Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Αρχειοθετήθηκε

The botom right 's menu

When I go on into my Excite mail box, the mouse bottom right menu,superimposed with the mailbox menú and I can`t to use it URL of affected sites http://Excite.com … (διαβάστε περισσότερα)

When I go on into my Excite mail box, the mouse bottom right menu,superimposed with the mailbox menú and I can`t to use it

URL of affected sites

http://Excite.com

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox Beta 2 stops working after using Google Finance

When using Beta 2, after browsing the stock history of any random company, it seems to almost completely freeze up Firefox. Test: Go to a company's stock display, mess a… (διαβάστε περισσότερα)

When using Beta 2, after browsing the stock history of any random company, it seems to almost completely freeze up Firefox. Test: Go to a company's stock display, mess around--go back a few years in their data, and report back if you have problems or not

URL of affected sites

http://finance.google.com

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από the-edmeister 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

A website that I use does not support 3.6.8 but does support 3.6.7, can I downgrade?

I cannot view my contract notes on this site and they suggest that I need to downgrade to 3.6.7. How do I do this? URL of affected sites http://www.natweststockbrokers.c… (διαβάστε περισσότερα)

I cannot view my contract notes on this site and they suggest that I need to downgrade to 3.6.7. How do I do this?

URL of affected sites

http://www.natweststockbrokers.com

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από the-edmeister 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

The audio portion of MLB.com stopped working Tues., July 27. MLB tech support said it may be a Firefox issue after trying to restore the audio.

Audio version will not play and I have also lost the images that display when the game is on. URL of affected sites http://mlb.mlb.com/mlb/gameday/index.jsp?gid=2010_07_… (διαβάστε περισσότερα)

Audio version will not play and I have also lost the images that display when the game is on.

URL of affected sites

http://mlb.mlb.com/mlb/gameday/index.jsp?gid=2010_07_29_arimlb_phimlb_1&mode=atbat

Ερώτηση από bluto 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Any website with anything to do with Facebook is re-directing to Myspace

I've had this issue before and it does go stop eventually, but for a while facebook re-directs to myspace and any site with a facebook link re-directs to a 404-myspace er… (διαβάστε περισσότερα)

I've had this issue before and it does go stop eventually, but for a while facebook re-directs to myspace and any site with a facebook link re-directs to a 404-myspace error. Is this something wrong with me or something wrong with firefox?

URL of affected sites

http://www.facebook.com, http://www.huffingtonpost.com

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

After updating to ver 3.6.8, Ancestry.com appears different - what's wrong?

For years, the presentation by Ancestry.com has been static, but after the ver 3.6.8 update, the presentation is changed (larger - harder to use). When I check the same … (διαβάστε περισσότερα)

For years, the presentation by Ancestry.com has been static, but after the ver 3.6.8 update, the presentation is changed (larger - harder to use). When I check the same website using IE8, it looks just like it always looked. I "cleared my cache" per Firefox FAQ - but nothing changed. For years I have preferred Firefox, but I am going to switch back to IE8 to overcome the presentation problem.

URL of affected sites

http://www.ancestry.com

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Where do I get the "Microsoft® Windows Media Services"? Can't use my Ipod without it.

Firefox Plugin Site doesn't HAVE the "Microsoft® Windows Media Services", which allows the use of Ipod Music. URL of affected sites http:// … (διαβάστε περισσότερα)

Firefox Plugin Site doesn't HAVE the "Microsoft® Windows Media Services", which allows the use of Ipod Music.

URL of affected sites

http://

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από the-edmeister 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox 3.6 doesn´t work. 3.0.19 works good

I changed from Firefox 3.0.19 to 3.66 and now I get no more websites. Do you can help me? With kind regards E. Bubeck URL of affected sites https://www.swn-online.de … (διαβάστε περισσότερα)

I changed from Firefox 3.0.19 to 3.66 and now I get no more websites. Do you can help me? With kind regards E. Bubeck

URL of affected sites

https://www.swn-online.de

User Agent

Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB6.5; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729)

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από TXGuy 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

i have a suggestion

I tend to run Firefox with 20+ tabs open. I love the program. But sometimes I'll have a tab open and can't figure out that it's draining memory or resources. It would be… (διαβάστε περισσότερα)

I tend to run Firefox with 20+ tabs open. I love the program. But sometimes I'll have a tab open and can't figure out that it's draining memory or resources. It would be awesome if FF had a feature like task manager in Windows where I could pull up a list of the tabs and see which are sucking up memory and CPU cycles. I know one of them is doing this right now and can't figure out which one. I've ballooned out over the day to a gig of ram being used by FF and 25% or so of the cpu. If I knew which tab it was I'd close it down.

