Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Επιλύθηκε

Can't Login Evernote Only Firefon on Desktop

Nice to meet you all. I have poor English skills, so I use a translator to post. Thank you for your understanding. I would like to report on a problem I found today. Firs… (διαβάστε περισσότερα)

Nice to meet you all. I have poor English skills, so I use a translator to post. Thank you for your understanding.

I would like to report on a problem I found today.

First of all, the symptom is "Unable to log in at Evernote.com".

To be precise, if you try to log in using a normal ID/PW on Evernote.com, it will respond as if the PW is incorrect.

However, since I checked the ID/PW several times, I determined that there was no problem, and as a result of trying the following combinations, I determined that it was a problem with Firefox for Desktop.

(1) Desktop , Using Firefox -> Can't Login. (2) Desktop , Using Microsoft Edge -> OK (3) Desktop , Using Google Chrome -> OK (4) Android , Using Firefox for Mobile -> OK (4-1) Android , Using Firefox For Mobile (Desktop Mode) -> OK (5) Android , Using Google Chrome -> OK

In the same experiment as above, each version is as follows.

Desktop Firefox: 109.0.1 Mobile Firefox: 109.1.1

My guess is that Firefox's anti-tracking privacy part has a problem with the evernote.com site at some point.

Turning off Privacy Tracking Prevention does not solve the problem. If there are other users reading this article and have an Evernote.com account, please try logging in.

For now, I'm using a different browser, but I hope it works out normally.

Have a nice day everyone.

Ερώτηση από Cha Se Hwan 5 ημέρες πριν

Απάντηση από Cha Se Hwan 4 ημέρες πριν

 • Επιλύθηκε

Background Picture is getting cut off

Hello! I haven't been able to find a solution. So I'm trying to make a theme with an APNG of an ECG reading, but the bottom is totally cut off. I've tried aligning it dif… (διαβάστε περισσότερα)

Hello! I haven't been able to find a solution.

So I'm trying to make a theme with an APNG of an ECG reading, but the bottom is totally cut off. I've tried aligning it differently, customizing the toolbar, and getting a smaller APNG with no dice. Is there a way I can extend it into the rest of the toolbar like so many other themes seem to do just fine?

Ερώτηση από Earthie 5 ημέρες πριν

Απάντηση από Earthie 20 ώρες πριν

 • Επιλύθηκε

Remember Focus (search hit number) of Search in Page e.g. 17/34 and not back to 1/34

I have to search for a lot of entries in a long page, click on them to another window, do something (fill in a syllabus) and then go back to the long page and change the … (διαβάστε περισσότερα)

I have to search for a lot of entries in a long page, click on them to another window, do something (fill in a syllabus) and then go back to the long page and change the next search hit.

When I return to the long page the search in page is remembering where I am in the number of searches shown at the bottom of the page (e.g. 19/34) but when I click on the down button, instead of going to 20/34 it jumps back to 1/34 so then I have to press the down button 20 times to get to the next search hit.

Is there any way around this, so that I can just jump to the next search hit without having to press the down button 20 times?

I thought it might be the fact that the search is off screen but that is not it. It is the fact that I have left the page so the focus has been forgotten (except as the number 19/34 on the search in page bar at the bottom).

Is this a bug?

Ερώτηση από Timtak 5 ημέρες πριν

Απάντηση από Timtak 3 ημέρες πριν

 • Επιλύθηκε

Extensions missing from customise toolbar menu

After having to refresh Firefox, all extensions are missing from my toolbar. They're still installed and function but some require tweaking options on a per page basis an… (διαβάστε περισσότερα)

After having to refresh Firefox, all extensions are missing from my toolbar. They're still installed and function but some require tweaking options on a per page basis and it's a hassle to have to work through multiple menus when they should just be a click away. From other answers, it seems like the extenstions should be in the customise toolbar page but only the standard options are there. I've tried disabling and enabling them, as well as removing and adding them again already with no results.

How do I either get them back to the toolbar or the customise page so I can add them myself?

Ερώτηση από theforbidnone 4 ημέρες πριν

Απάντηση από TyDraniu 4 ημέρες πριν

 • Επιλύθηκε

Redefine mouse keys in browser

Good day, has anybody an idea if and what addon could manage for me redefinition of mouse behaviour. Particularly in my case I want to use middle (wheel) button single cl… (διαβάστε περισσότερα)

Good day, has anybody an idea if and what addon could manage for me redefinition of mouse behaviour. Particularly in my case I want to use middle (wheel) button single click over any text input to perform clipboard paste (but everywhere else the button behaves normally). I had this feature integrated into mouse gestures add on which is no more compatible.

Ερώτηση από Bunny Hop 4 ημέρες πριν

Απάντηση από cor-el 4 ημέρες πριν

 • Επιλύθηκε

How can I control the confirmation sound in FireFox's "save image" & "file update" (download) panels

Firefox has started making a piercing high-pitched screech when the "save image" and "file update" panels appear. This is a confirmation or alert sound I suppose. It occ… (διαβάστε περισσότερα)

Firefox has started making a piercing high-pitched screech when the "save image" and "file update" panels appear. This is a confirmation or alert sound I suppose. It occurs when saving an image from a right-click menu and when downloading a file. Formerly Firefox used the system default sound for this, and that sound is still working in other programs for similar operations.

