Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Cannot open Mozilla Firefox browser since a tab appears instead "https://www.malwarebytes.com/restorebrowser/index.html"

For a while now I have been getting the above message when I try to open Mozilla Firefox. I have reinstalled Firefox and deleted Malwarebytes but the message persists. Be… (διαβάστε περισσότερα)

For a while now I have been getting the above message when I try to open Mozilla Firefox. I have reinstalled Firefox and deleted Malwarebytes but the message persists. Below the tabs, it provides a long list of ways to "restore browser" purportedly detected during their last scan, which I have not attempted to correct. MF downloaded fine, but I cannot get to see the browser. Please provide a solution as simple as possible. This looks like malware to me.

link: https://www.malwarebytes.com/restorebrowser/index.html

Ερώτηση από Myrt 4 έτη πριν

Απάντηση από Myrt 4 έτη πριν

 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox Video control template

Hello team firefox! I'm building my own webpage, where some videos are played (with scenes, so there will be a back and next button). When i embeed a video with the contr… (διαβάστε περισσότερα)

Hello team firefox!

I'm building my own webpage, where some videos are played (with scenes, so there will be a back and next button). When i embeed a video with the controlls, everything works. But: as soon as i turn on fullscreenmode (which the videos are played in normally), my two next and back buttons dissapeer (behind the video ofc).

So my questions to you: could you please send me your video control html, css and js? Would be reaaaly cool of you!

Ερώτηση από paasi6666 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από Roland Tanglao 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

User session is getting deleted when payment is done and redirecting to my site, it is happening only with Mozilla browser

On my e-commerce application, when customer is trying to pay amount, redirecting him to Payment gateway site and after payment done return back to My application, Session… (διαβάστε περισσότερα)

On my e-commerce application, when customer is trying to pay amount, redirecting him to Payment gateway site and after payment done return back to My application, Session is getting nil and user is getting logged off.

this is happening only with Mozilla customer, may I know that what exactly the reason for getting session nil.

Ερώτηση από Naresh534 2 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

http://time.gov/widget/ will not run on Firefox

Until recently the NIST time widget always worked and I used it as my home page. My Adobe Flash and Win 10 are both up to date. The widget works OK with Chrome and Edge. … (διαβάστε περισσότερα)

Until recently the NIST time widget always worked and I used it as my home page. My Adobe Flash and Win 10 are both up to date. The widget works OK with Chrome and Edge. Go to http://time.gov/widget/. With Firefox the picture at the upper left will sync and shoe the time with Chrome and Edge. With my Firefox it will not sync.

Ερώτηση από WaltWeir 4 έτη πριν

Απάντηση από John99 4 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

the sound button don't works in googleTradutor

When using the "https://translate.google.com" when I click on the "listen" (speaker icon), does not appear no sound … (διαβάστε περισσότερα)

When using the "https://translate.google.com" when I click on the "listen" (speaker icon), does not appear no sound

Ερώτηση από Sergio Gelli 6 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 6 έτη πριν

 • Επιλύθηκε

Appearance

Today, when I opened Firefox web browser and go to a site(s), I get a different appearance to what I am used to and I don't like it. I have downloaded the latest version… (διαβάστε περισσότερα)

Today, when I opened Firefox web browser and go to a site(s), I get a different appearance to what I am used to and I don't like it. I have downloaded the latest version of Firefox (91.0) but this has not helped. I use Firefox on a Mac. Any suggestions on how to revert to the previous appearance would be appreciated.

Ερώτηση από ferguson2 1 μήνα πριν

Απάντηση από cor-el 1 μήνα πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Not working popup windows from account-image (top right) of Gmail. I can not sign-out from my profile. No problems with Internet Explorer 11.

Hello! I have the following problem with an exit from a Google account: Gmail, Google Drive etc. When a click on the image top right does not work - no popup window opens… (διαβάστε περισσότερα)

Hello! I have the following problem with an exit from a Google account: Gmail, Google Drive etc. When a click on the image top right does not work - no popup window opens ... I can not sign out from my account. Only works in You Tube - has a popup window with "sign out" I have no problems with Internet Explorer 11. I tried with mozilla 55.0.2; 55.0.3; 56.0 Beta Please help!

Ερώτηση από MagDor 4 έτη πριν

Απάντηση από MagDor 4 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

malaicious website clean-up

While browsing, get a Malwarebytes popup stating that Malcious Website Blocked. It provides the following information: domain name, IP address, and port - each of these c… (διαβάστε περισσότερα)

While browsing, get a Malwarebytes popup stating that Malcious Website Blocked. It provides the following information: domain name, IP address, and port - each of these change with every pop-up type - outbound process - c:\Program Files(x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe

I've run security scans from Norton and Malwarebytes and neither has identified any issue. How do I resolve this issue and ensure that my laptop doesn't have a virus?

Ερώτηση από mfwic 6 έτη πριν

Απάντηση από FredMcD 6 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Online banking links stopped working Firefox 52.4.0 esr

Hello, Maybe a month ago my online banking (https://ib.swedbank.lt/private/d2d/start) links stopped working with Firefox 52. I can login, but when I press any link nothin… (διαβάστε περισσότερα)

Hello,

Maybe a month ago my online banking (https://ib.swedbank.lt/private/d2d/start) links stopped working with Firefox 52. I can login, but when I press any link nothing happens. Then if I try to reload the page I get this confirmation message "To display this page, Firefox must send information that will repeat any action (such as a search or order confirmation) that was performed earlier." After I press Resend button, previously pressed link opens. OS on this PC is XP.

