Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox crashes

locking this thread as duplicate, please continue at /questions/1115485 flash player chrash every time I use player Krasch-ID: bp-206193eb-6bec-4cdc-bf54-209742160323 … (διαβάστε περισσότερα)

locking this thread as duplicate, please continue at /questions/1115485

flash player chrash every time I use player

Krasch-ID: bp-206193eb-6bec-4cdc-bf54-209742160323

Ερώτηση από Stig Larsson 4 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από Stig Larsson 4 έτη πριν

 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

Why is Browser and Download History connected? I can't clear my Browswer History w/o Clearing My Download History??? When did this happen?

I want to delete my Browser History WITHOUT deleting my Download History, which we use to be able to do.

Ερώτηση από EricThomasTN 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από Shadow110 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

I am getting quite often the site says the program is not responding. I click on the red X and it says do you want to wait? It happens a lot even now when I

When I was trying to contact you it happened again. I get half way thru something and Firefox closes and I have to star over again. I don't know what I am doing wrong b… (διαβάστε περισσότερα)

When I was trying to contact you it happened again. I get half way thru something and Firefox closes and I have to star over again. I don't know what I am doing wrong because I have been with Firefox for years and never had a problem Thanks, John Nelligan

Ερώτηση από John J Nelligan 2 έτη πριν

Απάντηση από FredMcD 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Videos Not Displaying On Select Websites

Hello There, I have been trying to figure out why videos that are embedded on certain sites do not show up on Firefox however they show up in Chrome? I've gone through e… (διαβάστε περισσότερα)

Hello There,

I have been trying to figure out why videos that are embedded on certain sites do not show up on Firefox however they show up in Chrome?

I've gone through everything listed here:

and

A few key notes, even when in safe mode, the video problem still persists. But only on specific websites (squarespace sites). I can see videos through websites like Zoom, Shaw Bluewave, youtube, etc etc. But for some reason on this one site I can't get videos to display to play. Yet when I go to Chrome it's there and fine. So it's an issue with Firefox. I'm not sure how to fix it at this point.

I've unchecked Use recommended performance settings. I've switched the default theme I've disabled extensions (which fixed another issue of not displaying images) I've refreshed Firefox I've uninstalled and reinstalled Firefox I've checked all my graphics drives (they're all there and working)

At this point I'm not sure what to do. Can you please let me know if you have any recommendations?

Cheers Chantal

Ερώτηση από chantal.limoges 6 μήνες πριν

Απάντηση από Andrew 6 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε

Acceptation google

Sorry for my englisch. Since one week, google search required to accept their conditions non stop at each search. The problem exist with other friends. How to avoid this… (διαβάστε περισσότερα)

Sorry for my englisch. Since one week, google search required to accept their conditions non stop at each search. The problem exist with other friends. How to avoid this when the terms are accepted one time?

Ερώτηση από christianvanroelen 2 μήνες πριν

Απάντηση από FredMcD 2 μήνες πριν

 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

just now i am installed latest version of Flash Player but it still showing same message An Error occurred

i have already posted a question and you send a answer to my mail and them i am updated flash plater but is still showing an error in youtube but in other browsers those … (διαβάστε περισσότερα)

i have already posted a question and you send a answer to my mail and them i am updated flash plater but is still showing an error in youtube but in other browsers those liks are working

Ερώτηση από RaviTeja_P 6 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από the-edmeister 6 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

I recently downloaded something for my android tablet and now there is always a link from google play under the Mozilla search bar, how do i get rid of it?

I did the download from my android tablet via wifi from my PC. The link for google play appears under the search bar when I run Firefox on my PC.

Ερώτηση από Annoyed1 4 έτη πριν

Απάντηση από jscher2000 4 έτη πριν

 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

Chronicle cannot be deleted

If I choose "Delete chronicole" in the bookmark "Chronicle" nothing happens. The chronicle since August is still there. I even reinstalled firefox.

Ερώτηση από Kraetzefrosch 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

why can't I see my editing icons in word press?

I have always used Firefox, but all of a sudden when I go to add a new post in word press I can't see my editing Icons such as: Bold Italic, Underline, Youtube, add a lin… (διαβάστε περισσότερα)

I have always used Firefox, but all of a sudden when I go to add a new post in word press I can't see my editing Icons such as: Bold Italic, Underline, Youtube, add a link etc in visual mode. If I click over to text mode, the few that are there are visible. It's not the color settings I checked that. It wont let me paste content in to the text area either. In fact, when I log in to an old blog post I can't even see the text. When I log in with IE everything is fine. What could have miraculously happened literally over night to cause this when I made no changes to my firefox settings?

