Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
  • Αρχειοθετήθηκε

WEBSITE FEATURES NO LONGER WORKING (BUT STILL DO WITH MS EDGE!!)

Hi, My wife & I have used Firefox for some considerable time now and like it a lot. However, we have been having trouble with Firefox recently and wonder if you are a… (διαβάστε περισσότερα)

Hi,

My wife & I have used Firefox for some considerable time now and like it a lot.

However, we have been having trouble with Firefox recently and wonder if you are aware of this. It manifests itself in a very subtle way with only some FEATURES of a particular website not operating, (but no ‘warning’ messages whatsoever).

To begin with, I was at a loss to understand why something didn’t work but, now that this has happened to me on THREE different websites (with features that work perfectly well under MS Edge!), I have come to the conclusion that Firefox is the only “common denominator”.

The first problem was with https://www.parcel2go.com. They have a “Live Help” (Chat) feature. It no longer works with Firefox!

The second was with https://account.patientaccess.com. Try to order “repeat prescriptions” and all is well – until you hit “send”. It no longer works with Firefox!

Today, I have discovered that with https://www.bt.com I am now longer able to access my BT email accounts. Furthermore, they also have a “chat” facility – except that is now also ‘invisible’ to Firefox!

I have seen mention that DuckDuckGo (which I also use) might be involved here?

What’s happened?!!

Ερώτηση από goshjm 8 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από CraigS26 8 μήνες πριν

Add-on was at the top of the right-click menu, but now it's been moved down.

I currently have this add-on installed. It allows you to you highlight certain text, then right click and open up a link to Wiktionary in another tab. Up until a few minu… (διαβάστε περισσότερα)

I currently have this add-on installed. It allows you to you highlight certain text, then right click and open up a link to Wiktionary in another tab. Up until a few minutes ago, this menu item was at the very top of the list (i.e. above "undo" and all the rest), but now it's been moved down with all the other add-ons. Image for further clarity.

The add-on hasn't been updated in 6 years, so it's certainly not that. I don't recall doing anything to make it change, but before this, it had been at the top of the menu ever since I added it maybe 2 years ago. Is there any potential way to restore this functionality? The fact that it appeared at the very top of the menu might have been a bug, but if that's the case, it was certainly a convenient one.

Anyway, I'll be looking forward to hearing from you fine folks in this community.

Ερώτηση από WonkySplonky 5 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 - Support Volunteer 5 μήνες πριν

ring door bell on ring.com when i try to go to live view page comes up is this a trusted browser and gets stuck there unless i it go back. unable to use live view.However works fine on private window

ring door bell on ring.com when i try to go to live view page comes up is this a trusted browser and gets stuck there unless i it go back. unable to use live view.However… (διαβάστε περισσότερα)

ring door bell on ring.com when i try to go to live view page comes up is this a trusted browser and gets stuck there unless i it go back. unable to use live view.However works fine on private window

Ερώτηση από Hbarhorse 5 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από Dropa 5 μήνες πριν

Firefox cannot access many websites

Further to my post about Firefox not connecting to websites. We use Norton 360 for virus control. Nothing has changed there. When searching the net for information Firefo… (διαβάστε περισσότερα)

Further to my post about Firefox not connecting to websites. We use Norton 360 for virus control. Nothing has changed there. When searching the net for information Firefox for the last month is unable to access many websites. This only happens with Firefox. Something has changed and I cannot find out what it is so that I can correct it. The settings for microsoft edge are the same and it does not happen with it. I've tried resetting it,deleting and reinstalling but nothing changes.

Ερώτηση από John 4 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από user104147805413306348376805769878442569366 4 μήνες πριν

New page display - to show Google search bar and recent web sites

I used to get a display in the middle of a "New Page" with Firefox - recent revisions have removed that and I only get a Google search bar at top of new page. Help is ap… (διαβάστε περισσότερα)

I used to get a display in the middle of a "New Page" with Firefox - recent revisions have removed that and I only get a Google search bar at top of new page. Help is appreciated. What I am looking for is displayed in images from my Chrome browser - similar, but not like the way Firefox displayed it.

Ερώτηση από iledwards 1 μήνα πριν

Τελευταία απάντηση από Terry 1 μήνα πριν

Quick website access view

Hello! When I click in the bar where you type website name quick list of popular websites pops up. I have there mine old website which is offline for three years. How do … (διαβάστε περισσότερα)

Hello! When I click in the bar where you type website name quick list of popular websites pops up. I have there mine old website which is offline for three years. How do I remove this item, please? Thanks!

Ερώτηση από JurajB2 1 μήνα πριν

Τελευταία απάντηση από TyDraniu 1 μήνα πριν

Internet Connecton

My Firefox browser accessed the internet until a day ago. Now its unable to load pages. Computer’s network connection is good. I did a firewall check. I even excluded the… (διαβάστε περισσότερα)

My Firefox browser accessed the internet until a day ago. Now its unable to load pages. Computer’s network connection is good. I did a firewall check. I even excluded the browser from firewall checks to no avail. The only alternative remaining is resetting the browser. Any suggestions will be appreciated.