How can I fix this? Or alternatively how can I disable the sound during such operations in Firefox (or alternatively system-wide)?

Ερώτηση από SE-Tundra 4 ημέρες πριν

Απάντηση από SE-Tundra 4 ημέρες πριν

 • Επιλύθηκε

time stamp

on other browsers I was able to go to history and see at what time of day I viewed a certain web site. Is that function on Firefox? This came in very handy so Please add … (διαβάστε περισσότερα)

on other browsers I was able to go to history and see at what time of day I viewed a certain web site. Is that function on Firefox? This came in very handy so Please add this function! Thanks!

Mike [email removed from public]

Ερώτηση από guitarlessonsonline 3 ημέρες πριν

Απάντηση από guitarlessonsonline 3 ημέρες πριν

 • Επιλύθηκε

credit card # shows up on new sites even though I do NOT have it saved - why?

Hello, I have my privacy settings set to NOT save credit card information yet in this past week, on two different new to me websites, my credit card information was alrea… (διαβάστε περισσότερα)

Hello, I have my privacy settings set to NOT save credit card information yet in this past week, on two different new to me websites, my credit card information was already there. Why would this be happening and how do I stop it? Thank you so much! Julie

Ερώτηση από JPK 2 ημέρες πριν

Απάντηση από JPK 2 ημέρες πριν

 • Επιλύθηκε

Theme creation question

I've been making my own Firefox theme using the Firefox Color extension. I uploaded an image but I can't figure out how to show the image on the new tab screen. Setting t… (διαβάστε περισσότερα)

I've been making my own Firefox theme using the Firefox Color extension. I uploaded an image but I can't figure out how to show the image on the new tab screen. Setting the new tab page color to transparent only makes everything white. I know the image is uploaded correctly because I can see some of it in the toolbar and tab list. Is it possible to show the image on the new tab page?

Ερώτηση από Peter Schachte 2 ημέρες πριν

Απάντηση από cor-el 2 ημέρες πριν

 • Επιλύθηκε

New Comment Popup

How can I turn off the new Facebook Comment popup? I want to use the old version where the comments are listed under the original pots not in a seperate narrow popup win… (διαβάστε περισσότερα)

How can I turn off the new Facebook Comment popup? I want to use the old version where the comments are listed under the original pots not in a seperate narrow popup window.

Ερώτηση από 1artworkz 2 ημέρες πριν

Απάντηση από 1artworkz 17 ώρες πριν

 • Επιλύθηκε

Open Customize as window, not tab

Win 10 Fx 109.0 For decades, when I right-clicked and selected Customize, Firefox opened a separate icons window. Now, it opens as a tab. How can I make it open again as … (διαβάστε περισσότερα)

Win 10 Fx 109.0

For decades, when I right-clicked and selected Customize, Firefox opened a separate icons window. Now, it opens as a tab. How can I make it open again as a window? Thank you.

Ερώτηση από VLMin 1 ημέρα πριν

Απάντηση από cor-el 1 ημέρα πριν

 • Επιλύθηκε

Doesn't Firefox have a Two-factor Authentication thing that I can use with Facebook. Without a mobile phone, using the Firefox browser on a computer or laptop?

Okay, I give up. So, Facebook is or has implemented this Turn on two-factor authentication or whatever it is. What this means for me at the moment is that I am unable t… (διαβάστε περισσότερα)

Okay, I give up. So, Facebook is or has implemented this Turn on two-factor authentication or whatever it is. What this means for me at the moment is that I am unable to access my Facebook account as it is now forcing me to use this Two-factor authentication thingie, despite that I do not have a mobile phone. (yes, I know it's unusual in this day of age not to have one. I did have one at one time, but for the moment I have no interest in getting another one). I would rather use my laptop anyway.

Doesn't Firefox have a Two-factor Authentication thing that I can use with Facebook? Without a mobile phone using the Firefox browser on a computer or laptop?

Now, from what I can see, Facebook is offering 3 ways of doing this. #1) Authentication app, like Google Authenticator or Duo Mobile. #2) Text message (SMS). #3) Security Key. So, because I do not use or have a mobile phone, I was guessing that my option would only be #1 Authentication app, like Google Authenticator ... which I have never used before, and while reading up on it, I keep reading that I can only use it with the Google Chrome browser?!? If that wasn't bad enough, I typically use Microsoft Outlook, not Gmail. So, I am at a loss at this point.

Again, I do not have a mobile phone. Doesn't Firefox have a Two-factor Authentication thing that I can use with Facebook? Without a mobile phone using the Firefox browser on a computer or laptop?

Help please.

