Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

I am regularly prompted to install a critical firefox update. It occurs when I am on the website of my yahoo mailbox. Is there a solution for this issue?

I have attached an image that shows the update prompt as well as the web address of the previous yahoo mail address.

Ερώτηση από mjw616 3 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 3 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How do you enlarge pictures and why does nothing happen when you attempt to click "allow"?

Got a pic over to gmail, but only two options for enlargement. Tried to get my pic over to "media" and that worked. Checked all the things you can do on mozilla. Trie… (διαβάστε περισσότερα)

Got a pic over to gmail, but only two options for enlargement. Tried to get my pic over to "media" and that worked. Checked all the things you can do on mozilla. Tried to click "allow" on "Use a camera". Nothing happened. Help!

Ερώτηση από Nextaxpro 2 έτη πριν

Απάντηση από Shadow110 2 έτη πριν

 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

Are there any other ways to get help?

Hello, I started a thread three months ago, and a solution still hasn't been found. I just stopped receiving replies to my questions. Is there any other way to get help? … (διαβάστε περισσότερα)

Hello, I started a thread three months ago, and a solution still hasn't been found. I just stopped receiving replies to my questions. Is there any other way to get help? Thanks! https://support.mozilla.org/en-US/questions/1206944?utm_campaign=questions-reply&utm_medium=email&utm_source=notification

Ερώτηση από Laura88 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από user633449 2 έτη πριν

 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox Constantly Closes And Reopens For No Reason

I am really getting fed up with this browser, it is constantly more work than it is worth. The damn thing keeps giving me error messages in individual tabs that are sill… (διαβάστε περισσότερα)

I am really getting fed up with this browser, it is constantly more work than it is worth. The damn thing keeps giving me error messages in individual tabs that are silly and insulting (at the same time), telling me it is sorry but it had to close the damn tab because of some stupid problem it can not even identify. Screws up everything one is doing at the time and happens MUCH to often to be a serious browser. Also, several times a day, that damn thing closes completely dumping everything that is open, including downloads, and destroys hours if not days of work that just go out the windows, who the hell thought this one up. In addition, many serious websites will not support it's functions making me have to use IE or Chrome to do some things that are so simple it is beyond explanation why someone, anyone, who is trying to push the use of a serious browser would allow such problem to persist past the first one, let alone months of the same problems. This browser sucks and is nothing to be used seriously, what so ever.

Ερώτηση από britsoft 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από Wesley Branton 2 έτη πριν

 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

Wife's computer gets the Firefox Privcy Notice pop-up whenever she opens browser. Cannot turn this off.

I have checked her browser against mine (downloaded latest version of the browser from the site last week, after a total hard drive replacement) and the settings seem the… (διαβάστε περισσότερα)

I have checked her browser against mine (downloaded latest version of the browser from the site last week, after a total hard drive replacement) and the settings seem the same on ll side menu items. She is getting this notice virtually every time she opens a browser page or visits a site.

Firefox is her default browser. Her laptop is running Windows 7.

She is getting extremely upset over this.

Ερώτηση από AdventAudio 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

I suddenly have a site that will not open as it did previously, how can I add as a safe site?

I was able to get to this site previously, but now it just sits and shows a spinning wheel. It works fine in Chrome and did previously in Firefox, but not now. Can it be … (διαβάστε περισσότερα)

I was able to get to this site previously, but now it just sits and shows a spinning wheel. It works fine in Chrome and did previously in Firefox, but not now. Can it be added to a safe list? If so, please direct as to how, the instruction I googled is not correct, or doesn't show items as listed.

Ερώτηση από Jim 1 έτος πριν

Απάντηση από FredMcD 1 έτος πριν

 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox will not create new tabs

I was using the tree style tabs add-on. Firefox popped up a message about a problem with that add-on, which I unfortunately clicked on, and all my tabs vanished. Now no… (διαβάστε περισσότερα)

I was using the tree style tabs add-on. Firefox popped up a message about a problem with that add-on, which I unfortunately clicked on, and all my tabs vanished. Now not only do I not have my tree-style tabs, Firefox will not create new tabs at all, and "restore session," or "restore all tabs" does nothing. FWIW, in safe mode, it will still give me standard abs at the top.

The Add-ons page offers me "find alternative add-ons," but will not download the alternative it offered me.

I've been a loyal Firefox user since the very first iteration of Firefox, but this has got me ready to bail and find another browser. Really pissed that it gave me no option to read up on what the problem was before killing all my tabs and refusing to allow me to even make new ones in the standard top tab mode without safe mode. I understand there being a problem with an add-on, but this sort of behavior is beyond the pale.

Anyone encountered this problem? Any solutions beyond changing browsers?

Ερώτηση από DuncanEagleson 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από Andrew 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Mouse dissapears when its on search box or some non-hyper link text

My mouse dissapears when its on a search box or some object from web page. not every object on web page make my mouse dissapear some text does and some text doesn't but s… (διαβάστε περισσότερα)

My mouse dissapears when its on a search box or some object from web page. not every object on web page make my mouse dissapear some text does and some text doesn't but search box always disguise my mouse and it's so annoying! I tried safe mode but it was the same. what should I do???

Ερώτηση από Archdov 1 έτος πριν

Απάντηση από Archdov 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

I have a bogus website tab opening on only one of my computers with Firefox. I want to stop this.