Thanks.

Ερώτηση από praado 3 εβδομάδες πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 - Support Volunteer 3 εβδομάδες πριν

Export and import bookmarks toolbar

I have reinstalled Windows 10 in a new computer, installed a fresh copy of Firefox, and successfully imported my bookmarks from the original computer. But I cannot disco… (διαβάστε περισσότερα)

I have reinstalled Windows 10 in a new computer, installed a fresh copy of Firefox, and successfully imported my bookmarks from the original computer. But I cannot discover how to export and import my bookmarks toolbar. Another user has attempted to answer the question, but the description is very ambiguous and I can't understand it: https://support.mozilla.org/en-US/questions/1266729. The following "official" page also does not deal with the issue: http://kb.mozillazine.org/Sorting_and_rearranging_bookmarks_-_Firefox. I would have expected that there would be an "Import or Export Bookmarks Toolbar" facility somewhere, maybe under Menu | Bookmarks | Bookmarks Toolbar - but no luck. Could an explanation be provided?

Ερώτηση από Matthew Montagu-Pollock 6 ημέρες πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 6 ημέρες πριν

Hand Curser NOT WANTED!

My curser what seems to be randomly turns into a hand Which is un precise and sometimes will open items I do not want opened. For instance whrn I am checking the little b… (διαβάστε περισσότερα)

My curser what seems to be randomly turns into a hand Which is un precise and sometimes will open items I do not want opened. For instance whrn I am checking the little box on email. I need just a pointer! I know windows settings allow changes to pointers Where do I change it in my browser? How can I change this I cannot find any information in settings,

Ερώτηση από edaustin1 2 ημέρες πριν

Τελευταία απάντηση από Dropa 1 ημέρα πριν

Small pop-ups, overflow, font etc.

Hi. I am a new user of firefox and encountered an unusual problem. My font on the start page is really small. The same thing occurs with the overflow menu and pop-ups. I … (διαβάστε περισσότερα)

Hi. I am a new user of firefox and encountered an unusual problem. My font on the start page is really small. The same thing occurs with the overflow menu and pop-ups. I reinstalled firefox and reseted it. Nothing helped.

Ερώτηση από edgar.123456 1 ημέρα πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 1 ημέρα πριν

Yahoo Webmail fails to respond to clicks in Desktop 107.0

https://mail.yahoo.com When clicking on subject line in Firefox 107 page either fails to respond, will respond and render a white page, or respond and render the website … (διαβάστε περισσότερα)

https://mail.yahoo.com

When clicking on subject line in Firefox 107 page either fails to respond, will respond and render a white page, or respond and render the website chrome but not the content of the eMail.

Sometimes the page will render an email but all links, and scrolling are disable.

Only way to get page to display correctly is to press hot keys "ctrl+f5"

Have reset Firefox, attempted safe mode, and have cleared cache, happens on Windows 10, and Windows 11 (most recent service pack on each)

Ερώτηση από amckern 1 ημέρα πριν

Τελευταία απάντηση από jonzn4SUSE 1 ημέρα πριν

Widevine CDM update

Please suggest the schedule for updating new Widevine CDM in Firefox for Browser ( Windows , Linux , Mac) . The current version on Firefox for Windows seem to be still t… (διαβάστε περισσότερα)

Please suggest the schedule for updating new Widevine CDM in Firefox for Browser ( Windows , Linux , Mac) . The current version on Firefox for Windows seem to be still the version released in June 2022.

Ερώτηση από gauravmittal1408 1 ημέρα πριν

Τελευταία απάντηση από TyDraniu 1 ημέρα πριν

Create shortcut on windows server 2019 to launch a website in Fire Fox

Trying to create a short cut on the Windows Server 2019 desktop so the shortcut launches a website in Fire Fox without setting Fire Fox as the default web browser. I have… (διαβάστε περισσότερα)

Trying to create a short cut on the Windows Server 2019 desktop so the shortcut launches a website in Fire Fox without setting Fire Fox as the default web browser. I have tried several ways without success. The server is being used as the master server in a Citrix environment and the users are expecting a near Windows 10 experience in their VDI. Any help would be appreciated

Ερώτηση από Crewsader 1 ημέρα πριν

Τελευταία απάντηση από Dropa 1 ημέρα πριν

videos not playing

This is a recent problem, videos don't play after an update to Firefox 107, I've checked and unchecked hardware acceleration, and turned off add-ons. Everything plays fin… (διαβάστε περισσότερα)

This is a recent problem, videos don't play after an update to Firefox 107, I've checked and unchecked hardware acceleration, and turned off add-ons. Everything plays fine in edge!! What else can I try

Ερώτηση από dave 1 ημέρα πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 20 ώρες πριν