do I get Firefox to open?

I start my computer and I open Firefox by double clicking it, then the user menu comes up and I choose one and it comes up. But as soon as I close it and I repeat the pro… (διαβάστε περισσότερα)

I start my computer and I open Firefox by double clicking it, then the user menu comes up and I choose one and it comes up. But as soon as I close it and I repeat the process by opening it and choosing a user but it a window quickly pops up and closes and a crash menu comes up this keeps happening no matter how many times I try how do I fix this?

User Agent

Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; en-US) AppleWebKit/533.4 (KHTML, like Gecko) Chrome/5.0.375.125 Safari/533.4

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

When I create a new folder, one of my existing folders in another location is being renamed to the new folder's name.

This has happened twice in the past week. When I create a new folder nested inside two other existing folders, another folder in another branch is renamed to the newly-cr… (διαβάστε περισσότερα)

This has happened twice in the past week. When I create a new folder nested inside two other existing folders, another folder in another branch is renamed to the newly-created folder's name. The folder that is being renamed is inside the Links folder. (I am not expecting an answer. I cannot find another place where I can report an issue with the browser.)

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 10 έτη πριν