Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

Amex Safekey not working with Firefox, OK with IE

Thanks John 99 for your suggestions. Thanks, I was on 45.0.1, although i have set auto updates - now on 45.0.2 The problem happened with 3 different merchants, so I thi… (διαβάστε περισσότερα)

Thanks John 99 for your suggestions.

Thanks, I was on 45.0.1, although i have set auto updates - now on 45.0.2 The problem happened with 3 different merchants, so I think not a problem with their sites, and yes I can access my Amex account using Firefox. So it makes me think it is a one of my settings or pop-up barriers or something.

I'll try again when I next buy something, and if it is still a problem, I'll try in safe mode and delete cookies and cache (although I have auto delete of cookies - maybe that is a problem?) and I recently cleared the cache.

If it is till a problem, I'll post again.

Thanks again.

Ερώτηση από philken 4 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από philipp 4 έτη πριν

 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

I am regularly prompted to install a critical firefox update. It occurs when I am on the website of my yahoo mailbox. Is there a solution for this issue?

I have attached an image that shows the update prompt as well as the web address of the previous yahoo mail address.

Ερώτηση από mjw616 3 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 3 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How do you enlarge pictures and why does nothing happen when you attempt to click "allow"?

Got a pic over to gmail, but only two options for enlargement. Tried to get my pic over to "media" and that worked. Checked all the things you can do on mozilla. Trie… (διαβάστε περισσότερα)

Got a pic over to gmail, but only two options for enlargement. Tried to get my pic over to "media" and that worked. Checked all the things you can do on mozilla. Tried to click "allow" on "Use a camera". Nothing happened. Help!

Ερώτηση από Nextaxpro 2 έτη πριν

Απάντηση από Shadow110 2 έτη πριν

 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

Are there any other ways to get help?

Hello, I started a thread three months ago, and a solution still hasn't been found. I just stopped receiving replies to my questions. Is there any other way to get help? … (διαβάστε περισσότερα)

Hello, I started a thread three months ago, and a solution still hasn't been found. I just stopped receiving replies to my questions. Is there any other way to get help? Thanks! https://support.mozilla.org/en-US/questions/1206944?utm_campaign=questions-reply&utm_medium=email&utm_source=notification

Ερώτηση από Laura88 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από user633449 2 έτη πριν

 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox Constantly Closes And Reopens For No Reason

I am really getting fed up with this browser, it is constantly more work than it is worth. The damn thing keeps giving me error messages in individual tabs that are sill… (διαβάστε περισσότερα)

I am really getting fed up with this browser, it is constantly more work than it is worth. The damn thing keeps giving me error messages in individual tabs that are silly and insulting (at the same time), telling me it is sorry but it had to close the damn tab because of some stupid problem it can not even identify. Screws up everything one is doing at the time and happens MUCH to often to be a serious browser. Also, several times a day, that damn thing closes completely dumping everything that is open, including downloads, and destroys hours if not days of work that just go out the windows, who the hell thought this one up. In addition, many serious websites will not support it's functions making me have to use IE or Chrome to do some things that are so simple it is beyond explanation why someone, anyone, who is trying to push the use of a serious browser would allow such problem to persist past the first one, let alone months of the same problems. This browser sucks and is nothing to be used seriously, what so ever.

Ερώτηση από britsoft 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από Wesley Branton 2 έτη πριν

 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

Wife's computer gets the Firefox Privcy Notice pop-up whenever she opens browser. Cannot turn this off.

I have checked her browser against mine (downloaded latest version of the browser from the site last week, after a total hard drive replacement) and the settings seem the… (διαβάστε περισσότερα)

I have checked her browser against mine (downloaded latest version of the browser from the site last week, after a total hard drive replacement) and the settings seem the same on ll side menu items. She is getting this notice virtually every time she opens a browser page or visits a site.

Firefox is her default browser. Her laptop is running Windows 7.

She is getting extremely upset over this.

Ερώτηση από AdventAudio 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

I suddenly have a site that will not open as it did previously, how can I add as a safe site?

I was able to get to this site previously, but now it just sits and shows a spinning wheel. It works fine in Chrome and did previously in Firefox, but not now. Can it be … (διαβάστε περισσότερα)

I was able to get to this site previously, but now it just sits and shows a spinning wheel. It works fine in Chrome and did previously in Firefox, but not now. Can it be added to a safe list? If so, please direct as to how, the instruction I googled is not correct, or doesn't show items as listed.

