Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

Not problem solve yet

I just can see google top instead moshila. Why? duplicate. https://support.mozilla.org/en-US/questions/1364621 … (διαβάστε περισσότερα)

I just can see google top instead moshila. Why?

duplicate. https://support.mozilla.org/en-US/questions/1364621

Ερώτηση από mamio.082020 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε

CSS to show close tab button when mouse hover a tab

Currently I'm using the css from this thread https://support.mozilla.org/en-US/questions/1341968 Now with firefox 113, this no longer works, I'm hoping someone can help … (διαβάστε περισσότερα)

Currently I'm using the css from this thread https://support.mozilla.org/en-US/questions/1341968 Now with firefox 113, this no longer works, I'm hoping someone can help me with this.

Ερώτηση από Testxxxx1234 2 εβδομάδες πριν

Απάντηση από cor-el 2 εβδομάδες πριν

 • Επιλύθηκε

Right click on mouse just quit offering option to "open in a new tab"

On a Mac, OS 11.7.7. When I have right-clicked with my Apple mouse on an link in a website page, I've been shown the option "Open page in a new tab". That option has ju… (διαβάστε περισσότερα)

On a Mac, OS 11.7.7. When I have right-clicked with my Apple mouse on an link in a website page, I've been shown the option "Open page in a new tab". That option has just disappeared on me, unless I simultaneously press the Control key. What can I do to restore that function (without simultaneously pressing Control)? Even if you cannot answer my question, it would be helpful to know whether the problem is in a Firefox setting or an IOS setting.

I'll be most grateful for your help. Thank you

Ερώτηση από jayhhpc 5 ημέρες πριν

Απάντηση από jayhhpc 5 ημέρες πριν

 • Επιλύθηκε

How to keep the loading page icon animation enabled?

I stupidly upgraded to the worst system in the world, Windows 11, and the silly animations caused serious strain on my device. I disabled the animation effects in setting… (διαβάστε περισσότερα)

I stupidly upgraded to the worst system in the world, Windows 11, and the silly animations caused serious strain on my device. I disabled the animation effects in settings, but now when I use Firefox as usual, the loading page icon animation has become a static hourglass icon, which is unfriendly. How can I enable the loading page icon animation while keeping the system animation effects turned off?

Ερώτηση από 愿景 4 ημέρες πριν

Απάντηση από jscher2000 - Support Volunteer 4 ημέρες πριν

 • Επιλύθηκε

Firefox's pinned tabs closing

Hello everyone. I've been using Firefox for quite a few years now and I'm used to keep my pinned tabs open after closing and then opening a Firefox windows. Yesterday I… (διαβάστε περισσότερα)

Hello everyone.

I've been using Firefox for quite a few years now and I'm used to keep my pinned tabs open after closing and then opening a Firefox windows.

Yesterday I noticed that after closing the navigator with the "X" in the tool bar menu, as I usually do, the pinned tabs are not "recovered" when opening again.

This happened randomly without configuration changes involved and drivers/firefox are updated to the last version available.

Moreover, I've tested the same in my notebook and it works just fine, as it keeps the tabs open when a new window is open.

Is there any troubleshooting for this or do you have any idea what could have caused this to happen?

Let me know if you need any additional info. Thanks in advance!

Ερώτηση από g.calissi 3 ημέρες πριν

Απάντηση από g.calissi 3 ημέρες πριν

 • Επιλύθηκε

Tabs grouping

Hi! Let's start by saying that I love Firefox, that I use it as my primary browser everywhere and I love that is not based on chromium. However, for reasons to me unknow… (διαβάστε περισσότερα)

Hi!

Let's start by saying that I love Firefox, that I use it as my primary browser everywhere and I love that is not based on chromium. However, for reasons to me unknown is missing a very important feature (natively at least): tab grouping. This feature is extremely simple to implement and in today life, where in most jobs (I'm a researcher) you have to deal with a tons of tabs opened in your browser, being able to effectively organize them is a must.

My question is: has Firefox the intention to implement (again) this feature? Will this happen soon?

I'm really trying my best to not switch to a competitor browser and I really want to support Firefox and hope that it gains more and more users. But for this to happen it really needs to be on par with time. How come every other popular browser has a very good tab grouping feature and Firefox doesn't?

Please, let me know if there's a chance to see this feature implemented in reasonable times. Sooner or later, you will probably have to do that reagardless.

Wish you the best, A.

Ερώτηση από Rikan 5 ημέρες πριν

Απάντηση από TyDraniu 5 ημέρες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Do not use the Firefox address bar to search

Hello, I would like to use the search function in the tab again. How can I adjust this? At the moment it is so that when you enter it it appears right above in the link l… (διαβάστε περισσότερα)

Hello, I would like to use the search function in the tab again. How can I adjust this? At the moment it is so that when you enter it it appears right above in the link line (see picture). I would like it to be in the search below, directly in the tab. Before version 88 this was possible. Why was it removed?

hallo, ich möchte wieder im Tab die Suchfunktion nutzen. Wie kann ich dies einstellen? Zur Zeit ist es so, daß bei einer Eingabe es gleich oben in der Linkzeile erscheint (siehe Bild) Dabei möchte ich es unten in der Suche, direkt im Tab haben. Vor Version 88 war das möglich. Warum wurde es entfernt?

