Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Επιλύθηκε

Tabs from previous session were not reloaded

I have Firefox set to restore tabs from the previous session. That works great ... until I set Edge as the default browser in order to do some troubleshooting. Then I s… (διαβάστε περισσότερα)

I have Firefox set to restore tabs from the previous session. That works great ... until I set Edge as the default browser in order to do some troubleshooting. Then I set FF back to the default browser, started FF, and the tabs weren't there from the previous session. There was only one tab, the which was the Homepage. Is there some way that I can restore all of those tabs when I start FF?

Ερώτηση από Ali Bertarian 3 εβδομάδες πριν

Απάντηση από jonzn4SUSE 3 εβδομάδες πριν

 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

What do numbers in parentheses mean on tabs

I give up. I simply am not finding what I need to find. Windows 10 instructions don't seem to help either (Yes, I am running Win10). If I have to do a screenshot, inste… (διαβάστε περισσότερα)

I give up. I simply am not finding what I need to find. Windows 10 instructions don't seem to help either (Yes, I am running Win10). If I have to do a screenshot, instead of verbal description, I'll just forget my curiosity. Thanks anyway.

Ερώτηση από twinsmom 4 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από Moses 4 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Updated to Win10, FF opens tab to a unsaved/unwanted legitimate website almost everytime I run it.

Since I updated to Windows 10, when I start FireFox about two-thirds of the time it will open with all my previously opened tabs but then open a new one to the Logitech w… (διαβάστε περισσότερα)

Since I updated to Windows 10, when I start FireFox about two-thirds of the time it will open with all my previously opened tabs but then open a new one to the Logitech website (http://www.logitech.com/en-gb). I do have two Logitech products on my PC and the only thing that has changed was the upgrade to Win10.

I have gone through the settings for FF and cannot find a reason why it should. There are no mysterious extensions or plugins.

I have gone through all the settings for Win10, particularly the Privacy ones and turned off everything that I do not want.

I was running an older version of FF but I have updated to the latest version but that has not fixed it.

Ερώτηση από khazorath 4 έτη πριν

Απάντηση από khazorath 4 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

add-on changed new tab page

I Installed an add-on which changed my Home page and my New Tab page. I was able to reset my home page, but I can't figure out how to change my new tab page back to the d… (διαβάστε περισσότερα)

I Installed an add-on which changed my Home page and my New Tab page. I was able to reset my home page, but I can't figure out how to change my new tab page back to the default. Startup options include the option of resetting my home page but not my new tab page. How do I proceed? Thanks.

Ερώτηση από crogerblair1 4 έτη πριν

Απάντηση από the-edmeister 4 έτη πριν

 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

My firefox only shows tabs in list but not a whole web page from task bar

[Locked as a duplicate of https://support.mozilla.org/en-US/questions/1242404. Please follow up there, thanks.] Hi, When I hover over firefox in task bar in only shows ta… (διαβάστε περισσότερα)

[Locked as a duplicate of https://support.mozilla.org/en-US/questions/1242404. Please follow up there, thanks.]

Hi,

When I hover over firefox in task bar in only shows tabs as link but not a whole web page, can someone please assist me with this please. I have attached a picture of the tabs tabs that I see when I hover,however I want to see the whole web pages.

Thank you

Ερώτηση από vijay10043 2 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από TyDraniu 2 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

when maximizing from a minimize, previous opened tabs are gone.

If i have one three or any amount of tabs open, when i minimize and then maximize firefox all tabs are gone except my homepage. I've tried with no add ons, and that doesn… (διαβάστε περισσότερα)

If i have one three or any amount of tabs open, when i minimize and then maximize firefox all tabs are gone except my homepage. I've tried with no add ons, and that doesn't help. This has never happened before. Running Linux mint mate. Any help is appreciated.

Ερώτηση από jmncrr 1 έτος πριν

Απάντηση από jmncrr 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Reopened tab results in previous page being loaded instead

When I reopen a closed tab, sometimes it would just load the previous page rather than the last opened page. For example, if I was on the Guardian homepage and I clicked … (διαβάστε περισσότερα)

When I reopen a closed tab, sometimes it would just load the previous page rather than the last opened page. For example, if I was on the Guardian homepage and I clicked on an article, closed the tab, then reopened with Cmd+Shift+T, occasionally it would load the Guardian homepage instead. I can get back to the article by going back a page (Cmd + left arrow), which is kinda weird.

Ερώτηση από Alex Li 9 μήνες πριν

Απάντηση από Alex Li 9 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

I foolishly upgraded firefox and now the new version has tabs again. How do I get rid of them?

I was happy with firefox 63.0.1 and should not have upgraded, but I did. I seem to remember adding a CSS file to eliminate tabs in 63. How can I eliminate the tabs in the… (διαβάστε περισσότερα)

I was happy with firefox 63.0.1 and should not have upgraded, but I did. I seem to remember adding a CSS file to eliminate tabs in 63. How can I eliminate the tabs in the new version that I just upgarded to? Thanks

Ερώτηση από mike_z 8 μήνες πριν

Απάντηση από mike_z 8 μήνες πριν

 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

2nd request, When I click on +new tab I get a screen that says address isn't valid and nothing more!!

