Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

When I try to open a menu on a web site, it wants to be open with notepad which gives me garbage. How do I get it to open in adobe?

When I try to open a menu from a restaruant on a web site, it wants to be open with notepad which gives me garbage. It does not allow me any options to open with adobe o… (διαβάστε περισσότερα)

When I try to open a menu from a restaruant on a web site, it wants to be open with notepad which gives me garbage. It does not allow me any options to open with adobe or other option.

Ερώτηση από deshepherd 9 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 9 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Display Driver crahses when I download anything, in Firefox only.

Whenever I download anything the display driver crashes. This does not happen in any other browser. All drivers, updates and patches are up to date. Sometimes it recovers… (διαβάστε περισσότερα)

Whenever I download anything the display driver crashes. This does not happen in any other browser. All drivers, updates and patches are up to date. Sometimes it recovers, other times it does not. GTX460 768MB.

Ερώτηση από Hrel 9 έτη πριν

Απάντηση από Hasan 9 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

I'm getting this, which must be clicked between screens: TypeError:Components.classes['mozilla.org/extensions/manager;1'] how do I get rid of this?

The popup appears and must be acknowledged, before I can move to the next screen, subject etc. A pain..........

Ερώτηση από crandall 9 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 9 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

When will I be able to add Google and Yahoo tool bars to Firefox 5. These are well used toolbars which were available with Firefox 4, why have we lost them?

Why did we lose the ability to use Google and Yahoo toolbars when Firefox 5 was introduced.

Ερώτηση από JIMBUTCHER 9 έτη πριν

Απάντηση από the-edmeister 9 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Since updating to 5.0, my saved passwords no longer work -- when I re-start, the check box for saved passwords is unchecked.

If I check the "save passwords" checkbox, when I shutdown and restart, the checkmark is gone and the saved passwords no longer function. I have to recheck the box after e… (διαβάστε περισσότερα)

If I check the "save passwords" checkbox, when I shutdown and restart, the checkmark is gone and the saved passwords no longer function. I have to recheck the box after every startup. The passwords are not lost -- they simply don't work.

Ερώτηση από bobmen 9 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 9 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

you used to have "organize bookmarks". It worked great. Why a new way of reroganizing bookmarks E!

I suspect I will be able to use the sidebar to organize my bookmarks, just like organize bookmarks used to work, now that I have found this out. But, it took me many tri… (διαβάστε περισσότερα)

I suspect I will be able to use the sidebar to organize my bookmarks, just like organize bookmarks used to work, now that I have found this out. But, it took me many tries over a month, to get the answer, and about 20 minutes just now. So, this is just a complaint. Why did you change the way such an important features works. Why does it make sense?

Ερώτηση από WilliamFrank 9 έτη πριν

Απάντηση από the-edmeister 9 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

In an older version I could create buttons above the tabs for easy access to websites I chose. Is there a similar feature in the new version?

In the older version if you clicked on a tab and dragged it to the area directly above the tab, then a button was created. I want to make buttons or preset links in the n… (διαβάστε περισσότερα)

In the older version if you clicked on a tab and dragged it to the area directly above the tab, then a button was created. I want to make buttons or preset links in the newer version. Is such a feature or add on available?

Ερώτηση από 493338 9 έτη πριν

Απάντηση από the-edmeister 9 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

missing organize bookmarks firefox5?

Trying to backup my bookmarks but the organize bookmarks is missing. Have seen where it was changed in ff4 but nothing on ff5, help please. OS W7-FEBE(doesn't work) FF5 … (διαβάστε περισσότερα)

Trying to backup my bookmarks but the organize bookmarks is missing. Have seen where it was changed in ff4 but nothing on ff5, help please. OS W7-FEBE(doesn't work) FF5

Ερώτηση από wesran 9 έτη πριν

Απάντηση από the-edmeister 9 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

I am using 3.6. How can I get the update to look just like this version? I truly don't want to use IE or MSN but if that is all I have, then let me know. Thanks

I am using 3.6 because I like how it spreads out my toolbars instead of just giving me the bookmarks in the corner and the lonesome firefox in the opposite corner. I know… (διαβάστε περισσότερα)

I am using 3.6 because I like how it spreads out my toolbars instead of just giving me the bookmarks in the corner and the lonesome firefox in the opposite corner. I know I can open the bookmark toolbar but it is not the same. I want the file, edit, view, history, bookmarks, tools, help toolbar across. How can I get the new firefox to do that

Ερώτηση από armynurae53 9 έτη πριν

Απάντηση από SafeBrowser 9 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

updated to 6.0 and no longer able to open add on manager page from Tools

I updated from 5.0 to 6.0 Everything else seems okay. But, when I click my Tools button then click onto my Adds-on button it should take me to my manager page for my adds… (διαβάστε περισσότερα)

I updated from 5.0 to 6.0 Everything else seems okay. But, when I click my Tools button then click onto my Adds-on button it should take me to my manager page for my adds-on. but it never downloads. It goes to the page and just sits there thinking and never finishes downloading. So now I cannot manage my add-ons.