On only one of my computers a "tab" is opening on its own that presents itself as being from ROGERS my ISP. I took a screen shot and captured the URL. Contacted Rogers - … (διαβάστε περισσότερα)

On only one of my computers a "tab" is opening on its own that presents itself as being from ROGERS my ISP. I took a screen shot and captured the URL. Contacted Rogers - It is not them - They recommeded I REMOVE FIREFOX and INSTALL CHROME. I have some computer knowledge but not an expert. I tried to get rid of this by running Norton antivirus, and FIX ME STICK antivirus and I removed and then re-installed Firefox - the bogus page keep coming back. this is the page https://ivisitorapp.top/43fee1ba2ffc1ec8587395fc843ce6c5/index.html?ip=2607%3Afea8%3A9920%3Ad8e6%3A8467%3Acf0b%3Acca0%3A8171&trackid=2020011401450327 It is NOT ROGERS

Ερώτηση από scottgary 1 έτος πριν

Απάντηση από FredMcD 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Can't modify or save new bookmarks, how do I fix this?

I've tried the troubleshooter, I've uninstalled & reinstalled, and verify integrity have all failed. Saving a new bookmark is grayed out. Not really sure what to do a… (διαβάστε περισσότερα)

I've tried the troubleshooter, I've uninstalled & reinstalled, and verify integrity have all failed. Saving a new bookmark is grayed out. Not really sure what to do at this point.

Ερώτηση από Flower 12 μήνες πριν

Απάντηση από Flower 12 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Email links

Hi, I have been unable to open links from Emails accounts, both Outlook & Hotmail. I just get a message saying this. However if a am able to open them if have a pdf o… (διαβάστε περισσότερα)

Hi, I have been unable to open links from Emails accounts, both Outlook & Hotmail. I just get a message saying this. However if a am able to open them if have a pdf or a link to explore, which leads me to think this may be a Firefox problem. Thanksr

Ερώτηση από neil.d146 9 μήνες πριν

Απάντηση από FredMcD 9 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

No audio in Firefox only (Windows 10)

I have rather abruptly lost all audio in Firefox 77 on Windows 10. YouTube, Netflix, Amazon Prime Video, Facebook videos - all silent. Meanwhile, I'm getting sound as usu… (διαβάστε περισσότερα)

I have rather abruptly lost all audio in Firefox 77 on Windows 10. YouTube, Netflix, Amazon Prime Video, Facebook videos - all silent.

Meanwhile, I'm getting sound as usual when viewing those things in Chrome (and I would really prefer not to have to go back to Chrome), and all sound from other sources is working correctly - games, iTunes, Spotify, etc.

Does Firefox hook into my system's audio functions in some unique way, different from everything else? I've recently started experimenting with doing my own music and video recording/editing, and I've tried out a number of different audio/video apps in an attempt to find the tools that suit me, and I'm starting to wonder if one of the apps I tried modified or overwrote whatever system hook that Firefox was using.

Strangely enough, the audio spontaneously started working again yesterday, a few hours after it stopped, and was still working today until I rebooted my machine. Then it was gone again.

Ερώτηση από rik.osborne66 8 μήνες πριν

Απάντηση από rik.osborne66 8 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε

Download issue

A Firefox or extension setting is stopping me from viewing and downloading bills (PDF) on my phone provider website - this does not happen on a different browser. Extens… (διαβάστε περισσότερα)

A Firefox or extension setting is stopping me from viewing and downloading bills (PDF) on my phone provider website - this does not happen on a different browser. Extensions installed: Forget Me Not, Privacy Badger, AdBlocker Ultimate, HTTPS Everywhere.

Suggestions would be appreciated.

Ερώτηση από Steve 1 μήνα πριν

Απάντηση από FredMcD 1 μήνα πριν

 • Επιλύθηκε

Firefox won't allow email prompts on webpage; renders site unusable

Some websites prompt users to sign up for email notifications momentarily after arriving on the homepage. I have noticed in Firefox that, on some websites, this notificat… (διαβάστε περισσότερα)

Some websites prompt users to sign up for email notifications momentarily after arriving on the homepage. I have noticed in Firefox that, on some websites, this notification does not show. However, the background of the webpage is still locked - as though it is still expecting a response on the prompt that is not shown.

For me, this is occurring on TitanFitness.com. As seen in the screenshot, the website greys out and cannot be used. However, the prompt does not show.

I have automatic Firefox updates on, placed this website on popup exceptions, and allowed notifications. None of these solutions work. I'm not sure what other settings in browser could fix this. This website works on other browsers such as Edge and Chrome.

Ερώτηση από keystone.meyer 4 εβδομάδες πριν

Απάντηση από jscher2000 4 εβδομάδες πριν

 • Επιλύθηκε

Have duplicate Bookmarks Menu and can't delete one without deleting the other

I have two bookmarks menu folders with identical bookmarks in win 10. One has an icon, but deleting one bookmarked web address in either deletes it in both bookmark fold… (διαβάστε περισσότερα)

I have two bookmarks menu folders with identical bookmarks in win 10. One has an icon, but deleting one bookmarked web address in either deletes it in both bookmark folders!

Thanks for any solutions.

Clif

Ερώτηση από cdecordo 1 εβδομάδα πριν

Απάντηση από cor-el 1 εβδομάδα πριν