Ερώτηση από albeam17 6 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από Diego Victor 6 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

password managers question

First of all, I want to say "I like FireFox !" That said, I want to know about these managers ; IPassword Last Pass Dashlane Bit Warden Does FireFox support t… (διαβάστε περισσότερα)

First of all, I want to say "I like FireFox !" That said, I want to know about these managers ; IPassword Last Pass Dashlane Bit Warden Does FireFox support these managers , are they trustworthy ? Thanks !

Ερώτηση από Sunflower44 1 έτος πριν

Απάντηση από user633449 1 έτος πριν

 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

Can't you get more more training for your systems designers?

Your systems designers seem to have worked hard in getting customers furious. First, they make the default a new problem not easy to turn off. Then, they make finding he… (διαβάστε περισσότερα)

Your systems designers seem to have worked hard in getting customers furious. First, they make the default a new problem not easy to turn off. Then, they make finding help difficult to figure. Then, they want the very displeased customer with lots of other things to do to sit around waiting for a response.

I predict that this product will bomb in six months until there are dramatic improvements in customer consideration. I saw the other questions being posed. Wow! There's a lot of anger there, and it's not fair to shove it onto volunteers, especially when Mozilla has contracted out technical service to another company in a foreign country.

Please get back to me by Email with a simple answer of whether or not you can fix this absurd situation or not or how, while I check solutions other than spending a lot of time shutting off Mozilla ads.

Ερώτηση από VeryDisgusted 6 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από the-edmeister 6 έτη πριν

 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

View Page(plug in problem)

I try to show the webpage "http://learnrealenglish.com/why-conversations-are-difficult" But the video didn't play. The error is "A plugin is needed to display this conten… (διαβάστε περισσότερα)

I try to show the webpage "http://learnrealenglish.com/why-conversations-are-difficult" But the video didn't play.

The error is "A plugin is needed to display this content"

I want your help. Thanks.

Ερώτηση από JoanaAlexlee 5 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από the-edmeister 5 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Can't find "Email This!" in toolbar even though I added it

I refreshed Firefox, which not only didn't fix my problem (Adobe crashes), but I'm spending a lot of time recovering my former browser preferences. I added "email this" … (διαβάστε περισσότερα)

I refreshed Firefox, which not only didn't fix my problem (Adobe crashes), but I'm spending a lot of time recovering my former browser preferences. I added "email this" again, but don't see it in the toolbar.

Thanks!

Ερώτηση από TinaEQ 4 έτη πριν

Απάντηση από TinaEQ 4 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox crashed and I have reinstalled (twice) but all I get is the dulled restore session page and the not responding header.

Firefox crashed and I have reinstalled (twice) but all I get is the dulled restore session page and the not responding header. I can't get it to open at all..... Takes … (διαβάστε περισσότερα)

Firefox crashed and I have reinstalled (twice) but all I get is the dulled restore session page and the not responding header. I can't get it to open at all.....

Takes ages to get even the dulled screen up....

I am running windows 8

Ερώτηση από sam.1969 4 έτη πριν

Απάντηση από FredMcD 4 έτη πριν

 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

"Always ask" not working after refresh

Recently refreshed Firefox, only to discover that after refresh that ALWAYS ASK no longer works. I think my settings are correct, all the more so after refresh. I have re… (διαβάστε περισσότερα)

Recently refreshed Firefox, only to discover that after refresh that ALWAYS ASK no longer works.

I think my settings are correct, all the more so after refresh.

I have reverted to temp fix by reinstalling DOWNLOAD THE ALL ad-on, which cures the problem, but if this add-on is removed or disabled, as in safe mode, ALWAYS ASK no longer works and I I see is the "short form" save/open dialog box.

Other users have reported to me that for them, ALWAYS ASK works in safe mode, but it certainly doesn't for me. So what should I do? Refresh again? Wait for next update? Do a clean install and start everything over again from scratch?

Thanks!

Ερώτηση από Jonathan147 4 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από Moses 4 έτη πριν

 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

when i do a google search for images - eveyrtime i click on the picture it opens in a new tab - how do i stop this so it opens in same tab

when i do a google search for images - eveyrtime i click on the picture it opens in a new tab - how do i stop this so it opens in same tab

Ερώτηση από TheFly1 4 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 4 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

I can't get the Firefox HomePage, I get Yahoo Search instead

I made the mistake of having Firefox keep NO history at all. When it restarted, it went to the Yahoo Search Page immediately, and I can not get to the Firefox Home Page … (διαβάστε περισσότερα)

I made the mistake of having Firefox keep NO history at all. When it restarted, it went to the Yahoo Search Page immediately, and I can not get to the Firefox Home Page to change the setting.

How can I get back to the Mozilla Firefox Home Page, so I can change the "Privacy" setting back to normal?

Ερώτηση από theoldmedic 4 έτη πριν

Απάντηση από jscher2000 4 έτη πριν