URL of affected sites

http://

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από Shawn 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Problems with Flash 10.1 crashing

There are numerous reports on these forums of problems between Firefox and Flash with videos failing to play on certain websites but not others. I have found that by reve… (διαβάστε περισσότερα)

There are numerous reports on these forums of problems between Firefox and Flash with videos failing to play on certain websites but not others. I have found that by reverting to Firefox 3.6.3 these problems go away. This suggests that the problem is with the plugin-container.exe process which handles Flash at vsns 3.6.4 and above. Has anyone else had the same experience? Any Firefox developers care to comment?

URL of affected sites

http://

User Agent

Opera/9.80 (Windows NT 6.0; U; en) Presto/2.6.30 Version/10.60

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από TXGuy 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

U of Dallas Media says they need me to use IE. But IE is 10 times slower.Can't Firefox masquerade IE?

U of Dallas Media says they need me to use IE. But IE is 10 times slower.Can't Firefox masquerade IE? URL of affected sites http://www.udallas.edu/academics/ministry/onl… (διαβάστε περισσότερα)

U of Dallas Media says they need me to use IE. But IE is 10 times slower.Can't Firefox masquerade IE?

URL of affected sites

http://www.udallas.edu/academics/ministry/online/olmasters

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από the-edmeister 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

when I go to a website I get a window stating URL not valid and cannot be loaded, How can I fix this?

when I open an email link I get a window telling me URL is not valid and cannot be loaded. How can I correct this? This is happening with most site I go to. URL of affec… (διαβάστε περισσότερα)

when I open an email link I get a window telling me URL is not valid and cannot be loaded. How can I correct this? This is happening with most site I go to.

URL of affected sites

http://

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

most websites are scrunced up or garbled in firefox compared to IE.

when using firefox the website are garbled or "scrunched up" quite a bit. the exact same websites in IE are just fine. what can I do to fix this? URL of affected sites a… (διαβάστε περισσότερα)

when using firefox the website are garbled or "scrunched up" quite a bit. the exact same websites in IE are just fine. what can I do to fix this?

URL of affected sites

all of them

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από the-edmeister 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

firefox constantly kicks us off of our verizon email unexpectantly and inconsistently. We have downloaded latest version of Firefox, 3.6, and the problem is still there.

Firefox constantly kicks us off of our verizon email unexpectantly and inconsistently. We have downloaded latest version of Firefox, 3.6, and the problem is still there … (διαβάστε περισσότερα)

Firefox constantly kicks us off of our verizon email unexpectantly and inconsistently. We have downloaded latest version of Firefox, 3.6, and the problem is still there

URL of affected sites

http://us.mg201.mail.yahoo.com/dc/launch?.partner=vz-acs&.gx=0&.rand=8n9ng1ok4dl52

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από Moses 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

are you and google work together

i am like mozilla firefox when mozilla firefox 4 coming URL of affected sites http://www.google.fi User Agent Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US) AppleWebK… (διαβάστε περισσότερα)

i am like mozilla firefox when mozilla firefox 4 coming

URL of affected sites

http://www.google.fi

User Agent

Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US) AppleWebKit/533.4 (KHTML, like Gecko) Chrome/5.0.375.99 Safari/533.4

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από Moses 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

I love the way that FireFox works on other sites and even the speed on other places on Facebook. However even though I think I've got the latest update I still get timed out messages when working in Farm Town. My questions is, are those updates I'm gett

I keep getting timed out of server notice after I open a facility and then go to the next facility. It will also time out when working on the fields such as plowing on a… (διαβάστε περισσότερα)

I keep getting timed out of server notice after I open a facility and then go to the next facility. It will also time out when working on the fields such as plowing on a friends farm, or planting on my own.

URL of affected sites

http://http://apps.facebook.com/farmtown/play/?rcid=gift&type=4F&from_uid=1409103345&from_name=Billie%20Sue&time=1278961194&gift_sig=7dbaf41839bdd3ddd66e59be3e1a6166&cid=send_gift

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από Moses 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

firefox constantly kicks us off of our verizon email unexpectantly and inconsistently

Firefox repeatedly kicks us off of our verizon email, unexpectanctly and inconsistently URL of affected sites http:// … (διαβάστε περισσότερα)

Firefox repeatedly kicks us off of our verizon email, unexpectanctly and inconsistently

URL of affected sites

http://

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από the-edmeister 10 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

a web site would not allow me to shut it or firefox down, so I had to uninstall firefox.

I could not leave a web site advertising Free IQ Test. It would not allow Firefox to close. I shut down and restart my system, and Firefox opened at that web site. I f… (διαβάστε περισσότερα)

I could not leave a web site advertising Free IQ Test. It would not allow Firefox to close. I shut down and restart my system, and Firefox opened at that web site. I finally removed and reinstalled Firefox. It would still open at that web site and not allow closing. I removed and put another browser, Midori, on my computer, so that I can use the internet. I want Firefox back.

URL of affected sites

http://

User Agent

Midori/0.2 (X11; Linux; U; en-us) WebKit/531.2+

Ερώτηση από AnonymousUser 10 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 10 έτη πριν