I wish i could add a screenshot of my new tab results whenever I click on + new tab. I surf the net alot but I don't see any of the sites I frequently go to on my new ta… (διαβάστε περισσότερα)

I wish i could add a screenshot of my new tab results whenever I click on + new tab. I surf the net alot but I don't see any of the sites I frequently go to on my new tab page, all I get is "address isn't valid"!

Ερώτηση από dnavratil98 6 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από philipp 6 έτη πριν

 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

options page opens each time lanch FF

Hi, running FF 42.01b on 64 bit Windows 10 Each time I load FF, the options page opens as well as my home page. I have changed a few settings and thought maybe I need to … (διαβάστε περισσότερα)

Hi, running FF 42.01b on 64 bit Windows 10

Each time I load FF, the options page opens as well as my home page.

I have changed a few settings and thought maybe I need to save the settings, but can't see a save setting option. Not sure why this is happening. Have uninstalled, cleaned settings and re-installed, same thing.

Advice appreciated.

Ερώτηση από JohnB2015 5 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 5 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

German-Version: i configer 2 tabs, Google and GoogleMail but get 3 Tabs with an additional "Einstellungen" Tab

I configure with 2 tabs "Settings" / "Use Current Pages" When I start Firefox, 3 tabs are available. The "Settings" tab is always started as well. What can I do to perman… (διαβάστε περισσότερα)

I configure with 2 tabs "Settings" / "Use Current Pages" When I start Firefox, 3 tabs are available. The "Settings" tab is always started as well. What can I do to permanently dismiss the "Settings" tab?

Ich konfiguriere 2 Tabs mit "Einstellungen" / "Aktuelle Seiten verwenden" Wenn ich Firefox starte, sind 3 Tabs vorhanden. Der Tab "Einstellungen" wird immer mitgestartet. Was kann ich machen, um den Tab "Einstellungen" dauerhaft auszublenden?

Ερώτηση από gsgirod 5 έτη πριν

Απάντηση από FredMcD 5 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

have lost the row of items above address slot, incl. "help"& "tools"

My wife inadvertently made herself administrator on my machine, a windows 10 Thinkpad.The process involve setting up a ms. account, which apparently made her administrat… (διαβάστε περισσότερα)

My wife inadvertently made herself administrator on my machine, a windows 10 Thinkpad.The process involve setting up a ms. account, which apparently made her administrator. I was forced to make myself administrator. I tried a reset ultimately of FF to restore the form in which FF. presents itself. I had also lost much of the desktop items which belonged to my wife as well as all Bookmarks.

No full access to help on Top banner nor tools or all the rest.

Ερώτηση από Talex 4 έτη πριν

Απάντηση από philipp 4 έτη πριν

 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

How do I disable recently closed tabs?

I do not want ANY history of where I have been to show. I cleared my history and checked that it not show anything. But I just noticed, that recently closed tabs show w… (διαβάστε περισσότερα)

I do not want ANY history of where I have been to show. I cleared my history and checked that it not show anything. But I just noticed, that recently closed tabs show where I have recently been. What is the point of clearing my history or having is disabled if recently closed tabs shows where I have been. This is crucial for someone who is having their account monitored by someone else. How do I delete recently closed tabs and is there anyway to disable that?

Ερώτηση από VictoriaVictorialand 4 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από the-edmeister 4 έτη πριν

 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

C:\Users\Tom\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\jnmohtyx.default-1475273729424 ...This is what I got. Where do I go from here!???

This is in response to JSCHER2000 reply to me about my original question: "Windows 10 Annaversary update installed, now I cannot, "Restore Previous Session"???? Then he (… (διαβάστε περισσότερα)

This is in response to JSCHER2000 reply to me about my original question: "Windows 10 Annaversary update installed, now I cannot, "Restore Previous Session"???? Then he (jscher2000) asked me: "...How far did get? When you are in the Profiles folder, you should see one or more folders with a random alphanumeric string on the left side, and a word or a word following by a number on the right side. For example:

9ded0vb6.default

There not much else there to look at other than one or more folders that follow that naming pattern.

Ερώτηση από tomatawitu 4 έτη πριν

Τελευταία απάντηση από James 4 έτη πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

I open FF to read mail eg, then new tab auto opens for MSNfwlink

After WIN10 did it's usual 2nd tues of the month update (9/2017) when I open FF to read yahoo mail a new tab will open and takes me to goMSNfwlink/hotmail/outlook etc. a… (διαβάστε περισσότερα)

After WIN10 did it's usual 2nd tues of the month update (9/2017) when I open FF to read yahoo mail a new tab will open and takes me to goMSNfwlink/hotmail/outlook etc. and MSN web site opens.

Mail tab remains unaffected.

Ok, it just did it while I am here (3X) Grrrrrrr. So it's not just mail page. My homepage is "blank page" I can find my way around without any help with just my bookmarks and search functions.

Windows will not allow me to revert to a saved restore point, so I can't do that. Error msg says 10 days have lapsed can't go back, contact sysadmin. More Grrrrrr : OS is Win10 FF 55.0 browser (used FF for years) Only add on are adaware and ublock Shockwave is disabled Ran MWB and Panda, no infections. Ready to edit reg, please point the way! thx in advance

Edited to add reg edit attempt

Ερώτηση από skyjames 3 έτη πριν

Απάντηση από skyjames 3 έτη πριν