Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

move proflie to server

Hi! Not much on details. I just want to move my existing profile to a server. Can I just copy name.default to the server, rename name.default on the client, and on th… (διαβάστε περισσότερα)

Hi! Not much on details. I just want to move my existing profile to a server. Can I just copy name.default to the server, rename name.default on the client, and on the client create a link name.default to the server profile? Or, can I use ProfileManager to create a new profile on the server and copy the contents of the client profile to the new one?

Ερώτηση από dmikulec 2 έτη πριν

Απάντηση από dmikulec 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

I "sped things up" using the tools you provided. It took out my ad killer app. Why would you do this???

Put my ad killer back and keep your suggestions to yourselves from now on. It didn't speed anything up, it just slowed me down as I have to navigate the non stop ads from… (διαβάστε περισσότερα)

Put my ad killer back and keep your suggestions to yourselves from now on. It didn't speed anything up, it just slowed me down as I have to navigate the non stop ads from ATT...again!!

Ερώτηση από Matt Miller 1 έτος πριν

Απάντηση από user633449 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Can't choose a previous bookmark tag from the drop down. Argh!

When I try to select a tag from the drop down I hear the error sound on my mac and it will not save in my list of tags. Very frustrating.

Ερώτηση από sandalwoodsh 2 έτη πριν

Απάντηση από jscher2000 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Where are these "popunder=yes; popundr=yes; setover18=1" cookies are appear from?

When I check document.cookie, I saw "popunder=yes; popundr=yes; setover18=1" at the end of the set cookies by the webserver or by javascript code. So, it was clear that t… (διαβάστε περισσότερα)

When I check document.cookie, I saw "popunder=yes; popundr=yes; setover18=1" at the end of the set cookies by the webserver or by javascript code. So, it was clear that these cookies are set afterwards. But, how?

Ερώτηση από cufanetta 2 έτη πριν

Απάντηση από cufanetta 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Search options broken

I have my options set to not use the address bar to search with, because that would be stupid and uselessly redundant with a search box right next to the address bar, but… (διαβάστε περισσότερα)

I have my options set to not use the address bar to search with, because that would be stupid and uselessly redundant with a search box right next to the address bar, but since updating last night it's broken and keeps trying to search from the address bar even though it's specifically set not to.

Ερώτηση από dontcare 2 έτη πριν

Απάντηση από dontcare 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Can no longer open bookmarks at bottom of page

Bookmarks at bottom of page are blocked by grey dialog box that pops up over bookmark at first click, and no way to double click to open after it's covered. I really hate… (διαβάστε περισσότερα)

Bookmarks at bottom of page are blocked by grey dialog box that pops up over bookmark at first click, and no way to double click to open after it's covered. I really hate change that breaks stuff that worked fine before. STOP DOING THAT. ALSO, for a while, I had NO dates with my bookmarks. What's up with that?

Ερώτηση από bth73 2 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Access to video blocked because of "privacy and security settings." Have read all available articles. WHICH settings isn't clear.

A video at a Web site where I have often accessed videos now tells me the video is inaccessible because of "privacy and security settings." I don't think I have changed … (διαβάστε περισσότερα)

A video at a Web site where I have often accessed videos now tells me the video is inaccessible because of "privacy and security settings." I don't think I have changed the settings since the last time I watched a video. In any case I have not been able to find the problem. I have tried the options for cookie settings without fixing the problem. What should the settings be?

Ερώτηση από NotAGeek 2 έτη πριν

Απάντηση από FredMcD 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Have opening stuff but no email opportunity

Complete re-installation after reset removal. Have icon, have program, have access to internet. When click on icon, get usual group of blocks from Google to choose from, … (διαβάστε περισσότερα)

Complete re-installation after reset removal. Have icon, have program, have access to internet. When click on icon, get usual group of blocks from Google to choose from, but no email block to choose email. That's the problem.

Ερώτηση από duststorm 2 έτη πριν

Απάντηση από McCoy 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

I had to replace my hard drive and my backups were no good.

I have been a Firefox user for years. My hard drive had to be replaced and my backups were no good. Do I have to start all over to use Firefox or do you have my informati… (διαβάστε περισσότερα)

I have been a Firefox user for years. My hard drive had to be replaced and my backups were no good. Do I have to start all over to use Firefox or do you have my information on hand.