Ερώτηση από KSMBond 1 έτος πριν

Απάντηση από TyDraniu 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

all past tabs open when open window

Firefox 93.0 OSS 11.5.2 When i open a window the past 80 tabs openl to use, I need to R clic the tab on the left and "erase all tabs to right" screen shot show … (διαβάστε περισσότερα)

Firefox 93.0 OSS 11.5.2

When i open a window the past 80 tabs openl to use, I need to R clic the tab on the left and "erase all tabs to right"

screen shot show

Ερώτηση από jrhmdtraum 1 έτος πριν

Απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

.tabbrowser-tab:hover with what can i replace "hover", if i want to do the command be active not only when hover over mouse but always? duplicate. /questions/1368… (διαβάστε περισσότερα)

.tabbrowser-tab:hover

with what can i replace "hover", if i want to do the command be active not only when hover over mouse but always?

duplicate. /questions/1368296 userChrome.css code /questions/1368519 userChrome.css code hide scroll bar

Ερώτηση από moderndefender 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 1 έτος πριν

 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

Tabs don't restore after reboot of FF or computer.

Your previous reply message to me is below at the bottom of this reply. My answers are inside your reply. I tried to reply to you yesterday from the help site on FF, how… (διαβάστε περισσότερα)

Your previous reply message to me is below at the bottom of this reply. My answers are inside your reply.

I tried to reply to you yesterday from the help site on FF, however on the last word, I misspelled that word, I attempted to correct it, it should have been easy enough because it was the last letter on the last word, I put my curser at the end of the last word and as I tried remove that letter, BOOM, the whole message disappeared. Hopefully it was sent but I haven’t heard a response yet so I’m assuming the message went into lala-land. Are you saying that your previous session isn't restored [Yes, none of the tabs were restored. Also, under the history tab, the “recently closed tabs” were grayed out so that menu command was useless.] or are you looking for the menu command to restore the previous session? Also, every time I reboot FF or my Computer, none of the previous tabs are restored. If the former, are you exiting before restarting your computer or shutting down? You should do that and you should use the exit command (either in the menu or the keyboard shortcut). I suggest you also allow enough time for the process to finish before restarting the computer or shutting down. Can you help me with this? What is the fix for this issue?

Ερώτηση από MarMiller 11 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 - Support Volunteer 11 μήνες πριν

 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

Audio fades in when paused instead of continuing at volume level.

I know this is most likely a feature, but it's been annoying the hell out of me since I switched from Chrome and I don't know how to disable it. I have looked at multiple… (διαβάστε περισσότερα)

I know this is most likely a feature, but it's been annoying the hell out of me since I switched from Chrome and I don't know how to disable it. I have looked at multiple (~3) Reddit threads (two of which were archived) which gave me a total of 0 answers, I've looked at other forums, and I've found, get this, nothing. It's so annoying when for whatever reason, my music gets paused and then it's not at the volume I need it to be at, so I turn it up and then almost immediately turn it back down because of the audio fading. All I want is to know how to disable this, PLEASE.

Ερώτηση από Some Guy Named Phoenix 6 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 - Support Volunteer 5 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Rearange tabs

Hello, I had just recieved the new redesign of Firefox on my system and so far I am loving every bit of it. However, I am a person that frequently opens many, MANY tabs… (διαβάστε περισσότερα)

Hello, I had just recieved the new redesign of Firefox on my system and so far I am loving every bit of it.

However, I am a person that frequently opens many, MANY tabs and likes to keep them organized by draging them around on the tab bar. Since the new redesign I can no longer move my tabs around or open new windows by detaching tabs. Is this on purpose and supposed to have been a "feature" with the redesign? I have tried reinstalling firefox as well without success in fixing the issue.

Ερώτηση από obsidian3913 1 έτος πριν

Απάντηση από obsidian3913 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Old problem - tabs for webpages are NOT below adress bar

Hello, I've searched without luck long enough, time to ask You. Is there a way for Firefox 89+ to restore tabs to be below adress bar? Previous userChrome.css solutions … (διαβάστε περισσότερα)

Hello,

I've searched without luck long enough, time to ask You. Is there a way for Firefox 89+ to restore tabs to be below adress bar? Previous userChrome.css solutions puts tabs now on bottom of screen and makes them invisible. Common problem wich Mozilla stuff is blind at...

Ερώτηση από xxx.514 1 έτος πριν

Απάντηση από Trevor George, Bristol, UK 1 έτος πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Specific websites changing tab bar height (Bug)

Hi, I noticed that when I open a specific site, the tabs bar becomes huge, and when I close it, the bar goes back to its normal height. For example, it happens when I go… (διαβάστε περισσότερα)

Hi,

I noticed that when I open a specific site, the tabs bar becomes huge, and when I close it, the bar goes back to its normal height. For example, it happens when I go to this page: Problematic Site

I have no idea why it happens. I remember that it did happen before, but I only noticed now that it has something to do with having some specific pages loaded. So I know it has happened because of some other sites, but I don't remember which ones.

Even if I change the tab, the tab bar stays big, as long as the problematic page is loaded (even on the background).

This also happens in safe mode, so it's not because of my extensions, I imagine. Also happening on another laptop here.

Does anyone have any idea why this is happening?

Thanks,

Ερώτηση από brunomonteiro815 1 έτος πριν

Απάντηση από cor-el 1 έτος πριν