Ερώτηση από Teagan 1 ημέρα πριν

Απάντηση από jscher2000 - Support Volunteer 1 ημέρα πριν

 • Επιλύθηκε

Web page loading when selecting option in dropdownlist

Hi everyone. I am struggling to understand what the problem is, I have a form that has a few drop-down lists and textboxes, but each time I select an option in the drop d… (διαβάστε περισσότερα)

Hi everyone.

I am struggling to understand what the problem is, I have a form that has a few drop-down lists and textboxes, but each time I select an option in the drop down list the page refreshes and the textboxes I filled in during the loading disappears, and it only happens in Firefox.

Ερώτηση από kristen.kock 1 ημέρα πριν

Απάντηση από kristen.kock 1 ημέρα πριν

 • Κλειδωμένο

Make firefox my default browser permanently. Windows10 changes it back when rebooted.

Every time I start the computer or reboot and open firefox I discover that it isn't the default browser, as reported in the firefox settings menu. I then go to Defaults … (διαβάστε περισσότερα)

Every time I start the computer or reboot and open firefox I discover that it isn't the default browser, as reported in the firefox settings menu. I then go to Defaults apps in control pannel settings and set Firefox as the default which sets the default to satisfy the setting menu which then reports that firefox is now the default browser. The next time I turn on the machine or reboot and check the settings menu I discover that firefox is not the default web browser. How do I set firefox as the default browser permanently so that I won't have to do this each time I start the computer? Thank You.

Ερώτηση από bt.linder 14 ώρες πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 - Support Volunteer 13 ώρες πριν

 • Κλειδωμένο

Firefox won't stay the default browser

None of this works. 1. There is no key: "HKEY_CLASSES_ROOT\HTTP\shell\open\command" in the registry. 2. Went through the registry and changed the values of the foll… (διαβάστε περισσότερα)

None of this works.

1. There is no key: "HKEY_CLASSES_ROOT\HTTP\shell\open\command" in the registry.

2. Went through the registry and changed the values of the following keys: .htm, .html, .ttt, .htw, .htx and hxx and every entry to their reference to: "C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe" then rebooted.

3. After each registry edit and reboot windows10 took a long time to come up with lots of disk activity. This tell me the windows changes all this back!

4. So, how do you fix this??????

Ερώτηση από bt.linder 14 ώρες πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 - Support Volunteer 13 ώρες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Bookmarks can´t be saved

Hi all, Once and a while, suddenly, bookmarks can´t be saved any longer. So I restart Firefox and all is ok again. This happens perhaps twice a month. - Existing Bookmar… (διαβάστε περισσότερα)

Hi all, Once and a while, suddenly, bookmarks can´t be saved any longer. So I restart Firefox and all is ok again. This happens perhaps twice a month. - Existing Bookmarks can be opened, but can´t be moved in the structure. - This issue exists since many Firefox versions. - The *.sqlite files are not write protected. - All Add Ons are switched off.

I have to close for each new start of Firefox all windows and so I am loosing the workflow :-(. Does anybody know about this issue? Many thanks Achim

Ερώτηση από stino56 1 έτος πριν

Απάντηση από FredMcD 1 έτος πριν

 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

Why is "View Image" gone?

What idiot thought it would be a great idea to replace "View Image" with "Open Image In New Tab"? Seriously? What the fracking hell. I used View Image all the time with a… (διαβάστε περισσότερα)

What idiot thought it would be a great idea to replace "View Image" with "Open Image In New Tab"? Seriously? What the fracking hell. I used View Image all the time with a combination of Ctrl W to close tabs after saving images in bulk. Now you've deleted View Image to replace it with something dumber. Perhaps instead of replacing it, you should have altered its functionality to open a new tab if someone's holding Shift when they click it. Did you ever think of that? No, you were probably thinking about how to make Firefox worse. Ugh, why is firefox getting worse and worse with time? You guys keep taking away features and deliberately ruining the firefox experience, pretty soon its just gonna be another dumbed down clone of Chrome, the browser for the lower intellect. "Oh shame, too many buttons? Let us dumb it down for you. Configurations too complex? Here, we'll stupify it for you~ Its ok to be an ape level intelligence~"

You should be teaching people to be smarter, not bowing to their lower intellectual capabilities.

Now I've had to get a plugin to bring back the view image feature and this plugin actually does it better than you ever could have. Maybe its Mozilla thats getting dumber and not the rest of the world. Maybe their developers are losing intellect so they have to dumb down their own program so they can manage it. Who knows. I'm starting to suspect this.

Yea, I'm angry. You keep ruining Firefox.

Ερώτηση από Vas 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από Paul 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

The browser can't show any sites

Hello there My browser can't show any sites, but the helpsites. They are al blank! Bookmarks mm are allright. what can i do ? Yours Nico/Nils Jepsen … (διαβάστε περισσότερα)

Hello there My browser can't show any sites, but the helpsites. They are al blank! Bookmarks mm are allright.

what can i do ?

Yours Nico/Nils Jepsen

Ερώτηση από Nico 1 έτος πριν

Απάντηση από Nico 1 έτος πριν