Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
  • Επιλύθηκε
  • Αρχειοθετήθηκε

css not working on some sites

I had this problem for a bit now and most sites work but some DO NOT render the CSS properly. At first I though it was a Firefox problem, but it turns out when I use IE I… (διαβάστε περισσότερα)

I had this problem for a bit now and most sites work but some DO NOT render the CSS properly. At first I though it was a Firefox problem, but it turns out when I use IE I have the same results on some sites.

This is on my main computer with Win7 Ultimate. On my slow old netbook running Win7 Ultimate, everything works fine.

FYI I have cleared, deleted, scanned everything. Safe mode, same thing. What in underlying system is running CSS rendering?

Any help appreciated.

Ερώτηση από kidzrback 2 έτη πριν

Απάντηση από kidzrback 2 έτη πριν