I have also tested this issue on another computer with Win7 and Firefox 56 and it also had this problem. But after the last upgrade on this version it works fine again.

Thanks in advance

Ερώτηση από nieks 3 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 3 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

For some strange reason, despite following your advice, you alone are blocking my publisher http://www.tandfonline.com

Somehow, even with No proxy, Firefox is not loading my publisher's website http://www.tandfonline.com so I can edit submissions: other browsers have no problem. … (διαβάστε περισσότερα)

Somehow, even with No proxy, Firefox is not loading my publisher's website http://www.tandfonline.com so I can edit submissions: other browsers have no problem.

Ερώτηση από DFHendryOxford 4 έτη πριν

Απάντηση από DFHendryOxford 4 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

I can't open my web page with firefox with the other browsers if

Please, I would like to know why my web page is not only visible in firefox in other browsers if it does. Something I have seen is that the code is present but is not dis… (διαβάστε περισσότερα)

Please, I would like to know why my web page is not only visible in firefox in other browsers if it does. Something I have seen is that the code is present but is not displayed. My page is www.sividev.com and I only see an error in the console that does not appear in other browsers Uncaught TypeError: this.scrollPosMouse is not a function

  init https://www.sividev.com/wp-content/themes/salient/js/init.js?ver=12.1.0:137
  <anonymous> https://www.sividev.com/wp-content/themes/salient/js/init.js?ver=12.1.0:17596
  jQuery 8.

This page uses the non-standard "zoom" property. Consider using calc () in the relevant property values, or using "transform" together with "transform-origin: 0 0".

Ερώτηση από ehsv1988 1 έτος πριν

Απάντηση από FredMcD 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Visiting addon page crashes

Tried https://support.mozilla.org/en-US/questions/1199066 nothing helps Firefox 65.0.2 on arch kernel 4.20 Tried to install add ons, can access addon search result. Once … (διαβάστε περισσότερα)

Tried https://support.mozilla.org/en-US/questions/1199066 nothing helps

Firefox 65.0.2 on arch kernel 4.20

Tried to install add ons, can access addon search result. Once i enter the actual extension page, it crashes.

The tab loads, the images show, firefox crashes only after the tab is focused.

If it helps. My x session crashes as well, and it gives the following error. "firefox: Fatal IO error 11 (Resource temporary unavailable)

Ερώτηση από Ongspxm 2 έτη πριν

Απάντηση από Ongspxm 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Webex meetings will not start in version 41.0.2

when i attempt to join a webex meeting, i get to the "starting webex" page but it just swirls and does not connect me to the webex meeting. I have to click on the specia… (διαβάστε περισσότερα)

when i attempt to join a webex meeting, i get to the "starting webex" page but it just swirls and does not connect me to the webex meeting. I have to click on the special "having problems" link, download it and then enter the meeting from the download. I attend a LOT of webex meeting and this problem only started after the last firefox update (v41.0.2).

Ερώτηση από Denyse 5 έτη πριν

Απάντηση από FredMcD 5 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Text decoration line through at some strings of my website

Hi, I would like to ask you about an issue that i have at my personal business website and it's appearance at mozilla firefox 42 version on my desktop. A few strings app… (διαβάστε περισσότερα)

Hi,

I would like to ask you about an issue that i have at my personal business website and it's appearance at mozilla firefox 42 version on my desktop. A few strings appear with line through text decoration and i can't understand the reason. The really strange thing is that the same strings look normally at my laptop's browser.

I attach you some screenshots to check the problem. My website is www.webfish.gr and the problem appears at the following URL's :

- http://www.webfish.gr/i-etaireia/ - http://www.webfish.gr/nea/

Please give me some advice on the issue.

Thanx in advance.

Ερώτηση από dimichatzi 5 έτη πριν

Απάντηση από dimichatzi 5 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

cannot login to gmail

I cannot login to gmail since upgrading to windows 10, i can login to my gmail account from chrome and internet explorer but not firefox. I am running the latest version … (διαβάστε περισσότερα)

I cannot login to gmail since upgrading to windows 10, i can login to my gmail account from chrome and internet explorer but not firefox. I am running the latest version 40.x.x. I have tried deleting history, deleting cookies, deleting cookies-sqlite file incase it was corrupt, I have installed a fresh version of firefox after a complete uninstall and deleting all the appdata folders, my privacy setting are set to allow cookies and third party cookies and to keep them for ever. It is really frustrating now, it just keeps refreshing the screen and staying on the password entry screen. I really want to continue using firefox but i think i am going to have to go back to chrome if i can't even use gmail

Ερώτηση από crookers13 6 έτη πριν

Απάντηση από FredMcD 6 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox is having problems to open any Wikipedia.org page. How can I overcome this problem?

When I try to open any page on wikipedia.org, like https://pt.wikipedia.org/wiki/Elizabeth_Short, I am redirected to the page https://pt.wikipedia.org/sec-warning. This i… (διαβάστε περισσότερα)

When I try to open any page on wikipedia.org, like https://pt.wikipedia.org/wiki/Elizabeth_Short, I am redirected to the page https://pt.wikipedia.org/sec-warning.

This is a problem only to Firefox. I have Chrome, Opera, Edge and they all open wikipedia correctly.

I tried to reset Firefox, did not work. I tried to uninstall and reinstall Firefox and it did not work. I uninstalled the Avast and it did not work.

Things you must know: I am not using any proxy. I am in a home network. Windows 10 Pro x64 Version 1909 Compilation 18363.535 My computer date and time is correct.

Ερώτηση από Jhonnatan Guedes 1 έτος πριν

Απάντηση από Jhonnatan Guedes 1 έτος πριν