Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How can I restore these settings ?

navigation buttons are grayed out - red x is missing from tabs........web pages will not show images..................the image cannot be displayed......contains errors. … (διαβάστε περισσότερα)

navigation buttons are grayed out - red x is missing from tabs........web pages will not show images..................the image cannot be displayed......contains errors.

Ni idea why this has suddenly happened.

Thank you

Ερώτηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

Απάντηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How can b/w wasting video streaming adds be blocked?

How can b/w wasting video streaming adds be blocked (running 3.5.9 on Win2K)? Thanks Gav == General with sites that have video adds (not sure if it's all) … (διαβάστε περισσότερα)

How can b/w wasting video streaming adds be blocked (running 3.5.9 on Win2K)?

Thanks

Gav

== General with sites that have video adds (not sure if it's all)

Ερώτηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

Απάντηση από the-edmeister 11 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox crashes randomly, leaving no crash info

Firefox crashes randomly. I have tried all the fixes I could find in the support forums. It crashes in safe mode. I have updated all the add-ons. There is no crash report… (διαβάστε περισσότερα)

Firefox crashes randomly. I have tried all the fixes I could find in the support forums. It crashes in safe mode. I have updated all the add-ons. There is no crash report. I have created a new user. I have check for virus and malware

Crash ID(s)

No crash reports have been submitted.

Ερώτηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

Απάντηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox won't load pages and says "Stopped" in the lower left corner of the screen.

Latest FF and XP Pro. 2.4 Ghz Celeron, 1 gig RAM. FF will work for a while, then it will stop loading pages and say "Stopped" in the lower left corner of screen. Sometime… (διαβάστε περισσότερα)

Latest FF and XP Pro. 2.4 Ghz Celeron, 1 gig RAM. FF will work for a while, then it will stop loading pages and say "Stopped" in the lower left corner of screen. Sometimes I can refresh and the page will load, but 95 out of 100 times I can keep refreshing and it will say "Stopped". Or, the page will partially load and then quit and say "Stopped". I have disabled IPv6 and DNS Prefetching and it is still doing it. IE is doing about the same thing. VERY frustrated. My last PC started doing this and I finally upgraded to a newer one and it was fine for a couple months, but started doing the same recently. Arghhh ... Thanks!

This happened

Every time Firefox opened

== with my last computer a few months ago

Ερώτηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

Απάντηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

no menu features, accidently closed out tool bars

Tool bars were cleared and unintentionally closed out. Now I can't do any thing ..... How do I get menu functionality back This happened Just once or twice … (διαβάστε περισσότερα)

Tool bars were cleared and unintentionally closed out. Now I can't do any thing ..... How do I get menu functionality back

This happened

Just once or twice

Ερώτηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 11 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox does not open more than one window, only opens new tabs. Firefox doesn't open in safe mode.

Firefox does not open more than one window at a time, then opens only new tabs. When asked to open link in a new window - nothing happens, no page or error message appea… (διαβάστε περισσότερα)

Firefox does not open more than one window at a time, then opens only new tabs. When asked to open link in a new window - nothing happens, no page or error message appears. Otherwise it works fine, but no new firefox window could be opened from menu or mouse. I tried to reinstall firefox several times, that didn't help.

This happened

Every time Firefox opened

== 3-4 months ago

Ερώτηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

Απάντηση από the-edmeister 11 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox initializes OK with the latest update, bu then alwasys crashes in a short time (quite reliably). When are you going to get rid of the latest update?

Latest Firefox update allows it to initialize OK, but then in short time abruptly crashes it ) no matter what the usage mode, but immediately always when using multiple w… (διαβάστε περισσότερα)

Latest Firefox update allows it to initialize OK, but then in short time abruptly crashes it ) no matter what the usage mode, but immediately always when using multiple windows). Obviously the latest update has not been adequately tested! When are you going to update the update?

Ερώτηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

Απάντηση από Morbus 11 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Fullscreen Error With FF4

When I was running FF3.6,everything was fine.However,recently I switched to FF4 and I noticed problems with the fullscreen mode.When in fullscreen mode,the cursor has to … (διαβάστε περισσότερα)

When I was running FF3.6,everything was fine.However,recently I switched to FF4 and I noticed problems with the fullscreen mode.When in fullscreen mode,the cursor has to stay in the top of the window for at least 15 seconds for the tabs and navigation bar to pop up.

This happened

Every time Firefox opened

I switched to FF4 Beta2

== Plugins installed

Ερώτηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

Απάντηση από the-edmeister 11 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

why when i click file; then i click file open does it go back to the screensaver?

In the upper left hand corner is the word File; when I click on it and instead of opening my files it goes back to the screen saver where I have to click Mozilla to start… (διαβάστε περισσότερα)

In the upper left hand corner is the word File; when I click on it and instead of opening my files it goes back to the screen saver where I have to click Mozilla to start all over again. This is a recent problem.