Ερώτηση από Jim 1 έτος πριν

Απάντηση από FredMcD 1 έτος πριν

 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox will not create new tabs

I was using the tree style tabs add-on. Firefox popped up a message about a problem with that add-on, which I unfortunately clicked on, and all my tabs vanished. Now no… (διαβάστε περισσότερα)

I was using the tree style tabs add-on. Firefox popped up a message about a problem with that add-on, which I unfortunately clicked on, and all my tabs vanished. Now not only do I not have my tree-style tabs, Firefox will not create new tabs at all, and "restore session," or "restore all tabs" does nothing. FWIW, in safe mode, it will still give me standard abs at the top.

The Add-ons page offers me "find alternative add-ons," but will not download the alternative it offered me.

I've been a loyal Firefox user since the very first iteration of Firefox, but this has got me ready to bail and find another browser. Really pissed that it gave me no option to read up on what the problem was before killing all my tabs and refusing to allow me to even make new ones in the standard top tab mode without safe mode. I understand there being a problem with an add-on, but this sort of behavior is beyond the pale.

Anyone encountered this problem? Any solutions beyond changing browsers?

Ερώτηση από DuncanEagleson 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από Andrew 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Mouse dissapears when its on search box or some non-hyper link text

My mouse dissapears when its on a search box or some object from web page. not every object on web page make my mouse dissapear some text does and some text doesn't but s… (διαβάστε περισσότερα)

My mouse dissapears when its on a search box or some object from web page. not every object on web page make my mouse dissapear some text does and some text doesn't but search box always disguise my mouse and it's so annoying! I tried safe mode but it was the same. what should I do???

Ερώτηση από Archdov 9 μήνες πριν

Απάντηση από Archdov 9 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

I have a bogus website tab opening on only one of my computers with Firefox. I want to stop this.

On only one of my computers a "tab" is opening on its own that presents itself as being from ROGERS my ISP. I took a screen shot and captured the URL. Contacted Rogers - … (διαβάστε περισσότερα)

On only one of my computers a "tab" is opening on its own that presents itself as being from ROGERS my ISP. I took a screen shot and captured the URL. Contacted Rogers - It is not them - They recommeded I REMOVE FIREFOX and INSTALL CHROME. I have some computer knowledge but not an expert. I tried to get rid of this by running Norton antivirus, and FIX ME STICK antivirus and I removed and then re-installed Firefox - the bogus page keep coming back. this is the page https://ivisitorapp.top/43fee1ba2ffc1ec8587395fc843ce6c5/index.html?ip=2607%3Afea8%3A9920%3Ad8e6%3A8467%3Acf0b%3Acca0%3A8171&trackid=2020011401450327 It is NOT ROGERS

Ερώτηση από scottgary 8 μήνες πριν

Απάντηση από FredMcD 8 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

The Tag feature in bookmarks is not working for me

Attempting to add a tag is not working, once I close the bookmark editor the tag just added is gone. The feature where when you began to type the tag in the box and it g… (διαβάστε περισσότερα)

Attempting to add a tag is not working, once I close the bookmark editor the tag just added is gone.

The feature where when you began to type the tag in the box and it gave you a drop down list has stopped working.

Attempting to add a tag while in the library to existing bookmarks: the tag vanishes.

Attempting to create a new tag: once you exit, the tag is gone.

Ερώτηση από angelsfall2 8 μήνες πριν

Απάντηση από cor-el 8 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Can't modify or save new bookmarks, how do I fix this?

I've tried the troubleshooter, I've uninstalled & reinstalled, and verify integrity have all failed. Saving a new bookmark is grayed out. Not really sure what to do a… (διαβάστε περισσότερα)

I've tried the troubleshooter, I've uninstalled & reinstalled, and verify integrity have all failed. Saving a new bookmark is grayed out. Not really sure what to do at this point.

Ερώτηση από Flower 6 μήνες πριν

Απάντηση από Flower 6 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε

address bar suggestions are jammed

When I type something on the address bar all the suggestions get jammed up with title text overlaying the URL. This was not happening until 2 or 3 updates ago. I have tri… (διαβάστε περισσότερα)

When I type something on the address bar all the suggestions get jammed up with title text overlaying the URL. This was not happening until 2 or 3 updates ago.

I have tried disabling all addons, the text moves a bit but still impossible to read. I have tried disabling Win10 Typing suggestions/autocomplete, nothing changed.

Ερώτηση από xyR2 4 μήνες πριν

Απάντηση από xyR2 4 μήνες πριν