Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Αρχειοθετήθηκε

I can't delete addresses in drafting emails and I can't highlight emails with the arrow keys to move them or delete them but I could last week

n't delete addresses in drafting emails and I can't highlight emails with the arrow keys to move them or delete them but I could last week

Ερώτηση από kristiwareham 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από the-edmeister 2 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

В новой вкладке пусто(белая вкладка, как пустая), в настройках новой вкладки нету меню по настройки вкладки, задана домашняя страница а выглядит как пустая.

В новой вкладке пусто(белая вкладка, как пустая), в настройках новой вкладки нету меню по настройки вкладки, задана домашняя страница а выглядит как пустая. In the new… (διαβάστε περισσότερα)

В новой вкладке пусто(белая вкладка, как пустая), в настройках новой вкладки нету меню по настройки вкладки, задана домашняя страница а выглядит как пустая.


In the new tab is empty (the white tab is empty), in the settings of the new tab there is no menu for setting the tab, the home page is set and looks like empty.

Ερώτηση από andrey12nick 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 2 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

if i open a tab then close it the tab page moves to the original page and closing Firefox completely is the only way to fix it

when I don't have any tabs open and I open a tab and close it again without going to a website the Firefox tab page shows up on the original web page I was on and won't c… (διαβάστε περισσότερα)

when I don't have any tabs open and I open a tab and close it again without going to a website the Firefox tab page shows up on the original web page I was on and won't change. I can hit the back button or the refresh button or type in a new website and the tab page stays on the screen. the only way to get rid of it is to close firefox

Ερώτηση από CedarWilly 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 2 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Graphics of add-on is missing on re-install.

Graphics of add-on as well as of sites are going bad or so. I cannot explain what it is all about. Hope to find a solution.

Ερώτηση από Joe_Jaison_T 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από WestEnd 2 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

When I use email link in Firefox, Mac, Outlook an email pops up with the link, but when I try to add text to the message it takes me to the link.

I have tried the return button and moving the cursor and it always takes me to the link. When I return to the email I can add text.

Ερώτηση από halfcreek 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 2 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

I can no longer view my profile

I have been troubleshooting profile related problems for a number of weeks, trying to see all my posts and replies. However I was able to see a display like the first ima… (διαβάστε περισσότερα)

I have been troubleshooting profile related problems for a number of weeks, trying to see all my posts and replies. However I was able to see a display like the first image when I went to "troubleshooting information", then "open profile" Now when I do that I just see a bunch of files & folders in windows explorer like the second image. I have uninstalled and reinstalled firefox but that hasn't fixed the problem.

Ερώτηση από Lang Stallard 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 2 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

"Disable sound autoplay" option in latest Firefox update breaks my email clients.

In Options/Privacy & Security/Permissions, when the box is checked for "Block websites from automatically playing sound," my email client (emClient) becomes completel… (διαβάστε περισσότερα)

In Options/Privacy & Security/Permissions, when the box is checked for "Block websites from automatically playing sound," my email client (emClient) becomes completely disabled (unregistered) and MS Mail won't download images. When I clear the "Disable autoplay sound" checkmark, the email apps work normally.

Ερώτηση από connod 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από connod 2 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

You say that I am in Edmond, OK and that is not where I am at, how do I change this incorrectness

After my signin your page told me I was estimated to be in Edmond, OK which is about 50 miles from where I live. I would like it changed to Morrison, OK

Ερώτηση από thomaslabron-sbcglobal.net 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 2 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox 66.01 delete button keeps failing. Have to restart to get it working again. Also can no longer move bookmarks around. Never had any problems before

Since I automatically upgraded to Firefox 66.01 I keep getting the above problems Have re-loaded Firefox on a number of occasions but no luck in fixing them Anybody else … (διαβάστε περισσότερα)

Since I automatically upgraded to Firefox 66.01 I keep getting the above problems Have re-loaded Firefox on a number of occasions but no luck in fixing them Anybody else experiencing this? I'm using a Mac Pro, running El Capitan and have 32Gb Ram installed

Ερώτηση από Gerard16 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από hellosct1 2 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

i have to restrict http in my organization i need to open up my firewall for firefox updates where do i find this information?

i have to restrict http in my organization i need to open up my firewall for firefox updates where do i find this information?

Ερώτηση από Smayer 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 2 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

How can I retrieve my Firefox data on my computer?

Firefox was updating itself on my computer ( not on this iPhone) and in the process all of it disappeared, bookmarks, data, etc. If I try to open it, message appears whi… (διαβάστε περισσότερα)

Firefox was updating itself on my computer ( not on this iPhone) and in the process all of it disappeared, bookmarks, data, etc. If I try to open it, message appears which says “Profile Missing: Your Firefox profile cannot be loaded. It may be missing or inaccessible”.

Ερώτηση από Chaniemasha 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 2 έτη πριν

 • Αρχειοθετήθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

the list of tabs does not update when i shut down my pc after browsing and restart it and start firefox and the old list of tabs is still displayed in restore t

the list of tabs does not update when i shut down my pc after browsing and restart it and start firefox and the old list of tabs is still displayed in restore tabs sectio… (διαβάστε περισσότερα)

the list of tabs does not update when i shut down my pc after browsing and restart it and start firefox and the old list of tabs is still displayed in restore tabs section.

Ερώτηση από ms7.umar185 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 1 έτος πριν

 • Αρχειοθετήθηκε

So I have a problem with the icons from the sites. For exemple, I don't see the icons for delete message, star message... Can u help me?

I tried more youtube videos but I just can't solve it..

Ερώτηση από RaduuX 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 2 έτη πριν