Ερώτηση από beachluv 9 έτη πριν

Απάντηση από SafeBrowser 9 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How can I clear the message thatI don't have the latest version?

Upgraded to v.6.0.1 but always opens in http://www.mozilla.org/en-US/firefox/4.0.1/firstrun/. How can I clear the message that this is not the latest version? I've unins… (διαβάστε περισσότερα)

Upgraded to v.6.0.1 but always opens in http://www.mozilla.org/en-US/firefox/4.0.1/firstrun/.

How can I clear the message that this is not the latest version?

I've uninstalled and reinstalled from fresh download but message still appears. Problem is only on one user account on my laptop - the other is up to date with no error message.

Ερώτηση από JacquiSlade 9 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 9 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

whenever a new page is opened, the history sidebar is too, showing all the sites I had visited

Whenever a new page is opened, the history sidebar is too, showing all the sites I had visited. My Firefox version is up to date 6.0.2 and I'm using Windows 7. Thankyou … (διαβάστε περισσότερα)

Whenever a new page is opened, the history sidebar is too, showing all the sites I had visited. My Firefox version is up to date 6.0.2 and I'm using Windows 7.

Thankyou

Lizzie

Ερώτηση από LizzieUK 9 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 9 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

I backed up my old profile from Windows XP to my new Windows 7 PC, but it seemed to downgrade Firefox

So my XP computer's power supply died a few weeks ago so I got a new computer. Just replaced the powersupply in the old PC to get my old files. I tried to back up my Fir… (διαβάστε περισσότερα)

So my XP computer's power supply died a few weeks ago so I got a new computer. Just replaced the powersupply in the old PC to get my old files. I tried to back up my Firefox profile from my old computer to the new Windows 7 computer, which I've had running Firefox for about a week. When I loaded my backed up profile and restarted Firefox, it seems to have reverted to the style of the old Firefox, or at least the current version that was running on my XP computer. How can I keep my old profile, with the new look of Firefox that I've grown to love over the past week??

Ερώτηση από Jknorr 9 έτη πριν

Απάντηση από the-edmeister 9 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

My firefox does not llook like the most recent version. I downloaded it on my aunts comp and in the top lft corner there is an orange firefox box but mine still just has the firefox symbol.

I have had firefox for over a year and I recently installed it on my aunts computer. When I did in the upper left hand corner there was an orange box that said firefox on… (διαβάστε περισσότερα)

I have had firefox for over a year and I recently installed it on my aunts computer. When I did in the upper left hand corner there was an orange box that said firefox on it. I recently re-installed it on to my computer and it is still the same as I had before. (Just the firefox symbol) How do I get the most recent version? It does say that I have the 6.2 or whatever the most recent is. Thank you in advance for the timely response to my question.


                  Amy Vitko

Ερώτηση από avitko 9 έτη πριν

Απάντηση από James 9 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

as firefox upgrades it takes longer for the program to load,using win 7 it takes 17secs toopen window

One of the reason for using firefox was its ability to be up and ready to use very quickly (I was one of the earliest users. )Now Google and dare I say it int explorer se… (διαβάστε περισσότερα)

One of the reason for using firefox was its ability to be up and ready to use very quickly (I was one of the earliest users. )Now Google and dare I say it int explorer seem to have the edge

Ερώτηση από oliclark 9 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 9 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

does spell bound 4.0 work with the newest version of fire fox?

has anyone used spellbound 4.0 with the new version of fire fox? i keep firefox 3.6 because it allows me to use the spellbound spell checker. i find that spell checker wo… (διαβάστε περισσότερα)

has anyone used spellbound 4.0 with the new version of fire fox? i keep firefox 3.6 because it allows me to use the spellbound spell checker. i find that spell checker works good for me. and when i try to upgrade to a newer version of firefox the spellbound program will not work.

Ερώτηση από corvairbob 9 έτη πριν

Απάντηση από the-edmeister 9 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

when i try to install firefox again it says the computer must be restarted to finish uninstalling previous version, but when rebooted and tried again it says the same thing, What do I do?

when i try to install firefox again it says the computer must be restarted to finish uninstalling previous version, but when rebooted and tried again it says the same thi… (διαβάστε περισσότερα)

when i try to install firefox again it says the computer must be restarted to finish uninstalling previous version, but when rebooted and tried again it says the same thing, What do I do?

Ερώτηση από javiersalmen 9 έτη πριν

Απάντηση από Vivek 9 έτη πριν