Ερώτηση από Jack.G 2 έτη πριν

Απάντηση από user633449 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Before a recent upgrade, I could upload photos into WikiTree. Now, I can't

There is no response to my attempts to "click" on the button.

Ερώτηση από OldLineAndy 2 έτη πριν

Απάντηση από Shadow110 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

After the last update, Firefox made itself my home page and wiped out the hotspots on my new tabs.

I opened Firefox, it updated, then made Firefox my home page and all the hotspots I had set on my new tab were gone. I had it just as I wanted it and then the update cha… (διαβάστε περισσότερα)

I opened Firefox, it updated, then made Firefox my home page and all the hotspots I had set on my new tab were gone. I had it just as I wanted it and then the update changed it. When I browse to the sites I want to see on my hotspots on the new tab, nothing shows up. It is just a blank page.

Ερώτηση από MMillikan 2 έτη πριν

Απάντηση από cor-el 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

One website is not behaving properly. It works on Chrome.

Here is the URL: https://stevemorse.org/census/unified.html?year=1920 I fill in the form from pull-down menus: State: Illinois County: Chicago Cook City or … (διαβάστε περισσότερα)

Here is the URL: https://stevemorse.org/census/unified.html?year=1920

I fill in the form from pull-down menus:

  State: Illinois
  County: Chicago Cook
  City or Town: Chicago
  Street: Sawyer N.

I see under "1920 ED numbers corresponding to your location ": "...please stand by". I see above that "Cross or back street on same city block ", but there is no pull-down menu there.

What I see in Chrome is a long list of census Enumeration District hyperlinks and a pull-down menu - "Cross or back street on same city block".

How do I determine why this page is not working in Firefox. I am running FF 65.0 in Windows 7 Professional 32-bit, and I ALWAYS run in FF safe-mode.

Ερώτηση από bsfinkel 2 έτη πριν

Απάντηση από FredMcD 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

78.0.1 update: extensions still visible under add-ons but have vanished from top bar

Firefox upgraded to 78.0.1 but my extensions are now inaccessible/invisible. They show as enabled in the about:add-ons tab but no longer appear at the top of the main wi… (διαβάστε περισσότερα)

Firefox upgraded to 78.0.1 but my extensions are now inaccessible/invisible. They show as enabled in the about:add-ons tab but no longer appear at the top of the main window - so I casn no longer access them.

Ερώτηση από anharker 11 μήνες πριν

Απάντηση από cor-el 11 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

How can I get rid of all the crap on my iPad, after working with Firefox on my desktop, which is a iMac?

The so-called great FireFox has made unwanted changes to my iPad, after doing work on my iMac. I hope I do not have to format my MAC products, to get back, my normals. My… (διαβάστε περισσότερα)

The so-called great FireFox has made unwanted changes to my iPad, after doing work on my iMac. I hope I do not have to format my MAC products, to get back, my normals. My normals are better than FireFox. Thank you for your time and knowledge. Robert Seymour

Ερώτηση από Robert Seymour 2 έτη πριν

Απάντηση από Scribe 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

I am having the same issues as many others with "payPal" I tried the fix that said to change the setting to "false" but was already set that way. Any ideas?

I am having the same issues as others with "PayPal" on websites. I tried the solution that was listed about checking/changing the privacy setting to "false" but mine was … (διαβάστε περισσότερα)

I am having the same issues as others with "PayPal" on websites. I tried the solution that was listed about checking/changing the privacy setting to "false" but mine was already set that way. Any other ideas?

Ερώτηση από paulattanasio 1 έτος πριν

Απάντηση από FredMcD 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

My firefox Not opening I tried every firefox product but none of them is working

I did everything listed in the articles. But still not working. Please tell what to do need urgent assistance.

Ερώτηση από Arpit Patidar 2 έτη πριν

Απάντηση από Scribe 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox won't load pages it used to, why?

5 or 6 pages that I used to look at more than once a day no longer open, what is stopping them? It says firefox can't make a connection, yet I know the page is there, thi… (διαβάστε περισσότερα)

5 or 6 pages that I used to look at more than once a day no longer open, what is stopping them? It says firefox can't make a connection, yet I know the page is there, this is very frustrating.

Ερώτηση από Jamie James 11 μήνες πριν

Απάντηση από FredMcD 11 μήνες πριν