Ερώτηση από lightninwillie 11 έτη πριν

Απάντηση από jscher2000 11 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Deleting a connection rule/security exception

Is there a way I can delete a security exception that I added? I tried to order from a website whose security certificate had expired, and I decided to add the exception… (διαβάστε περισσότερα)

Is there a way I can delete a security exception that I added? I tried to order from a website whose security certificate had expired, and I decided to add the exception on my laptop, and then wasn't able to order from the site anyway. I've not had any problems with my laptop, but I would feel better if I knew the exception had been deleted. I wasn't sure which menu I needed to use to delete it, if it's even possible. I have no idea why I thought adding the exception was a good idea in the first place, because now I'm just paranoid. Thanks!!

EDIT: The operating system on my laptop is Windows 7, if that helps. Thanks again!

Ερώτηση από RuthieC 11 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 11 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox is blocking my Google.com access

Running Firefox version 3.6.3, and this browser is blocking my accessing Google.com. AOL/Yahoo and Msn.com I can log on to, but every time I try to go to Google.com I get… (διαβάστε περισσότερα)

Running Firefox version 3.6.3, and this browser is blocking my accessing Google.com. AOL/Yahoo and Msn.com I can log on to, but every time I try to go to Google.com I get Google.co.uk very annoying, and it is limiting my web searches.

URL of affected sites

https://GOOGLE.COM

Ερώτηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

Απάντηση από Chris Ilias 11 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Why does Firefox 3.6.12 truncate attachment file names containing blank spaces (Windows)?

Whenever someone sends me an attachment and I save it, Firefox truncates the file name if the file name contains blank spaces. I am running 3.6.12 under Windows 2000 SP4… (διαβάστε περισσότερα)

Whenever someone sends me an attachment and I save it, Firefox truncates the file name if the file name contains blank spaces. I am running 3.6.12 under Windows 2000 SP4 right now. But this behavior has persisted for a long time, with earlier versions of Firefox and under Windows XP. Unfortunately, I cannot control the names of attachments people send me. As an example, if someone sends me a file named "file name.doc" (without quotes, of course), Firefox either displays it (via Micro$oft Word) or saves it as "file.doc". If I receive "filename.doc", that's how it gets saved.

Ερώτηση από ben_myers 10 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How can Firefox Favorites be retrieved from D:\ on dual-boot from C:\?

Opening Firefox from the user account of D: while booted in C:, shows C: Favorites only. Note: Internet Explorer Favorites are easily accessible by exploring D: … (διαβάστε περισσότερα)

Opening Firefox from the user account of D: while booted in C:, shows C: Favorites only.

Note: Internet Explorer Favorites are easily accessible by exploring D:

Ερώτηση από dualboot 10 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Where can I download firefox for windows whils using a linux CD?

My current version of Firefox has become corrupt. When I try to download a new version with Internet Explorer or my current version of firefox it goes to 53% unpacked and… (διαβάστε περισσότερα)

My current version of Firefox has become corrupt. When I try to download a new version with Internet Explorer or my current version of firefox it goes to 53% unpacked and then it comes up with file corrupt. I have had the same issue before and have solved it by using a linux CD to download a windows version and it unpacks and installs great. I now cannot find a place where I can specify which version I want and it insists on using the download for Linux which is useless for me.

Ερώτηση από davidr8203 10 έτη πριν

Απάντηση από the-edmeister 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Why are Spyware Blaster controls for Firefox disabled, when MSIE controls and blocked sites remain enabled

Have used Spyware Blaster for some 5-6 years to control malware manipulating MSIE, Firefox, and block selected sites w 100% success, now suddenly when I check the status … (διαβάστε περισσότερα)

Have used Spyware Blaster for some 5-6 years to control malware manipulating MSIE, Firefox, and block selected sites w 100% success, now suddenly when I check the status I see the Firefox controls being disabled/reactivated to allow prohibited javascripts to run, popups to run, etc over time, going from 100% blocked down to 50% blocked over time.

This happened

A few times a week

== Firefox was upgraded to 3.63 and 3.64 versions

Ερώτηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

Απάντηση από AnonymousUser 11 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Welcome page keeps loading when mozilla launches. How do I fix it?

Mozilla upgraded to 3.6 and now when it launches it will only launch to the the welcome page thanking me for upgrading. I didn't ask it to upgrade it did it automatical… (διαβάστε περισσότερα)

Mozilla upgraded to 3.6 and now when it launches it will only launch to the the welcome page thanking me for upgrading. I didn't ask it to upgrade it did it automatically. I go in and set my home page and it will not keep it. I relaunch and it comes up again to the welcome page.

What do I do to fix this?

Ερώτηση από cajunladybug 10 έτη πριν

Απάντηση από Swapnilrustagi 10 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

All the color has gone out of my browser! (Background color & graphics) Help!

Tonight, when I loaded my browser, all my web pages came up without any background color- primarily just text on the same default system color background for all pages- t… (διαβάστε περισσότερα)

Tonight, when I loaded my browser, all my web pages came up without any background color- primarily just text on the same default system color background for all pages- this is fine for some simple pages, cause they load faster, but other pages like Facebook for example, I lose some of the graphical page elements, and that's not good! I'm not sure how this happened- all my pages going kinda `text only' (not totally- some foreground pictures load), and I'm not sure how to change it back- please help! I'm using 3.5.15 on a P4 tower.

Ερώτηση από Dimension 10 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 10 έτη πριν